Help for English

Irregular Verbs: Section 2.1.3

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 22.05.2009

Třináctá část seriálu o nepravidelných slovesech. Nepravidelné tvary tentokrát končí na -OUGHT nebo -AUGHT.Irregular Verbs: Section 2.1.3

Tímto článkem budeme pokračovat v druhé velké sekci anglických nepravidelných sloves 2.0.0. (slovesa, která mají vždy dva tvary stejné).

Zatím jsme v části 2.1.0. Ta bude mít několik částí a všechny budou mít jedno společné: koncové -T u minulého času a příčestí minulého.

V podsekci 2.1.1 jsme měli slovesa, kde se -EE- v infinitivu mění na -E- v minulém čase i příčestí minulém. Druhý a třetí tvar končí na písmeno T.
V podsekci 2.1.2 slovesa s -EA- v infinitivu i v obou nepravidelných tvarech. Druhý a třetí končil opět na T.

Dnešní kategorie bude trochu jiná. Infinitivy nebudou mít bohužel společné rysy, ale minulý čas a minulé příčestí samozřejmě ano. Budou shodné a budou končit na písmeno -t.

Section 2.1.3

V této sekci vzniká minulý čas a minulé příčestí dosazení koncovky -ought nebo -aught. Obě se čtou stejně, ale použití -o- a -a- má jasná pravidla.

Pravopis:

Pravopis je v této kategorii trochu složitější. Minulý čas a příčestí minulé mohou totiž končit -ought nebo -aught. Obě koncovky se sice vyslovují stejně, ale studentům dělá často problémy právě volba písmena -o- nebo -a- na začátku koncovky. Naštěstí existuje velice jednoduchá pomůcka:

Pokud je v infinitivu obsaženo písmeno -a-, bude nepravidelný tvar -aught. V ostatních případech je nepravidelný tvar -ought.

Většinou jde tedy o zakončení -ought. Pouze i sloves catch a teach píšeme koncovku -aught.

Výslovnost:

U výslovnosti je to jednoduché. Obě koncovky (-ought / -aught) se vyslovují stejně. Přepis do češtiny by mohl být “-ót”.

Výsledné změny:

Teorii máme za sebou. Pojďme si nyní projít slovesa, která do této kategorie patří. Tentokrát naleznete hvězdičku u všech sloves. Všechna jsou totiž důležitá.


*bring – brought – brought

bring /brɪŋ/ – brought /brɔ:t/ – brought /brɔ:t/

Sloveso bring/'brɪŋ/ znamená přinést, donést (něco), vzít s sebou ale také přivést (někoho).

bring vs. ring

Studentům se často plete nepravidelný tvar těchto sloves. Mohou se zdát podobná, ale nepravidelný tvar mají zcela odlišný:

bring – brought – brought
ring – rang – rung


*buy – bought – bought

buy /baɪ/ – bought /bɔ:t/ – bought /bɔ:t/

Sloveso buy/'baɪ/ je koupit, kupovat.


*catch – caught – caught

catch /kætʃ/ – caught /kɔ:t/ – caught /kɔ:t/

Sloveso catch/'kætʃ/ znamená chytit, chytat, stihnout.

Připomínáme, že toto sloveso má v infinitivu písmeno -a-, proto je pravopis nepravidelného tvaru také s -a-.


*fight – fought – fought

fight /faɪt/ – fought /fɔ:t/ – fought /fɔ:t/

Sloveso fight/'faɪt/ znamená bojovat, prát se, hádat se, přít se.


*seek – sought – sought

seek /si:k/ – sought /sɔ:t/ – sought /sɔ:t/

Sloveso seek/'si:k/ znamená hledat, vyhledávat a studenty překvapí jeho nepravidelnost. Často používají seeked, ale to je opravdu špatně.

Toto sloveso je formálnější, běžně se spíše setkáte s frázovým slovesem look for. Také je vhodné zmínit, že sloveso seek se neváže s předložkou for:

look for sth
seek for sth
seek sth


*teach – taught – taught

teach /ti:tʃ/ – taught /tɔ:t/ – taught /tɔ:t/

Sloveso teach/'ti:tʃ/ znamená učit, naučit, vyučovat.

Připomínáme, že toto sloveso má v infinitivu písmeno -a-, proto je pravopis nepravidelného tvaru také s -a-.


*think – thought – thought

think /θɪŋk/ – thought /θɔ:t/ – thought /θɔ:t/

Sloveso think/'θɪŋk/ znamená myslet si, přemýšlet. Určitě je dobré zmínit, že nepravidelný tvar tohoto slovesa je také podstatné jméno: (thought = myšlenka)


Nakonec ještě tabulka se všemi slovesy z této kategorie:

infinitive past simple past participle  
bring /brɪŋ/ brought /brɔ:t/ brought /brɔ:t/ přinést, přivést
buy /baɪ/ bought /bɔ:t/ bought /bɔ:t/ koupit
catch /kætʃ/ caught /kɔ:t/ caught /kɔ:t/ chytit, stihnout
fight /faɪt/ fought /fɔ:t/ fought /fɔ:t/ bojovat, hádat se
seek /si:k/ sought /sɔ:t/ sought /sɔ:t/ hledat
teach /ti:tʃ/ taught /tɔ:t/ taught /tɔ:t/ učit, naučit
think /θɪŋk/ thought /θɔ:t/ thought /θɔ:t/ myslet, přemýšlet

Podobnou tabulku naleznete na konci každého dílu našeho seriálu o nepravidelných slovesech. Není třeba si ji však kopírovat. V posledním díle seriálu totiž naleznete tabulku se všemi kategoriemi ve formátu PDF, kterou si budete moci pohodlně vytisknout.

V další části seriálu 2.1.4 najdete nepravidelná slovesa, jejichž infinitiv bude končit písmenem -d. D se pak v nepravidelných tvarech bude měnit na -t.

Domácí úkol: Která slovesa by mohla patřit do další kategorie? Věříme, že tentokrát je řešení určitě jasné.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací englishme! anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 1.2.5

Šestá část seriálu o nepravidelných slovesech (tentokrát velice krátká). Stále jsme u sloves, která mají všechny tři tvary rozdílné. Toto je opět jen jedna z mnoha částí.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 3.0.0

Dvacátá čtvrtá část seriálu o nepravidelných slovesech. Poslední sekce nepravidelných sloves je určitě nejoblíbenější. Všechny tvary sloves jsou zde totiž stejné. Jako vždy si ukážeme několik užitečných vazeb a spojení.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 2.1.4

Čtrnáctá část seriálu o nepravidelných slovesech. Tentokrát několik sloves, kde se koncové -D mění na -T.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Irregular Verbs: Section 2.1.3 2 10039 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 13 lety