HOUSEWORK (domácí práce)

Vydáno dne 11.04.2019

Článek o důležitých slovíčkách a vazbách, které jsou spojeny s domácími pracemi.HOUSEWORK (domácí práce)

Ačkoli domácí práce nejsou pro mnohé z nás zrovna oblíbená činnost, musíme je ve větší či menší míře vykonávat. Pokud budeme chtít někomu říct, že jsme celý víkend uklízeli, nebo že máme na večer připravenu hromadu prádla k žehlení, určitě se budou hodit slovíčka a vazby z dnešního článku.

Nejprve si však ukažme častou chybu začátečníků, kteří zaměňují podobná slovíčka:

Obě jsou nepočitatelná podstatná jména, proto je špatně houseworks, homeworks.

do housework

Pokud děláte domácí práce, použijete sloveso do (nikoli make). Můžete použít určitý člen, ale nemusíte.

I hate doing housework. TTT *1
Doing the housework is my least favourite activity. TTT *2  

Pokud říkáte, co konkrétně děláte, použijete stejnou vazbu, tentokrát však vždy s určitým členem the:

Pojďme si nyní detailně rozebrat základní domácí práce.

Uklízíme

Pokud budete chtít jen uklidit, můžete použít slovesa clean, clear nebo tidy, ale jsou zde rozdíly.

clean

Základní význam slovesa clean/'kli:n/ je vyčistit, očistit, uklízet nebo uklidit.

cleaned all day. TTT *3
Please clean the table. TTT *4
Clean your shoes before you wear them. TTT *5
You didn't clean the windows properly. TTT *6  

Lze ho použít i ve spojení do the…, o kterém jsme psali výše, a které lze použít s většinou domácích prací.

Můžete však použít také frázová slovesa:

cleaned up all day. TTT *7
We spent the whole Saturday cleaning up. TTT *8
Clean up your shoes before you wear them. TTT *9
I was cleaning out the drawer when I found this old photo. TTT *10
cleaned the table after my father. TTT *11
I had to clean up after my brother. TTT *12
Clean your shoes off the mud before you come in. TTT *13
Take a tissue and clean off the stains. TTT *14  

It's April already. We need to do the spring-cleaning. TTT *15
Come on. Spring cleaning is fun. – No, it isn't. TTT *16  

clear

Další slovíčko je clear/'klɪə/, které má významy uklidit, poklidit, a často se používá jako frázové sloveso:

Please clear up the table. We've finished. TTT *17
Paul, clear up the mess. TTT *18
cleared out my wardrobe. There were clothes I don't wear anymore. TTT *19  

tidy

Slovíčko tidy/'taɪdi/ má významy uklidit, urovnat. Vazby má opět velmi podobné se slovesy clean a clear.

He tidied up the whole living room. TTT *20
He never tidies up after himself. TTT *21
David, tidy your room now! TTT *22  

CLEAN vs. CLEAR vs. TIDY

Jak je vidět z příkladů, použití těchto sloves je velice podobné.

 • clean = uklidit a vyčistit od nečistot
 • clear = uklidit (odklidit nepořádek / uklidit věci, kam patří)
 • tidy = uklidit (urovnat, dát věci tam, kam patří)

Sloveso clean popisuje spíše uklízení a čištění od nečistot, naopak slovesa clear a tidy popisují odklizení rozházených věcí, nebo věcí, které tam nepatří.

clean the table = ukliď stůl (odnes talíře) / vyčisti stůl (od prachu)
clear the table = ukliď stůl (odnes talíře)
tidy the table = ukliď stůl (odnes talíře) / uprav stůl, ať vypadá hezky

Proto lze při úklidu špíny použít pouze sloveso clean:

How do you clean the stove? = Jak čistíš sporák?
cleaned the windows. = Vyčistil jsem okna.

Slůvka clean, clear a tidy mohou být i přídavná jména:

 • clean = čistý
 • clear = jasný, zřejmý, čirý
 • tidy = uklizený, upravený, pořádný, pořádkumilovný

tidy room = uklizený pokoj (vše je na svém místě, schované)
tidy person = pořádkumilovný člověk (má rád pořádek)

Podrobný článek o rozdílu mezi slovy clean a clear najdete zde.

Žehlíme

Have you ironed my trousers, honey? TTT *23
I need to iron the shirt before I put it on. TTT *24
He never presses his clothes. TTT *25  

The new steam iron is fantastic, but quite heavy. TTT *26
The iron and ironing board are in the utility room. TTT *27  

Vysáváme

Na vysávání máme hned dvě slovesa: vacuum/'vækju:m a hoover/'hu:və/ (br.). Opět je můžete použít ve vazbě do the… nebo samostatně.

How often do you do the vacuuming? TTT *28
I never vacuum. My wife does that. TTT *29
Have you hoovered the carpet in the hall? TTT *30  

Take the Hoover and clean the carpet. TTT *31
I can't vacuum, mum. I don't know where the vacuum cleaner is. TTT *32  

Hoover

Slovo Hoover se používá v Británii. Vysavač (a vysávání) je tam pojmenováno podle firmy, která začala vysavače kolem roku 1908 prodávat. Je to stejné jako u nás. Velice často používáme výraz lux, který vznikl z názvu společnosti Electrolux, která u nás začala vysavače ve větší míře prodávat.

