Help for English

Slovíčko WAY

INTERMEDIATE Vydáno dne 25.04.2018

Článek o mnoha významech slovíčka WAY. Zdaleka ne vždy je to ‘cesta’. (upravený článek z roku 2008)Slovíčko WAY

Toto slůvku opět patří do kategorie těch, která mají opravdu hodně významů a časté užití ve vazbách. Nejčastější chybou je, když si student toto slovo přeloží jako cesta a pak se snaží domyslet zbytek věty, aby měla logiku.

Jeden z významů slůvka way je opravu cesta, ale častěji má význam způsob. Objevuje se ale i ve vazbách s dalšími významy.

WAY = ZPŮSOB

way to do sth = způsob, jak něco udělat
way of doing sth = způsob, jak něco udělat

another way = jinak (jiným způsobem)
in the same way = stejně (stejným způsobem)
in a friendly way = přátelsky (přátelským způsobem)
in a good way = dobře (například myslet něco nějak)

I'll do it my own way. TTT
I did it my way. TTT
One way to do it is to cut here. TTT
It was really the best way to do it. TTT
We have to find a way to finish the task on time. TTT
In what way did it help you? TTT TTT
There are many ways of solving the problem. TTT
There are two ways to solve the problem. TTT
Sorry, I don't see it your way. TTT TTT
Calm down. He said it in a very friendly way. TTT
I didn't mean it in a bad way. TTT
This lotion works in the same way as any other, more expensive. TTT
Monkeys learn in the same way as humans. TTT
There is no way you can do it. TTT 

that's the way = tak / takový

Spojení that's the way (s určitým členem) vyjadřujeme české tak nebo takový:

That's the way I like it.
To je ten způsob, jakým to mám rád. (doslovný překlad)
Tak to mám rád.

That's just the way it is. TTT
That's the way it goes. TTT
That's the way they are. TTT
That's the way it used to be. TTT
That's the way they do it. TTT 

the way = jak

Podobně funguje samotné the way (tedy určitý způsob něčeho). Můžete před něj dosadit téměř cokoli. V češtině bychom překlad řešili spojkou jak:

I don't like the way they do it.
Nelíbí se mi způsob, jakým to dělají. (doslovný překlad)
Nelíbí se mi, jak to dělají.

That's the best way you can approach the problem. TTT
I like the way you decorated the tree. TTT
It's great the way he dealt with the complaint. TTT
I can't stand the way he talks to me. TTT
I like the way she did it. TTT
I hate the way it is. TTT 

další užitečné vazby

in a way = svým způsobem

She is right in a way. TTT
Do you like it? – In a way. TTT 

in many ways = v mnoha ohledech
in some ways = v některých ohledech
in every way = v každém ohledu / ze všech úhlů pohledu

I agree with you in many ways. TTT
In some ways, you are right. TTT
Is the new car cheaper? – In some ways. TTT
They will help us in every way possible. TTT
She is much better now in every way. TTT 

either way = tak jako tak, tak či tak

You can study at home or you can attend a language course. Either way, you will have to work really hard if you want to pass FCE. TTT 

Pozn.: Více o slovíčku either najdete v článku zde.

both ways = oboje (oběma způsoby)

You can't have it both ways. TTT
She wants to have it both ways. The new car should be reliable and very cheap. TTT 

one way or another = tak či onak
one way or the other = tak či onak

One way or another, I am going to do it. TTT
He said that he wouldn't be here next month one way or the other. If he doesn't get fired, he's going to resign. TTT 

WAY = CESTA

Zde si dejte pozor na význam. Slovo way je často také cesta, ale pouze popisujeme-li jak a kudy se někam dostat. Cesta, po které chodíme, je například road. Cesta někam je například journey. Více v článku zde.

the way to = cesta do
on the way (to) = na cestě / cestou (do)

show (sb) the way = ukázat (někomu) cestu
know the way = znát cestu
find / lose one's way = najít / ztratit cestu

stand / get / be in sb's way = stát někomu v cestě (postavit se do cesty)
get (keep) out of sb's way = uhnout, vyhnout se

the Milky Way = Mléčná dráha

Do you know the way to the library, please? TTT
Which way should we take? TTT
I stopped on the way home because I had almost run out of petrol. TTT
She stopped on the way to work and bought a coffee to go. TTT
Can you show me the way? TTT
We had just a short break, but we are on the way again. TTT
I lost my way and ended up asking a policeman where to go. TTT
The delivery is on its way. TTT
You are standing in my way. I'd like to take a picture of that house. TTT
Am I in your way? TTT
I don't see anything. There is a bus in the way. TTT
She seems furious. I'd rather get out of her way. TTT 

way = “cesta” jako směr

this way = tudy (tímto směrem)
that way = tamtudy (tamtím směrem)
go the wrong way = jít špatným směrem
go the right way = jít správným směrem

the other way around / round = obráceně, opačně
she was looking my way = dívala se mým směrem
she was looking the other way = dívala se na opačnou stranu

one-way = jednosměrný
one-way ticket = jednosměrný lístek (single ticket BrE)
one-way street = jednosměrná ulice

