Help for English

Policie a policisté

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 11.05.2017

Článek o tom, jak v angličtině mluvit o policii či policistech.Policie

Podstatné jméno police/pə'li:s/ označuje samozřejmě policii, buď jako instituci nebo jako osoby, které u policie pracují. Obvykle se používá s určitým členem – the police.

I'll call the police. TTT *1
He was arrested by the police late last night. TTT *2
I don't trust the police. TTT *3
He's not with the police anymore. TTT *4  

Slovníková výslovnost slova police je s přízvukem na druhé slabice. V hovorové americké angličtině se ale běžně setkáte i s přízvukem na první /'poʊli:s/.

Velmi zajímavé je, že toto slovíčko je v angličtině množné číslo a tomu také musí odpovídat tvar slovesa. Nebude tedy nikdy police is ale vždy police are.

The police were late to turn up, as always. TTT *5 was
The police think it might have been someone from the outside. TTT *6 thinks
Where are the police when you really need them? TTT *7  

Pokud bychom chtěli mluvit o instituci v jednotném čísle, museli bychom použít např. spojení the police department nebo the police force apod.

The police department is run by the city. TTT *8
The police force needs all the help it can get. TTT *9  

Podstatné jméno police se objevuje i v dalších ustálených spojeních:

I slowed down when I noticed the police car driving behind me. TTT *10
He was taken to the police station for questioning. TTT *11
He was stopped by a police patrol. TTT *12 

Policista

Pro jednotlivé policisty se používá několik různých slovíček. Díky filmům a seriálům určitě bude každý znát slovo cop/'kɒp/. Je spíše hovorové, ale rozhodně není v dnešní době urážlivé či jinak negativně zabarvené. (Pochází ze slova copper, které se jako označení policistů používalo v Anglii již v 18. století)

I'm a cop. I work for NYPD. TTT *13
Leave now. I'm calling the cops. TTT *14
My son likes to play cops and robbers. TTT *15  

Hanlivých a urážlivých výrazů pro policisty je bezpočet, ale jsou obvykle velmi závislé na regionu a skupině lidí. Více viz např. Wikipedia.

Spisovně a formálně se policista řekne police officer/pə'li:s'­ɒfɪsə/.

He always wanted to be a police officer. TTT *16
He was arrested for impersonating a police officer. TTT *17  

Tento výraz je stejný pro muže policisty i ženy policistky. Nahrazuje tak dnes čím dál méně používané policeman/pə'li:sm­ən/ a policewoman/pə'li:sw­ʊmən/.

Slovíčko officer/'ɒfɪsə/ se také používá jako univerzální oslovení policistů nebo jako titul před jménem.

Excuse me, officer. TTT *18
Officer Johnson was killed in the line of duty. TTT *19  

V rámci policie ale samozřejmě existuje hierarchie hodností, takže lidové pojmenování officer nemusí být přesné. V různých policejních složkách se setkáte např. s hodnostmi chief of police, major, captain, lieutenant, inspector, detective apod.

Jiný kraj, jiný mrav

Anglicky mluvící svět je velký a v různých zemích, státech, regionech i městech se setkáme s různými slovy označujícími strážce pořádku (tzv. law enforcement).

V USA se např. setkáte vedle státní policie (state police) a městské policie (municipal police – např. NYPD či LAPD) také s dalšími ‘agenturami’ (agencies) jako např. the Sheriff's Depar­tment, kde sheriff/‘ʃerɪf/ je volen ve volbách a pro jednotlivé policisty je potom slovo deputy/'depjʊti/. Tato 'policie’ obvykle působí v rámci okresu nebo města. Zapomenout nemůžeme ani na the FBI (Federal Bureau of Investigation), které se zabývá vyšetřováním zločinu napříč USA.

Pro bližší (a velmi detailní) informace můžete využít Wikipedii:

Nine one one?

Nakonec jen připomeneme, jak se v případě nouze dovolat na policii. Skoro celý svět zná díky americkým filmům číslo 911, které platí v USA a Kanadě. Ve Velké Británii a dalších teritoriích se pomoci dovoláte na čísle 999, v Austrálii na 000. V Evropské Unii je samozřejmě univerzální číslo 112. Stále více operátorů po celém světě (včetně např. USA) volání na toto číslo přepojuje na svůj místní ekvivalent.

Překlad:
 1. Zavolám na policii.
 2. Včera pozdě večer ho zatkla policie.
 3. Nedůvěřuji policii.
 4. Už není u policie.
 5. Policie přijela pozdě, jako obvykle.
 6. Policie si myslí, že to mohl být někdo zvenčí.
 7. Kde je policie, když ji opravdu potřebujete?
 8. Policii spravuje město.
 9. Policie potřebuje veškerou možnou pomoc.
 10. Zpomalil jsem, když jsem si všiml policejního auta jedoucího za mnou.
 11. Vzali ho na policejní stanici k výslechu.
 12. Zastavila ho policejní hlídka.
 13. Jsem polda. Pracuju pro Newyorskou policii.
 14. Ihned odejdi. Volám poldy.
 15. Můj syn si rád hraje na policajty a lupiče.
 16. Vždycky chtěl být policistou.
 17. Byl zatčen za to, že se vydával za policistu.
 18. Promiňte, strážníku.
 19. Důstojník Johnson byl zabit ve službě.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší aplikací anglicky celý rok za 1490 Kč
Více o aplikaci zde. Začněte na týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Problematická výslovnost -oo-

Jak se správně vyslovují slova, ve kterých se objevují dvě O za sebou. (upravený článek z roku 2010)

ELEMENTARY

Výslovnost O jako /ʌ/

Víte jak správně vyslovit slova jako COMPANY, FRONT či WON?

INTERMEDIATE

Cops

Slovní zásoba, kterou známe z filmů o policii, zločinu apod.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Policie a policisté 2 2891 Od IM poslední příspěvek
před 4 lety