Help for English

Záludné jednotné x množné číslo

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 24.05.2020

Přehled slovíček, u nichž studenti angličtiny často pletou singulár a plurál.Záludné jednotné x množné číslo

V dnešním článku se budeme bavit o problematických slovíčkách, u nichž se obzvláště Čechům plete jednotné a množné číslo a dopouštějí se tak zbytečných gramatických chyb.  

Počitatelné x nepočitatelné

První skupinou slovíček jsou právě podstatná jména, která jsou v angličtině nepočitatelná, ale v češtině je používáme v množném čísle.

 • baggage is… (zavazadla jsou…)
 • chess is… (šachy jsou…)
 • experience is… (zkušenosti jsou…)
 • hair is… (vlasy jsou…)
 • information is… (informace jsou…)
 • luggage is… (zavazadla jsou…)
 • money is… (peníze jsou…)
 • news is… (zprávy/novinky jsou…)
 • pasta is… (těstoviny jsou…)
 • knowledge is… (vědomosti/zna­losti jsou...)
 • jewellery is… (šperky jsou…)

Nikdy tedy baggages are, news are, informations are apod.

Pozn.: Více v článku Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména.

Česká pomnožná podstatná jména

Druhou skupinou jsou podstatná jména, která v češtině nazýváme “pomnožná”. Pokud používáte pro učení angličtiny překladovou metodu, tato slovíčka vám možná dělají problémy. V češtině se tato slova chovají jako množné číslo (dveře JSOU), v angličtině se ale jedná o naprosto obyčejné slovíčko, které má tvar jednotného i množného čísla.

Pokud je vám toto zcela jasné, divili byste se, kolik lidí říká, že má na ruce “watches” nebo řekne, že “Easter are my favorite holiday”. Důvodem je pouze to, že se vám do angličtiny začne vkrádat váš rodný jazyk.

 • a bikini is… (bikiny jsou…) – one bikini (jedny bikiny), two bikinis (dvoje bikiny)
 • a clock is… (hodiny jsou…) – one clock (jedny hodiny), two clocks (dvoje hodiny)
 • a door is… (dveře jsou…) – one door (jedny dveře), two doors (dvoje dveře)
 • a dress is… (šaty jsou…) – one dress, two dresses
 • a gate is… (vrata jsou…) – one gate, two gates
 • a liver is… (játra jsou…) – one liver, two livers
 • a newspaper is… (noviny jsou…) – one newspaper, two newspapers
 • an organ is… (varhany jsou…) – one organ, two organs
 • a stove is… (kamna jsou…) – one stove, two stoves
 • a swimsuit is… (plavky jsou…) – one swimsuit, two swimsuits
 • a thong is… (tanga jsou…) – one thong, two thongs
 • a vacation is… (prázdniny jsou…) – one vacation, two vacations
 • a violin is… (housle jsou…) – one violin, two violins
 • a watch is… (hodinky jsou…) – one watch, two watches

Pozor na svátky:

 • Christmas is… (Vánoce jsou…) – one Christmas (jedny vánoce), two Christmasses (dvoje Vánoce)
 • Easter is… (Velikonoce jsou…)

Pozor: Studenti často chybují také v krátkých větách, kde tato slova nahradí zájmenem. Mluví o penězích či o dveřích, novinách apod., ale ve větě je nahradí zájmenem THEM.

I have a new watch. – Can I see them?
I have a new watch. – Can I see it? TTT *1

Párová podstatná jména

Pozor si dejte taky na tzv. “párová” podstatná jména, v angličtině binary nouns. Ta vypadají v češtině stejně jako slova ze skupiny výše, ale v angličtině se chovají úplně jinak. Říká se jim “párová”, protože předmět, který označují, se jakoby skládá ze dvou částí. Např. slovo kalhoty – jedná se sice o jednu věc, ta má ale dvě nohavice. V angličtině jsou to trousers či pants, tedy množné číslo.

