Help for English

Irregular Verbs: Section 1.2.7 / 1.2.8

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 07.04.2009

Osmá část seriálu o nepravidelných slovesech bude ‚dvoulekce‘: Probereme si hned dvě kategorie. Obě však velice krátké.Irregular Verbs: Section 1.2.7 / 1.2.8

V osmé části seriálu o nepravidelných slovesech budeme stále v sekci 1.0.0, která obsahuje slovesa s rozdílnými tvary infinitivu, minulého času i minulého příčestí. Zatím máme za sebou následující:

V podsekci 1.1.0 jsme si ukázali slovesa, kde se mění samohláska uprostřed slova z I na A a pak na U.
V podsekci 1.2.1 jsme pak mluvili o slovesech, kde se koncovka -OW (popřípadě -AW) mění na -EW a pak na -OWN (popřípadě -AWN).
V podsekci 1.2.2 jsme navázali na předchozí s tím rozdílem, že minulý čas těchto sloves byl pravidelný. Příčestí minulé pak končilo -OWN / -AWN / -EWN.
V podsekci 1.2.3 jsme si ukázali slovesa, u nichž se -I- v infinitivu mění na -O- v minulém čase a v příčestí je opět -I-. Příčestí pak končí na -EN a vychází z infinitivu.
V podsekci 1.2.4 jsme si zmínili slovesa, kde dochází u minulého času ke změně samohlásky. Tato sekce však nemá ‘jasnější pravidla’. Příčestí pak opět končí na -EN a vychází z infinitivu.
V podsekci 1.2.5 jsme měli čtyři slovesa, se kterými se pracuje podle jednoduchého vzoru -AKE / -OOK / -AKEN.
V podsekci 1.2.6 jsme měli slovesa s minulým časem obsahujícím -O-. Příčestí minulé pak vycházelo z minulého času a bylo zakončeno na -EN.

Dnes si probereme sekce hned dvě a opět navážeme na předchozí kategorii: příčestí minulé bude vznikat z minulého času (nikoli infinitivu).

Section 1.2.7

Tato sekce je téměř totožná s předchozí 1.2.6 jen s tím rozdílem, že druhý tvar nebude zakončen písmenem -e a druhý a třetí tvar se budou vyslovovat jinak.

Pravopis:

Pravopis je podobný jako v předchozí sekci. Opět je uprostřed druhého i třetího tvaru -o- a třetí tvar končí na -en. Jediný rozdíl v pravopisu proti předcházející kapitole je, že druhý tvar nekončí na -E.

Výslovnost:

Výslovnost je trochu jiná, než u sekce 1.2.6. Písmeno -o- ve druhém tvaru se nečte /əʊ/, ale /ɒ/. Také koncové -en ve třetím tvaru se nečte /ən/, ale pouze /n/.

Výsledné změny:

Teorii máme tedy za sebou. Pojďme si nyní říct, která slovesa do této mini kategorie patří. Důležitější jsou označena hvězdičkou.


*forget – forgot – forgotten

forget /fə'get/ – forgot /fə'gɒt/ – forgotten /fə'gɒtn/

Sloveso forget/fə'get/ znamená zapomenout. Pozor na přízvuk na druhé slabice (ve všech tvarech) a na dvojité T v posledním tvaru (forgotten).


*get – got – got / gotten

get /get/ – got /gɒt/ – got /gɒt/ nebo gotten /'gɒtn/

Sloveso get/'get/ má význam dostat (něco, se někam).

Toto sloveso jsme si ‘půjčili’ z jiné sekce. Jak vidíte, druhý a třetí tvar jsou stejné: get – got – got

V americké angličtině je však příčestí minulé gotten (stejně jako forgotten) a my jsme se rozhodli sloveso zařadit sem i do kategorie 2.3.2.

Více se o tomto slovesu get dozvíte v samostatném článku zde.


tread – trod – trodden

tread /tred/ – trod /trɒd/ – trodden /'trɒdn/

Sloveso tread/'tred/ má význam šlapat, pošlapat, šlápnout.

V americké angličtině se můžete setkat také s tvary treaded v minulém čase trod jako příčestí minulé, tedy tread – treded – trod.


Nakonec ještě tabulka se všemi slovesy z této mini kategorie:

infinitive past simple past participle  
forget /fə'get/ forgot /fə'gɒt/ forgotten /fə'gɒtn/ zapomenout
get /get/ got /gɒt/ got /gɒt/ gotten /'gɒtn/ dostat
tread /tred/ trod /trɒd/ trodden /'trɒdn/ šlápnout

Sekce 1.2.7 byla opravdu krátká, co říkáte? Proto si dáme ještě jednu.


Section 1.2.8

Pravopis:

V této kratičké sekci jsou pravidla docela jednoduchá. Ve všech tvar je -i- uprostřed. První tvar končí na -e, druhá tvar je bez -e a třetí tvar končí na -en.

Výslovnost:

Výslovnost souvisí pochopitelně s pravopisem. Zde si však dejte pozor na vyslovování -i-, které je v infinitivu //, ale v minulém čase a příčestí minulém je vyslovováno pouze /ɪ/.

Výsledné změny:

Pojďme si říct, která dvě slovesa do této mini kategorie patří. Obě jsou označena hvězdičkou – obě jsou důležitá.


*bite – bit – bitten

bite /baɪt/ – bit /bɪt/ – bitten /'bɪtn/

Sloveso bite/'baɪt/ je kousat, kousnout. Pozor na zdvojené T ve třetím tvaru.


*hide – hid – hidden

hide /haɪd/ – hid /hɪd/ – hidden /'hɪdn/

Sloveso hide/'haɪd/ má význam skrýt (se), ukrýt (se), schovat (se) a opět pozor na zdvojené D ve třetím tvaru.


Nakonec ještě tabulka se všemi slovesy z této mini kategorie:

infinitive past simple past participle  
bite /baɪt/ bit /bɪt/ bitten /'bɪtn/ kousat
hide /haɪd/ hid /hɪd/ hidden /'hɪdn/ skrýt

V sekci 1.2.9, která nás čeká příště, si ukážeme další čtyři slovesa, kde bude příčestí minulé opět vycházet z minulého času. Druhý a třetí tvar budou mít uprostřed -o-, třetí tvar pak bude zakončen na -n (nikoli -en).

Domácí úkol: Která slovesa by mohla patřit do sekce 1.2.9?
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací englishme! anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 1.2.5

Šestá část seriálu o nepravidelných slovesech (tentokrát velice krátká). Stále jsme u sloves, která mají všechny tři tvary rozdílné. Toto je opět jen jedna z mnoha částí.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 2.1.3

Třináctá část seriálu o nepravidelných slovesech. Nepravidelné tvary tentokrát končí na -OUGHT nebo -AUGHT.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 3.0.0

Dvacátá čtvrtá část seriálu o nepravidelných slovesech. Poslední sekce nepravidelných sloves je určitě nejoblíbenější. Všechny tvary sloves jsou zde totiž stejné. Jako vždy si ukážeme několik užitečných vazeb a spojení.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Irregular Verbs: Section 1.2.7 / 1.2.8 7 10882 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 13 lety