Help for English

Osobní hygiena

STARTER Vydáno dne 08.11.2017

Slovíčka spojená s osobní hygienou.bath
bath - koupel
BrE
/'bɑ:θ/ Přehrát
AmE
/'bæθ/ Přehrát

noun - the act of washing your body in a bathtub

bathroom
bathroom - koupelna, záchod, umývárna
BrE
/'bɑ:θru:m/ Přehrát
AmE
/'bæθru:m/ Přehrát

noun - the room where you can wash, have a bath or a shower, there is sometimes a toilet, too

brush
brush - vykartáčovat, vyčistit (kartáčem)
BrE
/'brʌʃ/ Přehrát
AmE
/'brʌʃ/ Přehrát

verb - to clean with a brush

shampoo
shampoo - šampón, šampon
BrE
/ʃæm'pu:/ Přehrát
AmE
/ʃæm'pu:/ Přehrát

noun - a kind of liquid soap that you use for washing your hair

shower
shower - sprcha, sprchový kout
BrE
/'ʃaʊə/ Přehrát
AmE
/'ʃaʊər/ Přehrát

noun - a piece of equipment which produces a spray of water to wash your body, it can also be a small room or a part of a room where you wash

soap
soap - mýdlo
BrE
/'səʊp/ Přehrát
AmE
/'soʊp/ Přehrát

noun - a thing made from oils and fats which people use to wash their body, it usually smells nice and can be of any colour

toilet
toilet - záchod, záchodová mísa, klozet
BrE
/'tɔɪlət/ Přehrát
AmE
/'tɔɪlət/ Přehrát

noun - a large flushable bowl with a seat on it that you can use to get rid of the waste material in your body, a small room with such a bowl in it

toilet paper
toilet paper - toaletní papír
BrE
/'tɔɪlət peɪpə/ Přehrát
AmE
/'tɔɪlət peɪpər/ Přehrát

noun - soft paper that you use when you go to the toilet

toothpaste
toothpaste - zubní pasta, pasta na zuby
BrE
/'tu:θpeɪst/ Přehrát
AmE
/'tu:θpeɪst/ Přehrát

noun - a substance that you put on the toothbrush and brush your teeth with it

wash
wash - mýt, umýt, mýt se, umýt se
BrE
/'wɒʃ/ Přehrát
AmE
/'wɑ:ʃ/ Přehrát

verb - to clean with waterPokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Cvičení: Rod podstatných jmen

Jaké osobní zájmeno byste vybrali pro uvedená podstatná jména?

STARTER

Osobní data

Slovíčka potřebná pro vyplnění základních osobních údajů do formuláře.

STARTER

Cvičení: Family #1

Cvičení, ve kterém si otestujete znalost tzv. přivlastňovacího pádu a slovíček označujících členy rodiny.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář