Help for English

Slovíčko TRUNK

INTERMEDIATE Vydáno dne 23.09.2022

Článek o mnoha významech slova TRUNK.Slovíčko TRUNK

Pokud nahlédnete do slovníku, najdete u slovíčka trunk/'trʌŋk/ hned několik poměrně nesourodých významů. To v angličtině pochopitelně není nic zvláštního. Zde je zajímavostí, že všechny tyto významy mají stejný základ, latinské truncus, což je trup či hlavní část něčeho. Všechny významy s ním pak více či méně souvisí.

trunk – kmen stromu

Jako první si uvedeme slovíčko trunk/'trʌŋk/ ve významu kmen stromu.

It was a very old tree and the trunk was covered in moss. TTT *1
Some people think she's crazy because she hugs tree trunks. TTT *2
We had to climb over the fallen trunk of a coconut palm. TTT *3 

Zmínit můžeme i slova bark/'bɑ:k/ (kůra), branch/'brɑ:ntʃ (větev) a root/'ru:t/ (kořen).

Další slovíčka najdete v článku Jak přeložit: stromy, keře, lesy, háje….

trunk – kufr u auta

Dále zde máme trunk/'trʌŋk/ jako kufr u auta.

He managed to squeeze all the bags into the trunk of his car. TTT *4
My brother opened the trunk and I carefully took the box out. TTT *5
His wife was very angry. She slammed the trunk shut, got in the car and drove away. TTT *6 

Toto slovo patří do americké angličtiny. V britské používají slovo boot/'bu:t/ (což samozřejmě může být i bota, kozačka).

The boot of my car is quite small. You can't take all this with you. TTT *7 

trunk – lodní kufr

Slovo trunk/'trʌŋk/ nemusí být jen kufr u auta, ale také lodní kufr nebo truhla či bedna určená pro převoz oblečení a osobních věcí.

When her trunk was brought into her cabin, she took all the dresses out. TTT *8
There was an old trunk in the cellar with a padlock on it. TTT *9 

V dnešní moderní době ale spíše uslyšíte slovo suitcase/'sju:tkeɪ­s/ nebo case/'keɪs/, což je klasický cestovní kufr. Více v článku Tašky, kufry, zavazadla.

trunk – chobot slona

Další význam slova trunk/'trʌŋk/ je sloní chobot. Tvarem by mohl připomínat kmen stromu.

The elephant stood up on its hind legs, stretched its trunk and pulled the fruit down to the ground. TTT *10
Then, to his surprise, the elephant pointed its trunk straight at him and squirted him with water. TTT *11 

Zmínit můžeme i slovo tusk/'tʌsk/, což je sloní kel.

trunk – trup (člověka)

Slovíčko trunk/'trʌŋk/ může mít také význam lidský trup (myšleno bez hlavy a končetin). Synonymem je slovíčko torso/'tɔ:səʊ/.

The doctor studied a photo showing a red rash on the trunk and limbs of a young male. TTT *12
What remained of the statue was a headless and limbless trunk. TTT *13 

trunks – plavky, spodní prádlo

Jako poslední si zmíníme množné číslo trunks/'trʌŋks/, což jsou pánské plavky. Pro upřesnění lze použít slovní spojení swimming trunks/'swɪmɪŋ t­rʌŋks/ (br.) nebo swim trunks/'swɪm trʌ­ŋks/ (am.).

He lost his trunks when he jumped into the pool! TTT *14
You can swim in the lake, so pack your swimming trunks. TTT *15
I need a new pair of swim trunks. The ones I have don't fit me anymore. TTT *16 

Pozn.: Dámské plavky jsou swimsuit/'swɪmsu:t­/ (ač se toto slovo někdy používá i pro pánské) nebo v Británii i swimming costume/'swɪmɪŋˌk­ɒstju:m/ či bathing costume/'beɪðɪŋˌk­ɒstju:m/, v Americe pak taky bathing suit/'beɪðɪŋ s­ju:t/.

Slovo trunks/'trʌŋks/ ovšem může popisovat i pánské spodní prádlo a to nejčastěji nohavičkové slipy, nebo chcete-li upnuté trenýrky. Více v článku Spodní prádlo v angličtině.

Překlad:
 1. Byl to velice starý strom a kmen byl pokryt mechem.
 2. Někteří lidi si myslí, že je bláznivá, protože objímá kmeny stromů.
 3. Museli jsme přelézt přes spadlý kmen kokosové palmy.
 4. Podařilo se mu nacpat všechny tašky do kufru svého auta.
 5. Bratr otevřel kufr u auta a já krabici opatrně vytáhnul.
 6. Jeho žena byla velice naštvaná. Třísknutím zavřela kufr, nasedla do auta a odjela.
 7. Kufr mého auta je docela malý. Toto všechno si s sebou vzít nemůžeš.
 8. Když jí její lodní kufr přinesli do kajuty, vytáhla si všechny šaty ven.
 9. Ve sklepě byl starý lodní kufr s visacím zámkem.
 10. Slon si stoupnul na zadní nohy, natáhl chobot a stáhnul ovoce na zem.
 11. Pak, k jeho překvapení, namířil slon svůj chobot přímo na něj a postříkal ho vodou.
 12. Lékař si prohlížel fotografii červené vyrážky na trupu a končetinách mladého muže.
 13. To, co ze sochy zůstalo, byl trup bez hlavy a končetin.
 14. Spadly mu plavky, když skočil do bazénu.
 15. V tom jezeře se dá plavat, tak si přibal plavky.
 16. Potřebuju nové plavky. Ty, co mám, mi už nesedí.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Spodní prádlo v angličtině

Pojďme se podívat na širokou slovní zásobu z oblasti spodního prádla.

INTERMEDIATE

Slovíčko CREAM

Slovíčko CREAM není jen smetana. O jeho mnoha významech si dnes můžete přečíst.

INTERMEDIATE

Slovíčko MEAN

Článek o mnoha významech slovíčka MEAN.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář