Help for English

Hromadná podstatná jména (collective nouns)

INTERMEDIATE Vydáno dne 27.10.2017

Článek o tzv. collective nouns, tedy o hromadných podstatných jménech jako např. group, crew, staff atd.Hromadná podstatná jména

(collective nouns)

Pojem hromadná podstatná jména (anglicky collective nouns) se používá pro taková podstatná jména, která označují skupinu věcí, lidí či zvířat stejného druhu.

Mezi typický příklad takového podstatného jména patří např. právě group/'gru:p/, nebo také team/'ti:m/, staff/'stɑ:f/ či herd/'hɜ:d/. Mnoho z nich se vyskytuje ve vazbě s předložkou of, jako např. a crowd of people, a flock of sheep, a swarm of ants atd.

Mezi hromadná podstatná jména patří např. následující:

lidé:
group/'gru:p/, crowd/'kraʊd/, staff/'stɑ:f/, family/'fæməli/, team/'ti:m/, crew/'kru:/, band/'bænd/, committee/kə'mɪti/, board/'bɔ:d/ atd.

zvířata:
herd/'hɜ:d/, flock/'flɒk/, pack/'pæk/, swarm/'swɔ:m/, shoal/'ʃəʊl/ atd.

věci:
bunch/'bʌntʃ/, fleet/'fli:t/, wad/'wɒd/, bouquet/bu:'keɪ/ atd.

I vlastní podstatná jména mohou být chápána jako hromadná. Může jít např. o názvy týmů, hudebních skupin či institucí a organizací (the FBI, Congress, NASA, U2 apod.)

Jednotné vs. množné číslo

Hromadná podstatná jména v jednotném čísle běžně přibírají sloveso v jednotném čísle (a group is, a team has, a crew works apod.)

The team wins every time. TTT *1
My family has German roots. TTT *2
The crew was exhausted after the long day. TTT *3
If you suffer from stage fright, imagine the audience isn't there. TTT *4  

V britské angličtině ale občas narazíte na to, že se hromadné podstatné jméno považuje za množné číslo a váže se tedy se slovesem v množném čísle (a group are, a team have, a crew work). Toto zvláštní použití vychází z toho, že ač je group/team/crew jednotné číslo, označuje několik samostatných členů skupiny.

V britské angličtině, obzvláště v méně formálním stylu, se číslo hromadných podstatných jmen tedy určuje takto:

  1. Pokud hromadné podstatné jméno bereme jako celek, jedná se o jednotné číslo. Můžeme tak popisovat např. nějaké vlastnosti skupiny jako celku, chování skupiny jako celku apod. Např. tak můžeme říct, že tým vyhrává (team wins), tým má trenéra (team has), tým je úspěšný (team is) atd.
  2. Pokud hromadné podstatné jméno zastupuje spíše jednotlivé členy, jedná se o množné číslo. Můžeme tak mluvit např. o vlastnostech jednotlivých členů skupiny, chování či jednání členů skupiny apod. Lze tak např. říct, že členové týmu mají krátké vlasy (team have), sprchují se (team shower), běhají (team run) apod.

Bod č. 2 je ale mezi mluvčími často sporný. Pokud si nejste jistí, nahraďte raději hromadné podstatné jméno vazbou se slovíčkem member – člen (team members, crew members, family members apod.)

British English: The team have short hair.
other Englishes: The team members have short hair.

Hromadné podstatné jméno můžete také nahradit úplně jiným slovem, které se týká jednotlivých členů, např. players místo team, employees místo staff, viewers či listeners místo audience apod.

The players were all tall and handsome. TTT *5  

Nepatří sem

Nepleťte si ale hromadná podstatná jména s jinými typy podstatných jmen.

Podstatná jména police/pə'li:s/ a cattle/'kætl/ by mohla být vnímána jako hromadná, ale ve skutečnosti se jedná o množné číslo. Bude tedy vždy police are (nikoliv police is) a cattle are (nikoliv cattle is).

Pozn.: O slovíčku police jsme už psali např. v článku Policie a policisté.

O hromadná podstatná jména se nejedná ani v případě podstatných jmen, která určují množství něčeho. Jedná se např. o spojení a pile of (books), a cup of (coffee), a pint of (beer), a couple of (people), a handful of (pills) apod.

Některá slovíčka se mezi kolektiva řadí jen někdy. Např. bunch/'bʌntʃ/ může být hromadné podstatné jméno, pokud se jedná o svazek (a bunch of keys, a bunch of grapes). Pokud by to bylo hovorové označení množství (a bunch of people, a bunch of books apod.), o hromadné podstatné jméno by se nejednalo.

Skupiny zvířat

Zajímavé je, že pro skupiny zvířat se používá poměrně velké množství hromadných podstatných jmen. Některá jsou obecnější, jiná se pojí jen s konkrétním typem zvířete.

Mezi obecně známá patří např.:

a herd of horses, cows, buffalo, deer, elephants (+ další větší zvířata)
a flock of birds (+ velké množství různých ptáků)
a flock of sheep, goats
a pack of wolves, dogs, coyotes (+ další zvířata žijící ve smečce)
a shoal of fish (+ velké množství různých ryb)
a swarm of bees, ants, mosquitos (+ další hmyz)

Mezi zcela specifická a daleko méně známá a používaná patří:

a pride of lions
a murder of crows
a brood of hens
a parliament of owls

Překlad:
  1. Ten tým vždy vyhrává.
  2. Moje rodina má německé kořeny.
  3. Posádka byla po tom dlouhém dnu vyčerpaná.
  4. Pokud míváš trému, představuj si, že tam publikum není.
  5. Hráči byli všichni vysocí a pohlední.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.
Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Cvičení: Skupiny zvířat

Doplňte do vět správné slovíčko označující skupinu zvířat. Patří k daným zvířatům spíše HERD či FLOCK či jiné slovíčko?

PRE-INTERMEDIATE

My family is / are

Anglická kolektivní podstatná jména mohou mít sloveso v jednotném čísle, ale i množném. Jaký je mezi nimi rozdíl, si ukážeme v dnešním článku.

STARTER

Materials - nouns

Slovní zásoba z lekce kurzu Angličtina pro začátečníky
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Hromadná podstatná jména (collective nouns) 4 3330 Od DesperateDan poslední příspěvek
před 3 lety