Help for English

Slovní přízvuk v angličtině

ELEMENTARY Vydáno dne 18.02.2012

Článek o tom, jak je důležitý přízvuk v angličtině a jak se přízvuk učit.Slovní přízvuk v angličtině

Dnes se podíváme na jeden z nejvíce opomíjených a přitom jeden z nejdůležitějších aspektů anglické výslovnosti - na slovní přízvuk.

Obzvláště my Češi rádi přízvuk ve slovech zanedbáváme, protože náš jazyk má přízvuk jasně daný. Přízvuk je v češtině vždy na začátku slova či předložkové vazby: angličtina, akcelerátor, neviditelnost, nejneobhospodařovávatelnější... přízvuk je u všech těchto slov na začátku. Přidáme-li jednoslabičnou předložku, přízvuk se přesouvá na ni: o angličtině, bez akcelerátoru. Jak jednoduché!

Většina z nás si slovní přízvuk v češtině snad ani neuvědomuje. To se ale bohužel přenáší do našeho studia angličtiny. V angličtině pak buď přízvuk používáme 'ponašem' a nebo mluvíme takovou neslanou a nemastnou angličtinou zcela bez přízvuku.

To je ale chyba. Přízvuk je v angličtině zcela zásadní.

Nesprávně umístěný přízvuk totiž může způsobit, že slovo bude zcela nesrozumitelné a nebo dojde ke změně významu slova. Je to podobné, jako např. používání krátkých a dlouhých samohlásek v češtině. Představte si, že by nějaký cizinec nerespektoval naše čárky nad samohláskami a nebo si délku hlásek určoval sám. Např. místo páska by řekl paská, místo živý by řekl žívy a místo ptáče pípá by řekl ptáče pípa. V první moment byste asi nevěděli, jestli dotyčný mluví česky nebo ne. Za chvíli byste si možná zvykli a při vynaložení velké námahy byste něco málo rozuměli. A přesně tak to je, když na Angličana či Američana spustíte se slovy 'houtl' (hotel) či 'enelisis' (analysis).

 

Anatomie správné výslovnosti slov

Abychom tedy anglicky slovo správně a srozumitelně vyslovili, musíme zvládnout dvě věci:

1) správné jednotlivé hlásky (včetně evergreenů jako θ, ð, ŋ, w)
2) správný slovní přízvuk

Já si ale dovolím tyto dvě položky prohodit podle důležitosti.

1) slovní přízvuk
2) jednotlivé hlásky

Slovní přízvuk je nutno brát jako takový vzoreček, takovou kostru či formu, do které teprve vkládáme jednotlivé hlásky. Tato forma určuje, jak bude celé slovo ve výsledku znít.

drumsPřízvukových vzorců je několik a každý zní trochu jinak. Abychom si to lépe představili, přizveme si na pomoc bubeníka. Nepřízvučné slabiky ho necháme zahrát basovým bubnem a ty přízvučné tzv. virblem (snare). Jen ať se do toho opře pořádně, protože i v angličtině je slovní přízvuk silný.

 

Dvojslabičná slova

Nejdříve si poslechněte dvě varianty přízvuku u dvouslabičných slov:

Přízvuk na první slabice:

o- 

Přízvuk na druhé slabice: 

-o

Již na první pohled a poslech se tyto dva vzorce zcela liší. Stejně znatelný je rozdíl mezi správně a špatně vysloveným slovem HOTEL. Špatně vyslovené HOUtl je až k nerozeznání od toho správného houTEL.

Zkusme si nyní do těchto dvou vzorečků dosadit slova:

Přízvuk na první slabice: Přízvuk na druhé slabice: 
o--o

English

over

Texas

party

German

housewife

packet

again

because

Japan

arrive

begin

collapse

hotel

Čtěte slova nahlas se správným přízvukem. Abyste si výslovnost více zažili, klidně přízvuk schválně přehánějte. Pokud Vám to pomůže, přehrajte si vždy nahrávku bubnů a potom se pokuste tento pattern aplikovat i na výslovnost slovíčka.

Pokud slovo neznáte, klikněte na něj dvakrát a otevře se Vám okénko slovníčku, kde si můžete správnou výslovnost rodilého mluvčího přehrát.

