Help for English

Gramatická slůvka

STARTER Vydáno dne 29.10.2017

Základní spojky, zájmena a příslovce. 
and - a
BrE
/'ænd/ Přehrát
AmE
/'ænd/ Přehrát

conjunction - as well as

 
because - protože
BrE
/bɪ'kɒz/ Přehrát
AmE
/bɪ'kɔ:z/ Přehrát

conjunction - for the reason that

 
but - ale
BrE
/'bʌt/ Přehrát
AmE
/'bʌt/ Přehrát

conjunction - however, a word used to connect contrasting clauses or phrases

 
so - tak, tedy
BrE
/'səʊ/ Přehrát
AmE
/'soʊ/ Přehrát

adverb - therefore

 
then - potom, pak
BrE
/'ðen/ Přehrát
AmE
/'ðen/ Přehrát

adverb - next

 
what - co
BrE
/'wɒt/ Přehrát
AmE
/'wɑ:t/ Přehrát

pronoun - which thing?

 
when - kdy
BrE
/'wen/ Přehrát
AmE
/'wen/ Přehrát

adverb - at what time

 
where - kde, kam
BrE
/'weə/ Přehrát
AmE
/'wer/ Přehrát

adverb - at / to which place

 
who - kdo, komu
BrE
/'hu:/ Přehrát
AmE
/'hu:/ Přehrát

pronoun - what person, to which person

 
why - proč
BrE
/'waɪ/ Přehrát
AmE
/'waɪ/ Přehrát

adverb - for what reasonPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

BUSINESS 05: Spojky a spojovací výrazy

Umíte používat i pokročilejší anglické spojky a spojovací výrazy? V anglických emailech a dopisech se mohou hodit. Toto téma rozhodně není určeno pouze studentům se zájmem o obchodní angličtinu.

PRE-INTERMEDIATE

Složená neurčitá zájmena a příslovce

Umíte správně používat zájmena příslovce typu something, nobody, anywhere?

INTERMEDIATE

IF vs. IN CASE

Mnoho studentů zaměňuje spojení IN CASE za spojku IF. Myslí si totiž, že mají stejný význam i použití, což však není pravda.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář