Help for English

Irregular Verbs: Section 1.2.6

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 02.04.2009

Sedmá část seriálu o nepravidelných slovesech. Jsme stále v sekci se slovesy, která mají všechny tři tvary rozdílné. Zde se budeme věnovat opět jen její části.Irregular Verbs: Section 1.2.6

V sedmé části seriálu o nepravidelných slovesech budeme stále v sekci 1.0.0, která obsahuje slovesa s rozdílnými tvary infinitivu, minulého času i minulého příčestí. Co máme již za sebou?

V podsekci 1.1.0 jsme si ukázali slovesa, kde se mění samohláska uprostřed slova z I na A a pak na U.
V podsekci 1.2.1 jsme pak mluvili o slovesech, kde se koncovka -OW (popřípadě -AW) mění na -EW a pak na -OWN (popřípadě -AWN).
V podsekci 1.2.2 jsme navázali na předchozí s tím rozdílem, že minulý čas těchto sloves byl pravidelný. Příčestí minulé pak končilo -OWN / -AWN / -EWN.
V podsekci 1.2.3 jsme si ukázali slovesa, u nichž se -I- v infinitivu mění na -O- v minulém čase a v příčestí je opět -I-. Příčestí pak končí na -EN a vychází z infinitivu.
V podsekci 1.2.4 jsme si zmínili slovesa, kde dochází u minulého času ke změně samohlásky. Tato sekce však nemá ‘jasnější pravidla’. Příčestí pak opět končí na -EN a vychází z infinitivu.
V podsekci 1.2.5 jsme měli čtyři slovesa, se kterými se pracuje podle jednoduchého vzoru -AKE / -OOK / -AKEN.

Dnes dojde k výrazné změně. Možná jste si všimli, že ve všech dosavadních sekcích vznikalo příčestí minulé z infinitivu. Dnes tomu bude jinak: příčestí minulé bude vznikat z minulého času (třetí tvar bude vznikat z druhého). Toto pravidlo bude platit nejen pro tuto kategorii, ale i pro všechny další, které nás v sekci 1.0.0 čekají.

Podsekcí, kde bude minulé příčestí vznikat z minulého času, bude pochopitelně víc. Dnes se budeme věnovat jen jedné části a slovesa si zařadíme do sekce 1.2.6.

Section 1.2.6

Pravopis:

Sekce 1.2.6 je velice podobná sekci 1.2.3: U minulého času dochází ke změně samohlásky, která bude vždy -o-. Příčestí minulé je zakončeno -en.

Zde však nevychází z infinitivu, ale z minulého času. Bude tedy mít také -o- uprostřed. V sekci 1.2.3 vycházelo příčestí minulé z infinitivu.

Výslovnost:

Výsledné změny:

Teorii máme tedy za sebou. Pojďme si nyní říct, která slovesa do této kategorie patří. Důležitější jsou označena hvězdičkou.


*break – broke – broken

break /breɪk/ – broke /brəʊk/ – broken /'brəʊkən/

Sloveso break/'breɪk/ znamená zlomit, rozbít. Občas se plete se slovesem brake, které se vyslovuje stejně, a znamená brzda.

Také je třeba zmínit vazbu ‘be broke’, která neznamená “být zlomen” (to by bylo be broken), ale znamená “být švorc” (bez peněz).


choose – chose – chosen

choose /tʃu:z/ – chose /tʃəʊz/ – chosen /'tʃəʊzən/

Sloveso choose/'tʃu:z/ znamená vybrat. Občas ho studenti chybně zaměňují s podstatným jménem choice (výběr).


*freeze – froze – frozen

freeze /fri:z/ – froze /frəʊz/ – frozen /'frəʊzən/

Sloveso freeze/'fri:z/ je zmrznout. Podstatné jméno “mráz” je ovšem frost.


*speak – spoke – spoken

speak /spi:k/ – spoke /spəʊk/ – spoken /'spəʊkən/

Sloveso speak/'spi:k/ znamená mluvit, hovořit.


*steal – stole – stolen

steal /sti:l/ – stole /stəʊl/ – stolen /'stəʊlən/

Sloveso steal/'sti:l/ znamená krást, ukrást. Studenti si ho ovšem často pletou se slovem steel, které se vyslovuje stejně a znamená “ocel”.


*wake – woke – woken

wake /weɪk/ – woke /wəʊk/ – woken /'wəʊkən/

Sloveso wake/'weɪk/ znamená vzbudit, probudit (se).

wake up vs. get up

Studenti často pletou tato dvě frázová slovesa, ale wake up znamená vzbudit se (ale nemusí se vylézat z postele), naopak get up vyjadřuje vstávat (z postele).

Více v samostatném článku.


weave – wove – woven

weave /wi:v/ – wove /wəʊv/ – woven /'wəʊvən/

Sloveso weave/'wi:v/ znamená tkát, utkat.

Jediné sloveso z této kategorie, které nemá hvězdičku. Všechna předchozí jsou důležitá.

Pozn.: Pokud použijete sloveso weave ve smyslu ‘protkat se’ (třeba v hustém provozu jezdit ze strany na stranu), pak je toto sloveso pravidelné (weaved).


Nakonec ještě tabulka se všemi slovesy z této kategorie:

infinitive past simple past participle  
break /breɪk/ broke /brəʊk/ broken /'brəʊkən/ zlomit, rozbít
choose /tʃu:z/ chose /tʃəʊz/ chosen /'tʃəʊzən/ vybrat
freeze /fri:z/ froze /frəʊz/ frozen /'frəʊzən/ mrznout, zmrazit
speak /spi:k/ spoke /spəʊk/ spoken /'spəʊkən/ mluvit, hovořit
steal /sti:l/ stole /stəʊl/ stolen /'stəʊlən/ krást
wake /weɪk/ woke /wəʊk/ woken /'wəʊkən/ probudit (se)
weave /wi:v/ wove /wəʊv/ woven /'wəʊvən/ tkát

Podobnou tabulku naleznete na konci každého dílu našeho seriálu o nepravidelných slovesech. Není třeba si ji však kopírovat. V posledním díle seriálu totiž naleznete tabulku se všemi kategoriemi ve formátu PDF, kterou si budete moci pohodlně vytisknout.

Kategorie 1.2.7, která nás čeká příště, bude téměř stejná jako tato. Opět bude minulý čas uprostřed se samohláskou -o- (tentokrát však bez -e na konci) a opět bude příčestí minulé vycházet z minulého času a bude zakončeno -en. Bude zde jen trochu jiná výslovnost.

Domácí úkol č.1: Která slovesa by mohla patřit do sekce 1.2.7? Která slovesa mají v minulém čase -o- uprostřed a příčestí minulé končící na -en a v této části nebyla?

A jelikož je sekce 1.2.7 opravdu krátká, uděláme si příště ‘dvouhodinovku’ a přidáme si ještě sekci 1.2.8, která bude obsahovat jen dvě slovesa. Všechny tři tvary budou mít uprostřed -i-, příčestí minulé bude zakončeno -en.

Domácí úkol č.2: Která slovesa by mohla patřit do sekce 1.2.8? Která slovesa mají ve všech třech tvarech -i- a příčestí minulé zakončeno -en?Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 1.2.1

Druhá část seriálu o nepravidelných slovesech. Sekce 1.0.0 označuje slovesa, která mají všechny tři tvary rozdílné. Zde se budeme věnovat opět jen její části.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 1.2.2

Třetí část seriálu o nepravidelných slovesech. Sekce 1.0.0 označuje slovesa, která mají všechny tři tvary rozdílné. Zde se budeme věnovat opět jen její části.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 1.1.0

První část seriálu o nepravidelných slovesech. Sekce 1.0.0 označuje slovesa, která mají všechny tři tvary rozdílné. Zde se však budeme věnovat jen jedné části – Section 1.1.0.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Irregular Verbs: Section 1.2.6 2 10734 Od honyk poslední příspěvek
před 15 lety