Help for English

Irregular Verbs: Section 2.2.5

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 01.07.2009

Dvacátá část seriálu o nepravidelných slovesech je ‚zbytková‘ sekce. Slovesa, kde nepravidelné tvary končí na -D, ale do žádné kategorie se nevešla.Irregular Verbs:
Section 2.2.5

Tímto článkem zakončíme sekci 2.2.0, kde jsou nepravidelné tvary zakončeny vždy písmenem -D.
V sekci 2.0.0 za sebou již máme část 2.1.0, kde končí nepravidelné tvary pro změnu písmenem -T.

V části 2.2.0 máme jsme si již probrali následující:

V podsekci 2.2.1 jsme si ukázali slovesa, kde se koncové -EED infinitivu měnilo na -ED v nepravidelných tvarech.
V podsekci 2.2.2 byla slovesa, kde se koncové -IND v infinitivu mění na -OUND v nepravidelných tvarech.
V podsekci 2.2.3 byla slovesa, kde se infinitivní -AY měnilo na -AID.
V podsekci 2.2.4 pak slovesa, kde se -ELL měnilo na -OLD.

 

Dnes si tuto sekci zakončíme 'zbytkovou' částí. Tato slovesa již nepatří do žádné kategorie a proto zde nenajdete ani žádná obecná pravidla pravopisu či výslovnosti. Jediné společné je koncové -D nepravidelných tvarů, jako ostatně u všech sloves sekce 2.2.0. Sekci si nazveme 2.2.5.

 

Section 2.2.5

Jak jsem psal v úvodu, žádná pravidla zde bohužel nenaleznete. Proto pojďme rovnou na seznam sloves. Důležitá jsou opět označena hvězdičkou*.


FLEE fli: - FLED fled - FLED fled

FLEE = uprchnout, prchat

Méně známe slovíčko. Dnes jediné bez hvězdičky.

Pozor! Používá se bez předložky:

He fled the country.
She fled abroad.


*HAVE hæv - HAD hæd - HAD hæd

HAVE = mít, vlastnit

Toto sloveso všichni určitě znáte. Dejte si však pozor na rozdíl ve vazbách, kdy použijete samotné HAVE a kdy použijete HAVE GOT. V nepravidelných tvarech pak můžete použít pouze HAD, nikoli HAD GOT.

Více se dozvíte v článku ZDE.


*HEAR hɪər - HEARD hɜ:d - HEARD hɜ:d

HEAR = slyšet

Toto sloveso také patří k základním. Dejte si však pozor výslovnost nepravidelných tvarů.

Pozor! HEAR vs. LISTEN

Tato slovesa se velmi pletou. Ač obě souvisí se sluchem, význam a hlavně použití je rozdílné.

HEAR = slyšet
LISTEN =
poslouchat

I was listening to the radio when I heard someone scream.

Sloveso HEAR popisuje smyslové vnímání a proto se nepoužívá většinou v průběhovém čase.
Naproti tomu LISTEN popisuje činnost, kterou můžete vykonávat, proto se v průběhovém čase běžně používá.

Pozn.: Stejně je to také se slovesy SEE vs. LOOK

SEE = vidět (smyslové vnímání)
LOOK = dívat se

Více o slovesech LOOK / SEE / WATCH naleznete v samostatném článku ZDE.


*HOLD həʊld - HELD held - HELD held

HOLD = držet
HOLD (n) = držení

Slovíčko HOLD je také docela známé. Výslovnost i pravopis nečiní obecně problémy. Pokud samozřejmě víte, že je sloveso nepravidelné.


*READ ri:d - READ red - READ red

READ = číst, přečíst

Sloveso READ však dělá studentům nemalé problémy. Je sice naprosto základní, ale bohužel jeho nepravidelnost je tak trochu 'nešťastná'.
Všechny tři tvary se píší stejně, ale jinak se vyslovují.

Tento fakt způsobuje dva hlavní problémy:

1 - Studenti, kteří ví, že se minulý čas vyslovuje red bohužel často také píší RED, což je samozřejmě špatně.

2 - Pokud studenti uvidí v textu slovo READ, automaticky jej vysloví ri:d, což sice může být správně, ale jen za předpokladu, že je to přítomný čas. U slovíčka READ musíte totiž vědět, jestli je věta v přítomnosti (čteme ri:d) nebo v minulosti (čteme red).


SHOE ʃu: - SHOD ʃɒd - SHOD ʃɒd

SHOE = okovat (koně)
SHOE (n) = bota

V základním tvaru se používá nejčastěji pro okování koně. V knižní angličtině se však můžete setkat s přídavným jménem SHOD: well shod, elegantly shod atp., popřípadě shod in trainers atp.


*SLIDE slaɪd - SLID slɪd - SLID slɪd

SLIDE = klouzat (se), vklouznout
SLIDE (n) = skluzavka

Slovíčko SLIDE opět nečiní větší problémy, pokud student ví, že se jedná o sloveso nepravidelné.

Připomenu užitečnou vazbu SLIDING DOORS = posuvné dveře a také přídavné jméno SLIPPERY = kluzký.

Pozor! SLIDE vs. SLIP

Často se však sloveso SLIDE plete se slovesem SLIP (které je pravidelné)

SLIDE = klouzat se
SLIP = uklouznout

The children were sliding on the ice.
She slipped and broke her leg.

Pozn.: SLIPPED se píše se dvěma P
Více se o pravopisných změnách dočtete ZDE.


*STAND stænd - STOOD stʊd - STOOD stʊd

STAND = stát
STAND (n) = stánek, stojan, postoj

*UNDERSTAND ʌndər'stænd - UNDERSTOOD ʌndər'stʊd - UNDERSTOOD ʌndər'stʊd

UNDERSTAND = rozumět, chápat

Poslední dvě slovíčka také nečiní větší problémy. Připomínám, že mají stejný základ STAND. Znáte-li tvary jednoho, znáte i tvary druhého.


Nakonec ještě tabulka se všemi slovesy z této kategorie:

infinitive past simple past participle  
FLEE
fli:
FLED
fled
FLED
fled
prchat
HAVE
hæv
HAD
hæd
HAD
hæd
vlastnit
HEAR
hɪər
HEARD
hɜ:d
HEARD
hɜ:d
slyšet
HOLD
həʊld
HELD
held
HELD
held
držet
READ
ri:d
READ
red
READ
red
číst
SHOE
ʃu:
SHOD
ʃɒd
SHOD
ʃɒd
okovat
SLIDE
slaɪd
SLID
slɪd
SLID
slɪd
klouzat
STAND
stænd
STOOD
stʊd
STOOD
stʊd
stát
UNDERSTAND
ʌndər'stænd
UNDERSTOOD
ʌndər'stʊd
UNDERSTOOD
ʌndər'stʊd
rozumět

Podobnou tabulku naleznete na konci každého dílu našeho seriálu o nepravidelných slovesech. Není třeba si ji však kopírovat. V posledním díle seriálu totiž naleznete tabulku se všemi kategoriemi ve formátu PDF, kterou si budete moci pohodlně vytisknout.

 

Dále nás čeká nová kategorie 2.3.0, kde již nebudou končit nepravidelné tvary ani na -T, ani na -D, ale nejčastěji bude docházet ke změně samohlásky uprostřed slova, občas i k jiným změnám. Konkrétně příště bude sekce 2.3.1, kde se bude měnit -I- v infinitivu na -U- v nepravidelných tvarech.

Domácí úkol:

Která slovesa budou patřit do kategorie 2.3.1? U kterých sloves se mění -I- na -U- a jinak zůstanou beze změny? Tato sekce bude docela obsáhlá.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 2.1.3

Třináctá část seriálu o nepravidelných slovesech. Nepravidelné tvary tentokrát končí na -OUGHT nebo -AUGHT.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 1.2.5

Šestá část seriálu o nepravidelných slovesech (tentokrát velice krátká). Stále jsme u sloves, která mají všechny tři tvary rozdílné. Toto je opět jen jedna z mnoha částí.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 2.4.0

Dvacátá třetí část seriálu o nepravidelných slovesech. Tato sekce je velice krátká a obsahuje slovesa, která mají dva tvary shodné (zde však nejde u shodný minulý čas a příčestí minulé, ale o infinitiv a příčestí).
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Irregular Verbs: Section 2.2.5 5 8109 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 9 lety