Help for English

Irregular Verbs: Section 2.1.1

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 05.05.2009

Jedenáctá část seriálu o nepravidelných slovesech. První část druhé sekce, kde jsou vždy dva tvary shodné.Irregular Verbs:
Section 2.1.1

Tímto článkem začíná druhá velká sekce anglických nepravidelných sloves 2.0.0. Tentokrát se zaměříme na slovesa, která mají vždy dva tvary stejné. Většinou jde o minulý čas a příčestí minulé.

Sekci 2.0.0 si rozdělíme na čtyři základní části:

2.1.0: minulý čas a příčestí minulé končí na písmeno T
2.2.0
: minulý čas a příčestí minulé končí na písmeno D
2.3.0
: u minulého času a příčestí se mění samohláska uprostřed
2.4.0: dva shodné tvary jsou tentokrát infinitiv a příčestí

Dnes začneme tou úplně první z kategorie 2.1.0, a to je 2.1.1.

 

Section 2.1.1

V této části naleznete slovesa s celkem jednoduchou 'nepravidelností'. Všechna tato slovesa mají uprostřed -EE-.

Pravopis:

Dvojhláska -EE- z infinitivu se mění na jednoduché -E- v minulém čase a také minulém příčestí. Minulý čas a příčestí minulé pak budou končit na písmeno T.
Na písmeno T budou končit všechna slovesa z kategorie 2.1.0.

 

Výslovnost:

Výslovnost je zde také velice jednoduchá. Dvojhláska infinitivu -EE- se vyslovuje i:, samotné -E- v druhém a třetím tvaru pak jednoduše e.

 

Výsledné změny:

Poznámka k fonetickým symbolům:
Používáme symboly IPA (International Phonetic Alphabet), o kterých se více dočtete zde.

Teorii máme za sebou. Pojďme si nyní projít slovesa, která do této kategorie patří. U důležitých je opět hvězdička *.


CREEP kri:p - CREPT krept - CREPT krept

CREEP = plížit se, vplížit se, vkrádat se, lézt (potichu, pomalu)
CREEP (n) = patolízal, šplhoun (AmE také: někdo, kdo vám je odporný, koho nesnášíte)

V souvislosti se slovíčkem CREEP ještě připomenu vazbu 'give sb the creeps', kde je CREEP však podstatné jméno:

give sb the creeps = nahánět někomu strach, hrůzu


*FEEL fi:l - FELT felt - FELT felt

FEEL = cítit, cítit se

Toto sloveso dělá studentům opravdu velké problémy společně s dalším nepravidelným slovesem FALL. Studenti si velice často tato dvě slovesa pletou. Nejčastěji tvoří chybně minulý čas slovesa FALL, kde uvádí FELT, což je však minulý čas slovesa FEEL.

Jako pomůcka by mohl posloužit tento obrázek, kde jasně vidíte, že minulý čas slovesa FALL je FELL a minulý čas slovesa FEEL je FELT. Využijme toho, že v češtině se FEEL přeloží jako CÍTIT - toto sloveso obsahuje dvě T.

 

Samostatný článek nejen ke slovíčkům FALL a FEEL, ale i FILE, FAIL apod. naleznete ZDE.


*KEEP ki:p - KEPT kept - KEPT kept

KEEP = nepřestávat (něco dělat), nechat si, zdržovat (držet) se někde

Nepravidelné tvary slovesa KEEP studenti většinou znají, často však chybují v překladu. KEEP překládají 'držet', což je špatně.

Tedy ne tak docela. Studenti si však často překládají KEEP jako 'držet něco', což je opravdu špatně. Zde můžete použít například HOLD. Jak je to tedy s českým 'držet':

KEEP = držet (něco v ruce), držet (se někde), držet (něco někde)
HOLD = držet (něco v ruce)

Je tedy jasné, že pokud něco držíte v ruce, použijete například HOLD. Pokud však něco držíte (přechováváte) někde, použijete KEEP. Nejde však o klasický význam 'držet':

Where do you keep your passport?

Můžete také říct 'držet se někde', například při zemi:

Keep close to the ground.

V neposlední řadě je třeba zmínit překlad 'nechat (ponechat) si něco':

You can keep it. It's yours.
Více o překladu českého NECHAT se dozvíte v článku ZDE.

