Help for English

Irregular Verbs: Section 2.2.3 / 2.2.4

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 27.06.2009

Devatenáctá část seriálu o nepravidelných slovesech bude ‚dvoulekce‘. Probereme si hned dvě kategorie. Obě však velice krátké.Irregular Verbs: Section 2.2.3 / 2.2.4

Tímto článkem začínáme sekci 2.2.0, kde budou nepravidelné tvary končit vždy písmenem -d. V sekci 2.0.0 za sebou již máme část 2.1.0, kde končí nepravidelné tvary pro změnu písmenem -t (více v mapě kurzu nahoře).

V části 2.2.0 máme za již sebou následující:
V podsekci 2.2.1 jsme si ukázali slovesa, kde se koncové -EED infinitivu měnilo na -ED v nepravidelných tvarech.
V podsekci 2.2.2 byla slovesa, kde se koncové -IND v infinitivu mění na -OUND v nepravidelných tvarech.

Dnes si probereme dvě sekce, které jsou velice krátké.

Section 2.2.3

Tato kategorie je v podstatě pravidelná – má pouze nepravidelný pravopis.

Pravopis:

Pokud jde o pravopis, koncové -y z infinitivu se změkčuje a nepřidává se koncovka -ed, ale pouze -d.

Výslovnost:

Pokud jde o výslovnost, ta je v podstatě pravidelná. Pozor však na sloveso say!

Výsledné změny:

Teorii máme za sebou. Pojďme si nyní projít slovesa, která do této kategorie patří. Všechna slovesa jsou důležitá, proto jsou označena hvězdičkou.


*lay – laid – laid

lay /leɪ/ – laid /leɪd/ – laid /leɪd/

Sloveso lay/'leɪ/ znamená pokládat, klást, položit, snášet (vejce), prostřít (stůl).

První sloveso z dnešní lekce je jedno z nejobtížnějších na zapamatování. Pokud se podíváte na sekci 2.2.3 jako celek, určitě vás nepravidelné tvary tohoto slovesa nezaskočí a vše se může zdát jasné. Bohužel existují velice podobná slovesa a nepravidelné tvary sloves, které nám mohou velice zkomplikovat život.

Již v sekci 1.2.10 jsme totiž narazili na nepravidelné sloveso lie (ležet), jehož minulý čas je lay. Psáno i vyslovováno naprosto stejně, jako infinitiv dnešního slovesa. A aby toho nebylo málo, sloveso lie má také pravidelné tvary, ale již neznamená ležet, ale lhát.

Jako pomůcka pro tvoření správných tvarů slovesa lay může posloužit sloveso pay, které je většinou všem studentům známé. Můžete si také říct, že pokud platíte, tak peníze pokládáte na stůl.

Pozn.: Samostatný článek věnovaný slovesům lie a lay naleznete zde. Cvičení pak zde.


*pay – paid – paid

pay/peɪ/ – paid /peɪd/ – paid /peɪd/

Sloveso pay/'peɪ/ znamená platit, zaplatit a je základem několika užitečných frázových sloves, která jsou také pochopitelně nepravidelná:

  • pay back = splatit (vrátit půjčku)
  • pay off = vyplatit se (když něco udělám, vyplatí se mi to)
  • pay off = splatit, vyrovnat (dluh)
  • pay up = zaplatit, vyrovnat (dluh)

*say – said – said

say /seɪ/ – said /sed/ – said /sed/

Sloveso say/'seɪ/ znamená říci, říkat. Zde si dejte velký pozor na výslovnost. Nevyslovujeme /seɪd/, ale /sed/!

Výslovnost slovesa say je zrádná i jinde. Tvar says (3.os.j.č.) vyslovujeme /sez/, nikoli /seɪz/:

say vs. tell

Tato dvě slovesa mají stejný význam, ale jiné použití. Pokud použijete sloveso say, nezmiňujete, komu to říkáte.

He said something.
He said that…
He said me something.
He said me that…

Naopak po sloveso tell vždy musí následovat, komu to bylo řečeno.

He told something.
He told that…
He told me something.
He told me that…

Více se dočtete v samostatném článku. Dozvíte se více nejen o slovesech say a tell, ale i talk a speak.


Nakonec ještě tabulka se všemi slovesy z této kategorie:

infinitive past simple past participle  
lay /leɪ/ laid /leɪd/ laid /leɪd/ položit, klást, pokládat
pay /peɪ/ paid /peɪd/ paid /peɪd/ platit
say /seɪ/ said /sed/ said /sed/ říci

Zatím jsme dnes měli jen tři slovesa. Pojďme tedy rovnou na další sekci

Section 2.2.4

Pravopis:

Pravopis této kategorie je asi známý. -ELL se mění na -OLD.

Výslovnost:

Na výslovnosti si dejte opravdu záležet. Studenti často vyslovují pouze /əld/, ale správně je /əʊld/.

Výsledné změny:

Teorii máme za sebou. Pojďme si ukázat dvě slovesa, která sem patří. Obě jsou důležitá, proto jsou označena hvězdičkou.


*sell – sold – sold

sell /sel/ – sold /səʊld/ – sold /səʊld/

Sloveso sell/'sel/ znamená prodat, prodávat. Odvozené podstatné jméno je pak sale /seɪl/, které může znamenat prodej nebo výprodej.


*tell – told – told

tell /tel/ – told /təʊld/ – told /təʊld/

Sloveso tell/'tel/ znamená říci, říkat a velice se plete se slovesem say (viz výše).


Nakonec ještě tabulka se všemi slovesy z této kategorie:

infinitive past simple past participle  
sell /sel/ sold /səʊld/ sold /səʊld/ prodat
tell /tel/ told /təʊld/ told /təʊld/ říci

Podobnou tabulku naleznete na konci každého dílu našeho seriálu o nepravidelných slovesech. Není třeba si ji však kopírovat. V posledním díle seriálu totiž naleznete tabulku se všemi kategoriemi ve formátu PDF, kterou si budete moci pohodlně vytisknout.

Příště nás čeká ‘zbytková’ sekce 2.2.5, ve které bohužel nebudou již žádná pravidla. Pouze jediné, které platí pro všechna slovesa kategorie 2.2.0, a to je koncové -d u nepravidelných tva­rů.

Domácí úkol: Která slovesa budou patřit do sekce 2.2.5? Která slovesa mají nepravidelný tvar zakončen písmenem -d a ještě jsme si je nezmiňovali?Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 1.2.7 / 1.2.8

Osmá část seriálu o nepravidelných slovesech bude ‚dvoulekce‘: Probereme si hned dvě kategorie. Obě však velice krátké.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 2.1.2

Dvanáctá část seriálu o nepravidelných slovesech.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 2.2.2

Osmnáctá část seriálu o nepravidelných slovesech. Tentokrát se koncové -IND v infinitivu bude měnit na -OUND v nepravidelných tvarech.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Irregular Verbs: Section 2.2.3 / 2.2.4 4 10243 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 15 lety