Jelikož jde o obchodní značku (více zde), mělo by se psát s velkým písmenem, ovšem běžně se používá s malým.

Utíráme prach

Další ‘oblíbená’ činnost je utírání prachu. Prach se anglicky řekne dust, což je však také sloveso.

dusted the furniture in the living room. TTT *33
I was dusting in the kitchen when I broke the bowl. TTT *34  

She knelt down and dusted off his shoes. TTT *35
It was snowing. When I came in I dusted down my jacket. TTT *36  

Myjeme nádobí

I hate washing the dishes. TTT *37
Wash up the pan properly. TTT *38
My husband always does the washing-up. TTT *39  

If we are out of washing-up liquid, just rinse the glasses under hot water. TTT *40
After the party there was a huge pile of washing-up. TTT *41
Can you dry the pans after I wash them up? TTT *42  

Pereme

Mum, have you washed my jeans? – They're in the wash. TTT *43
I always hand wash my delicates. TTT *44  

Look at the label. The skirt might not be washable. TTT *45
You should wash the sweater by hand. TTT *46  

Hang out the laundry on the line over there. TTT *47
Iron the shirt and fold it. TTT *48  

do the washing vs. do the washing-up

Asi jste si všimli podobnosti ve vazbách umývat nádobí a prát.

do the washing = do the laundry
do the washing-up = do the dishes = wash the dishes

Spojení do the washing a do the washing-up se používají hlavně v britské angličtině, stejně jako mnoho slov odvozených od wash a wash up.

 • washing liquid = tekutý prací prášek
 • washing-up liquid = přípravek na mytí nádobí

Ostatní domácí práce

Máme za sebou ‘základní’ domácí práce. Dělat se toho dá však daleko víc. Pojďme si projít ještě další užitečná slovíčka.

Překlad:
 1. Nesnáším dělat domácí práce.
 2. Uklízení je moje nejméně oblíbená aktivita.
 3. Celý den jsem uklízel.
 4. Prosím ukliď stůl.
 5. Vyčisti si boty, než si je obuješ.
 6. Nevyčistil jsi ta okna pořádně.
 7. Celý den jsem uklízel.
 8. Strávili jsme celou sobotu uklízením.
 9. Pořádně si vyčisti boty, než si je obuješ.
 10. Vyklízel jsem šuplík a našel jsem tuto starou fotku.
 11. Uklidil jsem stůl po otci.
 12. Musel jsem uklidit po bratrovi.
 13. Očisti si boty od toho bahna, než půjdeš dál.
 14. Vezmi si ubrousek a očisti ty fleky.
 15. Už je duben. Musíme udělat jarní úklid.
 16. Ale no tak. Jarní úklid je přece zábava. – Ne, není.
 17. Prosím ukliď stůl. Už jsme dojedli.
 18. Paule, ukliď ten nepořádek
 19. Vyklidil jsem šatník. Bylo tam oblečení, které už nenosím.
 20. Uklidil celý obývací pokoj.
 21. Nikdy po sobě neuklízí.
 22. Davide, okamžitě si ukliď pokoj!
 23. Vyžehlil(a) jsi mi mé kalhoty, miláčku?
 24. Musím si vyžehlit tu košili, než si ji vezmu na sebe.
 25. Nikdy si nežehlí oblečení.
 26. Ta nová napařovací žehlička je fantastická, ale docela těžká.
 27. Žehlička a žehlicí prkno jsou v kumbálu.
 28. Jak často vysáváš?
 29. Nikdy nevysávám. Dělá to moje žena.
 30. Už jsi vysál koberec v hale?
 31. Vezmi si vysavač a vyčisti ten koberec.
 32. Nemůžu vysávat, mami. Nevím, kde je vysavač.
 33. Utřel jsem prach z nábytku v obývacím pokoji.
 34. Utíral jsem prach v kuchyni, když jsem rozbil tu misku.
 35. Klekla si a oprášila mu boty.
 36. Sněžilo. Když jsem vešel dovnitř, oprášil jsem si bundu.
 37. Nesnáším umývání nádobí.
 38. Umyj tu pánev pořádně.
 39. Můj manžel vždycky umývá nádobí.
 40. Pokud nám došel ‘jar’, opláchni ty sklenice pod horkou vodou.
 41. Po večírku tam byla obrovská hromada špinavého nádobí.
 42. Můžeš utřít ty pánve, až je umyju?
 43. Mami, vyprala jsi mi džíny? – Právě se perou.
 44. Vždy si svoje jemné prádlo peru v ruce.
 45. Podívej se na cedulku. Ta sukně se možná nedá prát.
 46. Měl bys ten svetr vyprat ručně.
 47. Pověs to prádlo támhle na šňůru.
 48. Vyžehli tu košili a slož ji.
Přepis bublinkové nápovědy: