Help for English

IF vs. IN CASE

INTERMEDIATE Vydáno dne 06.09.2017

Mnoho studentů zaměňuje spojení IN CASE za spojku IF. Myslí si totiž, že mají stejný význam i použití, což však není pravda. (přepracovaný článek z roku 2011)IF vs. IN CASE

Studenti velmi často zaměňují spojku IF za spojení IN CASE. Jsou sice podobné, ale ne stejné. Začneme však od začátku.

in case of (sth) = v případě (něčeho)

Tato předložková vazba je poměrně známá a používá se, když chcete upozornit na to, co dělat, když se stane například nějaká hrozba. Podstatné jméno case/'keɪs/ znamená případ, proto toto celé spojení překládáme v případě. Zde se používá bez členu.

In case of fire, break the glass. TTT
In case of emergency, press this button. TTT
She knows how to get out in case of emergency. TTT 

Toto spojení má podobný význam jako podmínková věta:

In case of fire, break the glass. TTT
If there is a fire, break the glass. TTT 

Zatím jsme vám asi neřekli nic překvapivého. Nesmíte však zaměňovat předložkou vazbu in case of a spojovací výraz in case.

I když spojení in case of má velice blízko k podmínkovým větám, samotné in case nikoli.

in case … = pro případ, že (by) …

Pokud totiž za in case není předložka of, nejedná se o spojení v případě, že, ale pro případ, že (by).

Někteří mají problém rozlišit české “v případě” a “pro případ, že”. V prvním spojení jde o běžnou podmínkovou spojku s významem pokud, jestli. V druhém spojení se ale jedná o určitou prevenci. Chcete něco preventivě udělat: “kdyby náhodou…”

Při použití spojení in case se připravujeme na situaci, která možná nastane, ale není nutné splnit nějakou podmínku. Nejedná se tedy o běžnou podmínkovou větu.

Porovnejte:

You should pack your swimsuit in case there's a pool. TTT
Měla by sis zabalit plavky pro případ, že tam bude bazén.
Měla by sis zabalit plavky, kdyby tam byl (náhodou) bazén.

You should pack your swimsuit if there's a pool. Go and check their website. TTT
Měla by sis zabalit plavky v případě, že tam je bazén. Běž se podívat na jejich web.
Měla by sis zabalit plavky, pokud/jestli tam je bazén. Běž se podívat na jejich web.

I'll take an umbrella in case it rains. TTT
Vezmu si (raději) deštník pro případ, že bude pršet.
Vezmu si (raději) deštník, kdyby (náhodou) pršelo / mělo pršet.

I'll take an umbrella if it rains. TTT
Vezmu si deštník v případě, že bude pršet.
Vezmu si deštník, pokud/jestli bude pršet.

We'll buy more wine in case more people come. TTT
Koupíme více vína pro případ, že přijde více lidí.
Koupíme více vína kdyby přišlo / mělo přijít více lidí.

We'll buy more wine if more people come. TTT
Koupíme více vína v případě, že přijde více lidí.
Koupíme více vína, pokud/jestli přijde více lidí.

Další příklady (zkuste si věty sami přeložit, než nahlédnete pod žárovky):

You should insure the parcel in case it gets damaged. TTT
You will lose a lot of money if it gets damaged and it isn't insured. TTT 

Take out insurance in case the shipment gets damaged. TTT
Use the insurance if the shipment gets damaged. TTT 

I'll give you my phone number in case you have any questions. TTT
Call me if you have any questions. TTT 

I don't want to leave my office in case Mr Jones phones. TTT
If Mr Jones phones and I'm not in the office, he's going to use a different provider. TTT 

I'll make more salad in case you're hungry when you get back. TTT
You can have the salad if you're hungry when you get back. TTT 

I'll take some cash in case they don't accept credit cards. TTT
I can withdraw some cash from an ATM later if they don't accept credit cards. TTT 

I've bought a chicken in case your mother wants to stay for dinner. TTT
I will make the chicken if your mother wants to stay for dinner. TTT 

Take a map in case we get lost. TTT
We will use the map if we get lost. TTT 

You should keep some candles in case there's a power cut again. TTT
You can light the candles if there's a power cut. TTT 

Let's take some sandwiches in case we get hungry. TTT
We can eat the sandwiches if we get hungry. TTT 

We keep the bedroom door open in case the baby cries. TTT
If the baby cries, we will hear it. TTT 

Let me give you my business card, in case you remember something. TTT
If you remember something, please call me. TTT 

You should see a doctor in case it's something serious. TTT
You should see a doctor if the discomfort doesn't stop within two days. TTT 

Jak vidíte na příkladech, spojovací výraz in case vyjadřuje určitou prevenci a do českých vět můžete často dosadit “raději”, “kdyby náhodou” apod.

in case v minulosti

Příkladové věty byly pouze v přítomném a budoucím času, nebo v rozkazu. Běžné je ale i použití v času minulém.

I took some cash in case they didn't accept credit cards, but they did. TTT
I took an umbrella in case it rained, but the sky was clear the whole time. TTT
We took a map in case we got lost, but we found their house easily. TTT
I gave him your phone number in case he needed to call you. TTT
I knocked very loudly in case they didn't hear me. TTT 

in case na začátku souvětí

Ač se spojení in case většinou dává doprostřed souvětí (uvozuje vedlejší větu, která se zmiňuje až jako druhá), může být občas použito i na začátku.

In case you need to reach me, here's my phone number. TTT
In case I forget later, here are the keys to my flat. TTT 

in case + should

Spojení můžeme doplnit způsobovým slovesem should – kdybyste potřeboval, kdybyste (náhodou) měl potřebovat.

I'll give you my number in case you should need it. TTT
I'll give you my number in case there should be some changes in the plan. TTT
I bought more meat yesterday in case we should need it. TTT
She wrote down the name of the oil in case she should forget it. TTT 

in case + přítomný/minulý čas

U spojení in case používáme přítomný nebo minulý čas (nikoli budoucí):

I'll give you my number in case you will need it.
I'll give you my number in case you need it.
I gave him my number in case he needed it.

in case vs. if vs. when

Spojovací výraz in case tedy znamená pro případ, kdyby náhodou apod.

Spojka if znamená pokud, jestli a uvozuje běžnou podmínkovou větu (více o podmínkových větách se dočtete zde).

Podobně pak pracujeme se spojkou when, která uvozuje vedlejší větu časovou a znamená . V některých případech se hodí více než if. Více se dočtete v článku WHEN vs. IF.

I'll give you his number in case you need it. = Dám ti to číslo kdybys ho potřeboval. TTT
I'll give you his number if you need it. = Dám ti to číslo, pokud/jestli ho potřebuješ/budeš potřebovat. TTT
I'll give you his number when you need it.= Dám ti to číslo, ho budeš potřebovat. TTT

Pozn.: Ani u jedné z těchto tří spojek nebude ve vedlejší větě budoucí čas.

just in case = kdyby náhodou

S tímto významem pak souvisí spojení just in case, které lze přeložit kdyby náhodou nebo jen pro jistotu. Jde vlastně o nedokončení druhé věty.

I've bought more wine in case there are more guests. TTT
I've bought more wine. Just in case. TTT 

I'll give you the number anyway. Just in case. TTT
I ordered twice as many cartridges, just in case. TTT
Take some cash. You know, just in case. TTT
He's not afraid of the lioness, but he's wearing a leather jacket. Just in case. TTT 

další použití in … case

Na závěr si ještě ukážeme pár dalších vazeb se slůvkem case (případ).

in any case = v každém případě, stejně (tak či tak)

I don't know why she should turn me down. In any case, I'm going to call her and ask her out. TTT
I'm sure you'll catch the train, but in any case, you can take a taxi. It's not that far. TTT 

in that case = v tom případě

I don't have enough money, sir. – In that case you can't buy the ice cream. TTT
I couldn't go to the concert, I was sick. – Well, in that case why didn't you give the ticket to someone? TTT 

Nyní si můžete získané znalosti otestovat.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

IF vs. IN CASE (test)

Umíte správně použít spojku IF a spojení IN CASE?
PRE-INTERMEDIATE

WHEN vs. IF

Krátký článek o častém problému v použití spojek WHEN a IF. (přepracovaný článek z roku 2008)

ADVANCED

WILL a WOULD v podmínkových větách

Článek o tom, kdy a za jakých okolností se používá ve vedlejších podmínkových větách WILL a WOULD.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno IF vs. IN CASE 13 22316 Od DesperateDan poslední příspěvek
před 2 lety