Help for English

Slovíčko MEAN

INTERMEDIATE Vydáno dne 23.09.2018

Článek o mnoha významech slovíčka MEAN. (upravený článek z roku 2008)Slovíčko MEAN

Dneska si ukážeme mnoho významů slovíčka mean/'mi:n/. Studenti u něj chybují hned při několika použití.

MEAN jako sloveso

Jde o nepravidelné sloveso mean/'mi:n/ – meant/'ment/ – meant/'ment/.

mean = znamenat, mít význam

Pozor na správný slovosled, ve kterém se často chybuje. Čeština totiž (na rozdíl od angličtiny) dává důležitou informaci na konec věty.

What does mean this word?
What means this word?

What does it mean? = Co to znamená?
What does this word mean? = Co znamená toto slovo?
What does ‘consciousness’ mean? = Co znamená ‘consciousness’? TTT

What does the word mean in Czech? TTT
I have no idea what this means. TTT
She means nothing to me. TTT
He means everything to me. TTT
This will mean getting up early every day. TTT
Does it mean that I will have to take care of my little sister every now and then? TTT 

mean = mínit, mít na mysli

Zde se opět velice často chybuje. Dejte si pozor na značný rozdíl mezi zdánlivě podobnými otázkami:

What do you think? = Co si myslíš? (o něčem)
What do you mean? = Co tím myslíš? (tím, co jsi řekl)

Více v samostatném článku.

Do you know what I mean? TTT
I see what you mean. TTT
She only meant it as a joke. TTT
Calm down. I think he meant it as a compliment. TTT
Who are you talking about? Do you mean the girl over there? TTT 

I mean …

Občas se stane, že něco řekneme a hned si uvědomíme, že jsme se spletli. V češtině se potom opravíme pomocí slovíčka vlastně nebo teda. V angličtině se v tomto významu používá hovorová fráze I mean/'aɪˌmi:n .

What's six plus eight? – Um, sixteen. I mean fourteen. TTT
She's from Slovenia. I mean Slovakia. TTT
I have Ghostbusters on DVD. On Blu-ray, I mean. TTT
Turn right. I mean left. TTT
Why don't we do something fun. I mean, we can go skating or something. TTT 

V angličtině toto funguje jako velice častá “vycpávka”, která se špatně překládá. Český překlad “chci tím říct” sice opravdu vystihuje podstatu věci, ale v češtině se rozhodně tak často nepoužívá, proto je tento překlad poměrně nešťastný.

mean = myslet něco vážně

mean what I say. TTT
Do you really mean it? TTT
You don't mean it, do you? TTT 

mean = zamýšlet, mít v úmyslu

I didn't mean to hurt you. TTT
She didn't mean for him to hear it. TTT
I didn't mean for it to happen. TTT 

be meant = být určen, předurčen, zamýšlen

They are meant for each other. TTT
The new offices are meant for the top management. TTT
Don't watch the movie. It's not meant for a kid your age. TTT
It's meant to be. TTT
It wasn't meant to be. TTT
We weren't meant to be. TTT
What is meant to be is meant to be. TTT 

be meant = mít něco udělat

You are meant to be here. TTT
She is meant to take care of his kids. TTT 

Pozn.: Zde je častější spojení be supposed to. Více zde.

MEAN jako přídavné jméno

mean = ošklivý, zlý, nepříjemný

Mummy, he's mean to me again. TTT
You have a very mean dog. TTT
What you did was mean. TTT
It was a mean thing to do. TTT
Don't be mean to me. TTT
It was mean of her to say something like that. TTT 

mean = lakomý (BrE)

Don't be mean with wine. TTT
He's very mean with money. TTT
She's too mean to buy him anything. TTT 

Pozn.: Tento význam patří čistě do britské angličtiny a jinde může dojít k nedorozumění (zlý vs. lakomý). Nahradit lze například slovy cheap/'tʃi:p/, stingy/'stɪndʒi nebo greedy/'gri:di/.

MEAN jako podstatné jméno

Holý tvar mean jako podstatné jméno neexistuje, ale je dobré znát podstatná jména slovo means a meaning.

means = způsob, prostředek

Ačkoli končí na -s, je to počitatelné podstatné jméno, které má jednotné i množné číslo stejné (one means / two means).

a means of transport = způsob dopravy (dopravní prostředek / prostředky)
a means of doing sth = způsob, jak něco udělat
by means of sth = pomocí něčeho
“by all means = samozřejmě
“by no means = v žádném případě

What means of transport do you use? TTT
Do it, by all means. TTT
You cannot obtain the data by any other means. TTT 

meaning = význam

What's the meaning of this word? TTT
Don't you understand the deep meaning of the message? TTT
I think there is a hidden meaning in this. TTT
What's the true meaning of life? TTT 

Pozn.: Odvozená slova jsou meaningful (smysluplný) a meaningless (nemající smysl).

Závěr

Slovíčko mean je jedno z mnoha, které má opravdu široké použití. Snažili jsme se pro vás zmínit většinu důležitých významů.Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

THINK vs. MEAN

V dnešním článku si řekneme něco o velmi častém problému, kdy studenti nevnímají rozdíl mezi slovesy THINK a MEAN.
PRE-INTERMEDIATE

Slovíčko ITEM

Co přesně znamená slovíčko ITEM a jak se používá?
STARTER

Nové okruhy slovíček pro začátečníky

Přidali jsme několik desítek nových okruhů slovní zásoby pro začátečníky.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Slovíčko MEAN 16 20545 Od swimmer poslední příspěvek
před 10 měsíci