Help for English

Gramatická slůvka

STARTER Vydáno dne 29.10.2017

Základní spojky, zájmena a příslovce. 
and - a
BrE
/'ænd/ Přehrát
AmE
/'ænd/ Přehrát

conjunction - as well as

 
because - protože
BrE
/bɪ'kɒz/ Přehrát
AmE
/bɪ'kɔ:z/ Přehrát

conjunction - for the reason that

 
but - ale
BrE
/'bʌt/ Přehrát
AmE
/'bʌt/ Přehrát

conjunction - however, a word used to connect contrasting clauses or phrases

 
so - tak, tedy
BrE
/'səʊ/ Přehrát
AmE
/'soʊ/ Přehrát

adverb - therefore

 
then - potom, pak
BrE
/'ðen/ Přehrát
AmE
/'ðen/ Přehrát

adverb - next

 
what - co
BrE
/'wɒt/ Přehrát
AmE
/'wɑ:t/ Přehrát

pronoun - which thing?

 
when - kdy
BrE
/'wen/ Přehrát
AmE
/'wen/ Přehrát

adverb - at what time

 
where - kde, kam
BrE
/'weə/ Přehrát
AmE
/'wer/ Přehrát

adverb - at / to which place

 
who - kdo, komu
BrE
/'hu:/
AmE
/'hu:/ Přehrát

pronoun - what person, to which person

 
why - proč
BrE
/'waɪ/ Přehrát
AmE
/'waɪ/ Přehrát

adverb - for what reasonPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

BUSINESS 05: Spojky a spojovací výrazy

Umíte používat i pokročilejší anglické spojky a spojovací výrazy? V anglických emailech a dopisech se mohou hodit. Toto téma rozhodně není určeno pouze studentům se zájmem o obchodní angličtinu.

STARTER

Způsob, jak se co dělá

Příslovce vyjadřující způsob, jak se něco dělá.

PRE-INTERMEDIATE

Složená neurčitá zájmena a příslovce

Umíte správně používat zájmena příslovce typu something, nobody, anywhere?

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář