HOUSEWORK (domácí práce)

Vydáno dne 11.04.2019

Článek o důležitých slovíčkách a vazbách, které jsou spojeny s domácími pracemi. (upravený článek z roku 2009)HOUSEWORK (domácí práce)

Ačkoli domácí práce nejsou pro mnohé z nás zrovna oblíbená činnost, musíme je ve větší či menší míře vykonávat. Pokud budeme chtít někomu říct, že jsme celý víkend uklízeli, nebo že máme na večer připravenu hromadu prádla k žehlení, určitě se budou hodit slovíčka a vazby z dnešního článku.

Nejprve si však ukažme častou chybu začátečníků, kteří zaměňují podobná slovíčka:

Obě jsou nepočitatelná podstatná jména, proto je špatně houseworks, homeworks.

do housework

Pokud děláte domácí práce, použijete sloveso do (nikoli make). Můžete použít určitý člen, ale nemusíte.

I hate doing housework. TTT
Doing the housework is my least favourite activity. TTT 

Pokud říkáte, co konkrétně děláte, použijete stejnou vazbu, tentokrát však vždy s určitým členem the:

Pojďme si nyní detailně rozebrat základní domácí práce.

Uklízíme

Pokud budete chtít jen uklidit, můžete použít slovesa clean, clear nebo tidy, ale jsou zde rozdíly.

clean

Základní význam slovesa clean/'kli:n/ je vyčistit, očistit, uklízet nebo uklidit.

cleaned all day. TTT
Please clean the table. TTT
Clean your shoes before you wear them. TTT
You didn't clean the windows properly. TTT 

Lze ho použít i ve spojení do the…, o kterém jsme psali výše, a které lze použít s většinou domácích prací.

Můžete však použít také frázová slovesa:

cleaned up all day. TTT
We spent the whole Saturday cleaning up. TTT
Clean up your shoes before you wear them. TTT
I was cleaning out the drawer when I found this old photo. TTT
cleaned the table after my father. TTT
I had to clean up after my brother. TTT
Clean your shoes off the mud before you come in. TTT
Take a tissue and clean off the stains. TTT 

It's April already. We need to do the spring-cleaning. TTT
Come on. Spring cleaning is fun. – No, it isn't. TTT 

clear

Další slovíčko je clear/'klɪə/, které má významy uklidit, poklidit, a často se používá jako frázové sloveso:

Please clear up the table. We've finished. TTT
Paul, clear up the mess. TTT
cleared out my wardrobe. There were clothes I don't wear anymore. TTT 

tidy

Slovíčko tidy/'taɪdi/ má významy uklidit, urovnat. Vazby má opět velmi podobné se slovesy clean a clear.

He tidied up the whole living room. TTT
He never tidies up after himself. TTT
David, tidy your room now! TTT 

CLEAN vs. CLEAR vs. TIDY

Jak je vidět z příkladů, použití těchto sloves je velice podobné.

  • clean = uklidit a vyčistit od nečistot
  • clear = uklidit (odklidit nepořádek / uklidit věci, kam patří)
  • tidy = uklidit (urovnat, dát věci tam, kam patří)

Sloveso clean popisuje spíše uklízení a čištění od nečistot, naopak slovesa clear a tidy popisují odklizení rozházených věcí, nebo věcí, které tam nepatří.

clean the table = ukliď stůl (odnes talíře) / vyčisti stůl (od prachu)
clear the table = ukliď stůl (odnes talíře)
tidy the table = ukliď stůl (odnes talíře) / uprav stůl, ať vypadá hezky

Proto lze při úklidu špíny použít pouze sloveso clean:

How do you clean the stove? = Jak čistíš sporák?
cleaned the windows. = Vyčistil jsem okna.

Slůvka clean, clear a tidy mohou být i přídavná jména:

  • clean = čistý
  • clear = jasný, zřejmý, čirý
  • tidy = uklizený, upravený, pořádný, pořádkumilovný

tidy room = uklizený pokoj (vše je na svém místě, schované)
tidy person = pořádkumilovný člověk (má rád pořádek)

Podrobný článek o rozdílu mezi slovy clean a clear najdete zde.

Žehlíme

Have you ironed my trousers, honey? TTT
I need to iron the shirt before I put it on. TTT
He never presses his clothes. TTT 

The new steam iron is fantastic, but quite heavy. TTT
The iron and ironing board are in the utility room. TTT 

Vysáváme

Na vysávání máme hned dvě slovesa: vacuum/'vækju:m a hoover/'hu:və/ (br.). Opět je můžete použít ve vazbě do the… nebo samostatně.

How often do you do the vacuuming? TTT
I never vacuum. My wife does that. TTT
Have you hoovered the carpet in the hall? TTT 

Take the hoover and clean the carpet. TTT
I can't vacuum, mum. I don't know where the vacuum cleaner is. TTT 

Hoover

Slovo Hoover se používá v Británii. Vysavač (a vysávání) je tam pojmenováno podle firmy, která začala vysavače kolem roku 1908 prodávat. Je to stejné jako u nás. Velice často používáme výraz lux, který vznikl z názvu společnosti Electrolux, která u nás začala vysavače ve větší míře prodávat.

Jelikož jde o obchodní značku (více zde), mělo by se psát s velkým písmenem, ovšem běžně se používá s malým.

Utíráme prach

Další ‘oblíbená’ činnost je utírání prachu. Prach se anglicky řekne dust, což je však také sloveso.

dusted the furniture in the living room. TTT
I was dusting in the kitchen when I broke the bowl. TTT  

She knelt down and dusted off his shoes. TTT
It was snowing. When I came in I dusted down my jacket. TTT  

Myjeme nádobí

I hate washing the dishes. TTT
Wash up the pan properly. TTT
My husband always does the washing-up. TTT 

If we are out of washing-up liquid, just rinse the glasses under hot water. TTT
After the party there was a huge pile of washing-up. TTT
Can you dry the pans after I wash them up? TTT 

Pereme

Mum, have you washed my jeans? – They're in the wash. TTT
I always hand wash my delicates. TTT 

Look at the label. The skirt might not be washable. TTT
You should wash the sweater by hand. TTT 

Hang out the laundry on the line over there. TTT
Iron the shirt and fold it. TTT 

do the washing vs. do the washing-up

Asi jste si všimli podobnosti ve vazbách umývat nádobí a prát.

do the washing = do the laundry
do the washing-up = do the dishes = wash the dishes

Spojení do the washing a do the washing-up se používají hlavně v britské angličtině, stejně jako mnoho slov odvozených od wash a wash up.

  • washing liquid = tekutý prací prášek
  • washing-up liquid = přípravek na mytí nádobí

Ostatní domácí práce

Máme za sebou ‘základní’ domácí práce. Dělat se toho dá však daleko víc. Pojďme si projít ještě další užitečná slovíčka.

Přepis bublinkové nápovědy: