Výslovnost /v/ a /w/

Vydáno dne 13.12.2020

Vyslovujete správně hlásky V a W? Víte, že nesprávnou výslovností můžete zcela změnit význam slova?Výslovnost /v/ a /w/

Jednou z častých chyb studentů je nesprávná výslovnost hlásek /v/ a /w/. Pramení hlavně z toho, že v češtině W nemáme a tam, kde se W objevuje v cizích slovech či jménech, vyslovujeme ho jako jednoduché V (např. ve slovech BMW, WC, wellness, Hollywood, Woody Allen, Washington apod.).

Problém je, že v angličtině jsou to úplně odlišné hlásky. Tím, že jejich výslovnost zaměníme, můžeme zcela změnit význam slova. Podívejte se na následující tři dvojice slov, jejichž výslovnost se liší právě v této jedné hlásce:

Kvůli malé chybičce tedy můžete snadno udělat z velryby závoj (cože to plavalo v oceánu? závoj?), ze skleničky vína bude sklenička vinné révy… nebo by se mohlo stát, že místo věty “Chci být veterinářem” (I want to be a vet) řeknete “chci být mokrý” (I want to be wet).

Takových dvojic je samozřejmě více, např.:

V/'vi:/ we/'wi:/
vest/'vest/ west/'west/
vein/'veɪn/ wane/'weɪn/
vile/'vaɪl/ while/'waɪl/
viper/'vaɪpə/ wiper/'waɪpə/
verse/'vɜ:s/ worse/'wɜ:s/
veal/'vi:l/ wheel/'wi:l/
visor/'vaɪzə/ wiser /'waɪzə/

Pozn.: Některá slova nepatří do okruhu slovní zásoby pro začátečníky. Jsou zde jen pro ilustraci.

V mnoha případech by tedy člověk vůbec nemusel pochopit, co říkáte. Nám totiž přijde, že písmena V a W jsou si podobná či blízká. Rodilému mluvčímu ale ne.

Proto je nutné, abyste se naučili hlásky /v/ a /w/ správně vyslovovat, a to pokud možno hned na začátku studia. Jsou i pokročilí angličtináři, kteří všechna V i W čtou “počesku” /v/, ale jsou i tací, kterým W asi zní “více anglicky” a proto ho vyslovují i místo jednoduchého V. Pokud si to jednou zažijete špatně, velmi těžko se toho potom zbavujete.

Proto třeba spojení very well vyslovujeme /'veri wel/ .

Výslovnost /v/

Hláska /v/ je v angličtině víceméně stejná, jako české V, jako např. ve slově “Vánoce”. Horní zuby se opřou o dolní ret a je to.

Zkuste si přečíst následující slova. Pak si je můžete pro kontrolu i poslechnout:

Toto poměrně dobře zvládají začátečníci, protože se v podstatě o anglickou výslovnost moc nesnaží a V tedy vyslovují jako české /v/. V těchto slovech je to v pořádku. Pokud se však jako začátečník nesnažíte o správnou výslovnost, sice zvládnete vyslovit /v/ (protože je stejné jako v češtině), ale patrně si vylámete zuby na jiných částech slov.

Problém zde mají velmi často pokročilejší (až velmi pokročilí) studenti, kteří ví, že angličtina má pověstnou “bramboru v puse” a proto všude vyslovují /w/ a nejsou mnohdy schopni vyslovit v anglickém slovu “české” V, protože mají pocit, že tam nepatří. Jenže V prostě není W.

glove, oven apod.

Kromě toho, že byste se měli u slov s písmenem V snažit o vyslovení “tvrdého” (dá se říct českého) V, je zde ještě jedna věc. Hláska /v/ totiž ovlivňuje i další hlásky kolem sebe.

Krásně je to vidět (nebo spíše slyšet) u slov glove a oven. Studenti často vyslovují chybně “glouv” a “ouvn” a kdyby se psalo “glowe” a “owen”, bylo by to vysloveno opravdu takto nebo velice podobně.

Jenže slovo glowe v angličtině neexistuje a nemají ani slovo owen (existuje ovšem příjmení Owen). V angličtině jsou slova glove a oven, proto se vysloví “tvrdé” V a písmeno O, které je hned vedle, se v takových slovech nikdy nevysloví jako “ou”, ale jako “a” (přesněji /ʌ/):

 • glove/'glʌv/ (tedy “glav”, nikoli “glouv” nebo “glauv”)
 • oven/'ʌvn/ (tedy “avn”, nikoli “ouvn”)

Stejně jako například dove/'dʌv/ nebo love/'lʌv/.

