Help for English

Silent T (nevyslovované písmeno T)

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 02.09.2021

Víte, že kromě slov LISTEN a CASTLE je řada dalších, kde nevyslovujeme T?Nevyslovované písmeno T

Angličtina má tzv. silent letters (doslova tichá písmena), což jsou písmena, která se nevyslovují. Určitě jste už na nějaká taková narazili.

My jsme se tomu věnovali například v článcích Nevyslovované písmeno L (silent letter L), Nevyslovované souhlásky na začátku slov nebo Slova končící na -MB a -MN.

Dnes se budeme bavit o písmenu T. Patrně víte, že se nevyslovuje ve slovech listen/'lɪsn/ a castle/'kɑ:sl/. Slovíček je však daleko víc.

Slova končící na -STLE

Snažit se dávat anglické výslovnosti nějaká pravidla je ošemetné. Vždy se najdou nějaké výjimky. My si ale přece jen trochu pomůžeme, protože ve slovech končících na -stle se písmeno T většinou nevyslovuje.

 • castle/'kɑ:sl/ – hrad
 • nestle/'nesl/ – uvelebit se
 • whistle/'wɪsl/ – pískat
 • wrestle/'resl/ – zápasit, prát se
 • rustle/'rʌsl/ – šustit

Dále sem patří například slovíčka thistle/'θɪsl/ (bodlák), pestle/'pesl/ (palice), hustle/'hʌsl/ (spěch, ruch), bustle/'bʌsl/ (pobíhat), bristle/'brɪsl/ (štětina) nebo apostle/ə'pɒsl/ (apoštol).

Slova končící na -STEN a -FTEN

Časté je také nevyslovované T před koncovým -EN, přesněji u slov končících na -sten a -ften.

Sem patří kromě slovesa listen/'lɪsn/ také příslovce often/'ɒfn/. U něj je však možné T vyslovit – může tedy být /'ɒfn/ i /'ɒftn/.

Dále sem řadíme pokročilejší slovesa hasten/'heɪsn/ (spěchat) a glisten/'glɪsn/ (třpytit se).

Do této skupiny spadají i následující slovesa:

 • fasten/'fɑ:sn/ – připevnit
 • soften/'sɒfn/ – změkčit
 • moisten/'mɔɪsn/ – navlhčit
 • christen/'krɪsn/ – pokřtít

Jsou to slovesa, která vznikla přidáním přípony -en za přídavné jméno. V takovém přídavném jménu se koncové -t vyslovuje, ve složenině ale už nikoli:

 • fast/'fɑ:st/ (upevněný)fasten/'fɑ:sn/ (připevnit)
 • soft/'sɒft/ (měkký)soften/'sɒfn/ (změkčit)
 • moist/'mɔɪst/ (vlhký)moisten/'mɔɪsn/ (navlhčit)
 • Christ/'kraɪst/ (Kristus)christen/'krɪsn/ (pokřtít)

Pozn.: Více o tvoření podobných sloves v článku Slovesa s příponou -EN.

Převzatá slova končící na -ET

Do tohoto výčtu patří i velká skupina slov, která končí na -et a jsou převzata z francouzštiny. Koncové T se zde opět nevyslovuje, na konci slov se však vyslovuje //. Jsou to například slova:

 • ballet/'bæleɪ – balet
 • buffet/'bʊfeɪ/ – švédský stůl
 • cabaret/'kæbəreɪ­/ – kabaret
 • duvet/'du:veɪ – peřina
 • gourmet/'gʊəmeɪ­/ – labužník
 • bidet/'bi:deɪ – bidet

Neplatí to však pro všechna převzatá slova, proto je vždy dobré učit se slovíčka s kvalitním slovníkem. Více v článku Francouzské -ET v angličtině.

Další slova

Na závěr si ukážeme ještě pár dalších slov, kde se T nevyslovuje.

 • Christmas/'krɪsmə­s/ – Vánoce
 • mortgage/'mɔ:gɪdʒ – hypotéka
 • asthma/'æsmə/ – astma
 • chestnut/'tʃes­nʌt/ – kaštan TTT *1
Překlad:
 1. výjimečně se s vysloveným T setkat můžete


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Silent E (nevyslovované koncové E)

Přijde vám, že angličtina snad nemá žádná pravidla, co se výslovnosti samohlásek týče, a slova se vyslovují víceméně „náhodně“? V tomto článku se pokusím tento omyl vyvrátit.

PRE-INTERMEDIATE

Silent E (Nevyslovované koncové E) podruhé

V minulém článku o Silent E jsme si řekli pár věcí, které nám mohou pomoci s výslovností mnoha jednoslabičných slov. Dnes se podíváme na slova končící R, W a H, která se z předchozích pravidel poněkud vymykají.

PRE-INTERMEDIATE

Nevyslovované souhlásky na začátku slov

Upozornění na časté chyby ve výslovnosti některých slov, obzvláště těch, které začínají na KN-, WR-, PS- apod.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář