Help for English

Irregular Verbs: Section 1.2.2

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 21.03.2009

Třetí část seriálu o nepravidelných slovesech. Sekce 1.0.0 označuje slovesa, která mají všechny tři tvary rozdílné. Zde se budeme věnovat opět jen její části.Irregular Verbs: Section 1.2.2

V třetí části seriálu o nepravidelných slovesech budeme stále v sekci 1.0.0, která obsahuje slovesa s rozdílnými tvary infinitivu, minulého času i minulého příčestí.

V podsekci 1.1.0 jsme si ukázali slovesa, kde se mění samohláska uprostřed slova z I na A a pak na U.

V podsekci 1.2.1 jsme pak mluvili o slovesech, kde se koncovka -OW (popřípadě -AW) mění na -EW a pak na -OWN (popřípadě -AWN).

V dnešní části se zaměříme na slovesa velice podobná. Jejich třetí tvar (příčestí minulé) bude totiž také končit -own / -awn (popřípadě -ewn). Minulý čas však bude pravidelný. Tato slovesa si zařadíme do sekce 1.2.2.

Section 1.2.2

Tato kategorie bude velice jednoduchá, minulý čas všech sloves bude pravidelný, tedy s koncovkou -ed. Navíc většina sloves může mít pravidelné i příčestí minulé. Ale nepředbíhejme.

Pravopis:

Výslovnost:

Pozn.: Koncovka -ew se však čte někdy /ʊ:/, jindy /jʊ:/ a někdy také /əʊ/. Z tohoto důvodu tu nenajdete jednoduchou vizualizaci.

Teorii máme tedy za sebou. Pojďme si nyní říct, která slovesa do této kategorie patří.

Slovesa, která je dobré znát, budou označena hvězdičkou.

Na začátku jsme zmínili, že jde o kategorii snadno zapamatovatelnou. Druhý tvar (minulý čas) je pravidelný a třetí tvar vychází z prvního a je zakončen koncovkou n. Jednoduchost jde ještě dál. Většina slov může být totiž plně pravidelná. Nejen, že bude pravidelný tvar u druhého tvaru, ale u většiny můžete mít pravidelný tvar i třetí. Nejsou to však klasická pravidelná slovesa, jelikož třetí tvar může být i nepravidelný.


*show – showed – shown

show /ʃəʊ/ – showed /ʃəʊd/ – shown /ʃəʊn/

Sloveso show/'ʃəʊ/ znamená ukázat, ukazovat. (jako podst.jméno je to představení, výstava)

Pozn.: U tohoto slovesa je třetí tvar vždy nepravidelný.


*saw – sawed – sawn

saw /sɔ:/ – sawed /sɔ:d/ – sawn /sɔ:n/

Sloveso saw/'sɔ:/ znamená řezat (pilou) a jako podst.jméno je to pila.

Slovíčko saw je tedy nejen minulý čas slovesa see, ale také infinitiv slovesa řezat, nebo podst.jm. pila.

Pozn.: V americké angličtině je pravidelný i třetí tvar.


hew – hewed – hewn

hew /hjʊ:/ – hewed /hjʊ:d/ – hewn /hjʊ:n/ nebo hewed /hjʊ:d/

Sloveso hew /hjʊ:/ znamená sekat, tesat.

Pozn.: A máme tady první slovíčko, u kterého si můžete vybrat. Příčestí minulé může být totiž nepravidelné i pravidelné.


mow – mowed – mown

mow /məʊ/ – mowed /məʊd/ – mown /məʊn/ nebo mowed /məʊd/

Sloveso mow/'məʊ/ znamená sekat, žnout, kosit (trávu). Opět slovíčku, u kterého máte na výběr.

‘Posekat trávník’ můžete vyjádřit buď jednoduše ‘cut the grass’ nebo ‘mow the lawn’.

mow the lawn /lɔ:n/ = posekat trávník
lawnmower/'lɔ:nməʊ­ə/ = sekačka (na trávu)


*sew – sewed – sewn

sew /səʊ/ – sewed /səʊd/ – sewn /səʊn/ nebo sewed /səʊd/

Sloveso sew/'səʊ/ znamená šít, ušít.


*sow – sewed – sown

sow /səʊ/ – sowed /səʊd/ – sown /səʊn/ nebo sowed /səʊd/

Sloveso sow/'səʊ/ jesít, zasévat (jako podst.jménop je to prasnice

Pozor! Všimněte si, že slovíčka sew a sow se vyslovují naprosto stejně. Ostatně v češtině jsou překlady také velice podobné: ŠÍT / SÍT. Více v článku zde.


strew – strewed – strewn

strew /strʊ:/ – strewed /strʊ:d/ – strewn /strʊ:n/ nebo strewed /strʊ:d/

Sloveso strew/'stru: znamená rozházet, poházet, roztrousit.


Nakonec ještě tabulka se všemi slovesy z této kategorie:

infinitive past simple past paticiple  
show /ʃəʊ/ showed /ʃəʊd/ shown /ʃəʊn/ ukázat
saw /sɔ:/ sawed /sɔ:d/ sawn /sɔ:n/ řezat
hew /hjʊ:/ hewed/hjʊ:d/ hewn /hjʊ:n/ hewed /hjʊ:d/ tesat
mow /məʊ/ mowed/məʊd/ mown /məʊn/ mowed /məʊd/ žnout
sew /səʊ/ sewed /səʊd/ sewn /səʊn/ sewed /səʊd/ šít
sow /səʊ/ sowed /səʊd/ sown /səʊn/ sowed /səʊd/ sít
strew /strʊ:/ strewed /strʊ:d/ strewn /strʊ:n/ strewed /strʊ:d/ rozházet

Podobnou tabulku naleznete na konci každého dílu našeho seriálu o nepravidelných slovesech. Není třeba si ji však kopírovat. V posledním díle seriálu totiž naleznete tabulku se všemi kategoriemi ve formátu PDF, kterou si budete moci pohodlně vytisknout.

Tímto jsme ukončili část 1.2.2, která patří do hlavní sekce 1.0.0 obsahující slovesa, která mají všechny tři tvary odlišné.

Tato kategorie však ještě zdaleka nekončí. Příště se podíváme na sekci 1.2.3, která bude již mít opět všechny tři tvary rozdílné a nepravidelné. U druhého tvaru dojde ke změně samohlásky a třetí tvar bude totožný s tvarem druhým, ale bude zde přidána koncovka en.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 1.2.1

Druhá část seriálu o nepravidelných slovesech. Sekce 1.0.0 označuje slovesa, která mají všechny tři tvary rozdílné. Zde se budeme věnovat opět jen její části.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 1.1.0

První část seriálu o nepravidelných slovesech. Sekce 1.0.0 označuje slovesa, která mají všechny tři tvary rozdílné. Zde se však budeme věnovat jen jedné části – Section 1.1.0.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 1.2.6

Sedmá část seriálu o nepravidelných slovesech. Jsme stále v sekci se slovesy, která mají všechny tři tvary rozdílné. Zde se budeme věnovat opět jen její části.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Irregular Verbs: Section 1.2.2 2 13619 Od Petronila80 poslední příspěvek
před 15 lety