My pants are dirty. TTT *2

Chceme-li říci JEDNY kalhoty, DVOJE kalhoty, používáme podstatné jméno pair/'peə/:

 • a pair of trousers (jedny kalhoty)
 • one pair of trousers (jedny kalhoty)
 • two pairs of trousers (dvoje kalhoty)

Nikdy nelze říct např. one trouser stejně jako v češtině nemáme “jednu kalhotu”.

Další příklady “párových” podstatných jmen:

 • glasses/'glɑ:sɪz­/ (brýle)
 • panties/'pæntiz/ (kalhotky)
 • trousers/'traʊzəs/ (kalhoty)
 • pincers/'pɪnsəz/ (kleště štípačky)
 • pliers/'plaɪəz/ (kleště kombinované)
 • pyjamas/pə'dʒɑ:m­əs/ (pyžamo)
 • scissors/'sɪzəs/ (nůžky)
 • shorts/'ʃɔ:ts/ (kraťasy)
 • stockings/'stɒkɪŋz (punčochy)
 • swimming trunks/'swɪmɪŋ t­rʌŋks/ (pánské plavky)
 • tweezers/'twi:zəs/ (pinzeta)

Pozor: Nepatří sem např. “plavky” ani “bikiny” ani “tanga”, ale “kalhotky” ano.

Pozn.: Více také v článku COUPLE vs. PAIR.

Špagety…

Některá slova cizího původu, obzvláště druhy těstovin, známe jako množné číslo, v angličtině jsou ale v jednotném čísle:

 • spaghetti is… (špagety jsou…)
 • gnocchi is…
 • macaroni is…
 • tortellini is…

Města

Problém bývá také s městy. Obzvláště v češtině je mnoho měst v množném čísle. V angličtině se k nim ale chováme jako k jednotnému číslu:

 • Pardubice is… (Pardubice jsou…)
 • Athens is… (Athény jsou…)

Nemoci

V češtině existuje několik názvů nemocí, které jsou v množném čísle (spalničky, příušnice, neštovice…). V angličtině se však chovají jako jednotné číslo, i když třeba končí písmenem s. Příklady:

 • measles is… (spalničky jsou…)
 • mumps is… (příušnice jsou…)
 • pox is… (neštovice jsou…)
 • rubeola is… (zarděnky jsou…)

Policie a dobytek

Některá anglická slovíčka se tváří jako singulár, ve skutečnosti ale jde o plurál. Patří sem především slova police/pə'li:s/ a cattle/'kætl/. Pamatujte, vždy množné číslo.

 • police are… (policie je…)
 • cattle are… (dobytek je…)

Závěrem

Problematika anglického singuláru a plurálu, jak vidíte, není úplně jednoduchá. Ještě více bychom se mohli do problematiky zaplést slovíčky jako data, headquarters, means apod. Tomu ale věnujeme některý z dalších článků. Dnes jsme se snažili upozornit na nejčastější slova, ve kterých se angličtina a čeština rozchází a tropí tak neplechu v hlavě nejednoho studenta angličtiny.

Překlad:
 1. Mám nové hodinky. – Můžu se na ně podívat?
 2. Moje kalhoty jsou špinavé.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Czenglish Alert: Pardubice is...

Jaké nejčastější chyby dělají Češi v angličtině? Nebuďte jedni z nich! Pozor na jednotné číslo u českých názvů jako Krkonoše, Pardubice apod.

ELEMENTARY

Pravidelné a nepravidelné množné číslo

Procvičte si pravidelné a nepravidelné tvoření množného čísla podstatných jmen.

PRE-INTERMEDIATE

SURPRISE: Two coffees, two sugars

Série miničlánků o zajímavých a překvapivých spojeních v angličtině. Třetí překvapení: Nepočitatelná podstatná jména v množném čísle?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Záludné jednotné x množné číslo 44 56194 Od mhmm poslední příspěvek
před 8 lety