Help for English

Slovní přízvuk v angličtině

ELEMENTARY Vydáno dne 18.02.2012

Článek o tom, jak je důležitý přízvuk v angličtině a jak se přízvuk učit.Slovní přízvuk v angličtině

Dnes se podíváme na jeden z nejvíce opomíjených a přitom jeden z nejdůležitějších aspektů anglické výslovnosti – na slovní přízvuk.

Obzvláště my Češi rádi přízvuk ve slovech zanedbáváme, protože náš jazyk má přízvuk jasně daný. Přízvuk je v češtině vždy na začátku slova či předložkové vazby: angličtina, akcelerátor, neviditelnost, nejneobhospoda­řovávatelnější, at­d.

Přízvuk je u všech těchto slov na začátku. Přidáme-li jednoslabičnou předložku, přízvuk se přesouvá na ni: o angličtině, bez akcelerátoru. Jak jednoduché!

Většina z nás si slovní přízvuk v češtině snad ani neuvědomuje. To se ale bohužel přenáší do našeho studia angličtiny. V angličtině pak buď přízvuk používáme ‘po našem’, nebo mluvíme takovou neslanou a nemastnou angličtinou zcela bez přízvuku.

To je ale chyba. Přízvuk je v angličtině zcela zásadní.

Nesprávně umístěný přízvuk totiž může způsobit, že slovo bude zcela nesrozumitelné, nebo dojde ke změně významu slova. Je to podobné, jako např. používání krátkých a dlouhých samohlásek v češtině. Představte si, že by nějaký cizinec nerespektoval naše čárky nad samohláskami, nebo si délku hlásek určoval sám. Např. místo páska by řekl paská, místo živý by řekl žívy a místo ptáče pípá by řekl ptáče pípa.

V první moment byste asi nevěděli, jestli dotyčný mluví česky nebo ne. Za chvíli byste si možná zvykli a při vynaložení velké námahy byste něco málo rozuměli. A přesně tak to je, když na Angličana či Američana spustíte se slovy ‘houtl’ (hotel) či ‘enelisis’ (analysis).

Anatomie správné výslovnosti slov

Abychom tedy anglicky slovo správně a srozumitelně vyslovili, musíme zvládnout dvě věci:

1) správné jednotlivé hlásky (včetně evergreenů jako /θ/, /ð/, /ŋ/, /w/)
2) správný slovní přízvuk

My si ale dovolíme tyto dvě položky prohodit podle důležitosti.

1) slovní přízvuk
2) jednotlivé hlásky

Slovní přízvuk je nutno brát jako takový vzoreček, takovou kostru či formu, do které teprve vkládáme jednotlivé hlásky. Tato forma určuje, jak bude celé slovo ve výsledku znít.

Přízvukových vzorců je několik a každý zní trochu jinak. Abychom si to lépe představili, přizveme si na pomoc bubeníka. Nepřízvučné slabiky ho necháme zahrát basovým bubnem a ty přízvučné tzv. virblem (snare). Jen ať se do toho opře pořádně, protože v angličtině je slovní přízvuk silný.

Dvojslabičná slova

Nejdříve si poslechněte dvě varianty přízvuku u dvouslabičných slov:

 • Přízvuk na první slabice:
 
 • Přízvuk na druhé slabice: 

Již na první pohled a poslech se tyto dva vzorce zcela liší. Stejně znatelný je rozdíl mezi správně a špatně vysloveným slovem hotel. Špatně vyslovené “HOUtl” je až k nerozeznání od toho správného “houTEL”.

Zkusme si nyní do těchto dvou vzorečků dosadit slova:

Přízvuk na první slabice: Přízvuk na druhé slabice: 
English/'ɪŋglɪ­ʃ/ again/ə'gen/
over/'əʊvə/ because/bɪ'kɒz/
Texas/'teksəs/ Japan/dʒə'pæn
party/'pɑ:ti/ arrive/ə'raɪv/
German/'dʒɜ:mən­/ begin/bɪ'gɪn/
housewife/'haʊsˌwaɪ­f/ collapse/kə'læps/
packet/'pækɪt/ hotel/həʊ'tel

Přečtěte slova nahlas se správným přízvukem. Abyste si výslovnost více zažili, klidně přízvuk schválně přehánějte. Pokud vám to pomůže, přehrajte si vždy nahrávku bubnů a potom se pokuste tento ‘vzorec’ (pattern) aplikovat i na výslovnost slovíčka.

Pozn.: Pokud slovo neznáte, klikněte na něj dvakrát a otevře se vám okénko slovníčku.

Trojslabičná slova

Podobně můžeme přízvuk trénovat u tříslabičných slov. Nejčastější vzorce jsou tyto dva:

Přízvuk na první slabice: Přízvuk na druhé slabice: 
excellent/'ek­sələnt/ opinion/ə'pɪnjən
interesting/'ɪntrəstɪŋ­/ performance/pə'fɔ:mən­s/
Saturday/'sætədeɪ/ exciting/ɪk'saɪtɪŋ
previous/'pri:viəs religion/rɪ'lɪdʒən­/
article/'ɑ:tɪkl important/ɪm'pɔ:tənt­/
manager/'mænɪdʒə­/ successful/sək'ses­fl/
possible/'pɒsəbl romantic/rəʊ'mænt­ɪk/
company/'kʌmpəni decision/dɪ'sɪʒən

Čtyřslabičná slova

U slov čtyřslabičných jsou nejčastější následující dva vzorce. Přízvuk bývá často na druhé slabice nebo na třetí. V tom případě je potom na první slabice tzv. sekundární přízvuk, který je slabší.

Přízvuk na druhé slabice: Přízvuk na třetí slabice: 
particular/pə'tɪkjʊ­lə/ information/ˌɪnfə'meɪ­ʃən/
oblivion/ə'blɪviən­/ realistic/ˌrɪə'lɪs­tɪk/
analysis/ə'næləsɪ­s/ obligation/ˌɒblɪ'geɪ­ʃn/
anatomy/ə'nætəmi automatic/ˌɔ:tə'mæ­tɪk/
geography/dʒɪ'ɒgrəf­i/ illustration/ˌɪlə'stre­ɪʃn/
immediate/ɪ'mi:dɪət­/ preparation/ˌprepə're­ɪʃən/
discovery/dɪs'kʌvər­i/ European/ˌjʊərə'pi­:ən/

Samozřejmě existují i taková čtyřslabičná slova, kde je hlavní přízvuk na první slabice a ostatní jsou již nepřízvučné, např. necessary/'nesəsəri­/, motorcycle/'məʊtəsa­ɪkl/, terminator/'tɜ:mɪne­ɪtə/ a mnoho dalších.

Další slova, další vzorce

Uvedli jsme si jen ty nejčastější vzorce, je jich ale mnohem víc. Důležité je, abyste nikdy výslovnost neodhadovali. Správnou výslovnost najdete ve všech kvalitních slovnících. Přízvuk je naznačen čárkou nahoře před přízvučnou slabikou:

 • again/ə'gen/
 • motorcycle/'məʊtəsa­ɪkl/
 • discovery/dɪs'kʌvər­i/

Je-li ve slově i tzv. sekundární přízvuk, ten se značí čárkou dole:

 • obligation/ˌɒblɪ'geɪ­ʃn/
 • opportunity/ˌɒpə'tju:­nəti/
 • recommend/ˌrekə'men­d/

Budete-li používat elektronické verze slovníků, můžete si nechat výslovnost pro jistotu přehrát. Opakujte, imitujte a ve fázi učení klidně přehánějte. Ono se to bude později hodit.

Cestující přízvuk

Dávejte si pozor na to, že přízvuk v angličtině různě cestuje na základě toho, o jaký slovní druh se jedná. Někdy stačí přidat koncovku a přízvuk se ve slově přesune:

 • photograph/'fəʊtəˌgrɑ­:f/ – přízvuk na první slabice
 • photographer/fə'tɒgrə­fə/ – přízvuk na druhé slabice
 • illustrate/'ɪləstreɪ­t/ – přízvuk na první slabice
 • illustration/ˌɪlə'stre­ɪʃn/ – přízvuk na třetí slabice
 • Japan/dʒə'pæn – přízvuk na druhé slabice
 • Japanese/ˌdʒæpə'ni­:z/ – přízvuk na třetí slabice

Pozn.: Více v článku Slovní přízvuk: geography, biology, democracy….

Přízvuk dokonce cestuje i u slov, která vypadají úplně stejně, ale jde o jiný slovní druh, např.:

 • record/'rekɔ:d/ (podst.jm. nahrávka) – přízvuk na první slabice
 • record/rɪ'kɔ:d/ (sloveso nahrát) – přízvuk na druhé slabice
 • permit/'pɜ:mɪt (podst.jm. povolení) – přízvuk na první slabice
 • permit/pə'mɪt/ (sloveso povolit) – přízvuk na druhé slabice
 • refund/'ri:fʌnd/ (podst.jm.) – přízvuk na první slabice
 • refund/rɪ'fʌnd/ (sloveso) – přízvuk na druhé slabice

Pozn.: Více v článku Posun přízvuku (nouns/verbs).

Někdy je i rozdíl mezi britskou a americkou angličtinou.

 • buffet /'bʊfeɪ/ (br.) – přízvuk na první slabice
 • buffet /bə'feɪ/ (am.) – přízvuk na druhé slabice
 • locate /ləʊ'keɪt/ (br.) – přízvuk na druhé slabice
 • locate /'loʊkeɪt/ (am.) – přízvuk na první slabice

Pozn.: Více v článku Slovní přízvuk: britský vs. americký.

Závěrem

Nakonec ještě shrnutí toho, co bychom si měli o slovním přízvuku pamatovat:

 1. Slovní přízvuk je v angličtině velmi důležitý! Končíme s nemastnou, neslanou angličtinou.
 2. Přízvuk zásadně neodhadujeme. Nevíme? Vyhledáme.
 3. Můžeme si občas vyhledat i slovo, o kterém si myslíme, že jeho výslovnost známe. Čeká nás nejedno překvapení.
 4. Při nácviku výslovnosti přízvuk klidně přeháníme. Přízvuk si musíme zafixovat.
 5. Když na výše uvedené body nebudeme dbát, budou naší angličtině snadno rozumět asi jen Češi.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Slovní přízvuk: britský vs. americký

Víte, že je spousta slov, u kterých je slovní přízvuk v britské a americké angličtině na jiné slabice?

INTERMEDIATE

Slovní přízvuk: geography, biology, democracy...

Pozor na slovní přízvuk ve slovech končících na -logy, -cracy, -metry, -graphy, -gamy…

PRE-INTERMEDIATE

Výslovnost: Support, suppose, supply...

Úvodem bych rád poděkoval skupině Support Lesbiens, která se zasloužila o to, že polovina Čechů vyslovuje slovíčko SUPPORT špatně…
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Slovní přízvuk v angličtině 13 27409 Od Vladislav poslední příspěvek
před 7 lety