Help for English

HOUSEWORK (domácí práce)

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 19.04.2009

Článek o důležitých slovíčkách a vazbách, které jsou spojeny s domácími pracemi.



HOUSEWORK (domácí práce)

Ačkoli domácí práce nejsou pro mnohé z nás zrovna oblíbená činnost, musíme je ve větší či menší míře vykonávat. Pokud budeme chtít někomu říct, že jsme celý víkend uklízeli, nebo že máme na večer připravenu hromadu prádla k vyžehlení, určitě se budou hodit slovíčka a vazby z dnešního článku.

Pojďme si ale nejprve rozebrat samotné slovíčko HOUSEWORK, které má kořen slova WORK:

WORK = práce
HOMEWORK = domácí úkol (ze školy)
HOUSEWORK = domácí práce

Pozor! Podstatné jméno WORK je zde nepočitatelné a proto jsou nepočitatelná i slovíčka HOMEWORK a HOUSEWORK.

HOMEWORKS / HOUSEWORKS
HOMEWORK / HOUSEWORK

Pro domácí práce můžete také použít výraz household chores:

chore tʃɔ:r = práce, povinnost (nudná, nepříjemná)
chores

household chores = domácí práce

DO (THE) HOUSEWORK

Pokud děláte domácí práce, použijete sloveso DO, nikoli MAKE.
Můžete použít určitý člen, ale nemusíte.

do (the) housework = dělat domácí práce

I hate doing (the) housework.
Doing (the) housework is my least favourite activity.

Pokud se bavíte konkrétně o domácích pracích, které děláte, použijete stejnou vazbu, tentokrát však vždy s určitým členem the:

do the cleaning = uklízet
do the dusting = utírat prach
do the ironing = žehlit
do the vacuuming = vysávat
do the hoovering = vysávat BrE
do the washing
= prát
do the washing-up = mýt nádobí

Více si však o těchto činnostech řekneme níže. Pojďme si teď detailně rozebrat základní domácí práce.

 

Uklízíme

Pokud budete chtít jen uklidit, můžete použít jednu z těchto vazeb:

CLEAN

Jako první zmíním vazbu ze seznamu výše:

do the cleaning = uklízet, uklidit (dělat uklízení)

Samotné sloveso CLEAN má dva základní významy:

clean sth =
čistit, vyčistit
clean (sth)
= uklízet, uklidit

I cleaned all day.
Please clean the table.
Clean your shoes before you wear them.
You didn't clean the windows properly.

Můžete však použít také frázová slovesa:

clean up
= uklidit (někde)
clean sth up
/ clean up sth = uklidit něco, vyčistit (pořádně)
clean sth down
/ clean down sth = uklidit něco, vyčistit (pořádně)
clean sth out
/ clean out sth = vyčistit, vyklízet (vnitřek něčeho)

I cleaned up all day.
We spent the whole Saturday cleaning up.
Clean up your shoes before you wear them.
I was cleaning out the drawer when I found this old photo.

clean sth / clean up after sb = uklidit po někom

I cleaned the table after my father.
I had to clean up after my brother.

clean sth off / from sth = očistit (vyčistit) něco od něčeho

Clean your shoes off the mud before you come in.
Take a tissue and clean off the stains.

spring-clean = dělat jarní úklid
do the spring-cleaning = dělat jarní úklid
spring-clean / spring cleaning = jarní úklid

It's April already. We need to do the spring-cleaning.
Come on. Spring cleaning is fun. -- No, it isn't.

cleaning lady = uklízečka
cleaning agent
= čisticí přípravek

 

CLEAR

Další slovíčko je CLEAR, které má pochopitelně mnoho významů, ale my se zde budeme zaměřovat na uklízení.

clear sth up / clear up sth = uklidit, poklidit
clear sth away
/ clear away sth = uklidit, poklidit, odklidit
clear sth out
/ clear out sth = vyklidit (nepotřebné)

clear up after sb = uklidit, poklidit po někom

Please clear up the table. We've finished.
Paul, clear up the mess. .
After dinner I cleared away.
I cleared out my wardrobe. There were clothes I don't wear anymore.

