Help for English

Irregular Verbs: Section 2.1.3

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 22.05.2009

Třináctá část seriálu o nepravidelných slovesech. Nepravidelné tvary tentokrát končí na -OUGHT nebo -AUGHT.Irregular Verbs: Section 2.1.3

Tímto článkem budeme pokračovat v druhé velké sekci anglických nepravidelných sloves 2.0.0. (slovesa, která mají vždy dva tvary stejné).

Zatím jsme v části 2.1.0. Ta bude mít několik částí a všechny budou mít jedno společné: koncové -T u minulého času a příčestí minulého.

V podsekci 2.1.1 jsme měli slovesa, kde se -EE- v infinitivu mění na -E- v minulém čase i příčestí minulém. Druhý a třetí tvar končí na písmeno T.
V podsekci 2.1.2 slovesa s -EA- v infinitivu i v obou nepravidelných tvarech. Druhý a třetí končil opět na T.

Dnešní kategorie bude trochu jiná. Infinitivy nebudou mít bohužel společné rysy, ale minulý čas a minulé příčestí samozřejmě ano. Budou shodné a budou končit na písmeno -t.

Section 2.1.3

V této sekci vzniká minulý čas a minulé příčestí dosazení koncovky -ought nebo -aught. Obě se čtou stejně, ale použití -o- a -a- má jasná pravidla.

Pravopis:

Pravopis je v této kategorii trochu složitější. Minulý čas a příčestí minulé mohou totiž končit -ought nebo -aught. Obě koncovky se sice vyslovují stejně, ale studentům dělá často problémy právě volba písmena -o- nebo -a- na začátku koncovky. Naštěstí existuje velice jednoduchá pomůcka:

Pokud je v infinitivu obsaženo písmeno -a-, bude nepravidelný tvar -aught. V ostatních případech je nepravidelný tvar -ought.

Většinou jde tedy o zakončení -ought. Pouze i sloves catch a teach píšeme koncovku -aught.

Výslovnost:

U výslovnosti je to jednoduché. Obě koncovky (-ought / -aught) se vyslovují stejně. Přepis do češtiny by mohl být “-ót”.

Výsledné změny:

Teorii máme za sebou. Pojďme si nyní projít slovesa, která do této kategorie patří. Tentokrát naleznete hvězdičku u všech sloves. Všechna jsou totiž důležitá.


*bring – brought – brought

bring /brɪŋ/ – brought /brɔ:t/ – brought /brɔ:t/

Sloveso bring/'brɪŋ/ znamená přinést, donést (něco), vzít s sebou ale také přivést (někoho).

bring vs. ring

Studentům se často plete nepravidelný tvar těchto sloves. Mohou se zdát podobná, ale nepravidelný tvar mají zcela odlišný:

bring – brought – brought
ring – rang – rung


*buy – bought – bought

buy /baɪ/ – bought /bɔ:t/ – bought /bɔ:t/

Sloveso buy/'baɪ/ je koupit, kupovat.


*catch – caught – caught

catch /kætʃ/ – caught /kɔ:t/ – caught /kɔ:t/

Sloveso catch/'kætʃ/ znamená chytit, chytat, stihnout.

Připomínáme, že toto sloveso má v infinitivu písmeno -a-, proto je pravopis nepravidelného tvaru také s -a-.


*fight – fought – fought

fight /faɪt/ – fought /fɔ:t/ – fought /fɔ:t/

Sloveso fight/'faɪt/ znamená bojovat, prát se, hádat se, přít se.


*seek – sought – sought

seek /si:k/ – sought /sɔ:t/ – sought /sɔ:t/

Sloveso seek/'si:k/ znamená hledat, vyhledávat a studenty překvapí jeho nepravidelnost. Často používají seeked, ale to je opravdu špatně.

Toto sloveso je formálnější, běžně se spíše setkáte s frázovým slovesem look for. Také je vhodné zmínit, že sloveso seek se neváže s předložkou for:

look for sth
seek for sth
seek sth


*teach – taught – taught

teach /ti:tʃ/ – taught /tɔ:t/ – taught /tɔ:t/

Sloveso teach/'ti:tʃ/ znamená učit, naučit, vyučovat.

Připomínáme, že toto sloveso má v infinitivu písmeno -a-, proto je pravopis nepravidelného tvaru také s -a-.


*think – thought – thought

think /θɪŋk/ – thought /θɔ:t/ – thought /θɔ:t/

Sloveso think/'θɪŋk/ znamená myslet si, přemýšlet. Určitě je dobré zmínit, že nepravidelný tvar tohoto slovesa je také podstatné jméno: (thought = myšlenka)


Nakonec ještě tabulka se všemi slovesy z této kategorie:

infinitive past simple past participle  
bring /brɪŋ/ brought /brɔ:t/ brought /brɔ:t/ přinést, přivést
buy /baɪ/ bought /bɔ:t/ bought /bɔ:t/ koupit
catch /kætʃ/ caught /kɔ:t/ caught /kɔ:t/ chytit, stihnout
fight /faɪt/ fought /fɔ:t/ fought /fɔ:t/ bojovat, hádat se
seek /si:k/ sought /sɔ:t/ sought /sɔ:t/ hledat
teach /ti:tʃ/ taught /tɔ:t/ taught /tɔ:t/ učit, naučit
think /θɪŋk/ thought /θɔ:t/ thought /θɔ:t/ myslet, přemýšlet

Podobnou tabulku naleznete na konci každého dílu našeho seriálu o nepravidelných slovesech. Není třeba si ji však kopírovat. V posledním díle seriálu totiž naleznete tabulku se všemi kategoriemi ve formátu PDF, kterou si budete moci pohodlně vytisknout.

V další části seriálu 2.1.4 najdete nepravidelná slovesa, jejichž infinitiv bude končit písmenem -d. D se pak v nepravidelných tvarech bude měnit na -t.

Domácí úkol: Která slovesa by mohla patřit do další kategorie? Věříme, že tentokrát je řešení určitě jasné.
Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 2.2.5

Dvacátá část seriálu o nepravidelných slovesech je ‚zbytková‘ sekce. Slovesa, kde nepravidelné tvary končí na -D, ale do žádné kategorie se nevešla.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 2.1.2

Dvanáctá část seriálu o nepravidelných slovesech.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 2.1.5

Patnáctá část seriálu o nepravidelných slovesech. Tentokrát si posvítíme na slovesa, která mají na konci infinitivu -LL a mohou být pravidelná i nepravidelná (nepravidelné tvary opět končí na -T).
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Irregular Verbs: Section 2.1.3 2 10227 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 14 lety