Help for English

Slovní přízvuk: geography, biology, democracy...

INTERMEDIATE Vydáno dne 28.01.2024

Pozor na slovní přízvuk ve slovech končících na -logy, -cracy, -metry, -graphy, -gamy…Word stress: Geography, biology, democracy, polygamy

Slovní přízvuk bývá poměrně obtížným aspektem anglické výslovnosti, obzvláště pro národy, jejichž rodný jazyk má slovní přízvuk pevně daný. V češtině je např. vždy na první slabice (doma, zeměpis, intenzivní, demokracie…), případně na předcházející předložce (na stromě, do Pardubic, ve výšinách…). V angličtině je pravidel na slovní přízvuk hodně a často se přízvuk ani pravidly neřídí. Někdy dokonce může umístění přízvuku ve slově odlišovat dvě různá slova či dva významy slova (desert – poušť, desert – opustit).

Dnes se podíváme na skupinu slovíček, u kterých často zaváhají i pokročilí angličtináři. Budou to slova, která končí na řecké přípony -logy, -graphy, -cracy, -nomy, -gamy a další. Jedná se o slova cizího původu, která téměř v identické podobě existují i v češtině. Problém je ale právě ve slovním přízvuku. Zatímco v češtině je přízvuk na první slabice, v angličtině je na slabice PŘED uvedenou příponou.

Vezměme si např. slovo demokracie/de­mocracy. V češtině je pěkně přízvuk na začátku – demokracie. V angličtině je na slabice před příponou -cracy, tedy democracy /dɪ'mɒkrəsi/ . Podobně je tomu i u následují­cích slov:

Zde jsou slova s přepisem výslovnosti i nahrávkou:

 • biography/baɪ'ɒgrəf­i/ – životopis
 • geometry/dʒi'ɒmət­ri/ – geometrie
 • mythology/mɪ'θɒlədʒ­i/ – mytologie
 • monogamy/mə'nɒgəmi­/ – monogamie
 • astronomy/ə'strɒnəm­i/ – astronomie
 • philosophy/fɪ'lɒsəfi­/ – filozofie
 • telepathy/tə'lepəθi­/ – telepatie
 • endoscopy/en'dɒskəp­i/ – endoskopie
 • hypocrisy/hɪ'pɒkrəs­i/ – pokrytectví

I když vám možná zpočátku nepůjde tato výslovnost “přes pusu”, jistě brzy zjistíte, že to jde. Je potřeba, aby se vám tento přízvuk před příponou zautomatizoval, aby vás jakékoliv takové slovo v textu nerozhodilo.

Vyzkoušejte si to sami

Nyní si vyzkoušejte výslovnost následujících slov. Vždy zkuste nejprve slovo vyslovit nahlas vy (nezapomeňte, přízvuk před příponou) a potom klikněte na ikonku reproduktoru – uslyšíte nahrávku výslovnosti rodilého Brita. Trefili jste výslovnost správně? Dvojím kliknutím na slovo si můžete přečíst překlad, definici a přepis výslovnosti.

-logy

analogy , anthology , apology , archaeology , astrology , biology , cardiology , chronology , criminology , ecology , endocrinology , etymology , futurology , gastroenterology , genealogy , geology , graphology , gynecology , hematology , ideology , immunology , lexicology , meteorology , methodology , microbiology , morphology , mythology , nanotechnology , neurology , numerology , oncology , ornithology , paleontology , pathology , philology , phonology , phraseology , physiology , scientology , sexology , sociology , technology , terminology , theology , trilogy , urology , volcanology , zoology  

-graphy

autobiography , bibliography , biography , cartography , choreography , cinematography , demography , discography , geography , lexicography , photography , pornography , topography , typography  

-cracy

aristocracy , autocracy , bureaucracy , democracy , technocracy , theocracy 

-nomy

agronomy , astronomy , autonomy , Deuteronomy , economy , gastronomy , taxonomy  

-pathy

apathy , homeopathy , psychopathy , telepathy  

-gamy

bigamy , monogamy , polygamy

-scopy

colonoscopy , endoscopy , gastroscopy , laparoscopy  

Změny přízvuku

Výše uvedená výslovnost platí jen ve tvarech slov, která jsme zmínili, tedy u podstatných jmen končících na -y. Pokud změníme slovní druh a tím i tvar slova, přízvuk se může přesunout. Zde uvedeme jen několik základních pravidel, která se týkají předpon z našeho dnešního článku:

Podstatná jména označující osoby s koncovkami -er, -ist – přízvuk zůstává:

 • archeologyarcheologist
 • polygamypolygamist
 • astronomyastronomer
 • philosophyphilosopher

Podstatná jména, u nichž se dvojslabičná přípona změní na jednoslabičnou – hlavní přízvuk se posune o slabiku blíže:

 • democracydemocrat
 • psychopathypsychopath
 • endoscopyendoscope
 • colonoscopycolonoscope
 • hypocrisyhypocrite

Vytvoříme-li přídavné jméno pomocí -ic, -ical, hlavní přízvuk bude na první slabice přípony, tedy posune se o slabiku dále:

 • astronomyastronomical
 • geographygeographical
 • biologybiological
 • philosophyphilosophical
 • hypocrisyhypocritical
 • democracydemocratic
 • homeopathyhomeopathic

Pro další tvary vám doporučujeme vyhledat si slovo pro jistotu v kvalitním slovníku, kde je uvedena výslovnost včetně primárních a sekundárních přízvuků.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Slovní přízvuk: britský vs. americký

Víte, že je spousta slov, u kterých je slovní přízvuk v britské a americké angličtině na jiné slabice?

ELEMENTARY

Slovní přízvuk v angličtině

Článek o tom, jak je důležitý přízvuk v angličtině a jak se přízvuk učit.
PRE-INTERMEDIATE

Výslovnost: Support, suppose, supply...

Úvodem bych rád poděkoval skupině Support Lesbiens, která se zasloužila o to, že polovina Čechů vyslovuje slovíčko SUPPORT špatně…
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Slovní přízvuk: geography, biology, democracy... 8 14724 Od Joey poslední příspěvek
před 13 lety