Help for English

Irregular Verbs: Section 1.2.1

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 18.03.2009

Druhá část seriálu o nepravidelných slovesech. Sekce 1.0.0 označuje slovesa, která mají všechny tři tvary rozdílné. Zde se budeme věnovat opět jen její části.Irregular Verbs: Section 1.2.1

V druhé části seriálu o nepravidelných slovesech budeme stále v sekci 1.0.0, která obsahuje slovesa s rozdílnými tvary infinitivu, minulého času i minulého příčestí.

V podsekci 1.1.0 jsme si ukázali slovesa, kde se mění samohláska uprostřed slova z I na A a pak na U.

V podsekci 1.2.0 budou slovesa, u nichž dochází také ke změně samohlásky, ale příčestí minulé vždy končí písmenem -n. Tato kategorie je však velice obsáhlá a dá se rozdělit ještě do dalších podsekcí podle další práce se slovesy. My se nyní budeme věnovat slovesům, která končí v infinitivu na -ow (popřípadě -aw). Zařaďme je do sekce 1.2.1.

Section 1.2.1

Jak jsme si řekli v úvodu, všechny tři tvary nepravidelných sloves této kategorie budou jiné. Bude zde docházet ke změně v samohlásce v minulém čase a příčestí minulé (třetí tvar) bude zakončeno písmenem -n. Výhodou této kategorie je fakt, že je jinak první a třetí tvar stejný. Pojďme si probrat teorii.

Pravopis:

Z větší části jde o slovesa zakončena -ow, ale jedno bude zakončeno -aw, proto to bude zohledněno i ve vizualizaci.

Výslovnost:

I zde existují dvě možnosti výslovnosti. Jinak se vyslovuje -ow a jinak -aw:

Toto pravidlo je opravdu dobré pamatovat si obecně. Velmi často totiž funguje. Například:

low/'ləʊ/ TTT *1 vs. row/'rəʊ/ TTT *2
law/'lɔ:/ TTT *3 vs. raw/'rɔ:/ /rɔ:/ TTT *4

Tři tvary nepravidelných sloves z naší kategorie se tedy vyslovují následovně:

Výsledné změny:

Teorii máme tedy za sebou. Pojďme si nyní říct, která slovesa do této kategorie patří. Všechna tato slovesa jsou důležitější, proto jsou tedy všechna označena hvězdičkou.


*blow – blew – blown

blow /bləʊ/ – blew /blu:/ – blown /bləʊn/

Sloveso blow/'bləʊ/ znamená foukat.

Pozn.: Druhý tvar blew se opravdu vyslovuje stejně jako barva blue/'blu:/.


*grow – grew – grown

grow /grəʊ/ – grew /gru:/ – grown /grəʊn/

Sloveso grow/'grəʊ/ znamená růst nebo i pěstovat (např.zeleninu).


*know – knew – known

know /nəʊ/ – knew /nju:/ – known /nəʊn/

Sloveso know/'nəʊ/ znamená znát, vědět.

Toto slovíčko znají snad všichni. Může Vám proto pomoci vybavit si ostatní slovesa v této skupině.

Pozn.: Jako jediné se v minulém čase čte měkce s J, tedy /njʊ:/.


*throw – threw – thrown

throw /θrəʊ/ – threw /θru:/ – thrown /θrəʊn/

Sloveso throw/'θrəʊ/ znamená házet, hodit.

Minulý čas slovesa threw se vyslovuje naprosto stejně jako předložka skrz = through/'θru:/.

Pozn.: Pokud máte problém s pravopisem slovíčka THROUGH nebo například THOUGHT, podívejte se na článek zde.


*draw – drew – drawn

draw /drɔ:/ – drew /dru:/ – drawn /drɔ:n/

Sloveso draw/'drɔ:/ znamená táhnout, vytáhnout, zatáhnout, kreslit, vylosovat (jako podst.jméno je to losování, výběr).

