Help for English

Irregular Verbs: Section 2.1.2

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 15.05.2009

Dvanáctá část seriálu o nepravidelných slovesech.Irregular Verbs: Section 2.1.2

Tímto článkem budeme pokračovat v druhé velké sekci anglických nepravidelných sloves 2.0.0. (slovesa, která mají vždy dva tvary stejné).

Zatím jsme v části 2.1.0. Ta bude mít několik částí a všechny budou mít jedno společné: koncové -Tminulého času a příčestí minulého.

V podsekci 2.1.1 jsme měli slovesa, kde se -EE- v infinitivu mění na -E- v minulém čase i příčestí minulém. Druhý a třetí tvar končí na písmeno T.

Další část bude podobná. Dvojhláska v infinitivu není -ee-, ale -ea-. V minulém čase a příčestí minulém se měnit nebude. Druhý a třetí tvar však budou opět končit na písmeno t. Sekci si nazveme 2.1.2.

Section 2.1.2

Pravopis:

Pravopis této skupiny sloves je velice jednoduchý. Uprostřed infinitivu, minulého času i minulého příčestí je vždy -ea-. Minulý čas a příčestí pak končí na písmeno -t (jako ostatně v celé sekci 2.0.0).

Výslovnost:

Výslovnost je však trochu jiná, -ea- v infinitivu se čte /i:/, ale v minulém čase a příčestí se čte pouze /e/. Výslovnost je tedy stejná jako v předchozí skupině 2.1.1.

Výsledné změny:

Teorii máme za sebou. Pojďme si nyní projít slovesa, která do této kategorie patří. U důležitých je opět hvězdička.


*deal – dealt – dealt

deal /di:l/ – dealt /delt/ – dealt /delt/

Sloveso deal/'di:l/ znamená rozdávat, řešit, vyřídit, věnovat se. Jako podst.jméno je to dohoda, množství.

Slovíčko deal (sloveso i podstatné jméno) má opravdu velice široké použití. Na našich stránkách k němu naleznete samostatný článek.


*dream – dreamt – dreamt

dream /dri:m/ – dreamt /dremt/ – dreamt /dremt/

Sloveso dream/'dri:m/ znamená snít a může být i pravidelné (dreamed).


*mean – meant – meant

mean /mi:n/ – meant /ment/ – meant /ment/

Sloveso mean/'mi:n/ má význam znamenat, mínit a i k němu u nás najdete samostatný článek.


lean – leant – leant

lean /li:n/ – leant /lent/ – leant /lent/

Sloveso lean/'li:n/ znamená naklonit se, naklánět se, opřít se a může být i pravidelné (leaned). Jeho nepravidelný tvar je nejčastější v britské angličtině.


leap – leapt – leapt

leap /li:p/ – leapt /lept/ – leapt /lept/

Sloveso leap/'li:p/ znamená skočit, vyskočit, vyrazit a může být i pravidelné (leaped). Jeho nepravidelný tvar je nejčastější v britské angličtině.


Nakonec ještě tabulka se všemi slovesy z této kategorie:

infinitive past simple past participle  
deal /di:l/ dealt /delt/ dealt /delt/ řešit, vyřídit, rozdávat
dream /dri:m/ dreamt /dremt/ dreamt /dremt/ snít
mean /mi:n/ meant /ment/ meant /ment/ znamenat, mínit
lean /li:n/ leant /lent/ leant /lent/ naklonit se, opřít se
leap /li:p/ leapt /lept/ leapt /lept/ skočit, vyskočit

Podobnou tabulku naleznete na konci každého dílu našeho seriálu o nepravidelných slovesech. Není třeba si ji však kopírovat. V posledním díle seriálu totiž naleznete tabulku se všemi kategoriemi ve formátu PDF, kterou si budete moci pohodlně vytisknout.

V další části 2.1.3 bude ‘nepravidelnost’ docela jiná. Stále však půjde o slovesa, kde jsou minulý čas a minulé příčestí shodné a stále bude druhý a třetí tvar zakončen písmenem -t.

Domácí úkol: Která nepravidelná slovesa mají v minulém čase a příčestí minulém tvary zakončené na -ought nebo -aught?Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 2.1.1

Jedenáctá část seriálu o nepravidelných slovesech. První část druhé sekce, kde jsou vždy dva tvary shodné.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 1.2.10

Desátá část seriálu o nepravidelných slovesech. Poslední sekce, kde jsou všechny tři tvary rozdílné.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 2.1.3

Třináctá část seriálu o nepravidelných slovesech. Nepravidelné tvary tentokrát končí na -OUGHT nebo -AUGHT.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Irregular Verbs: Section 2.1.2 3 9831 Od Neregistrovaný uživatel poslední příspěvek
před 14 lety