Help for English

Irregular Verbs: Section 1.2.9

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 09.04.2009

Devátá část seriálu o nepravidelných slovesech (opět velice krátká). Stále jsme u sloves, která mají všechny tři tvary rozdílné.Irregular Verbs: Section 1.2.9

V deváté části seriálu o nepravidelných slovesech budeme stále v sekci 1.0.0, která obsahuje slovesa s rozdílnými tvary infinitivu, minulého času i minulého příčestí. Zatím máme za sebou následující:

V podsekci 1.1.0 jsme si ukázali slovesa, kde se mění samohláska uprostřed slova z I na A a pak na U.
V podsekci 1.2.1 jsme pak mluvili o slovesech, kde se koncovka -OW (popřípadě -AW) mění na -EW a pak na -OWN (popřípadě -AWN).
V podsekci 1.2.2 jsme navázali na předchozí s tím rozdílem, že minulý čas těchto sloves byl pravidelný. Příčestí minulé pak končilo -OWN / -AWN / -EWN.
V podsekci 1.2.3 jsme si ukázali slovesa, u nichž se -I- v infinitivu mění na -O- v minulém čase a v příčestí je opět -I-. Příčestí pak končí na -EN a vychází z infinitivu.
V podsekci 1.2.4 jsme si zmínili slovesa, kde dochází u minulého času ke změně samohlásky. Tato sekce však nemá ‘jasnější pravidla’. Příčestí pak opět končí na -EN a vychází z infinitivu.
V podsekci 1.2.5 jsme měli čtyři slovesa, se kterými se pracuje podle jednoduchého vzoru -AKE / -OOK / -AKEN.
V podsekci 1.2.6 jsme měli slovesa s minulým časem obsahujícím -O-. Příčestí minulé pak vycházelo z minulého času a bylo zakončeno na -EN.
V podsekci 1.2.7 jsme si ukázali slovesa, u nichž se -E- v infinitivu mění na -O- v minulém čase a v příčestí minulém, které končí na -EN a vychází z minulého času.
V podsekci 1.2.8 jsme měli dvě slovesa, kde třetí tvar vychází z druhého. Všechny tři tvary mají uprostřed -I-.

Dnes nás čeká opět velmi krátká sekce. Stále jsou všechny tři tvary rozdílné, stále vzniká třetí tvar z druhého. Tuto sekci si nazveme 1.2.9.

Section 1.2.9

V této sekci naleznete pouze čtyři slovesa, všechna která končí na -ear.

Pravopis:

V minulém čase je uprostřed -o- a na konci -e. V minulém příčestí se však -e mění na -n.

Pozor! Příčestí minulé nekončí na -en, jak tomu bylo dříve, ale pouze -n. Toto je velice důležitá poznámka. Třetí tvar ostatních sloves v celé velké sekci 1.2.0 totiž končí téměř vždy na -en.

 

Výslovnost:

Všechna slovesa budou končit na -ear (bear, swear, tear, wear).

Pozor! Tato koncovka se zde čte /r/, nikoli /ɪər/!

  

Výsledné změny:

Teorii máme tedy za sebou. Pojďme si nyní říct, která slovesa do této kategorie patří. Důležitá jsou označena hvězdičkou.


bear – bore – borneborn

bear /beər/ – bore /bɔ:r/ – borne nebo born /bɔ:n/

Sloveso bear/'beə/ má význam snést, nést, rodit a vy asi znáte slůvko born jako narozen.

Toto sloveso do této kategorie nepatří úplně stoprocentně, protože v britské angličtině je minulé příčestí borne. Ovšem české “narozen” je vždy born.


*swear – swore – sworn

swear /sweər/ – swore /swɔ:r/ – sworn /swɔ:n/

Sloveso swear/'sweə/ znamená přísahat ale i nadávat.


*tear – tore – torn

tear /teər/ – tore /tɔ:r/ – torn /tɔ:n/

Sloveso tear/'teə/ znamená trhat, roztrhnout.

Obzvlášť u tohoto slovesa si dejte pozor na správnou výslovnost. Často se totiž studentům vybaví známé podstatné jméno slza, které však čteme jinak.

tear/'teə/ = trhat
tear/'tɪə/slza


*wear – wore – worn

wear /weər/ – wore /wɔ:r/ – worn /wɔ:n/

Sloveso wear/'weə/ znamená nosit, mít na sobě. Občas se plete se slovesem carry, což je “nosit u sebe” nebo “přenášet”.


Nakonec ještě tabulka se všemi slovesy z této mini kategorie:

infinitive past simple past participle  
bear /beər/ bore /bɔ:r/ borne born /bɔ:n/ snést, nést, rodit
swear /sweər/ swore /swɔ:r/ sworn /swɔ:n/ přísahat
tear /teər/ tore /tɔ:r/ torn /tɔ:n/ trhat
wear /weər/ wore /wɔ:r/ worn /wɔ:n/ nosit (na sobě)

Podobnou tabulku naleznete na konci každého dílu našeho seriálu o nepravidelných slovesech. Není třeba si ji však kopírovat. V posledním díle seriálu totiž naleznete tabulku se všemi kategoriemi ve formátu PDF, kterou si budete moci pohodlně vytisknout.

A blížíme se do finále sekce 1.0.0. Poslední podsekce 1.2.10 bude obsahovat slovesa, která nemají bohužel žádná pravidla. Máte pocit, že už snad žádná slovesa do této kategorie patřit nemohou? Určitě ano. Zkuste si na ně za domácí úkol vzpomenout. Jsou tam mimo jiné dvě slovíčka naprosto základní.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 1.2.5

Šestá část seriálu o nepravidelných slovesech (tentokrát velice krátká). Stále jsme u sloves, která mají všechny tři tvary rozdílné. Toto je opět jen jedna z mnoha částí.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 1.2.3

Čtvrtá část seriálu o nepravidelných slovesech. Stále jsme u sloves, která mají všechny tři tvary rozdílné. Toto je opět jen jedna z mnoha částí.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 1.2.4

Pátá část seriálu o nepravidelných slovesech. Stále jsme u sloves, která mají všechny tři tvary rozdílné. Toto je opět jen jedna z mnoha částí.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Irregular Verbs: Section 1.2.9 2 9726 Od Chargy poslední příspěvek
před 15 lety