Help for English

Výslovnost: koncové '-O'

ELEMENTARY Vydáno dne 22.09.2019

Víte, jak správně vyslovovat slovíčka, která končí v angličtině písmenem O?Výslovnost: koncové ‘-O’

Anglická výslovnost je někdy pro studenty nepochopitelná. I ona má však často svá ‘pravidla’, a dnes si ukážeme další z nich. Pro angličtinu totiž není přirozené vyslovit na konci slova /o/. Potřebuje ho ‘zakulatit’ a proto z něj udělá /əʊ/ v britské angličtině, nebo // v americké. “O” na konci slova se tedy nikdy nečte /o/!

Základní slovíčka

Začneme desítkou slovíček, u kterých vás tato výslovnost (pravděpodobně) nepřekvapí:

  ago/ə'gəʊ/ potato/pə'teɪtəʊ­/
  also/'ɔ:lsəʊ/ tomato/tə'mɑ:təʊ­/
  go/'gəʊ/ radio/'reɪdiəʊ/
  hello/hə'ləʊ/ so/'səʊ/
  no/'nəʊ/ zero/'zɪərəʊ/

Další slova

Slovíček je určitě více, tady je několik dalších:

  typo/'taɪpəʊ/ pistachio/pə'stɑ:ʃiə­ʊ/
  hero/'hɪərəʊ/ tobacco/tə'bækəʊ
  mosquito/mə'ski:tə­ʊ/ volcano/vəl'keɪnə­ʊ/

Angličtina vs. čeština

Slovíček by se našlo určitě mnohem více, ale nejčastěji jde o slova cizího původu, která si ‘vypůjčila’ nejen angličtina, ale i čeština. A tady je právě kámen úrazu. Pokud zná český student slovíčko z češtiny, má tendenci vyslovovat ho česky.

Pro češtinu je pochopitelně přirozené vyslovovat na konci slova /o/, ale v angličtině tomu tak není, proto dejte pozor na výslovnost následujících slovíček, jejichž význam stoprocentně znáte:

  audio/'ɔ:diəʊ/ metro/'metrəʊ/
  avocado/ævə'kɑ:də­ʊ/ motto/'mɒtəʊ/
  photo/'fəʊtəʊ/ mango/'mæŋgəʊ/
  casino/kə'si:nəʊ­/ piano/pi'ænəʊ/
  disco/'dɪskəʊ/ psycho/'saɪkə­ʊ/
  judo/'dʒu:dəʊ solo/'səʊləʊ/
  kilo/'ki:ləʊ/ stereo/'sterɪəʊ/
  studio/'stju:diəʊ­/ video/'vɪdɪəʊ/
  logo/'ləʊgəʊ/ tango/'tæŋgəʊ/

Jídlo a pití

Z oblasti jídla a pití si k výše zmíněným (avocado, pistachio, mango) přidejme ještě následující:

  burrito/bʊ'ri:təʊ­/ Americano/əˌmerə'kɑ­:nəʊ/
  chorizo/tʃə'ri:zə­ʊ/ cappuccino/ˌkæpʊ'tʃi­:nəʊ/
  prosciutto/prə'ʃu:tə­ʊ/ espresso/es'presəʊ­/

Pozn.: V první trojici máte mexickou placku, španělský salám a italskou šunku. Ve druhé trojici pak různé druhy kávy. Více si o kávě přečtěte v článku CAFÉ vs. COFFEE.

Jména a názvy

Přidat si můžeme i různá jména a názvy:

  euro/'jʊərəʊ/ Romeo/'rəʊmɪəʊ/
  Lego/'legəʊ/ Scorpio/'skɔ:piəʊ
  Leo/'li:əʊ/ UNESCO/jʊ'nes­kəʊ/
  Pinocchio/pɪ'nəʊkɪəʊ­/ Tabasco/tə'bæskəʊ­/

Pozn.: Dvě z nich jsou znamení zvěrokruhu. Více si přečtěte v článku Znamení zvěrokruhu (signs of the zodiac).

Platí to vždy a všude?

Jak jsme si řekli, většina slov končících na -O v dnešním článku jsou slova cizího původu. Ta jsou v původní řeči vyslovována na konci s /o/, ale angličtina je “zakulaťuje”, proto /əʊ/ či //.

Existují ale i slova anglického původu, a tam toto pravidlo občas neplatí. Naštěstí se jedná o základní slovíčka a studenti je bezpečně znají (vlevo).

Změna ovšem neplatí také u slovíček, která končí na dvě O, proto se koncové -OO vyslovuje /u:/, což studenti také znají.

  do/'du:/ bamboo/'bæmbu:/
  to/'tʊ/ shampoo/ʃæm'pu:/
  two/'tu:/ tattoo/tə'tu:/
  who/'hu:/ zoo/'zu:/

Pozor na mírný rozdíl mezi britskou a americkou angličtinou. Koncové -o se v britské angličtině vyslovuje /əʊ/, v americké //.

Pokud tedy máte na našich stránkách nastavenou britskou angličtinu, najdete na konci většiny slov /əʊ/, pokud americkou, pak //.

Závěr

Byl pro vás dnešní článek překvapením? Věříme, že u některých slovíček ne, ale možná se našla jiná, která jste do dneška vyslovovali špatně. Obzvláště pokud máme stejná slovíčka i v češtině. Tam to člověka svádí vyslovovat ‘česky’.

Třeba slovíčka jako kilo, photo, espresso, euro představují pro studenty často dlouho nepřekonatelný problém. Jsou jednoduše příliš zvyklí na naši českou výslovnost a na konci prostě vyslovují ‘tvrdé’ -O.

Na druhou stranu, pokud bude Angličan či Američan číst české slovo, tak prostě naprosto přirozeně koncové O změkčí a přečte //, jako například Brno /bɜ:noʊ/. Jim totiž přijde nepřirozené ukončit slovo ‘tvrdým’ O.

Stejně tak pro ně není přirození číst na konci slova /e/. Více v článku Francouzské -ET v angličtině.

Množné číslo

Výslovnost bude pochopitelně stejná i ve tvaru množného čísla. Zde si však dejte pozor na pravopis. Slovíčka převzatá mají v množném čísle na konci -os, ale slovíčka původně anglická -oes.

  • photos, videos, radios
  • tomatoes, potatoes, heroes

Více v článcích Spelling: Pravopisné změny a Nepravidelné množné číslo.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Výslovnost O jako /ʌ/

Víte jak správně vyslovit slova jako COMPANY, FRONT či WON?

ELEMENTARY

Problematická výslovnost -oo-

Jak se správně vyslovují slova, ve kterých se objevují dvě O za sebou.

INTERMEDIATE

Homografy v angličtině

Článek o tzv. homografech v angličtině, seznámíme se se slovíčky, která se stejně píší, ale jinak čtou.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Výslovnost: koncové '-O' 5 12094 Od knezi poslední příspěvek
před 7 lety