Help for English

WIND: "wind" nebo "waind" ?

INTERMEDIATE Vydáno dne 16.01.2021

Rozdíl mezi slovíčky WIND “wind” a WIND “waind” a vše, co se těchto slovíček týká.WIND: “wind” nebo “waind” ?

V tomto článku se podrobně podíváme na dvě na první pohled stejná, na druhý ale už zcela odlišná slovíčka – wind/'wɪnd/ a wind/'waɪnd/.

Run like the wind!

Svůj výklad uvedeme popisem scénky ze seriálu The Simpsons. V jedné Halloweenské epizodě si pro Barta Simpsona přijde Smrťák. Když to Marge uvidí, křičí na Barta: “Bart, run like the wind!” (vysloveno jako /waɪnd/). Malá Lisa ale maminku opraví: “Mom, it's WIND!” (vysloveno jako /wɪnd/). Marge svoji chybu zdůvodní takto: “Well, I've only read it in books.” TTT *1

Homografy

Pokud nejste v angličtině moc pokročilí, možná si řeknete, že jak se čte wind přece zná každý již z jedné z prvních lekcí angličtiny. Jak tedy mohla Marge, rodilá Američanka, udělat takovou zásadní chybu? Je to tím, že existuje ještě jedno slovíčko, které se úplně stejně píše, čte se však jinak. Takovým slovům se říká “homografy” (více v článku Homografy v angličtině). Podívejte se na tuto tabulku:

podstatné jméno sloveso
wind/'wɪnd/ wind/'waɪnd/
vítr vinout, točit se

windWIND = vítr

Jako první se podíváme jen rychle na známé podstatné jméno wind/'wɪnd/, tedy vítr. Toto slovo se používá jak jako počitatelné, tak jako nepočitatelné podstatné jméno. Přídavné jméno od tohoto slova vytvoříme koncovkou -y, tedy windy/'wɪndi/ (větrný, větrno). Výslovnost je v obou případech s krátkým /ɪ/.

I was exhausted because for a few miles I was running against the wind. TTT *2
Run like the wind! TTT *3
Strong winds were reported Monday in western France. TTT *4
Chicago is often called the “Windy City”. TTT *5  

Další slovíčka odvozená od podstatného jména wind jsou např. windless (bez větru), winded (dušný) a další složená slova jako např. windsurfing, windbreaker, windshield atd. Vždy vyslovujeme krátké /ɪ/.

windingWIND = vinout, navíjet

Nyní se podíváme na něco trochu složitějšího a to sloveso wind/'waɪnd/, tedy klikatit se, stáčet se, vinout, navinout. Uprostřed nečteme /ɪ/ ale //.

Jedná se o sloveso nepravidelné, které má v minulém čase a v minulém příčestí tvar wound /waʊnd/.

základní tvar minulý čas minulé příčestí
wind /waɪnd/ wound /waʊnd/ wound /waʊnd/

Několik příkladů:

The road was winding through the forest. TTT *6
Below us the river wound like a tiny silver thread. TTT *7
I happened to wind the string the wrong way so now it's really confusing when I need to tune my guitar. TTT *8
In an experiment at school we wound a wire around an iron nail and thus created a strong electromagnet. TTT *9  

Sloveso wind/'waɪnd/ (nebo frázové wind up/ˌwaɪnd'ʌp) se taky používá pro natažení hodin či nějakého mechanického strojku “na klíček”. Spojení a wind-up toy tedy označuje hračku na klíček (natahovací hračku) – čteme /'waɪnd ʌp/ (nikoli /'wɪnd ʌp/).

When I was young, we had to wind the clock several times a day. TTT *10
I've had this wind-up toy since I was ten, but don't have the key anymore. TTT *11  

V dobách magnetofonových pásků, kazet, videokazet a videopůjčoven se musela kazeta přetáčet – rewind/rɪ'waɪnd/ (nebo wind back). Někteří možná pamatují tlačítko RW (rewind).

Did you wind the tape back before taking it back to the video shop? TTT *12
My grandfather didn't know that you don't need to rewind a DVD after you've played it. TTT *13  

WIND, FIND, GRINDBIND

Sloveso wind/'waɪnd/ patří do stejné kategorie jako známé sloveso find. Nepravidelné tvary jsou podle stejného “vzoru”. Dále sem patří grind a bind.

infinitive past simple past participle  
find /faɪnd/ found /faʊnd/ found /faʊnd/ najít
wind /waɪnd/ wound /waʊnd/ wound /waʊnd/ vinout
grind /graɪnd/ ground /graʊnd/ ground /graʊnd/ mlít
bind /baɪnd/ bound /baʊnd/ bound /baʊnd/ vázat

Více v seriálu o nepravidelných slovesech zde.

Frázová slovesa s WIND

Frázové sloveso wind up/ˌwaɪnd'ʌp znamená, že někdo nějak dopadne, že někde skončí (stejný význam má end up, více zde).

He wound up in hospital. TTT *14  

Frázové sloveso wind up/ˌwaɪnd'ʌp (přesněji wind sb up) se v britské angličtině používá, když někdo někoho “vytočí”, tedy rozčílí:

Her behaviour really winds me up! TTT *15  

Frázové sloveso wind down/ˌwaɪnd 'da­ʊn/ se používá, když se někdo od něčeho odreaguje:

I'll need a few days to wind down after the half marathon. TTT *16
He likes fishing. That's how he winds down. TTT *17  

Pozn.: Stejný význam má i odvozené unwind/ʌn'waɪnd/.

woundDalší “homografy”

Aby vše bylo ještě více komplikované, vstupuje zde do hry další slovíčko, a to podstatné jméno wound/'wu:nd/ – zranění, rána (tržná, řezná, střelná apod.) a s ním spojené sloveso wound/'wu:nd/ – zranit.

Píše se sice stejně jako minulý čas (a příčestí) od slovesa wind, tedy wound, ale vyslovuje se jinak.

základní tvar minulý čas minulé příčestí
wind/'waɪnd/ wound /waʊnd/ wound /waʊnd/
wound/'wu:nd/ wounded/'wu:ndɪ­d/ wounded/'wu:ndɪ­d/
 • wound/'wu:nd/rána
 • wounded/'wu:ndɪ­d/ = zraněný

Opět několik příkladů:

You should wash out the wound with soap and water. TTT *18
He suffered several cut wounds all over his body. TTT *19
The whale was mortally wounded. TTT *20
My grandfather was wounded during World War II. TTT *21  

Dvojnásobná porce homografů

Máme tady tedy dvojnásobnou porci homografů (slov, která se stejně píšou ale jinak vyslovují):

wind/'wɪnd/ (vítr) vs. wind/'waɪnd/ (vinout)
wound/'wu:nd/ (zranění, zranit) vs. wound /waʊnd/ (vinul, navinuto)

Jde vám z toho všeho hlava kolem? Ono se není čemu divit? Zde nabízíme ještě barevné shrnutí:

Překlad:
 1. zatím to viděla jen v psané podobě v knihách, takže nemohla vědět, jak se to vyslovuje
 2. Byl jsem vyčerpaný, protože několik mil jsem běžel proti větru.
 3. Běž, co ti nohy stačí.
 4. V pondělí byly v západní Francii hlášeny silné poryvy větru.
 5. Chicago je známé jako “Větrné město”.
 6. Cesta se klikatila lesem.
 7. Pod námi se řeka klikatila jako stříbrná nitka.
 8. Omylem jsem navinul strunu obráceně, takže teď je to trochu matoucí, když si chci naladit kytaru.
 9. V jednom pokusu ve škole jsme navinuli drát na železný hřebík a tím vytvořili silný elektromagnet.
 10. Když jsem byl mladý, museli jsme několikrát denně natahovat hodiny.
 11. Tuto hračku na klíček mám od svých deseti, ale už nemám klíček.
 12. Přetočil jsi tu kazetu na začátek, než jsi ji vrátil do půjčovny?
 13. Děda nevěděl, že DVD není potřeba po přehrání přetáčet na začátek.
 14. Skončil v nemocnici.
 15. Její chování mě vážně vytáčí.
 16. Budu potřebovat pár dní, abych si odpočinul po tom půlmaratonu.
 17. Rád rybaří. Odreagovává se tím.
 18. Měl by sis tu ránu vymýt mýdlem a vodou.
 19. Utrpěl několik řezných ran po celém těle.
 20. Velryba byla smrtelně zraněná.
 21. Můj dědeček byl za Druhé světové raněn.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Spojení MEET WITH

Pojďme se podívat na spojení slovesa a předložky, které učitelé často opravují, nebo dokonce i zakazují.
PRE-INTERMEDIATE

LIVE, LIFE, ALIVE

Slovíčka LIVE, LIFE, ALIVE, LIVING atd. Co znamenají, jak se používají a jak se vyslovují.

INTERMEDIATE

Jed: POISON nebo VENOM?

Je nějaký rozdíl mezi slovíčky POISON a VENOM, nebo jsou to synonyma?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno /wind/ or /waind/ ? 7 13893 Od fernando 1 poslední příspěvek
před 3 lety