Which way are you going? TTT
He didn't know which way to turn. TTT
The kitchen is this way. TTT
Put it in the other way round. TTT
I couldn't even wave. She wasn't looking my way. TTT
I'm sure we are going the wrong way. TTT 

way = “cesta” jako vzdálenost

a short / long way = krátká / dlouhá cesta (vzdálenost)
quite a way = docela kus cesty / docela daleko
a way off = daleko (časově, místně)
a way ahead = daleko před námi (časově, místně)

It's a short way from here. TTT
We went a long way. TTT
The restaurant is still a way off. TTT
Was it a short way to the restaurant? TTT 

WAY ve vazbách

Po významech způsob a cesta se dostáváme k vazbám.

by the way = mimochodem (často zkracováno BTW)

You can have a drink over there. I am Jack, by the way. TTT 

no way = v žádném případe

Can I come too? – No way! TTT
No way am I going to let you stay up late tonight. TTT
Pozn.: Pozor na inverzi.

“Way to go!” = Skvělá práce! (AmE)

Way to go, George! Way to go! TTT 

all the way = (až) úplně

Put it all the way down. TTT
I am ready to go all the way to the director and complain. TTT
I went all the way to the top of the hill. TTT 

give way = povolit / neodolat náporu
give way = ustoupit
give way = dát přednost v jízdě (BrE)

The house gave way during the earthquake. TTT
Drivers must give way to trams. TTT
The minister gave way and resigned. TTT
In the 90's the trams gave way to the new underground. TTT 

halfway = v polovině, z poloviny, uprostřed
halfway through / up / down / along …

I haven't finished. I am halfway through. TTT
I left halfway through the film. TTT
He stopped halfway up the stair. TTT
She paused halfway down the ladder. TTT 

in a big way = hodně (dělat něco ve velké míře)

He celebrated his birthday in a big way. TTT
I am interested in English in a big way. TTT 

anyway = stejně, každopádně, vlastně…

Toto slovo má velice široké použití i různé překlady do češtiny. Někdy se dokonce ani přeložit nedá. Více v samostatném článku.

WAY jako příslovce

Slovíčko way se v hovorové angličtině používá také jako příslovce, pokud chceme něco zesílit. Často na něj při mluvení klademe důraz. Význam má zdaleka, mnohem, hodně apod.

way behind = hodně vzadu
way ahead = daleko vepředu
way above = hodně nad
way below = hodně pod
way out = úplně mimo (nesprávný)
way too much / many = opravdu příliš mnoho

way bigger = much bigger = mnohem (daleko) větší
way longer = much longer = mnohem (daleko) delší
way more expensive = much more expensive = mnohem (daleko) dražší

My parents live way out of town. TTT
Your answer was way out. TTT
You are way behind schedule. TTT
She was way ahead of the others. TTT 

Závěr

Jak vidíte, slovíčko way neznamená rozhodně pouze cesta. Častěji je to způsob. Navíc má velice široké použití ve vazbách.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: Není cesta jako cesta

(Přepracovaný článek z roku 2006) České slovo ‘cesta’ lze do angličtiny přeložit mnoha způsoby. Nejčastější z nich jsou TRIP, JOURNEY, WAY, ROAD, TRAVEL atd. Jaký je mezi těmito slůvky rozdíl?
PRE-INTERMEDIATE

Czenglish Alert 6: Způsob, jak

Pozor, české ‘způsob, jak’ nelze do angličtiny překládat jako WAY HOW. Je to jedna z nejčastějších chyb patřících do ‘czenglish’. (Přepracovaný článek z roku 2011)

PRE-INTERMEDIATE

HOW ve vztažných větách NE!

Příslovce HOW se v anglických vztažných větách nepoužívá. Jedná se o velmi častou chybu českých studentů. (Přepracovaný článek z roku 2010)

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Slovíčko WAY 37 26281 Od Lucka Skrčená poslední příspěvek
před 8 lety