 

TIDY 'taɪdi

Další slovíčko je TIDY. Vazby má opět velmi podobné se slovesy CLEAN a CLEAR.

tidy / tidy up = dělat pořádek, uklízet
tidy sth up
/ tidy up sth = uklidit, poklidit
tidy sth away
/ tidy away sth = uklidit, poklidit, odklidit (schovat věci)
tidy sth out
/ tidy out sth = vyklidit (nepotřebné)

tidy up after sb
= uklidit, poklidit po někom

He tidied up the whole living room.
He never tidies up after himself.
David, tidy your room now!

 

CLEAN vs. CLEAR vs. TIDY

Jak je vidět z příkladů, použití těchto sloves je velice podobné.

CLEAN = uklidit / vyčistit od nečistot
CLEAR = uklidit (odklidit nepořádek / uklidit věci, kam patří)
TIDY = uklidit (dát věci tam, kam patří)

Určitě jste si však všimli, že jsem v příkladech zvolil uklízení stolu. Tam rozdíl být nemusí:

clean the table = ukliď stůl (odnes talíře) / vyčisti stůl (od prachu)
clear the table = ukliď stůl (odnes talíře)
tidy the table = ukliď stůl (odnes talíře) / uprav stůl, ať vypadá hezky

Jindy si však na tato slovesa musíte dát pozor.

How do you clean the stove? = Jak čistíš sporák?
I cleaned the windows. = Vyčistil jsem okna.
Zde by se CLEAR ani TIDY nehodilo.

Pozn.: CLEAN, CLEAR, TIDY jsou také přídavná jména, která se občas pletou:

CLEAN (adj) = čistý

CLEAR (adj) = jasný, zřejmý, čirý

TIDY (adj) = uklizený, upravený, pořádný, pořádkumilovný

tidy room = uklizený pokoj (vše je na svém místě, schované)
tidy person = pořádkumilovný člověk (má rád pořádek)

 

Žehlíme

V úvodu jsem již zmínil vazbu 'DO THE ...', kterou lze použít u všech domácích prací.

do the ironing = vyžehlit, žehlit (dělat žehlení)

iron (v) = žehlit, vyžehlit
iron sth
= žehlit, vyžehlit (něco)

Have you ironed my trousers, honey?
I need to iron the shirt before I put it on.

iron (n) = žehlička
steam iron
= napařovací žehlička STEAM = pára
ironing board = žehlicí prkno

The new steam iron is fantastic, but quite heavy.
The iron and ironing board are in the utility room.

Pozn.: Občas se můžete setkat také se slovesem PRESS, které se však tak často nepoužívá a je knižnější.

press = žehlit, vyžehlit
Nepoužívá se DO THE PRESSING.

 

Vysáváme

Na vysávání máme hned dvě slovesa: VACUUM a HOOVER (BrE). Opět je můžete použít ve vazbě 'DO THE ...' nebo samostatně.

do the vacuuming = vysávat
do the hoovering
= vysávat

vacuum (sth) = vysávat, vysát (něco)
hoover
(sth) = vysávat, vysát (něco)

How often do you do the vacuuming?
I never vacuum. My wife does that.
Have you hoovered the carpet in the hall?

vacuum cleaner = vysavač
Hoover
/ hoover = vysavač, lux TRADEMARK

Take the hoover and clean the carpet.
I can't vacuum, mum. I don't know where the vacuum cleaner is.

Pozn.: HOOVER
Tento výraz se ujal hlavně v Británii. Vysavač je pojmenován podle firmy, která začala vysavače kolem roku 1908 prodávat.
Je to stejné jako u nás. Velice často používáme výraz LUX, který vznikl z názvu společnosti Electrolux, která u nás začala vysavače ve větší míře prodávat.

