Help for English

Irregular Verbs: Section 2.2.5

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 01.07.2009

Dvacátá část seriálu o nepravidelných slovesech je ‚zbytková‘ sekce. Slovesa, kde nepravidelné tvary končí na -D, ale do žádné kategorie se nevešla.Irregular Verbs: Section 2.2.5

Tímto článkem začínáme sekci 2.2.0, kde budou nepravidelné tvary končit vždy písmenem -d. V sekci 2.0.0 za sebou již máme část 2.1.0, kde končí nepravidelné tvary pro změnu písmenem -t (více v mapě kurzu nahoře).

V části 2.2.0 máme za již sebou následující:
V podsekci 2.2.1 jsme si ukázali slovesa, kde se koncové -EED infinitivu měnilo na -ED v nepravidelných tvarech.
V podsekci 2.2.2 byla slovesa, kde se koncové -IND v infinitivu mění na -OUND v nepravidelných tvarech.
V podsekci 2.2.3 byla slovesa, kde se infinitivní -AY měnilo na -AID.
V podsekci 2.2.4 pak slovesa, kde se -ELL měnilo na -OLD.

Dnes si tuto sekci zakončíme ‘zbytkovou’ částí. Tato slovesa již nepatří do žádné kategorie a proto zde nenajdete ani žádná obecná pravidla pravopisu či výslovnosti. Jediné společné je koncové -d nepravidelných tvarů, jako ostatně u všech sloves sekce 2.2.0.  

Section 2.2.5

Jak jsme psali v úvodu, žádná pravidla zde bohužel nenaleznete. Proto pojďme rovnou na seznam sloves. Důležitá jsou opět označena hvězdičkou.


flee – fled – fled

flee /fli:/ – fled /fled/ – fled /fled/

Sloveso flee/'fli:/ znamená uprchnout, prchat a pozor, používá se bez předložky:

He fled from the country. TTT *1
She fled to abroad. TTT *2


*have – had – had

have /hæv/ – had /hæd/ – had /hæd/

Sloveso have/'hæv/ znamená mít, vlastnit. Studenti dělají často chyby v použití have a have got. Více si přečtěte zde.


*hear – heard – heard

hear /hɪər/ – heard /hɜ:d/ – heard /hɜ:d/

Sloveso hear/'hɪə/ je slyšet. Pozor na výslovnost nepravidelných tva­rů.

hear vs. listen

Tato slovesa se velmi pletou. Ač obě souvisí se sluchem, význam a hlavně použití je rozdílné.

hear = slyšet
listen = poslouchat

I was listening to the radio when I heard someone scream. TTT *3

Sloveso hear popisuje smyslové vnímání a proto se nepoužívá většinou v průběhovém čase. Naproti tomu listen popisuje činnost, kterou můžete vykonávat, proto se v průběhovém čase běžně používá.

Pozn.: Stejně je to také se slovesy see (vidět) a look (vídat se).


*hold – held – held

hold /həʊld/ – held /held/ – held /held/

Sloveso hold/'həʊld/ má význam držet.


*read – read – read

read /ri:d/ – read /red/ – read /red/

Sloveso read/'ri:d/ znamená číst, přečíst a pozor si dejte zejména na nepravidelné tvary. Ty se totiž píšou (ale nečtou) stejně jako infinitiv.

Tento fakt způsobuje dva hlavní problémy:

  • Studenti, kteří ví, že se minulý čas vyslovuje /red/ bohužel často také píší red, což je samozřejmě špatně.
  • Pokud studenti uvidí v textu slovo read, automaticky jej vysloví /ri:d/, což sice může být správně, ale jen za předpokladu, že je věta v přítomném čase. U slovíčka read musíte totiž vědět, jestli je věta v přítomnosti (čteme /ri:d/) nebo v minulosti (čteme /red/).

shoe – shod – shod

shoe /ʃu:/ – shod /ʃɒd/ – shod /ʃɒd/

Sloveso shoe /ʃu:/ znamená okovat (koně).


*slide – slid – slid

slide /slaɪd/ – slid /slɪd/ – slid /slɪd/

Sloveso slide/'slaɪd/ znamená klouzat (se), vklouznout a jako podstatné jméno je to skluzavka.

slide vs. slip

Opět slovesa, která se pletou:

slide = klouzat se
slip = uklouznout

The children were sliding on the ice. TTT *4
She slipped and broke her leg. TTT *5


*stand – stood – stood

stand /stænd/ – stood /stʊd/ – stood /stʊd/

Sloveso stand/'stænd/ znamená stát a velice se plete s podobným stay. Více si přečtěte zde.


*understand – understood – understood

understand /ʌndər'stænd/ – understood /ʌndər'stʊd/ – understood /ʌndər'stʊd/

Sloveso understand/ˌʌndə'stæn­d/ znamená rozumět, chápat a má stejné nepravidelné tvary jako sloveso stand.


Nakonec ještě tabulka se všemi slovesy z této kategorie:

infinitive past simple past participle  
flee /fli:/ fled /fled/ fled /fled/ prchat
have /hæv/ had /hæd/ had /hæd/ vlastnit
hear /hɪər/ heard /hɜ:d/ heard /hɜ:d/ slyšet
hold /həʊld/ held /held/ held /held/ držet
read /ri:d/ read /red/ read /red/ číst
shoe /ʃu:/ shod /ʃɒd/ shod /ʃɒd/ okovat
slide /slaɪd/ slid /slɪd/ slid /slɪd/ klouzat
stand /stænd/ stood /stʊd/ stood /stʊd/ stát
understand /ʌndər'stænd/ understood /ʌndər'stʊd/ understood /ʌndər'stʊd/ rozumět

Podobnou tabulku naleznete na konci každého dílu našeho seriálu o nepravidelných slovesech. Není třeba si ji však kopírovat. V posledním díle seriálu totiž naleznete tabulku se všemi kategoriemi ve formátu PDF, kterou si budete moci pohodlně vytisknout.

Dále nás čeká nová kategorie 2.3.0, kde již nebudou končit nepravidelné tvary ani na -t, ani na -d, ale nejčastěji bude docházet ke změně samohlásky uprostřed slova, občas i k jiným změnám. Konkrétně příště bude sekce 2.3.1, kde se bude měnit -i- v infinitivu na -u- v nepravidelných tvarech.

Domácí úkol: Která slovesa budou patřit do kategorie 2.3.1? Tato sekce bude docela obsáhlá.

Překlad:
  1. Uprchl ze země.
  2. Uprchla do ciziny.
  3. Poslouchal jsem rádio, když jsem uslyšel někoho zakřičet.
  4. Děti se klouzaly na ledu.
  5. Uklouzla a zlomila si nohu.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 2.1.3

Třináctá část seriálu o nepravidelných slovesech. Nepravidelné tvary tentokrát končí na -OUGHT nebo -AUGHT.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 2.3.2

Dvacátá druhá část seriálu o nepravidelných slovesech. Opět je zde ‚zbytková‘ kategorie sloves, která nemají jednoznačná pravidla nepravidelnosti.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 1.2.10

Desátá část seriálu o nepravidelných slovesech. Poslední sekce, kde jsou všechny tři tvary rozdílné.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Irregular Verbs: Section 2.2.5 5 9928 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 15 lety