Help for English

NEPRAVIDELNÁ SLOVESA (mapa seriálu)

INTERMEDIATE Vydáno dne 07.02.2019

Podrobná mapa našeho seriálu o nepravidelných slovesech. Najdete zde odkazy na jednotlivé lekce, kompletní přehled sloves i testy všech úrovní.Nepravidelná slovesa (mapa seriálu)

Na našich stránkách se věnujeme anglickým nepravidelným slovesům již delší dobu a je zde mnoho užitečných materiálů.

Především pak náš seriál, který začal vycházet před dvěma lety, a podrobně rozebíral jednotlivá slovesa ve skupinách podle toho, jak se tvoří nepravidelné tvary. Seriál byl zakončen kompletním přehledem sloves a několika testy rozdělenými do úrovní.

Jelikož mají někteří studenti problém v orientaci v těchto článcích, rozhodli jsme se vydat tuto mapu celého seriálu, ze které se dostanou pohodlně na jednotlivé jeho části.

Úvod

V článku introduction jsme se seznámili s koncepcí celého seriálu. Řekli jsme si, že se slovesa budou dělit do třech základních sekcí a mnoha podsekcí podle toho, jak se tvoří jejich nepravidelné tvary:

  • 1.0.0: všechny tři tvary se liší

    Infinitiv, minulý čas i příčestí minulé se liší.

  • 2.0.0: dva tvary jsou stejné

    Tvar minulého času a minulého příčestí je stejný. Liší se však od infinitivu. Je zde i podkategorie, kdy je stejný infinitiv a příčestí.

  • 3.0.0: všechny tři tvary jsou stejné

    Infinitiv, minulý čas a příčestí minulé jsou stejné. Nejoblíbenější kategorie.

Níže najdete odkazy na jednotlivé sekce. Vždy se vám otevřou v novém okně. U některých najdete přehlednou ilustraci.

1.0.0: všechny tři tvary se liší

Section 1.1.0
Písmeno -I- v infinitivu se mění v minulém čase na -A- a v příčestí -U-.

Section 1.2.1
Koncovka -OW (-AW) v infinitivu se mění na -EW v minulém čase a v příčestí minulém se pak mění na -OWN (-AWN).

Section 1.2.2
Koncovky -OW, -AW, -EW z infinitivu se mění na -OWN, -AWN, -EWN v příčestí minulém. Minulý čas je však pravidelný.

Section 1.2.3
Infinitivní -I- se mění na -O- v minulém čase a pak zpět na -I- v příčestí minulém, které končí na -EN. Výslovnost písmene -I- v infinitivu a příčestí je však odlišná.

Section 1.2.4
Dochází ke změně samohlásky v minulém čase. V příčestí minulém je samohláska stejná jako v infinitivu, ale příčestí končí na -EN.

Section 1.2.5
Koncové -AKE z infinitivu se mění na -OOK v minulém čase a na -AKEN v příčestí minulém.

Section 1.2.6
Tato slovesa mají v minulém čase uprostřed -O- a minulý čas končí na -E. V minulém příčestí je pak opět -O- uprostřed a příčestí končí na -EN.

Section 1.2.7
Tato slovesa mají v minulém čase uprostřed -O-. V minulém příčestí pak opět -O- uprostřed a končí na -EN. Příčestí se čte krátce.

Section 1.2.8
Infinitiv má uprostřed -I-, které zůstává ve všech tvarech. Na konci infinitivu je -E, které mizí v minulém čase. Minulý čas se čte krátce. Příčestí minulé pak končí na -EN a dochází ke zdvojení písmene uprostřed. Příčestí se čte také krátce.

Section 1.2.9
Koncové -EAR z infinitivu se mění na -ORE v minulém čase a pak na -ORN v příčestí minulém.

Section 1.2.10
Poslední kategorie sekce, kde jsou všechny tři tvary rozdílné a neplatí zde žádná další pravidla.

2.0.0: dva tvary jsou stejné

Section 2.1.1
-EE- (popřípadě -EA-) z infinitivu se mění na -E- v minulém čase a příčestí minulé. Oba tyto tvary pak také končí na -T.

Section 2.1.2
-EA- z infinitivu, které se čte dlouze, se v pravopisu nemění. V nepravidelných tvarech píšeme opět -EA-, čteme však krátce. Minulé tvary jsou zakončeny na -T.

Section 2.1.3
Nepravidelné tvary končí na -OUGHT nebo -AUGHT.

Section 2.1.4
Koncové -D z infinitivu se mění na -T v nepravidelných tvarech.

Section 2.1.5
Koncové -LL z infinitivu se mění na -LT v nepravidelných tvarech. Slovesa mohou být také pravidelná.

Section 2.1.6
Poslední skupina sloves, jejichž nepravidelné tvary končí na -T. Více pravidel zde však bohužel není. Často mohou být také pravidelná.

Section 2.2.1
Infinitivní koncovka -EED se mění v nepravidelných tvarech na -ED.

Section 2.2.2
Infinitivní koncovka -IND se mění na -OUND.

Section 2.2.3
Koncovka infinitivu -AY se mění na -AID. Výslovnost je pravidelná.

Section 2.2.4
Infinitiviní koncovka -ELL se mění na -OLD.

Section 2.2.5
Poslední skupina sloves, jejichž nepravidelné tvary končí na -D. Více pravidel zde však bohužel není. Často mohou být také pravidelná.

Section 2.3.1
-I- v infinitivu se mění na -U- v nepravidelných tvarech.

Section 2.3.2
Další ‘zbytková’ kategorie. Minulý čas i minulé příčestí jsou shodné a dochází ke změně samohlásky, ale víc pravidel zde bohužel není. Některá slovesa jsou pravidelná.

Section 2.4.0
Poslední kategorie, kde jsou dva tvary shodné. Většinou jde o infinitiv a příčestí minulé.

3.0.0: všechny tři tvary jsou stejné

Section 3.0.0
Poslední kategorie je jednoduchá – Všechny tři tvary jsou shodné.

Finální přehled

Tabulka se všemi kategoriemi ke stažení a vytištění. Klikněte na náhled níže.

TESTY online

Nabídli jsme také celkem 19 online testů (16 testů rozdělených podle úrovní plus tři testy, kde se objevují slovesa, u kterých studenti v online testech nejvíce chybovali).

elementary: test 1 test 2 test 3     final
pre-intermediate: test 1 test 2 test 3 test 4 test 5 final
intermediate: test 1 test 2 test 3 test 4 test 5 final
upper-intermediate: test 1 test 2 test 3      

TESTY k vytištění

Nedávno jsme také nabídli všechny testy ke stažení a vytištění. Hodí se především do hodin angličtiny. Klikněte na náhled níže.

Praktické ZÁLOŽKY

Pokud chcete mít nepravidelná slovesa stále při sobě, vytiskněte si jednu ze záložek:

Záložka obsahující 40 sloves zde.

Záložka obsahující 60 sloves zde.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Nepravidelná slovesa Elementary 1

Výběr deseti nepravidelných sloves pro úroveň Elementary

ELEMENTARY

Nepravidelná slovesa Elementary 2

Výběr deseti nepravidelných sloves pro úroveň Elementary

ELEMENTARY

Nepravidelná slovesa Elementary 3

Výběr deseti nepravidelných sloves pro úroveň Elementary

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno IRREGULAR VERBS (mapa seriálu) 9 28868 Od saarka poslední příspěvek
před 9 lety