Help for English

THINK vs. MEAN

ELEMENTARY Vydáno dne 21.08.2010

V dnešním článku si řekneme něco o velmi častém problému, kdy studenti nevnímají rozdíl mezi slovesy THINK a MEAN.THINK vs. MEAN

Sloveso think/'θɪŋk/ má význam myslet si nebo přemýšlet. Sloveso mean/'mi:n/ má význam mít na mysli. Význam je podobný, proto se zde často chybuje.

Pozn.: Pro pokročilejší máme i článek Slovíčko MEAN.

Studenti se mylně domnívají, že sloveso mean je jakési formálnější synonymum ke slovesu think. Navíc se sloveso mean často naučí ve významu “mínit” a to je zvukomalebně podobné anglickému “mean”.

Sloveso mean se sice dá přeložit také jako ‘mínit’, ale ve smyslu ‘mínit něco něčím’ nebo ‘myslet něco něčím’, tedy ‘mít něco na mysli’.

Studenti toto mnohdy neví a začnou třeba vyprávění slovy ‘I mean that …’ a chtějí vyjádřit ‘Myslím si, že…’, ale řeknou ‘Myslím tím, že…’:

Nebo se chtějí zeptat na něčí názor, ale místo ‘Co si myslíš?’ řeknou ‘Co tím myslíš?’:

Jak vidíte, rozdíl je značný. Pamatujte si proto, že pokud použijete sloveso mean, reagujete na předchozí informaci. Chcete buď upřesnit, co přesně máte na mysli, nebo se chcete zeptat, co danou věcí člověk mínil (co tím chtěl říct).

Problém s překladem

Pokud jde o otázku ‘What do you mean?’, překlad je jednoduše ‘Co tím myslíš?’. Problém však může nastat, když chceme přeložit větu, která začíná ‘I mean…’. Tu si můžete přeložit jako ‘Myslím tím, že…’, nebo si tento úvod jednoduše nepřekládejte.

Příklady použití

Do you know what I think? TTT *1
Do you know what I mean? TTT *2

We should buy him a new watch. What do you think? TTT *3
We should buy him a new watch. – What do you mean? He has had a new watch for only a month. He got it from his sister. TTT *4

I see what you mean. TTT *5
Why don't we do something fun? I mean, we can go skating or something. TTT *6
Who are you talking about? Do you mean the girl over there? TTT *7

Závěr

Na závěr si pojďme připomenout nejdůležitější rozdíly v oznamovací větě a v otázce:

Překlad:
  1. Víš, co si myslím?
  2. Víš, co tím myslím? (co mám na mysli)
  3. Měli bychom mu koupit nové hodinky. Co si myslíš?
  4. Měli bychom mu koupit nové hodinky. Co tím myslíš / Co tím chceš říct? Má přece nové hodinky teprve měsíc. Dostal je od své sestry.
  5. Chápu, co tím myslíš.
  6. Proč neděláme něco zábavného? (Myslím tím) co třeba jít bruslit?
  7. O kom mluvíš? Myslíš (máš na mysli) tu dívku támhle?Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací anglicky celý rok za 1690 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Slovíčko MEAN

Článek o mnoha významech slovíčka MEAN.

PRE-INTERMEDIATE

Czenglish Alert 5: Myslím, že ano...

Jak správně anglicky říct ‘Myslím, že ano’ nebo ‘Myslím, že ne’ a nedopustit se u toho klasické chyby, která patří do Czenglish?

PRE-INTERMEDIATE

MAKE vs. DO

Dnešní cvičení se zaměřuje na používání sloves MAKE a DO v ústálených spojeních.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno THINK vs. MEAN 14 16481 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 5 lety