Help for English

Francouzské -ET v angličtině

INTERMEDIATE Vydáno dne 13.11.2017

Mnoho anglických slovíček bylo převzato z francouzštiny. Ta, která končí na -ET, mají docela specifickou výslovnost. Umíte přečíst například BUFFET nebo BALLET?Francouzské -ET v angličtině

Angličtina přejala mnoho slov z francouzštiny. Mnoho z těchto slovíček má pro studenty do určité míry zapeklitou výslovnost. Do této kategorie patří i slova končící na -ET.

Ve francouzštině se koncové -T nevyslovuje, proto by se dnešní slovíčka četla na konci pouze s -/e/. Pro angličtinu je však nepřirozené vyslovovat slovo na konci s -/e/, proto si výslovnost přizpůsobila.

Jak vidíte, koncové -T se sice nevyslovuje (stejně jako ve francouzštině), ale přidává se navíc -/ɪ/, proto je na konci -//.

Britská vs. americká výslovnost

Britská i americká výslovnost se (až na pár výjimek, o kterých bude řeč později) chová stejně s jedním rozdílem: přízvuk. Britská angličtina ho má na první slabice, americká na poslední (opět na pár výjimek).

  britská americká
ballet/'bæleɪ /'bæleɪ/ /bæ'leɪ/ TTT *1
buffet/'bʊfeɪ/ /'bʊfeɪ/ /bə'feɪ/
cabaret/'kæbəreɪ­/ /'kæbəreɪ/ /kæbə'reɪ/
chalet/'ʃæleɪ/ /'ʃæleɪ/ /ʃæ'leɪ/
duvet/'du:veɪ /'du:veɪ/ /du:'veɪ/
gourmet/'gʊəmeɪ­/ /'gʊəmeɪ/ /gʊr'meɪ/ TTT *2
sachet/'sæʃeɪ­/ /'sæʃeɪ/ /sæ'ʃeɪ/
beret/'bereɪ/ /'bereɪ/ /bə'reɪ/
bidet/'bi:deɪ /'bi:deɪ/ /bɪ'deɪ/
cabriolet/'kæbriəl­eɪ/ /'kæbriəleɪ/ /ˌkæbriə'leɪ/
crochet/'krəʊ­ʃeɪ/ /'krəʊʃeɪ/ /kroʊ'ʃeɪ/
parquet/'pɑ:keɪ/ /'pɑ:keɪ/ /pɑ:r'keɪ/
croquet /'krəʊkeɪ/ /'krəʊki/ /kroʊ'keɪ/

Všechno není ovšem tak jednoznačné. Občas se najdou výjimky. Slova ballet a gourmet se v americké angličtině mohou číst britsky (s přízvukem na první slabice). U dalších je to mnohdy ještě komplikovanější:

  britská americká
fillet/'fɪlɪt TTT *3 /'fɪlɪt/ /fɪ'leɪ/ /'fɪleɪ/ /'fɪlət/
sorbet/'sɔ:beɪ /'sɔ:beɪ/ /sɔ:r'beɪ/ /'sɔ:rbeɪ/ /'sɔ:rbət/
valet/'væleɪ/ /'væleɪ/ /'vælət/ /'væleɪ/ /'vælət/ /væ'leɪ/
bouquet/bu:'keɪ/ /bu:'keɪ/ /bu:'keɪ/
ricochet/'rɪkə­ʃeɪ/ /'rɪkəʃeɪ/ /'rɪkəʃet/ /'rɪkəʃeɪ/
tourniquet/'tɔ:nɪkeɪ­/ TTT *4 /'tɔ:nɪkeɪ/ /'tɜ:rnɪkət/

U těchto slovíček je trochu “guláš”. Nechme stranou, že filet se píše jinak v britské a americké angličtině, ale pokud jde o výslovnost, přízvuky jsou někdy na první, jindy na poslední slabice, a navíc si všimněte, že některá slovíčka lze vyslovovat na konci s běžným -/ət/.

“Běžná” výslovnost

Existuje ale i řada slov, která se čtou běžně na konci s -/t/. Základní slovíčka jako třeba pocket/'pɒkɪt/, jacket/'dʒækɪt nebo wallet/'wɒlɪt problémy nedělají TTT *5, ale pak jsou další slova, která jsou převzatá (a to někdy dokonce i z francouzštiny) a vyslovují se běžně. Ukažme si některá z nich.

banquet /'bæŋkwɪt/ cadet /kə'det/
basset /'bæsɪt/ clarinet /klærə'net/
bonnet /'bɒnɪt/ duet /dju:'et/
casket /'kɑ:skɪt/ minaret /mɪnə'ret/
faucet /'fɔ:sɪt/ pallet /'pælɪt/
ferret /'ferɪt/ claret /'klærət/
mallet /'mælɪt/ sherbet /'ʃɜ:bət/

Všimněte si, že podobné druhy zmrzliny sorbet a sherbet se vyslovují v britské angličtině na konci jinak. Sorbet je francouzského původu, proto je na konci -//, sherbet je ale tureckého původu, proto je na konci “běžné” -/ət/. Americká angličtina však pravděpodobně právě kvůli výslovnosti slova sherbet “umravnila” výslovnost slova sorbet a na konci lze číst -// i -/ət/.

Pozn.: Pokud vás zajímají další slůvka z okruhu zmrzlin a nanuků, článek naleznete zde.

Koncové -e

Jak jsme si řekli v úvodu, pro angličtinu není přirozené zakončovat výslovnost na -/e/. Proto si upravuje výslovnost nejen slov končících na -ET, ale také slova končící na -E. Ve francouzštině (či italštině) se u těchto slov na konci čte -/e/, ale v angličtině -//. Patří sem například tato slova:

  britská americká
café/'kæfeɪ/ /'kæfeɪ/ /kæ'feɪ/
pâté/'pæteɪ/ /'pæteɪ/ /pæ'teɪ/
sauté/'səʊteɪ/ /'səʊteɪ/ /ˌsɔ:'teɪ/
cliché/'kli:ʃ­eɪ/ /'kli:ʃeɪ/ /kli:'ʃeɪ/
flambé/'flɒmbeɪ /'flɒmbeɪ/ /flɑ:m'beɪ/

Závěr

Jak vidíte z dnešního článku, s výslovností převzatých slov to není občas jednoduché a pro mnohé studenty je například koncové -// značně překvapivé.

Na druhou stranu bohužel neplatí, že všechna slovíčka, která končí na -ET a působí jako převzatá, by se vyslovovala vždy na konci s -//.

Proto je dobré (ostatně vždy, nejen u slov -ET) ověřit si správnou výslovnost v kvalitním slovníku.

Překlad:
  1. vyslovuje se i s přízvukem na první slabice
  2. vyslovuje se i s přízvukem na první slabice
  3. v americké angličtině psáno FILET
  4. pozor! znamená škrtidlo, tlakový obvaz
  5. ačkoli začátečníci mnohdy čtou u těchto slov na konci -<span class=“pronun­ciation” data-pronunciation-simplify=“fal­se”>/<span class=“pronun­ciation”>et</span­>/</span><span class=“pronun­ciation” style=“display: none;” data-pronunciation-simplify=“tru­e”>/et/</span>, což je špatně


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Spodní prádlo v angličtině

Pojďme se podívat na širokou slovní zásobu z oblasti spodního prádla.

ELEMENTARY

Písmeno CH v angličtině

Článek o písmenku CH v angličtině a jak se vyslovuje.

INTERMEDIATE

Homografy v angličtině

Článek o tzv. homografech v angličtině, seznámíme se se slovíčky, která se stejně píší, ale jinak čtou.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Francouzské -ET v angličtině 11 16177 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 13 lety