Všimněte si, kolik je u českého překladu významů. A to nejsou všechny. Důležité je však upozornit, že draw není zdaleka jen kreslit. Určitě byste měli znát minimálně ještě význam táhnout. Ostatně, pokud kreslíte, tak tužkou také táhnete, abyste vytvořili čáru.

Pozn.: Pozor na rozdíl mezi slovesy kreslit (tahem) = draw a malovat (štětcem) = paint.

Abecedně by mělo být toto sloveso druhé v pořadí, ale přece jen je zde trochu rozdíl. Jak vidíte, píše se draw nikoli drow. Slovíčko drow totiž neexistuje, ale jelikož je sloveso v kategorii -OW, mohlo by vás to splést, proto tento fakt připomínám i zde.

Stejně jako se píše s koncovkou -aw infinitiv, bude se takto psát i příčestí minulé = drawn. Kdybyste ale udělali chybu a napsali drown, vyjádřili byste něco jiného.

drawn vs. drown

Slůvko drawn je třetí tvar (slovesa draw), ale sloveso drown/'draʊn/ je základní tvar slovesa topit se, utopit se, které je pravidelné:

drown /draʊn/ – drowned /draʊnd/ – drowned /draʊnd/


*fly – flew – flown

fly /flaɪ/ – flew /flu:/ – flown /fləʊn/

Sloveso fly/'flaɪ/ znamená letět, létat, řídit (letadlo) (jako podstatné jméno pak moucha ale i poklopec.

Patří do této skupiny jen částečně. Druhý a třetí tvar sice odpovídají vzoru, ale infinitiv slovesa vypadá jinak. Nekončí na -ow.

Zde si dejte pozor. Existuje totiž ještě sloveso s touto koncovkou = flow, které je ale pravidelné a znamená téci.


Nakonec ještě tabulka se všemi slovesy z této kategorie:

infinitive past simple past participle  
blow /bləʊ/ blew /blu:/ blown /bləʊn/ foukat
grow /grəʊ/ grew /gru:/ grown /grəʊn/ růst
know /nəʊ/ knew /nju:/ known /nəʊn/ vědět, znát
throw /θrəʊ/ threw /θru:/ thrown /θrəʊn/ házet
draw /drɔ:/ drew /dru:/ drawn /drɔ:n/ táhnout, kreslit
fly /flaɪ/ flew /flu:/ flown /fləʊn/ letět

Podobnou tabulku naleznete na konci každého dílu našeho seriálu o nepravidelných slovesech. Není třeba si ji však kopírovat. V posledním díle seriálu totiž naleznete tabulku se všemi kategoriemi ve formátu PDF, kterou si budete moci pohodlně vytisknout.

Tímto jsme ukončili část 1.2.1, která patří do hlavní sekce 1.0.0 obsahující slovesa, která mají všechny tři tvary odlišné.

Tato kategorie však ještě zdaleka nekončí. Příště se podíváme na sekci 1.2.2, která je této částečně podobná. Příčestí minulé (třetí tvar) bude opět končit na -n, ale druhý tvar (minulý čas) bude pravidelný.

Překlad:
  1. nízký
  2. řada
  3. právo, zákon
  4. syrový


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 1.2.2

Třetí část seriálu o nepravidelných slovesech. Sekce 1.0.0 označuje slovesa, která mají všechny tři tvary rozdílné. Zde se budeme věnovat opět jen její části.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 1.1.0

První část seriálu o nepravidelných slovesech. Sekce 1.0.0 označuje slovesa, která mají všechny tři tvary rozdílné. Zde se však budeme věnovat jen jedné části – Section 1.1.0.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 1.2.6

Sedmá část seriálu o nepravidelných slovesech. Jsme stále v sekci se slovesy, která mají všechny tři tvary rozdílné. Zde se budeme věnovat opět jen její části.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Irregular Verbs: Section 1.2.1 6 19791 Od griffe poslední příspěvek
před 15 lety