Výslovnost koncového /v/

Když je řeč o výslovnosti hlásky /v/, je třeba zmínit i situace, kdy se objevuje na konci slov. Výslovnost je stejná jako kdekoli jinde, ale dochází tady k zajímavému jevu.

Čeští i slovenští studenti vyslovují taková slova často chybně, ale s velice odlišnou chybou.

Čeští studenti zde totiž místo znělého /v/ vyslovují neznělé /f/. To je ostatně obecný problém Čechů (i Slováků), že na konci slov neumí vyslovovat znělé hlásky, protože v češtině (i slovenštině) se vyslovují vždy nezněle.

Například české slovo “led” a české slovo “let” se vysloví stejně /let/. Slova, která v češtině končí na V, prostě vyslovíme nezněle s /f/, např. “páv” je /pa:f/ , “dav” je /daf/. V angličtině jsou to však jiné hlásky, např. pot TTT *1 vyslovíme /pot/, a pod TTT *2 vyslovíme /pod/.

Pozn.: Více v článku Znělé a neznělé souhlásky na konci slov.

Slovenští studenti mají stejný problém se znělými a neznělými hláskami jako Češi, ale u slov končících na V to mají ještě trochu složitější. Slova, která končí ve slovenštině na V (za samohláskou), se tam vyslovují na konci s /u/. Jejich “páv” je tedy /pa:u/, slovo “dav” vysloví /dau/.

České/Slovenské slovo “páv” tedy Čech vysloví jako /pa:f/, Slovák jako /pa:u/. Jenže angličtina by na konci slova chtěla slyšet V, což Čech ani Slovák neumí.

Ukažme si to na základním anglickém slůvku have. Češi zde bohužel často vyslovují /hef/ a Slováci /heu/. Správně je však /hæv/ .

U všech následujících slov tedy na konci vyslovíme /v/, nikoli /f/ nebo /u/:

A mnoho dalších…

Výslovnost /w/

Oproti tomu, hlásku /w/ vyslovujeme úplně jinak. Zuby se rtů vůbec nedotýkají. Rty vyšpulíme, jako kdybychom chtěli vyslovit samohlásku /u/ a souhlásku W potom vytvoříme tak, že se rty nedotýkají ani sebe navzájem, ani zubů.

Zvuk se potom více blíží právě samohlásce U než souhlásce V. Vždyť i při hláskování se W čte jako /dabl ju:/ nikoli /dabl vi:/, že?

Správná výslovnost je dobře vidět na našem videu zde:

Opět si výslovnost můžete vyzkoušet na konkrétních slovíčkách:

Zkusit to můžete také na jazykolamech:

Which witch wished which wicked wish.
How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood. 

Pozn.: Více zábavných jazykolamů naleznete v článku Anglické jazykolamy (tongue twisters).

/v/ a /w/ v jednom slově

Umíte-li již mezi /v/ a /w/ rozlišit, dejte si pozor především na slova a spojení, kde jsou obsažené obě hlásky.

Kontrast mezi hláskami /v/ a /w/ je dobře vidět na dalším z našich videí:

Závěrem

Nyní již zbývá jen procvičovat. Jedna věc je soustředit se a vyslovit V či W správně, ale vyslovit je správně i v hovoru či při čtení souvislého textu, to už může občas zaskřípat. Někdy to skřípe i pokročilým studentům. Buďte jedni z těch, kteří vyslovují V a W čistě, jasně a přirozeně.

A nyní krátký testík

Které slovo je slyšet na nahrávce?  

Překlad:
 1. hrnec
 2. lusk
 3. zde sice nepíšeme W, ale vyslovujeme /w/
  1. V
  2. we
  1. vow
  2. wow
  1. vale
  2. whale
  1. viper
  2. wiper
  1. vest
  2. west
  1. vile
  2. while
  1. vine
  2. wine
  1. veil
  2. whale
  1. vet
  2. wet
  1. V
  2. we
Správné odpovědi: 1) a, 2) b, 3) a, 4) b, 5) b, 6) b, 7) b, 8) a, 9) a, 10) b
Přepis bublinkové nápovědy: