Help for English

Francouzské -ET v angličtině

INTERMEDIATE Vydáno dne 13.11.2017

Mnoho anglických slovíček bylo převzato z francouzštiny. Ta, která končí na -ET, mají docela specifickou výslovnost. Umíte přečíst například BUFFET nebo BALLET? (přepracovaný článek z roku 2010)Francouzské -ET v angličtině

Angličtina přejala mnoho slov z francouzštiny. Mnoho z těchto slovíček má pro studenty do určité míry zapeklitou výslovnost. Do této kategorie patří i slova končící na -ET.

Ve francouzštině se koncové -T nevyslovuje, proto by se dnešní slovíčka četla na konci pouze s -/e/. Pro angličtinu je však nepřirozené vyslovovat slovo na konci s -/e/, proto si výslovnost přizpůsobila.

Jak vidíte, koncové -T se sice nevyslovuje (stejně jako ve francouzštině), ale přidává se navíc -/ɪ/, proto je na konci -//.

Britská vs. americká výslovnost

Britská i americká výslovnost se (až na pár výjimek, o kterých bude řeč později) chová stejně s jedním rozdílem: přízvuk. Britská angličtina ho má na první slabice, americká na poslední (opět na pár výjimek).

  britská americká
ballet /'bæleɪ/ /bæ'leɪ/ TTT
buffet /'bʊfeɪ/ /bə'feɪ/
cabaret /'kæbəreɪ/ /kæbə'reɪ/
chalet /'ʃæleɪ/ /ʃæ'leɪ/
duvet /'du:veɪ/ /du:'veɪ/
gourmet /'gʊəmeɪ/ /gʊr'meɪ/ TTT
sachet /'sæʃeɪ/ /sæ'ʃeɪ/
beret /'bereɪ/ /bə'reɪ/
bidet /'bi:deɪ/ /bɪ'deɪ/
cabriolet /'kæbriəleɪ/ /ˌkæbriə'leɪ/
crochet /'krəʊʃeɪ/ /kroʊ'ʃeɪ/
parquet /'pɑ:keɪ/ /pɑ:r'keɪ/
croquet /'krəʊkeɪ/ /'krəʊki/ /kroʊ'keɪ/

Všechno není ovšem tak jednoznačné. Občas se najdou výjimky. Slova ballet a gourmet se v americké angličtině mohou číst britsky (s přízvukem na první slabice). U dalších je to mnohdy ještě komplikovanější:

  britská americká
fillet BrE / filet AmE /'fɪlət/ /fɪ'leɪ/ /'fɪleɪ/ /'fɪlət/
sorbet /'sɔ:beɪ/ /sɔ:r'beɪ/ /'sɔ:rbeɪ/ /'sɔ:rbət/
valet /'vælət/ /'væleɪ/ /væ'leɪ/
bouquet /bu:'keɪ/ /bu:'keɪ/
ricochet /'rɪkəʃeɪ/ /'rɪkəʃeɪ/
tourniquet TTT /'tɔ:nɪkeɪ/ /'tɜrnɪkət/

U těchto slovíček je trochu “guláš”. Nechme stranou, že filet se píše jinak v britské a americké angličtině, ale pokud jde o výslovnost, přízvuky jsou někdy na první, jindy na poslední slabice, a navíc si všimněte, že některá slovíčka lze vyslovovat na konci s běžným -/ət/.

“Běžná” výslovnost

Existuje ale i řada slov, která se čtou běžně na konci s -/t/. Základní slovíčka jako třeba pocket/'pɒkɪt/, jacket/'dʒækɪt nebo wallet/'wɒlɪt problémy nedělají TTT, ale pak jsou další slova, která jsou převzatá (a to někdy dokonce i z francouzštiny) a vyslovují se běžně. Ukažme si některá z nich.

banquet /'bæŋkwɪt/ cadet /kə'det/
basset /'bæsɪt/ clarinet /klærə'net/
bonnet /'bɒnɪt/ duet /dju:'et/
casket /'kɑ:skɪt/ minaret /mɪnə'ret/
faucet /'fɔ:sɪt/ pallet /'pælɪt/
ferret /'ferɪt/ claret /'klærət/
mallet /'mælɪt/ sherbet /'ʃɜ:bət/

Všimněte si, že podobné druhy zmrzliny sorbet a sherbet se vyslovují v britské angličtině na konci jinak. Sorbet je francouzského původu, proto je na konci -//, sherbet je ale tureckého původu, proto je na konci “běžné” -/ət/. Americká angličtina však pravděpodobně právě kvůli výslovnosti slova sherbet “umravnila” výslovnost slova sorbet a na konci lze číst -// i -/ət/.

Pozn.: Pokud vás zajímají další slůvka z okruhu zmrzlin a nanuků, článek naleznete zde.

Koncové -e

Jak jsme si řekli v úvodu, pro angličtinu není přirozené zakončovat výslovnost na -/e/. Proto si upravuje výslovnost nejen slov končících na -ET, ale také slova končící na -E. Ve francouzštině (či italštině) se u těchto slov na konci čte -/e/, ale v angličtině -//. Patří sem například tato slova:

  britská americká
café /'kæfeɪ/ /kæ'feɪ/
résumé /'rezjʊmeɪ/ /ˌrezʊ'meɪ/
paté /'pæteɪ/ /pæ'teɪ/
sauté /'səʊteɪ/ /ˌsɔ:'teɪ/
fiancé /fi'ɒnseɪ/ /ˌfɪɑ:n'seɪ/
fiancée /fi'ɒnseɪ/ /ˌfɪɑ:n'seɪ/

Závěr

Jak vidíte z dnešního článku, s výslovností převzatých slov to není občas jednoduché a pro mnohé studenty je například koncové -// značně překvapivé.

Na druhou stranu bohužel neplatí, že všechna slovíčka, která končí na -ET a působí jako převzatá, by se vyslovovala vždy na konci s -//.

Proto je dobré (ostatně vždy, nejen u slov -ET) ověřit si správnou výslovnost v kvalitním slovníku. Klidně zdarma online. O takových slovnících si přečtěte zde.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Ď, Ť a Ň v angličtině?

Objevují se hlásky ď, ť, ň v angličtině?
ELEMENTARY

CH v angličtině

Písmenko CH v angličtině a jak se vyslovuje.
PRE-INTERMEDIATE

Study page: A Kiss in a Cup

Studijní poznámky ke slovní zásobě, gramatice, idiomům apod. použitých v písni ‚A Kiss in a Cup‘. Co se všechno lze z textu písně naučit?
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Francouzské -ET v angličtině 11 14130 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 10 lety