Help for English

Czenglish Alert 5: Myslím, že ano...

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 18.12.2019

Jak správně anglicky říct ‘Myslím, že ano’ nebo ‘Myslím, že ne’ a nedopustit se u toho klasické chyby, která patří do Czenglish?Czenglish Alert 5: Myslím, že ano…

V češtině často používáme slůvka ano či ne místo celého souvětí. Typické jsou např. věty:

  • Myslím, že ano.
  • Myslím, že ne.

V angličtině toto není možné. Slovíčka yes / no nelze takto používat!

I think that yes.
I think that no.

Správně se anglicky tyto věty řeknou I think so / don't think so.

Is he coming to the party? – I think so. TTT
Are they back yet? – I don't think so. TTT 

Podobně se používá např. guess/'ges/, believe/bɪ'li:v/, suppose/sə'pəʊz/, hope/'həʊp/ a další.

Do you love him? – I guess so. TTT
You'll get the money back, won't you? – I suppose so. TTT
It's based on a book by John Green, right? – I believe so. TTT
Will we make it in time? – I hope so. TTT
He's failing English? – I'm afraid so. TTT 

Zápor se běžně tvoří přidáním not za sloveso:

Can anything beat this? I guess not. TTT
Are you going down with something? – I hope not. TTT
So there's nothing you can do? – I'm afraid not. TTT 

U některých lze použít stejnou strukturu jako u slovesa think výše (I don't think so):

There's nothing wrong, is there? – No, I don't suppose so. TTT 
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Krátké odpovědi na ANO/NE otázky (cvičení)

K deseti otázkám doplníte správné znění krátké odpovědi.

INTERMEDIATE

Futurama (a jiné okruhy slovní zásoby)

Okruhy slovní zásoby z animovaného seriálu Futurama.
ELEMENTARY

Otázky ANO/NE s oznamovacím slovosledem

Lze tvořit otázky ANO/NE i bez tázacího slovosledu?
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Czenglish Alert #5 20 15202 Od swimmer poslední příspěvek
před 7 lety