Help for English

Irregular Verbs: Section 1.2.4

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 28.03.2009

Pátá část seriálu o nepravidelných slovesech. Stále jsme u sloves, která mají všechny tři tvary rozdílné. Toto je opět jen jedna z mnoha částí.Irregular Verbs: Section 1.2.4

V páté části seriálu o nepravidelných slovesech budeme stále v sekci 1.0.0, která obsahuje slovesa s rozdílnými tvary infinitivu, minulého času i minulého příčestí. A co máme již v této sekci za sebou?

V podsekci 1.1.0 jsme si ukázali slovesa, kde se mění samohláska uprostřed slova z I na A a pak na U.
V podsekci 1.2.1 jsme pak mluvili o slovesech, kde se koncovka -OW (popřípadě -AW) mění na -EW a pak na -OWN (popřípadě -AWN).
V podsekci 1.2.2 jsme navázali na předchozí s tím rozdílem, že minulý čas těchto sloves byl pravidelný. Příčestí minulé pak končilo -OWN / -AWN / -EWN.
V podsekci 1.2.3 jsme si ukázali slovesa, u nichž se -I- v infinitivu mění na -O- v minulém čase a v příčestí je opět -I-. Příčestí pak končí na -EN a vychází z infinitivu.

Dnes si probereme kategorii, která nemá tak ‘pevné základy’, přesto se můžeme bavit o stejném tvoření nepravidelných časů. Tato slovesa zařadíme do sekce 1.2.4.

Section 1.2.4

Pravopis:

Tato sekce je trochu zvláštní. Nemůžeme se zde bavit o jasných změnách. Bude zde fungovat obecné pravidlo, které mají společné všechny podskupiny sekce 1.2.0: v minulém čase se mění samohláska, popřípadě celé slovo, a příčestí minulé bude končit na -n.

Pro tuto danou kategorii pak můžeme dodat, že příčestí minulé všech těchto sloves bude končit na -en, které se přidá za infinitiv.

Jelikož zde nedochází k jasnějším změnám, nelze bohužel mluvit o pravidlech výslovnosti. Pojďme si projít slovesa, která do této kategorie patří. Důležitá jsou opět označena hvězdičkou.

Tentokrát jsme skupinu ještě rozdělili. Jak vidíte na vizualizaci, u minulého času dochází někdy ke změně samohlásky a někdy ke změně většiny slova.


Změna samohlásky v minulém čase:

*fall – fell – fallen

fall /fɔ:l/ – fell /fel/ – fallen /'fɔ:lən/

Sloveso fall/'fɔ:l/ znamená padat, spadnout. Dělá problémy nejen začátečníkům. Velice často si nevzpomenou na jeho minulý čas, ač příčestí minulé (fallen) obecně problém nedělá. Často si pletou minulý čas fell s minulým časem slovesa feel, což je felt.

Pokud patříte k těmto studentům i vy, určitě si přečtěte samostatný článek věnovaný těmto záludným slovesům zde (dočtete se tam také o slovesech fill, file a fail).


forbid – forbade – forbidden

forbid /fə'bɪd/ – forbade /fə'beɪd/ – forbidden /fə'bɪdn/

Sloveso forbid/fə'bɪd/ je zakázat a minulý čas forbade se může také někdy číst /fə'bæd/. Můžete se také setkat s tvarem minulého času forbad (bez E na konci).

Připomínáme zdvojené D v příčestí minulém: forbidden


*forgive – forgave – forgiven

forgive /fə'gɪv/ – forgave /fə'geɪv/ – forgiven /fə'gɪvən/

Sloveso forgive/fə'gɪv/ znamená odpustit a studentům se často plete s daleko známějším forget, což znamená zapomenout.

Připomínáme, že přízvuk je na druhé slabice a počáteční for- se vyslovuje velice nezřetelně (viz přepis výslovnosti).


*give – gave – given

give /gɪv/ – gave /geɪv/ – given /'gɪvən/

Sloveso give/'gɪv/ znamená dát, dávat a občas se plete se slovesem get (dostat).


Větší změna minulého času:

*be – was / were – been

be /bi:/ – was /wɒz/ were /wɜ:/ – been /bi:n/

Sloveso be/'bi:/ znamená být a v minulém čase je tvar was tam, kde je v jednotném čase am a is. Tvar were pak nahrazuje přítomný tvar are.


*eat – ate – eaten

eat /i:t/ – ate /eɪt/ /et/ – eaten /'i:tn/

Sloveso eat/'i:t/ znamená jíst. Minulý čas má dvě možnosti výslovnosti: /eɪt/ a /et/. Jinak toto slovíčko obecně problémy také nedělá. Jedině občas pravopis minulého času: ate.


*prove – proved – proven

prove /pru:v/ – proved /pru:vd/ – proven /'pru:vən/

Sloveso prove/'pru:v/ znamená dokázat, ověřit a minulý čas je pravidelný. Stejně tak může být pravidelné i příčestí minulé.

Podstatné jméno od slovesa prove je proof (důkaz).


*see – saw – seen

see /si:/ – saw /sɔ:/ – seen /si:n/

Sloveso see/'si:/ znamená vidět. Zde studenti často chybují ve výslovnosti minulého času. Správná výslovnost je /sɔ:/, nikoli /səʊ/. W se nevyslovuje.


Nakonec ještě tabulka se všemi slovesy z této kategorie:

infinitive past simple past participle  
fall /fɔ:l/ fell /fel/ fallen /'fɔ:lən/ padat
forbid /fə'bɪd/ forbade /fə'beɪd/ forbidden /fə'bɪdn/ zakázat
forgive /fə'gɪv/ forgave /fə'geɪv/ forgiven /fə'gɪvən/ odpustit
give /gɪv/ gave /geɪv/ given /'gɪvən/ dát
       
be /bi:/ was /wɒz/ were /wɜ:/ been /bi:n/ být
eat /i:t/ ate /eɪt/ eaten /'i:tn/ jíst
prove /pru:v/ proved /pru:vd/ proven /'pru:vən/ dokázat
see /si:/ saw /sɔ:/ seen /si:n/ vidět

Podobnou tabulku naleznete na konci každého dílu našeho seriálu o nepravidelných slovesech. Není třeba si ji však kopírovat. V posledním díle seriálu totiž naleznete tabulku se všemi kategoriemi ve formátu PDF, kterou si budete moci pohodlně vytisknout.

Příště nás čeká sekce 1.2.5, ve které bude příčestí minulé opět vycházet z infinitivu, jak tomu bylo doposud. V minulém čase se budou opět měnit samohlásky. Tentokrát bude uprostřed minulého času vždy -oo-.

Domácí úkol: Zkuste si vzpomenout, která slovesa by mohla patřit do sekce 1.2.5.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 1.2.3

Čtvrtá část seriálu o nepravidelných slovesech. Stále jsme u sloves, která mají všechny tři tvary rozdílné. Toto je opět jen jedna z mnoha částí.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 1.2.5

Šestá část seriálu o nepravidelných slovesech (tentokrát velice krátká). Stále jsme u sloves, která mají všechny tři tvary rozdílné. Toto je opět jen jedna z mnoha částí.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 1.2.9

Devátá část seriálu o nepravidelných slovesech (opět velice krátká). Stále jsme u sloves, která mají všechny tři tvary rozdílné.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Irregular Verbs: Section 1.2.4 2 10279 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 15 lety