 

Utíráme prach

Další 'oblíbená' činnost je utírání prachu. Prach se anglicky řekne DUST, což je však také sloveso.

dust (n) = prach
dust (v)
= utírat prach

Lze použít samostatně i s předmětem:

dust = utírat prach
dust sth
= utírat prach z něčeho

Opět můžeme použít i vazbu 'DO THE...'. Používá se však méně často.

do the dusting = utírat prach

I dusted the furniture in the living room.
I was dusting in the kitchen when I broke the bowl.

dust off / down sth = oprášit (rukou špínu)
dust sth off
/ down

She knelt down and dusted off his shoes.
It was snowing. When I came in I dusted down my jacket.

Pozn.: DUST je také základem slova popelnice:

dustbin BrE = popelnice
garbage can AmE = popelnice

 

Vaříme

Opět můžeme začít vazbou 'DO THE ...'

do the cooking = vařit

cook sth = uvařit něco
cook sth for sb
= uvařit něco pro někoho
cook sb sth
= uvařit někomu něco
cook for sb
= vařit pro někoho

cook sth up = uvařit něco (většinou rychlého)
cook up sth

cook sth for lunch / dinner = uvařit (udělat) oběd / večeři

She cooked a lovely dinner for her husband.
She cooked her husband a lovely dinner.
I never cook dinner.
She loves cooking. She's a great cook.
My husband never does the cooking.

make = udělat něco k jídlu
fix
= udělat něco rychlého k jídlu AmE

Take a shower and I will make dinner.
Take a shower and I will fix dinner.

Způsoby vaření:
bake
= péct (pečivo, koláče)
roast
= péct (maso, zeleninu)
boil
= vařit (přivést k varu)
fry
= smažit
stir-fry
= smažit za stálého míchání (malé kousky masa / zeleniny)
grill
= grilovat
simmer
= vařit na mírném plameni (jídlo mírně bublá)
steam
= vařit v páře
barbecue
= opékat
microwave
= vařit v mikrovlnné troubě

Nádobí:
cup
= šálek
saucer
= podšálek
mug
= hrnek
plate
= talíř
bowl
= miska
spoon
/ fork / knife = lžíce / vidlička / nůž
cutlery
= příbory silverware AmE
pan = hrnec (také pánev nebo rendlík)
frying pan
= pánev (na smažení)
saucepan
= rendlík
pot
= hrnec
casserole
= hrnec s pokličkou (pro vaření v troubě)

cookery book BrE = kuchařka (kniha)
cookbook AmE
= kuchařka (kniha)

recipe 'resɪpi / 'resəpi = kuchařský recept
Pozor! Nepleťte se slovíček RECEIPT. Více ZDE.

cook = kuchař (zálibou) Pozor! Nepleťte se slovíčkem COOKER (sporák).
chef = kuchař (profesí) Pozor! Nepleťte se slovíčkem CHIEF. Více ZDE.

overcooked = převařený
undercooked
= nedovařený

 

Myjeme nádobí

wash the dishes = umýt nádobí
do the dishes
= umýt nádobí

do the washing-up = umýt nádobí
do the washing up

wash up = umýt nádobí

wash up sth = umýt něco (pánev, hrnek)
wash sth up

I hate washing the dishes.
Wash up the pan properly.
My husband always does the washing-up.

rinse rɪns = opláchnout
dry
= utřít
dishwasher
= myčka nádobí
washing-up
= špinavé nádobí
washing-up liquid
= přípravek na mytí nádobí
washing-up tablets
= tablety do myčky

If we are out of washing-up liquid, just rinse the glasses under hot water.
After the party there was a huge pile of washing-up.
Can you dry the pans after I wash them up?