KEEP má však významů daleko více. Tohle jsou ty nejzákladnější.


KNEEL ni:l - KNELT nelt - KNELT nelt

KNEEL = kleknout (si)

Sloveso KNEEL může být také pravidelné:

KNEEL - KNEELED - KNEELED


*LEAVE li:v - LEFT left - LEFT left

LEAVE = odejít, opustit, nechat (něco někde)

Toto sloveso sem úplně nepatří. V infinitivu je totiž -EA-, nikoli -EE-. Jinak však již 'zapadá' do této nepravidelnosti.

Jeden z jeho významů je 'nechat'. Více se o tomto překladu dozvíte v samostatném článku ZDE.


*MEET mi:t - MET met - MET met

MEET = seznámit se, setkat se, potkat


*SLEEP sli:p - SLEPT slept - SLEPT slept

SLEEP = spát
SLEEP (n) = spánek

Jak už jsem několikrát zmiňoval, pokud dáme před nepravidelné sloveso předponu, je stále nepravidelné. Zde zmíním například OVERSLEEP (zaspat):

OVERSLEEP - OVERSLEPT - OVERSLEPT


*SWEEP swi:p - SWEPT swept - SWEPT swept

SWEEP = zametat, smést, hnát se

Více o tématu HOUSEWORK (domácí práce) se dozvíte v článku ZDE.


WEEP wi:p - WEPT wept - WEPT wept

WEEP = plakat

Určitě znáte pravidelné sloveso CRY (cry-cried-cried), které má velice podobný význam.

WEEP je však knižnější a naznačuje naříkání nad něčím smutným. Také může naznačovat tichý pláč.
Můžete také fňukat (WHIMP), vzlykat (SOB) nebo si naříkat (WHINE).

Na druhou stranu CRY je běžnější a spíše 'brečíte' bolestí nebo nad něčím nepříjemným (malé děti).
CRY také znamená křičet, vykřiknout.


Nakonec ještě tabulka se všemi slovesy z této kategorie:

infinitive past simple past participle  
CREEP
kri:p
CREPT
krept
CREPT
krept
plížit se, vkrádat se
FEEL
fi:l
FELT
felt
FELT
felt
cítit (se)
KEEP
ki:p
KEPT
kept
KEPT
kept
nepřestávat, nechat si
KNEEL
ni:l
KNELT
nelt
KNELT
nelt
kleknout si
MEET
mi:t
MET
met
MET
met
setkat se, potkat se
LEAVE
li:v
LEFT
left
LEFT
left
odejít, opustit, nechat
SLEEP
sli:p
SLEPT
slept
SLEPT
slept
spát
SWEEP
swi:p
SWEPT
swept
SWEPT
swept
zametat
WEEP
wi:p
WEPT
wept
WEPT
wept
plakat

Podobnou tabulku naleznete na konci každého dílu našeho seriálu o nepravidelných slovesech. Není třeba si ji však kopírovat. V posledním díle seriálu totiž naleznete tabulku se všemi kategoriemi ve formátu PDF, kterou si budete moci pohodlně vytisknout.

 

Tímto končí první část. Opět vás čeká malý domácí úkol. Sekce 1.2.2 bude velice podobná této části jen s tím rozdílem, že infinitiv má uprostřed místo -EE- dvojhlásku -EA-. V dalších tvarech pak bude také -EA-. Druhý a třetí tvar pak končí opět na písmeno T.

Domácí úkol:

Která slovesa by mohla patřit do příští kategorie?Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 2.4.0

Dvacátá třetí část seriálu o nepravidelných slovesech. Tato sekce je velice krátká a obsahuje slovesa, která mají dva tvary shodné (zde však nejde u shodný minulý čas a příčestí minulé, ale o infinitiv a příčestí).
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 2.2.5

Dvacátá část seriálu o nepravidelných slovesech je ‚zbytková‘ sekce. Slovesa, kde nepravidelné tvary končí na -D, ale do žádné kategorie se nevešla.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 2.1.3

Třináctá část seriálu o nepravidelných slovesech. Nepravidelné tvary tentokrát končí na -OUGHT nebo -AUGHT.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Irregular Verbs: Section 2.1.1 2 10303 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 9 lety