Help for English

Irregular Verbs: Section 1.2.7 / 1.2.8

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 07.04.2009

Osmá část seriálu o nepravidelných slovesech bude ‚dvoulekce‘: Probereme si hned dvě kategorie. Obě však velice krátké.Irregular Verbs: Section 1.2.7 / 1.2.8

V osmé části seriálu o nepravidelných slovesech budeme stále v sekci 1.0.0, která obsahuje slovesa s rozdílnými tvary infinitivu, minulého času i minulého příčestí. Zatím máme za sebou následující:

V podsekci 1.1.0 jsme si ukázali slovesa, kde se mění samohláska uprostřed slova z I na A a pak na U.
V podsekci 1.2.1 jsme pak mluvili o slovesech, kde se koncovka -OW (popřípadě -AW) mění na -EW a pak na -OWN (popřípadě -AWN).
V podsekci 1.2.2 jsme navázali na předchozí s tím rozdílem, že minulý čas těchto sloves byl pravidelný. Příčestí minulé pak končilo -OWN / -AWN / -EWN.
V podsekci 1.2.3 jsme si ukázali slovesa, u nichž se -I- v infinitivu mění na -O- v minulém čase a v příčestí je opět -I-. Příčestí pak končí na -EN a vychází z infinitivu.
V podsekci 1.2.4 jsme si zmínili slovesa, kde dochází u minulého času ke změně samohlásky. Tato sekce však nemá ‘jasnější pravidla’. Příčestí pak opět končí na -EN a vychází z infinitivu.
V podsekci 1.2.5 jsme měli čtyři slovesa, se kterými se pracuje podle jednoduchého vzoru -AKE / -OOK / -AKEN.
V podsekci 1.2.6 jsme měli slovesa s minulým časem obsahujícím -O-. Příčestí minulé pak vycházelo z minulého času a bylo zakončeno na -EN.

Dnes si probereme sekce hned dvě a opět navážeme na předchozí kategorii: příčestí minulé bude vznikat z minulého času (nikoli infinitivu).

Section 1.2.7

Tato sekce je téměř totožná s předchozí 1.2.6 jen s tím rozdílem, že druhý tvar nebude zakončen písmenem -e a druhý a třetí tvar se budou vyslovovat jinak.

Pravopis:

Pravopis je podobný jako v předchozí sekci. Opět je uprostřed druhého i třetího tvaru -o- a třetí tvar končí na -en. Jediný rozdíl v pravopisu proti předcházející kapitole je, že druhý tvar nekončí na -E.

Výslovnost:

Výslovnost je trochu jiná, než u sekce 1.2.6. Písmeno -o- ve druhém tvaru se nečte /əʊ/, ale /ɒ/. Také koncové -en ve třetím tvaru se nečte /ən/, ale pouze /n/.

Výsledné změny:

Teorii máme tedy za sebou. Pojďme si nyní říct, která slovesa do této mini kategorie patří. Důležitější jsou označena hvězdičkou.


*forget – forgot – forgotten

forget /fə'get/ – forgot /fə'gɒt/ – forgotten /fə'gɒtn/

Sloveso forget/fə'get/ znamená zapomenout. Pozor na přízvuk na druhé slabice (ve všech tvarech) a na dvojité T v posledním tvaru (forgotten).


*get – got – got / gotten

get /get/ – got /gɒt/ – got /gɒt/ nebo gotten /'gɒtn/

Sloveso get/'get/ má význam dostat (něco, se někam).

Toto sloveso jsme si ‘půjčili’ z jiné sekce. Jak vidíte, druhý a třetí tvar jsou stejné: get – got – got

V americké angličtině je však příčestí minulé gotten (stejně jako forgotten) a my jsme se rozhodli sloveso zařadit sem i do kategorie 2.3.2.

Více se o tomto slovesu get dozvíte v samostatném článku zde.


tread – trod – trodden

tread /tred/ – trod /trɒd/ – trodden /'trɒdn/

Sloveso tread/'tred/ má význam šlapat, pošlapat, šlápnout.

V americké angličtině se můžete setkat také s tvary treaded v minulém čase trod jako příčestí minulé, tedy tread – treded – trod.


Nakonec ještě tabulka se všemi slovesy z této mini kategorie:

infinitive past simple past participle  
forget /fə'get/ forgot /fə'gɒt/ forgotten /fə'gɒtn/ zapomenout
get /get/ got /gɒt/ got /gɒt/ gotten /'gɒtn/ dostat
tread /tred/ trod /trɒd/ trodden /'trɒdn/ šlápnout

Sekce 1.2.7 byla opravdu krátká, co říkáte? Proto si dáme ještě jednu.


Section 1.2.8

Pravopis:

V této kratičké sekci jsou pravidla docela jednoduchá. Ve všech tvar je -i- uprostřed. První tvar končí na -e, druhá tvar je bez -e a třetí tvar končí na -en.

Výslovnost:

Výslovnost souvisí pochopitelně s pravopisem. Zde si však dejte pozor na vyslovování -i-, které je v infinitivu //, ale v minulém čase a příčestí minulém je vyslovováno pouze /ɪ/.

Výsledné změny:

Pojďme si říct, která dvě slovesa do této mini kategorie patří. Obě jsou označena hvězdičkou – obě jsou důležitá.


*bite – bit – bitten

bite /baɪt/ – bit /bɪt/ – bitten /'bɪtn/

Sloveso bite/'baɪt/ je kousat, kousnout. Pozor na zdvojené T ve třetím tvaru.


*hide – hid – hidden

hide /haɪd/ – hid /hɪd/ – hidden /'hɪdn/

Sloveso hide/'haɪd/ má význam skrýt (se), ukrýt (se), schovat (se) a opět pozor na zdvojené D ve třetím tvaru.


Nakonec ještě tabulka se všemi slovesy z této mini kategorie:

infinitive past simple past participle  
bite /baɪt/ bit /bɪt/ bitten /'bɪtn/ kousat
hide /haɪd/ hid /hɪd/ hidden /'hɪdn/ skrýt

V sekci 1.2.9, která nás čeká příště, si ukážeme další čtyři slovesa, kde bude příčestí minulé opět vycházet z minulého času. Druhý a třetí tvar budou mít uprostřed -o-, třetí tvar pak bude zakončen na -n (nikoli -en).

Domácí úkol: Která slovesa by mohla patřit do sekce 1.2.9?Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 2.2.3 / 2.2.4

Devatenáctá část seriálu o nepravidelných slovesech bude ‚dvoulekce‘. Probereme si hned dvě kategorie. Obě však velice krátké.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 2.1.2

Dvanáctá část seriálu o nepravidelných slovesech.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 2.2.2

Osmnáctá část seriálu o nepravidelných slovesech. Tentokrát se koncové -IND v infinitivu bude měnit na -OUND v nepravidelných tvarech.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Irregular Verbs: Section 1.2.7 / 1.2.8 7 11364 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 15 lety