 

Pereme

wash sth = vyprat něco

do the washing BrE = prát
do the laundry
AmE = prát

washing machine = pračka
tumble dryer
= sušička na prádlo

laundry 'lɔ:ndri = prádlo na praní
washing BrE
= prádlo na praní
delicates
= jemné prádlo

clean laundry / washing = čisté prádlo
dirty laundry
/ washing = špinavé prádlo

a pile of laundry = hromada prádla

fold the laundry = složit / skládat prádlo
iron the laundry
= žehlit prádlo
hang out / up the laudry
= věšet prádlo

laundromat 'lɔ:ndrəmæt = veřejná prádelna

hand wash / handwash = prát ručně
wash sth by hand
= vyprat něco ručně

be in the wash = být v pračce (pere se)
washable
= pratelný (možno vyprat)

washing powder = prací prášek
washing liquid
= tekutý prací prášek
washing tablets
= tablety na praní

Mum, have you washed my jeans? -- They're in the wash.
I had to go to a laundromat to do the washing.
I always hand wash my delicates.
Hang out the laundry on the line over there.
Iron the shirt and fold it.
Look at the label. The skirt might not be washable.
You should wash the sweater by hand.

Pozn.: Připomínám, že SWEATER se čte 'swetər nikoli 'swi:tər !

dry-clean = chemicky vyčistit
dry-cleaning
= chemické čištění
dry-cleaner's
= čistírna
have sth dry-cleaned
= nechat si něco vyprat v čistírně
více se o této vazbě dočtete ZDE a ZDE

 

DO THE WASHING vs. DO THE WASHING-UP

Určitě jste si všimli podobnosti ve vazbách umývat nádobí a prát.

do the washing = do the laundry
do the washing-up = do the dishes = wash the dishes

 

Ostatní domácí práce

Máme za sebou 'základní' domácí práce. Dělat se toho dá však daleko víc. Pojďme si projít ještě další užitečná slovíčka.

lay the table = prostřít stůl
set
the table = prostřít stůl

make the bed = stlát postel
change the bed
= převléct postel
change the sheets
= převléct povlečení
SHEETS = povlečení

sweep (up) = zametat
sweep up sth
/ sweep sth up

wipe
sth = vytírat, utřít (podlahu, stůl)
wipe sth with sth
= utřít něco něčím
wipe sth
off / from sth = setřít něco z něčeho
wipe up sth
/ wipe sth up = utřít (nečistotu)
wipe sth down
/ wipe down sth = vysušit (něco)
WIPE (n) = kupovaný vlhčený hadřík na jedno použití

mop = vytírat mopem

polish = leštit
polish sth with sth
= leštit něco něčím
POLISH (n) = leštidlo, leštěnka

Pozn.: Pozor na výslovnost
polish
'pɔlɪʃ = leštit
Polish 'pəʊlɪʃ = polský, polština

scrub = drhnout kartáčem (např. podlahu)
scour
= drhnout drátěnkou nebo něčím s drsným povrchem (např. nádobí)

brush = kartáčovat
BRUSH (n) = kartáč

water the plants = zalévat květiny (rostliny)
water the grass
= zalévat trávu
water the lawn
= zalévat trávník

mow the lawn = sekat trávník Pozor na výslovnost məʊ lɔ:n
cut the grass = sekat trávu
LAWNMOWER 'lɔ:nməʊər = sekačka

 

Závěr

Jak jste v dnešní lekci viděli, HOUSEWORK je opravdu velmi komplexní oblast slovní zásoby. Většinu věcí děláte každý den, ale možná jste tyto výrazy neznali v angličtině. Nyní, když budete uklízet, si už budete umět téměř vše přeložit do angličtiny. A kdy jindy si připomínat známá slovíčka, než při monotónním uklízení.



Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Housework

Domácí práce (autor soutěžního příspěvku: Pavla Šmejdová)
ALL LEVELS

Práce v Anglii

Alena Verčimáková
ALL LEVELS

Psaní: Osnova

Co je to osnova? K čemu slouží? Jak osnovu písemné práce vytvořit?
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno HOUSEWORK (domácí práce) 42 23155 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 5 lety