 

Trojslabičná slova

Podobně můžeme přízvuk trénovat u tříslabičných slov. Nejčastější vzorce jsou tyto dva:

Přízvuk na první slabice: Přízvuk na druhé slabice: 
o---o-

excellent

interesting

Saturday

previous

article

manager

possible

company

opinion

performance

exciting

religion

important

successful

romantic

decision

 

Čtyřslabičná slova

U slov čtyřslabičných jsou nejčastější následující dva vzorce. Přízvuk bývá často na druhé slabice a nebo na třetí. V tom případě je potom na první slabice tzv. sekundární přízvuk, který je slabší.

Přízvuk na druhé slabice: Přízvuk na třetí slabice: 
-o--o-O-

particular

oblivion

analysis

anatomy

geography

immediate

discovery

information

realistic

obligation

automatic

illustration

preparation

European

Samozřejmě existují i taková čtyřslabičná slova, kde je hlavní přízvuk na první slabice a ostatní jsou již nepřízvučné, např. necessary, motorcycle, Terminator a mnoho dalších.

 

Další slova, další vzorce

Uvedli jsme si jen ty nejčastější vzorce, je jich ale mnohem více. Důležité je, abyste nikdy výslovnost neodhadovali. Správnou výslovnost najdete ve všech kvalitních slovnících. Přízvuk je naznačen čárkou nahoře před přízvučnou slabikou:

again / ə'gen /
motorcycle / 'məʊtəsaɪkəl /
discovery / dɪs'kʌvəri /

Je-li ve slově i tzv. sekundární přízvuk, ten se značí čárkou dole:

obligation / ˌɒblɪ'geɪʃən /
opportunity / ˌɒpə'tju:nəti /
recommend / ˌrekə'mend /
unidentified / ˌʌnaɪ'dentəfaɪd /

Budete-li používat elektronické verze slovníků, můžete si nechat výslovnost pro jistotu přehrát. Opakujte, imitujte a ve fázi učení klidně přehánějte. Ono se to bude později hodit.

 

Cestující přízvuk

Dávejte si pozor na to, že přízvuk v angličtině různě cestuje na základě toho, o jaký slovní druh se jedná. Někdy stačí přidat koncovku a přízvuk se ve slově přesune:

illustrate / 'ɪləstreɪt /
ale: illustration / ˌɪlə'streɪʃən /

biology / baɪ'ɒlədʒi /
ale: biological / ˌbaɪə'lɒdʒɪkəl /

Některá pravidla těchto přesunů se můžete naučit (jistě jim věnujeme samostatný článek), ale nejbezpečnější je vždy se podívat do slovníku.

 

Závěrem

Nakonec ještě shrnutí toho, co bychom si měli o slovním přízvuku pamatovat:

1) Slovní přízvuk je v angličtině VELMI důležitý! Končíme s nemastnou, neslanou angličtinou.

2) Přízvuk zásadně neodhadujeme. Nevíme? Vyhledáme.

3) Můžeme si občas vyhledat i slovo, o kterém si myslíme, že jeho výslovnost známe. Čeká nás nejedno překvapení.

4) Při nácviku výslovnosti přízvuk klidně PŘEHÁNÍME. Přízvuk si musíme zafixovat.

5) Když na výše uvedené body nebudeme dbát, budou naší angličtině snadno rozumět asi jen Češi.

Odtud máme již blízko k další kapitole týkající se výslovnosti a tou je RYTMUS mluveného projevu. O tom ale až v některém z příštích článků.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Slovní přízvuk: geography, biology, democracy...

Pozor na slovní přízvuk ve slovech končících na -logy, -cracy, -metry, -graphy, -gamy…
ELEMENTARY

Cvičení: Slovní přízvuk (3)

V angličtině není přízvuk vždy na první slabice jako v češtině. Studentům to dá občas zabrat. Otestujte se na dalších deseti slovech.

INTERMEDIATE

Cvičení: Slovní přízvuk (4)

Dneska si dáme těžší slovíčka. Poznáte slabiku, na které je přízvuk?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Slovní přízvuk v angličtině 19 24544 Od Vladislav poslední příspěvek
před 3 lety