Help for English

Slova končící na -MB a -MN

ELEMENTARY Vydáno dne 26.10.2010

Pozor na nevyslovované hlásky na konci některých slov (comb, tomb, autumn…)Slova končící na -MB a -MN

Tento článek bude o jedné velmi prosté věci a možná by ho šlo shrnout jedinou větou. Jedná se ale o věc, která často začátečníkům unikne a může způsobit neporozumění.

Pro začátečníky je určena především část o písmenech MB, pokročilejší si mohou rozšířit slovní zásobu i ve druhé části věnované písmenům MN na konci slov.

comb, bomb, dumb, tomb…

Začneme tím častějším úkazem, a to slovy končícími na -mb. Pravidlo zní:

  • ve slovech končících na -mb hlásku b nevyslovujeme

Patří sem tedy slova comb/'kəʊm/, thumb/'θʌm/, tomb/'tu:m/, bomb/'bɒm/, lamb/'læm/, climb/'klaɪm/, ale taky třeba limb/'lɪm/, crumb/'krʌm/, dumb/'dʌm/, numb/'nʌm/, womb/'wu:m/, catacomb/'kætəkəʊm.

Obzvláště si povšimněte odlišné výslovnosti slov comb, bomb, tomb.

Odvozená slova

Pokud za slovo přidáme koncovku, ani tehdy se /b/ nevyslovuje!

Patří sem třeba bomber/'bɒmə/, plumbing/'plʌmɪŋ/ nebo plumber/'plʌmə/ či bombing /bɒmɪŋ/.

Také je dobré připomenout, že ani u množného čísla se nic nemění, proto tedy: lambs /læmz/, thumbs /θʌmz/, bombs /bɒmz/ apod.

DAMN, COLUMN…

Podobně jako s -mb je to s písmenky -mn an konci slov. I zde ve výslovnosti na konci slova zbude samotné m:

Patří sem například autumn/'ɔ:təm/, column/'kɒləm/, damn/'dæm/, hymn/'hɪm/, condemn/kən'dem/ atd.

I tady většinou platí, že se n nevyslovuje ani u slov s koncovkami. Např. hymns /hɪmz/, damning /dæmɪŋ/ nebo condemning /kən'demɪŋ/.

Pozor ale, s koncovkami -ist, -al, -able se n vyslovuje. Např.: columnist/'kɒləmnɪst­/, autumnal /ɔ:'tʌmnəl/ či damnable /'dæmnəbəl/.

Závěrem

Vidíte, že to není opravdu žádná věda. Určitě je ale dobré na tuto zvláštnost speciálně upozornit. Často se potom může stát, že student nerozumí rodilému mluvčímu, který mluví např. o instalatérovi, protože se špatně naučil výslovnost tohoto slova.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší aplikací anglicky celý rok za 1490 Kč
Více o aplikaci zde. Začněte na týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Brýle na dálku, či na čtení?

V dnešním článku se zaměříme na slovní zásobu okolo brýlí a nejčastějších vad zraku a očních onemocnění. Víte, jak se řeknou “brýle na dálku”?
PRE-INTERMEDIATE

Hrajeme "Na babu"

Krátký článek o tom, jak anglické děti hrají hru „Na babu“.
ELEMENTARY

Test: Překlad české předložky 'na'

Českou předložku ‚na‘ překládáme do angličtiny zpravidla jako ON. Jenže takový překlad je velmi zavádějící. Je totiž mnoho případů, kdy se předložka ON nehodí.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Slova končící na -MB a -MN 7 11689 Od Edita Hlavacova poslední příspěvek
před 11 lety