Help for English

Spojení MEET WITH

INTERMEDIATE Vydáno dne 11.04.2013

Pojďme se podívat na spojení slovesa a předložky, které učitelé často opravují, nebo dokonce i zakazují.V článku Časté chyby: Problémy s předložkami jsme se dozvěděli, že při studiu angličtiny je nutné oprostit se od češtiny, protože mnoho vazeb sloves s předložkami je v těchto dvou jazycích rozdílných. Jak to tak bývá, není všechno úplně černobílé, a proto se v tomto pidičlánku podíváme na spojení slovesa MEET s předložkou WITH jednak ve významu SEJÍT SE S NĚKÝM (tento význam zdůrazňuji, protože sloveso meet má více významů), ale i na frázové sloveso meet with something.

Meet with SOMEBODY

Rozdíly mezi meet with somebody a meet somebody jsou dva. V první řadě se spojení meet with používá hojně v americké angličtině, v té britské se považuje spíše za zastaralé.
Druhý rozdíl tkví ve formálnosti. Meet with se běžně (v americké angličtině) používá pro obchodní setkání, či u oficiálních, např. politických schůzek – zkrátka pro příležitosti, při kterých se bude něco projednávat, diskutovat, zatímco samotné meet (v neformálním stylu i meet up with sb) používáme pro běžná, neoficiální setkání s kamarády (na pivu, když jdou holky nakupovat apod.). Každopádně, pokud si nejste jisti, kdy k meet můžete bez obav přidat předložku with, můžete si vždy pomoci takto:

meet with somebody = have a meeting with somebody

Spojení meet with nejspíše uslyšíte ve zprávách, když média informují o oficiální schůzce prezidentů, nebo když businessmany slyšíte domlouvat si schůzku s klienty nebo když se máte setkat s právníkem. Čili samé velice formální záležitosti.

Agreed, Mr Hanson. I'll meet with you in court at 8 o'clock before the hearing starts. TTT *1
The new Czech president has met with the Slovak president. TTT *2
Andrea's marketing team meets with the CEO on Tuesdays. TTT *3
Lobbyists meet with lawmakers in their offices instead of in bars or on golf courses. TTT *4
Patients are advised to meet with a genetic counselor before they decide to get tested. TTT *5

Meet with SOMETHING

Spojení meet with sth je vlastně frázovým slovesem se dvěma významy:

zažít něco nepříjemného, setkat se s něčím nepříjemným

have never met with such poverty as in Cambodia. TTT *6
Children usually don't know what to do when they meet with failure. TTT *7
Drug addicts regularly meet with a nasty end. TTT *8


dočkat se od někoho určité reakce

I'm not surprised that my proposal hasn't met with your expectations! You're so stubborn! TTT *9
I think we will meet with unwillingness from his part, but as you wish, call him. TTT *10
Thatcher's un­compromising politics sometimes met with resistence. TTT *11

Závěr

Jak vidíte, nejedná se o nic složitého. Věřím, že vám, kteří jste si nad vazbou meet with lámali hlavu, už nebude dělat potíže.

Překlad:
 1. Jsme domluveni, pane Hansone. Sejdeme se v 8 hodin u soudu, než začne slyšení.
 2. Nový český prezident se sešel se slovenským prezidentem.
 3. Andrein marketingový tým se s generálním ředitelem setkává vždy v úterý.
 4. Lobisté se se zákonodárci setkávají spíše ve svých kancelářích, než v barech a golfových hřištích.
 5. Pacientům se doporučuje navštívit odborníka na genetiku před tím, než se nechají testovat.
 6. Ještě nikdy jsem se nesetkal s takovou bídou jako v Kambodži.
 7. Děti obvykle nevědí, co mají dělat, když se setkají s neúspěchem.
 8. Drogově závislí pravidelně skončí dost špatně.
 9. Nedivím se, že můj návrh nesplnil tvá očekávání! Jsi tak tvrdohlavý!
 10. Myslím, že nás čeká z jeho strany jen neochota, ale jak chceš, zavolej mu.
 11. Nekompromisní politika Thatcherové se občas setkávala s odporem.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Meet John

Do textu o malém školákovi doplňte správné výrazy.
INTERMEDIATE

Slovesa s předložkami

Otestujte svoji znalost sloves s předložkami.
INTERMEDIATE

Vyjádření způsobu pomocí BY a WITH

Příslovečná určení způsobu s předložkami BY a WITH.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Spojení MEET WITH 15 10472 Od DesperateDan poslední příspěvek
před 2 lety