Help for English

HOUSEWORK (domácí práce)

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 11.04.2019

Článek o důležitých slovíčkách a vazbách, které jsou spojeny s domácími pracemi. (upravený článek z roku 2009)HOUSEWORK (domácí práce)

Ačkoli domácí práce nejsou pro mnohé z nás zrovna oblíbená činnost, musíme je ve větší či menší míře vykonávat. Pokud budeme chtít někomu říct, že jsme celý víkend uklízeli, nebo že máme na večer připravenu hromadu prádla k žehlení, určitě se budou hodit slovíčka a vazby z dnešního článku.

Nejprve si však ukažme častou chybu začátečníků, kteří zaměňují podobná slovíčka:

 • housework/'haʊswɜ:k = domácí práce
 • homework/'həʊmwɜ:k = domácí úkolúkoly

Obě jsou nepočitatelná podstatná jména, proto je špatně houseworks, homeworks.

do housework

Pokud děláte domácí práce, použijete sloveso do (nikoli make). Můžete použít určitý člen, ale nemusíte.

 • do (the) housework = dělat domácí práce

I hate doing housework. TTT
Doing the housework is my least favourite activity. TTT 

Pokud říkáte, co konkrétně děláte, použijete stejnou vazbu, tentokrát však vždy s určitým členem the:

 • do the cleaning = uklízet
 • do the dusting = utírat prach
 • do the ironing = žehlit
 • do the vacuuming = vysávat
 • do the hoovering = vysávat (br.)
 • do the washing = prát
 • do the washing-up = mýt nádobí

Pojďme si nyní detailně rozebrat základní domácí práce.

Uklízíme

Pokud budete chtít jen uklidit, můžete použít slovesa clean, clear nebo tidy, ale jsou zde rozdíly.

clean

Základní význam slovesa clean/'kli:n/ je vyčistit, očistit, uklízet nebo uklidit.

cleaned all day. TTT
Please clean the table. TTT
Clean your shoes before you wear them. TTT
You didn't clean the windows properly. TTT 

Lze ho použít i ve spojení do the…, o kterém jsme psali výše, a které lze použít s většinou domácích prací.

 • do the cleaning = uklízet, uklidit (dělat uklízení)

Můžete však použít také frázová slovesa:

 • clean sth up = uklidit něco, vyčistit
 • clean sth down = uklidit něco, vyčistit
 • clean sth out = vyčistit, vyklízet (např. vnitřek něčeho)
 • clean (up) (sth) after sb = uklidit po někom
 • clean sth off / from sth = očistit (vyčistit) něco od něčeho

cleaned up all day. TTT
We spent the whole Saturday cleaning up. TTT
Clean up your shoes before you wear them. TTT
I was cleaning out the drawer when I found this old photo. TTT
cleaned the table after my father. TTT
I had to clean up after my brother. TTT
Clean your shoes off the mud before you come in. TTT
Take a tissue and clean off the stains. TTT 

 • spring-clean = dělat jarní úklid
 • do the spring-cleaning = dělat jarní úklid
 • spring-clean / spring cleaning = jarní úklid

It's April already. We need to do the spring-cleaning. TTT
Come on. Spring cleaning is fun. – No, it isn't. TTT 

 • cleaning lady = uklízečka
 • cleaning agent = čisticí přípravek

clear

Další slovíčko je clear/'klɪə/, které má významy uklidit, poklidit, a často se používá jako frázové sloveso:

 • clear sth up = uklidit, poklidit
 • clear sth away = uklidit, poklidit, odklidit
 • clear sth out = vyklidit (nepotřebné)
 • clear up after sb = uklidit, poklidit po někom

Please clear up the table. We've finished. TTT
Paul, clear up the mess. TTT
cleared out my wardrobe. There were clothes I don't wear anymore. TTT 

tidy

Slovíčko tidy/'taɪdi/ má významy uklidit, urovnat. Vazby má opět velmi podobné se slovesy clean a clear.

