Help for English

Slovíčko CREAM

INTERMEDIATE Vydáno dne 12.07.2018

Slovíčko CREAM není jen smetana. O jeho mnoha významech si dnes můžete přečíst.Slovíčko CREAM

Anglické slůvko cream/'kri:m/ asi znáte v jeho základním významu smetana a tím také začneme.

Jak už to často u jídla bývá, není jednoduché najít ekvivalenty k českým pokrmům a naopak. Někdy se také značně rozcházejí označení v různých anglicky mluvících zemích. Je tomu tak i v případě smetany. Názvy i obsah tuku se zde poměrně liší. Tentokrát se nezaměříme pouze na britskou a americkou angličtinu, ale přidáme i kanadskou a australskou.

lehká smetana

Pokud jde o smetanu s nižším obsahem tuku, setkáte se nejčastěji s výrazy light cream nebo single cream. Většinou jde o obsah tuku 10–20 %. V různých zemích se však liší (podrobnosti najdete v tabulce na konci článku).

Setkat se můžete se spojením half and half (tedy půl na půl), co je polovina mléka polovina smetany. Obsah tuku je 10–18 %.

tučná smetana

Nejznámější výraz pro smetanu s vyšší obsahem tuku je whipping cream, tedy smetana ke šlehání. Jde o smetanu s tukem 30–36 %. V Americe najdete heavy whipping cream (nebo jen heavy cream), kde je obsah tuku 36% a více.

V Austrálii ovšem používají thickened cream TTT *1.

Nejtučnější je pak double cream s obsahem 48 % tuku, která je dostupná v Británii a Austrálii (kde může mít až 60 % tuku).

V USA a Kanadě tak tučnou smetanu běžně nekoupíte. Existují termíny manufacturer's cre­am nebo manufacturing cream, což je tučná smetana, která se ale používá v obchodně-komerční sféře a není nabízena v obchodech. Podrobnosti najdete v tabulce níže.

Zvláštností je britská smetana clotted cream , která má obsah tuku i více než 60 % a podává se ke koláčku s džemem jako součástí tzv. cream tea (viz níže).

šlehačka

Se smetanou souvisí šlehačka, tedy ušlehaná smetana. Jak jsme si již řekli, nejznámější spojení pro smetanu ke šlehání je whipping cream/ˌwɪpɪŋ'kr­i:m/, kde sloveso whip/'wɪp/ znamená šlehat (nebo i bičovat).

Výsledná šlehačka (ušlehaná smetana) je whipped cream/ˌwɪpt'kri­:m/.

Pozn.: Občas se můžete setkat i se spojením pouring cream, tedy smetana, která teče (lije se). Bavíme se stále o smetaně s obsahem tuku kolem 35 %, která je ještě poměrně řídká a stále teče. Smetany s vyšším obsahem tuku už nemají tendenci stékat.

zakysaná smetana

Zůstaneme ještě u smetany. Naše zakysaná smetana se vyjádří spojením sour cream (kyselá smetana) nebo soured cream (zkyslá smetana). To druhé spojení se používá v Británii.

Patří sem i hustá smetana s označením crème fraiche /ˌkrem 'freʃ/ a pod tímto francouzským názvem ji koupíte i v anglicky mluvících zemích. Creme fraiche znamená fresh cream.

Je oblíbenější (i běžnější v receptech) než obyčejná zakysaná smetana, protože je krémovitější a méně kyselá.

zmrzlina

Nikoho asi nepřekvapí spojení ice cream/ˌaɪs'kri:­m/, tedy ledová smetana = zmrzlina. O zmrzlinách a nanucích si můžete přečíst podrobný článek Zmrzlina, nanuk, sorbet (v angličtině).

krém

Slůvko cream/'kri:m/ ovšem označuje i běžný krém, např.:

  • face cream = pleťový krém
  • hand cream = krém na ruce
  • sun cream = krém proti slunci

Často se také používá slůvko lotion/'ləʊʃn/.

hustá polévka

Konzistenci krému má také krémová (hustá) polévka. V angličtině se používá například:

  • cream of chicken soup = kuřecí krémová polévka (kuřecí krém)
  • cream of mushroom soup = houbová krémová polévka
  • cream of tomato soup = rajčatová krémová polévka

krémový

Slovo cream/'kri:m/ ostatně funguje i jako přídavné jméno, například jako krémová barva.

Znát ovšem můžete i cream cheese, tedy krémový sýr. Například americká Philadelphia nebo naše Lučina.

Zajímavé spojení je pak britské spojení cream tea, což není druh čaje, ale jde o odpolední svačinu, která se skládá z koláčku scone, husté smetany clotted cream a džemu. Podrobnosti najdete v článku TEA není pouze čaj.

Běžné přídavné jméno krémový je ovšem creamy/'kri:mi/ a popisuje krémovou konzistenci. Také může mít význam smetanový.

to nejlepší (výkvět)

Zajímavý je idiom cream of the crop/'kri:m ə­v ðə 'krɒp/, který doslova znamená “smetana ze sklizně”, tedy to nejlepší.

Setkat se v můžete také s francouzským crème de la crème/ˌkrem d­ə lɑ: 'krem/ (nejlepší z nejlepších). TTT *2

různé druhy smetany

Závěrem podrobný seznam názvů druhů smetany v různých regionech:

obsah tuku název země
3–10 % light cream Canada
10 % half and half Canada
10.5–18 % half and half USA
12–12.5 % extra light cream Australia
15–18 % table cream Canada
18 % single cream UK
18–20 % light cream Australia
18–30 % light cream USA
30–36 % whipping cream USA
33–36 % whipping cream Canada
35–36.5 % thickened cream TTT *3 Australia
36 % or more heavy (whipping) cream USA
40 % manufacturing cream Canada
40 % or more manufacturer's cre­am USA
48 % double cream UK
48–60 % double cream Australia
55–63 % clotted cream UK
Překlad:
  1. doslova “zahuštěná” smetana, protože obsahuje přidanou želatinu apod.
  2. pozor na odlišnou výslovnost a pravopis CREAM / CREME
  3. přidána želatina nebo jiné zahušťovadlo


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Zmrzlina, nanuk, sorbet (v angličtině)

Léto je v plném proudu, a proto si dnes proklepneme slovní zásobu spojenou se zmrzlinou, nanuky apod.

INTERMEDIATE

Slovíčko WAY

Článek o mnoha významech slovíčka WAY. Zdaleka ne vždy je to ‘cesta’.

INTERMEDIATE

Slovíčko TRUNK

Článek o mnoha významech slova TRUNK.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář