Help for English

Slovní přízvuk: geography, biology, democracy...

INTERMEDIATE Vydáno dne 06.02.2011

Pozor na slovní přízvuk ve slovech končících na -logy, -cracy, -metry, -graphy, -gamy…Word stress:

Geography, biology, democracy, polygamy

 

Slovní přízvuk bývá poměrně obtížným aspektem anglické výslovnosti, obzvláště pro národy, jejichž rodný jazyk má slovní přízvuk pevně daný. V češtině je např. vždy na první slabice (doma, zeměpis, intenzivní, demokracie...), případně na předcházející přeložce (na stromě, do Pardubic, ve výšinách...). V angličtině je pravidel na slovní přízvuk hodně a často se ani pravidly neřídí. Někdy dokonce může umístění přízvuku ve slově odlišovat dvě různá slova či dva významy slova (desert - poušť, desert - opustit).

Dnes se podíváme na skupinu slovíček, u kterých často zaváhají i pokročilí angličtináři. Budou to slova, která končí na řecké přípony -logy, -graphy, -cracy, -nomy, -gamy a další. Budou to tedy slova cizího původu, která téměř v identické podobě existují i v češtině. Problém je ale právě ve slovním přízvuku. Zatímco v češtině je přízvuk na první slabice, v angličtině je na slabice PŘED uvedenou příponou.

Vezměme si např. slovo DEMOKRACIE/DEMOCRACY. V češtině je pěkně přízvuk na začátku - demokracie. V angličtině je na slabice před příponou -cracy, tedy democracy / dɪ'mɒkrəsi /. Podobně je tomu i u následujících slov:

word stress and Greek endings

biography / baɪ'ɒgrəfi / - životopis
geometry / dʒi'ɒmətri / - geometrie
mythology / mɪ'θɒlədʒi / - mytologie
monogamy / mə'nɒgəmi / - monogamie
astronomy / ə'strɒnəmi / - astronomie
philosophy / fɪ'lɒsəfi / - filozofie
telepathy / tə'lepəθi / - telepatie
endoscopy / en'dɒskəpi / - endoskopie
hypocrisy / hɪ'pɒkrəsi / - pokrytectví

I když Vám možná z počátku nepůjde tato výslovnost "přes pusu", jistě brzy zjistíte, že to jde. Je potřeba, aby se tento přízvuk před příponou zautomatizoval, aby Vás potom jakékoliv takové slovo v textu nerozhodilo.

Nyní si vyzkoušejte výslovnost následujících slov. Vždy zkuste nejprve slovo vyslovit nahlas vy (nezapomeňte, přízvuk před příponou) a potom klikněte na ikonku reproduktoru - uslyšíte nahrávku výslovnosti rodilého Brita. Trefili jste výslovnost správně? Dvojím kliknutím na slovo si můžete přečíst překlad, definici a přepis výslovnosti.


-logy

analogy , anthology , apology , archaeology , astrology , biology , cardiology , chronology , criminology , ecology , endocrinology , etymology , futurology , gastroenterology , genealogy , geology , graphology , gynecology , hematology , ideology , immunology , lexicology , meteorology , methodology , microbiology , morphology , mythology , nanotechnology , neurology , numerology , oncology , ornithology , paleontology , pathology , philology , phonology , phraseology , physiology , scientology , sexology , sociology , technology , terminology , theology , trilogy , urology , volcanology , zoology  

-graphy

autobiography , bibliography , biography , cartography , choreography , cinematography , demography , discography , geography , lexicography , photography , pornography , topography , typography  

-cracy

aristocracy , autocracy , bureaucracy , democracy , technocracy , theocracy

-nomy

agronomy , astronomy , autonomy , Deuteronomy , economy , gastronomy , taxonomy  

-pathy

apathy , homeopathy , psychopathy , telepathy  

-gamy

bigamy , monogamy , polygamy

-scopy

colonoscopy , endoscopy , gastroscopy , laparoscopy  


Pro pokročilé - Změny přízvuku

Výše uvedená výslovnost platí jen ve tvarech slov, které jsme zmínili, tedy u podstatných jmen končících na -y. Pokud změníme slovní druh a tím i tvar slova, přízvuk se může přesunout. Zde jen několik základních pravidel, která se týkají předpon z našeho dnešního článku:

Podstatná jména označující osoby s koncovkami -er, -ist - přízvuk zůstává.

archeology - archeologist
polygamy - polygamist
astronomy - astronomer
philosophy - philosopher

Podstatná jména, u nichž se dvojslabičná přípona změní na jednoslabičnou - hlavní přízvuk se posune o slabiku blíže:

democracy - democrat
psychopathy - psychopath
endoscopy - endoscope
colonoscopy - colonoscope

Vytvoříme-li přídavné jméno pomocí -ic, -ical, hlavní přizvuk bude na první slabice přípony, tedy posune se o slabiku dále:

astronomy - astronomical
geography - geographical
biology - biological
philosophy - philosophical
hypocrisy - hypocritical
democracy - democratic
homeopathy - homeopathic

Pro další tvary doporučuji vyhledat si slovo pro jistotu v nějakém kvalitním slovníku, kde je uvedena výslovnost včetně primárních a sekundárních přízvuků.


 
Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Slovní přízvuk: britský vs. americký

Víte, že je spousta slov, u kterých je slovní přízvuk v britské a americké angličtině na jiné slabice?

PRE-INTERMEDIATE

Výslovnost: Support, suppose, supply...

Úvodem bych rád poděkoval skupině Support Lesbiens, která se zasloužila o to, že polovina Čechů vyslovuje slovíčko SUPPORT špatně…
ELEMENTARY

Slovní přízvuk v angličtině

Článek o tom, jak je důležitý přízvuk v angličtině a jak se přízvuk učit.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Slovní přízvuk: geography, biology, democracy... 9 13708 Od rasgon poslední příspěvek
před 8 lety