 • tidy / tidy up = dělat pořádek, uklízet
 • tidy sth up = uklidit, poklidit
 • tidy sth away = uklidit, poklidit, odklidit (schovat věci)
 • tidy sth out = vyklidit (nepotřebné)
 • tidy up after sb = uklidit, poklidit po někom

He tidied up the whole living room. TTT
He never tidies up after himself. TTT
David, tidy your room now! TTT 

CLEAN vs. CLEAR vs. TIDY

Jak je vidět z příkladů, použití těchto sloves je velice podobné.

 • clean = uklidit a vyčistit od nečistot
 • clear = uklidit (odklidit nepořádek / uklidit věci, kam patří)
 • tidy = uklidit (urovnat, dát věci tam, kam patří)

Sloveso clean popisuje spíše uklízení a čištění od nečistot, naopak slovesa clear a tidy popisují odklizení rozházených věcí, nebo věcí, které tam nepatří.

clean the table = ukliď stůl (odnes talíře) / vyčisti stůl (od prachu)
clear the table = ukliď stůl (odnes talíře)
tidy the table = ukliď stůl (odnes talíře) / uprav stůl, ať vypadá hezky

Proto lze při úklidu špíny použít pouze sloveso clean:

How do you clean the stove? = Jak čistíš sporák?
cleaned the windows. = Vyčistil jsem okna.

Slůvka clean, clear a tidy mohou být i přídavná jména:

 • clean = čistý
 • clear = jasný, zřejmý, čirý
 • tidy = uklizený, upravený, pořádný, pořádkumilovný

tidy room = uklizený pokoj (vše je na svém místě, schované)
tidy person = pořádkumilovný člověk (má rád pořádek)

Podrobný článek o rozdílu mezi slovy clean a clear najdete zde.

Žehlíme

 • do the ironing = vyžehlit, žehlit (dělat žehlení)
 • iron/'aɪən/ = žehlit, vyžehlit
 • press sth = žehlit, vyžehlit

Have you ironed my trousers, honey? TTT
I need to iron the shirt before I put it on. TTT
He never presses his clothes. TTT 

 • iron/'aɪən/ = žehlička
 • steam iron = napařovací žehlička
 • ironing board = žehlicí prkno

The new steam iron is fantastic, but quite heavy. TTT
The iron and ironing board are in the utility room. TTT 

Vysáváme

Na vysávání máme hned dvě slovesa: vacuum/'vækju:m a hoover/'hu:və/ (br.). Opět je můžete použít ve vazbě do the… nebo samostatně.

 • do the vacuuming = vysávat
 • do the hoovering = vysávat (br.)
 • vacuum (sth) = vysávat, vysát
 • hoover (sth) = vysávat, vysát (br.)

How often do you do the vacuuming? TTT
I never vacuum. My wife does that. TTT
Have you hoovered the carpet in the hall? TTT 

 • vacuum cleaner/'vækju:m­ˌkli:nə/ = vysavač
 • vacuum/'vækju:m = vysavač
 • hoover/'hu:və/ = vysavač, lux

Take the hoover and clean the carpet. TTT
I can't vacuum, mum. I don't know where the vacuum cleaner is. TTT 

Hoover

Slovo Hoover se používá v Británii. Vysavač (a vysávání) je tam pojmenováno podle firmy, která začala vysavače kolem roku 1908 prodávat. Je to stejné jako u nás. Velice často používáme výraz lux, který vznikl z názvu společnosti Electrolux, která u nás začala vysavače ve větší míře prodávat.

Jelikož jde o obchodní značku (více zde), mělo by se psát s velkým písmenem, ovšem běžně se používá s malým.

Utíráme prach

Další ‘oblíbená’ činnost je utírání prachu. Prach se anglicky řekne dust, což je však také sloveso.

