Help for English

CLEAN vs. CLEAR

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 06.03.2014

Začátečníci často zaměňují tato dvě slovíčka. To je ale chyba, protože rozhodně nejde o synonyma.CLEAN vs. CLEAR

Dnešní článek je určen začátečníkům a mírně pokročilým studentům, proto se zde nebudeme rozepisovat zbytečně příliš do hloubky.

Na druhou stranu je třeba upozornit na význam těchto dvou slovíček, protože si mnozí myslí, že mají stejné použití. Na první pohled by se snad mohlo zdát, že tomu tak opravdu je, ale vše je trochu jinak.

Společný rys obou slov je, že může jít o význam slovesapřídavného jména . Taky obě souvisí občas s čistotou nebo úklidem. Je zde však velký rozdíl v použití.

clean (v)

Sloveso clean/'kli:n/ znamená čistit, vyčistit. Pokud ho použijete, budete něco uklízet od nečistot.

Can you clean the table? TTT *1
She cleaned the bowl and put it in a cupboard. TTT *2
Clean it before you use it again. TTT *3  

Často ho můžete nahradit třeba slovesem wash/'wɒʃ/ (umýt), pokud u čištění použijete vodu a mýdlo (saponát, šampón apod.). Ale čistit se může i bez vody, pak už se hodí clean.

clean (adj)

Slovíčko clean/'kli:n/ může být i přídavné jméno s významem čistý.

The windows are clean. TTT *4
Can you bring some clean towels? TTT *5
Her kitchen is always perfectly clean. TTT *6  

Pozn.: Opakem je přídavné jméno dirty/'dɜ:ti/.

clear (v)

Informace výše asi nejsou překvapující ani pro začátečníky. Problém však nastává právě se zdánlivě podobným slovíčkem clear/'klɪə/. To sice může souviset s uklízením, ale rozhodně nesouvisí s čištěním od nečistot.

Když totiž použijete slovíčko clear, máte na mysli například odklidit předměty, které jsou v cestě (nikoli uklidit špínu), nebo třeba něco pročistit/vyčis­tit, aby něco bylo průchozí, ale opět nebudete čistit špínu. Nebo se toto sloveso dá přeložit jako uklidit na místo, ale nikoli něco vyčistit od špíny, ale odnést věci, které jsou třeba rozházené na zemi, na své místo.

He cleared his throat. TTT *7
Doslova si odkašláním pročistil hrdlo od nečistot, od něčeho, co mu bránilo v průchodu vzduchu – na toto spojení můžete běžně narazit v knihách.
She cleared the plates after dinner. TTT *8
Uklidila je ze stolu, dala je tam, kam patří, ale nebavíme se zde o tom, že by je umývala.
The police officers are clearing the square. TTT *9
Policisté zde třeba říkají lidem, aby uhnuli stranou aby bylo náměstí volné či průchozí. Rozhodně náměstí však nečistí.

clear (adj)

Význam přídavného jména clear/'klɪə/ se slovesem opět velmi úzce souvisí. Řekli jsme si, že sloveso nevyjadřuje čistění od nečistot, a podobně to bude i zde. Základní významy tohoto přídavného jména jsou následující:

 • clear/'klɪə/ = jasný, zřetelný, srozumitelný
 • clear/'klɪə/ = průzračný, průhledný, čirý
 • clear/'klɪə/ = vyklizený, volný, průjezdný, průchozí

Jak vidíte, ani jeden význam nesouvisí s čistotou. Pokud někdo mluví a jeho projev je jasný, není obrazně nic v cestě, co by vám mělo bránit v porozumění. Stejně tak může být ale i jasná obloha, protože na ní nejsou mraky, které by vám vadily při pohledu na modrou oblohu.

Podobné je to třeba s tekutinou, která je čirá, protože vám v ní nic nevadí při pohledu skrz. No a nakonec si vezměte třeba šuplík nebo skříň. Pokud v nich nic není, jsou vyklizené (ačkoli zde se nabízí i slovíčko empty).

Když třeba policisté z předchozí příkladové věty zařídili, aby se lidé na náměstí rozestoupili, bylo pak průchozí či průjezdné.

It was clear that he was lying. TTT *10
Her answer wasn't very clear. TTT *11
He woke up with a clear head the following morning. TTT *12
The sky was clear. It was a lovely day. TTT *13
We have a new HD television. I can't believe how clear the picture is. TTT *14  

Příslovce od tohoto přídavného jména je pak clearly/'klɪəli/ = jasně, zřetelně, čistě.

clean the plates / clear the plates

Na závěr si ukážeme zajímavou dvojici vět. Pokud jste četli pozorně, rozdíl mezi větami v nadpisu je vám už jasný.

Když jste třeba v restauraci a po skončení večeře si vás číšník moc nevšímá, vy máte před sebou stále prázdné talíře, můžete ho poprosit, aby ty talíře odnesl, proto řeknete:

Could you clear our plates? = Mohl byste uklidit/odnést naše talíře?

Neřešíte tady pochopitelně, že talíře jsou po jídle špinavé a někdo je asi bude umývat. Jde vám jen o to, aby je číšník odnesl pryč, aby je odnesl tam, kam patří. Vy pak budete mít prázdný stůl.

Kdybyste však číšníka poprosili za použití slovesa clean, asi by ho to moc nepotěšilo, protože umývání není jeho práce:

Could you clean our plates? = Mohl byste vyčistit/umýt naše talíře?

A v restauraci ještě zůstaneme. Představte si, že přijdete někam na oběd, sednete si, a zjistíte, že stůl je špinavý (třeba je na ubrusu flek). Co řeknete číšníkovi?

A: The table isn't clean.
B: The table isn't clear.

Co bude správně? Věta A nebo věta B?
Odpověď najdete v žárovce: TTT *15

Pozn.: Pokud vás zajímá slovní zásoba z oblasti domácích prací (domácí práce), přečtěte si článek HOUSEWORK (domácí práce).

Překlad:
 1. Můžeš uklidit na stole?
 2. Vyčistila tu mísu a dala ji do skříně.
 3. Vyčisti to, než to znovu použiješ.
 4. Okna jsou čistá.
 5. Můžeš přinést nějaké čisté ručníky?
 6. Její kuchyně je vždy perfektně čistá.
 7. Odkašlal si.
 8. Po večeři uklidila talíře.
 9. Policisté uvolňují náměstí.
 10. Bylo jasné, že lže.
 11. Její odpověď nebyla moc jasná.
 12. Dalšího rána se probudil s jasnou hlavou.
 13. Obloha byla jasná. Byl krásný den.
 14. Máme novou HD televizi. Nemůžu uvěřit, jak jasný má obraz.
 15. Správně je možnost A, protože v možnosti B byste číšníka upozorňovali, že na stole něco leží, třeba solnička, což by vám ale asi vadit nemělo.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

STARTER

Osobní hygiena

Slovíčka spojená s osobní hygienou.

UPPER-INTERMEDIATE

Clean, cleanliness, cleanse

Slovíčko CLEAN asi znáte, ale co odvozené CLEANLINESS a příbuzné CLEANSE?

INTERMEDIATE

Jak přeložit: čisticí prostředky

Prací prášek či gel, přípravky na nádobí či úklid domácnosti. Na to vše se dnes zaměříme.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno CLEAN vs. CLEAR 6 5639 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 9 lety