Help for English

Okruhy STARTER

STARTER

Osobní data

Marek Vít | 8. 11. 2017

Slovíčka potřebná pro vyplnění základních osobních údajů do formuláře.

Pokračování článku »

STARTER

Osobní hygiena

Marek Vít | 8. 11. 2017

Slovíčka spojená s osobní hygienou.

Pokračování článku »

STARTER

Restaurace

Marek Vít | 29. 10. 2017

Slovíčka spojená s restauracemi.

Pokračování článku »

STARTER

Na obloze

Marek Vít | 29. 10. 2017

Slovíčka spojená s oblohou.

Pokračování článku »

STARTER

Denní rutina - podstatná jména

Marek Vít | 29. 10. 2017

Podstatná jména spojená s denní rutinou.

Pokračování článku »

STARTER

Den

Marek Vít | 29. 10. 2017

Části dne a další slovíčka spojená se dny.

Pokračování článku »

STARTER

Kalendář

Marek Vít | 29. 10. 2017

Slovíčka spojená s kalendářem, dny, měsíci a roky.

Pokračování článku »

STARTER

Gramatická slůvka

Marek Vít | 29. 10. 2017

Základní spojky, zájmena a příslovce.

Pokračování článku »

STARTER

Místní předložky

Marek Vít | 29. 10. 2017

Základní místní předložky.

Pokračování článku »

STARTER

Širší rodina

Marek Vít | 27. 10. 2017

Slovíčka označující členy širší rodiny.

Pokračování článku »

STARTER

Peníze

Marek Vít | 27. 10. 2017

Slovíčka spojená s penězi.

Pokračování článku »

STARTER

Lidé

Marek Vít | 27. 10. 2017

Slovíčka označující různé osoby.

Pokračování článku »

STARTER

Fast food

Marek Vít | 27. 10. 2017

Slovní zásoba spojená s fast food restauracemi.

Pokračování článku »

STARTER

Přátelství

Marek Vít | 27. 10. 2017

Slovní zásoba spojená s přátelstvím a vztahy.

Pokračování článku »

STARTER

Způsob, jak se co dělá

Marek Vít | 27. 10. 2017

Příslovce vyjadřující způsob, jak se něco dělá.

Pokračování článku »