 • dust/'dʌst/ = prach
 • dust/'dʌst/ = oprášit, utírat prach
 • do the dusting = utírat prach
 • duster/'dʌstə/ = prachovka, hadr na prach

dusted the furniture in the living room. TTT
I was dusting in the kitchen when I broke the bowl. TTT  

 • dust sth off / down = oprášit (rukou špínu)

She knelt down and dusted off his shoes. TTT
It was snowing. When I came in I dusted down my jacket. TTT  

Myjeme nádobí

 • wash the dishes = umývat nádobí
 • do the dishes = umývat nádobí
 • do the washing-up = umývat nádobí (br.)
 • wash sth up = umýt něco (pánev, hrnek)

I hate washing the dishes. TTT
Wash up the pan properly. TTT
My husband always does the washing-up. TTT 

 • rinse/'rɪns/ = opláchnout
 • dry/'draɪ/ = utřít, sušit
 • dishwasher/'d­ɪʃwɒʃə/ = myčka na nádobí
 • washing-up = nádobí k umytí
 • washing-up liquid = přípravek na mytí nádobí
 • washing-up tablets = tablety do myčky

If we are out of washing-up liquid, just rinse the glasses under hot water. TTT
After the party there was a huge pile of washing-up. TTT
Can you dry the pans after I wash them up? TTT 

Pereme

 • wash sth = vyprat něco
 • do the washing = prát (br.)
 • do the laundry = prát
 • be in the wash = být v pračce (pere se)

Mum, have you washed my jeans? – They're in the wash. TTT
I always hand wash my delicates. TTT 

 • hand wash (handwash) = prát ručně
 • wash sth by hand = vyprat něco ručně
 • washable = pratelný (možno vyprat)

Look at the label. The skirt might not be washable. TTT
You should wash the sweater by hand. TTT 

 • laundry/'lɔ:ndr­i/ = prádlo (na praní nebo právě vyprané)
 • washing (br.) / wash (am.) = prádlo (na praní nebo právě vyprané)
 • fold the laundry = složit / skládat prádlo
 • hang out / up the laudry = věšet prádlo

Hang out the laundry on the line over there. TTT
Iron the shirt and fold it. TTT 

 • washing machine = pračka
 • tumble dryer = sušička na prádlo
 • washing line (br.) / clothesline = šňůra na prádlo
 • laundromat /'lɔ:ndrəmæt/ = veřejná prádelna
 • laundry detergent/dɪ'tɜ:dʒən­t/ = prášek na praní
 • washing powder (br.) = prací prášek
 • washing liquid (br.) = tekutý prací prášek
 • washing tablets (br.) = tablety na praní
 • dry-clean = chemicky vyčistit
 • dry-cleaning = chemické čištění
 • dry-cleaner's = čistírna
 • have sth dry-cleaned = nechat si něco vyprat v čistírně (více o této vazbě zde a zde)

do the washing vs. do the washing-up

Asi jste si všimli podobnosti ve vazbách umývat nádobí a prát.

do the washing = do the laundry
do the washing-up = do the dishes = wash the dishes

Spojení do the washing a do the washing-up se používají hlavně v britské angličtině, stejně jako mnoho slov odvozených od wash a wash up.

 • washing liquid = tekutý prací prášek
 • washing-up liquid = přípravek na mytí nádobí

Ostatní domácí práce

Máme za sebou ‘základní’ domácí práce. Dělat se toho dá však daleko víc. Pojďme si projít ještě další užitečná slovíčka.

 • lay / set the table = prostřít stůl
 • make the bed = stlát postel
 • change the bed / sheets = převléct povlečení
 • sweep/'swi:p/ = zametat, zamést
 • wipe/'waɪp/ = vytírat, utřít, setřít (podlahu, stůl)
 • mop/'mɒp/ = vytírat mopem
 • polish/'pɒlɪʃ = leštit
 • scrub/'skrʌb = drhnout kartáčem
 • brush/'brʌʃ/ = vykartáčovatAplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Psaní: Osnova

Co je to osnova? K čemu slouží? Jak osnovu písemné práce vytvořit?
INTERMEDIATE

Přací věty (test)

Test zaměřený na anglické přací věty.
ALL LEVELS

Psaní: Odstavce

Jak se v angličtině píší odstavce?
Copyright info:

Freepik

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno HOUSEWORK (domácí práce) 16 25226 Od jola21 poslední příspěvek
před 15 dny