Záludné jednotné x množné číslo

Vydáno dne 24.05.2020

Přehled slovíček, u nichž studenti angličtiny často pletou singulár a plurál.Záludné jednotné x množné číslo

V dnešním článku se budeme bavit o problematických slovíčkách, u nichž se obzvláště Čechům plete jednotné a množné číslo a dopouštějí se tak zbytečných gramatických chyb.  

Počitatelné x nepočitatelné

První skupinou slovíček jsou právě podstatná jména, která jsou v angličtině nepočitatelná, ale v češtině je používáme v množném čísle.

Nikdy tedy baggages are, news are, informations are apod.

Pozn.: Více v článku Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména.

Česká pomnožná podstatná jména

Druhou skupinou jsou podstatná jména, která v češtině nazýváme “pomnožná”. Pokud používáte pro učení angličtiny překladovou metodu, tato slovíčka vám možná dělají problémy. V češtině se tato slova chovají jako množné číslo (dveře JSOU), v angličtině se ale jedná o naprosto obyčejné slovíčko, které má tvar jednotného i množného čísla.

Pokud je vám toto zcela jasné, divili byste se, kolik lidí říká, že má na ruce “watches” nebo řekne, že “Easter are my favorite holiday”. Důvodem je pouze to, že se vám do angličtiny začne vkrádat váš rodný jazyk.

Pozor na svátky:

Pozor: Studenti často chybují také v krátkých větách, kde tato slova nahradí zájmenem. Mluví o penězích či o dveřích, novinách apod., ale ve větě je nahradí zájmenem THEM.

I have a new watch. – Can I see them?
I have a new watch. – Can I see it? TTT *1

Párová podstatná jména

Pozor si dejte taky na tzv. “párová” podstatná jména, v angličtině binary nouns. Ta vypadají v češtině stejně jako slova ze skupiny výše, ale v angličtině se chovají úplně jinak. Říká se jim “párová”, protože předmět, který označují, se jakoby skládá ze dvou částí. Např. slovo kalhoty – jedná se sice o jednu věc, ta má ale dvě nohavice. V angličtině jsou to trousers či pants, tedy množné číslo.

My pants are dirty. TTT *2

Chceme-li říci JEDNY kalhoty, DVOJE kalhoty, používáme podstatné jméno pair/'peə/:

Nikdy nelze říct např. one trouser stejně jako v češtině nemáme “jednu kalhotu”.

Další příklady “párových” podstatných jmen:

Pozor: Nepatří sem např. “plavky” ani “bikiny” ani “tanga”, ale “kalhotky” ano.

Pozn.: Více také v článku COUPLE vs. PAIR.

Špagety…

Některá slova cizího původu, obzvláště druhy těstovin, známe jako množné číslo, v angličtině jsou ale v jednotném čísle:

Města

Problém bývá také s městy. Obzvláště v češtině je mnoho měst v množném čísle. V angličtině se k nim ale chováme jako k jednotnému číslu:

Nemoci

V češtině existuje několik názvů nemocí, které jsou v množném čísle (spalničky, příušnice, neštovice…). V angličtině se však chovají jako jednotné číslo, i když třeba končí písmenem s. Příklady:

Policie a dobytek

Některá anglická slovíčka se tváří jako singulár, ve skutečnosti ale jde o plurál. Patří sem především slova police/pə'li:s/ a cattle/'kætl/. Pamatujte, vždy množné číslo.

Závěrem

Problematika anglického singuláru a plurálu, jak vidíte, není úplně jednoduchá. Ještě více bychom se mohli do problematiky zaplést slovíčky jako data, headquarters, means apod. Tomu ale věnujeme některý z dalších článků. Dnes jsme se snažili upozornit na nejčastější slova, ve kterých se angličtina a čeština rozchází a tropí tak neplechu v hlavě nejednoho studenta angličtiny.

Překlad:
  1. Mám nové hodinky. – Můžu se na ně podívat?
  2. Moje kalhoty jsou špinavé.
Přepis bublinkové nápovědy: