*
Help For English - angličtina na internetu zdarma!
English Me
*

BUSINESS 05: Spojky a spojovací výrazy

Vydáno dne 27.11.2009

Umíte používat i pokročilejší anglické spojky a spojovací výrazy? V anglických emailech a dopisech se mohou hodit. Toto téma rozhodně není určeno pouze studentům se zájmem o obchodní angličtinu.

Course Map (mapa kurzu)


Unit 05: EMAILS

TIPS and TRICKS: Spojky a spojovací výrazy


V páté lekci našeho kurzu obchodní angličtiny mluvíme o psaní emailů a nejdůležitější kapitolu Jak napsat anglický email si můžete přečíst ZDE.

V sekci TIPS and TRICKS však ještě zůstaneme. Jedné velice důležité součásti formálních emailů jsem se rozhodl věnovat zvláštní kapitolu.

Pokud se bavíme o formálních emailech (a dopisech) je třeba zdůraznit, že pokud chcete 'vyšperkovat' váš email nebo dopis, určitě vám mohou velice pomoci spojky (conjunctions) a spojovací výrazy (linking words).

Dnes se zaměříme převážně na spojovací slova (linking words), která nenajdete uprostřed věty, ale na začátku věty.

Spojovací výrazy jsem rozdělil do několika kategorií podle významu.

Malými písmeny pod názvem kategorie najdete nejznámější spojky, které můžete právě zaměnit za spojky méně známé, které však dodají vašemu emailu (nebo i dopisu) větší dávku formality.Přidávání, dodávání
and, also, too

Firstly,...
Secondly,...
Finally,...
Lastly,...

Firstly, I would like to thank you for your kind words.
Secondly, there are some issues I need to discuss with you.
Finally, I was wondering whether you could send me some new samples.

Pozn.: Dejte si pozor na rozdíly mezi FIRST/FIRSTLY/AT FIRST.
Více v samostatném článku ZDE.

 

Furthermore,...
Moreover,...
What is more,...
In addition,...

Your driver was quite rude to our receptionist.
What is more, some of the delivered items did not match the ones ordered.

 

Not only...(but)...

Not only was the driver rude to our receptionist, (but) some of the delivered items did not match the ones ordered.
Pozn.: Pozor na inverzi (přehozený slovosled). Více ZDE.


Pozn.: Zde bych také rád zmínil spojení 'as well' a 'as well as':

as well
= také můžete dát na konec věty místo 'too'
as well as = stejně jako

Our general manager will have a speech there as well.
They discussed the budget as well as the forecast for next year.


both...and...

They discussed both the budget and the forecast for next year.
We are going to deliver both the wheels and the frames.
Both the management and the employees will have to attend the meeting.

 

 

Příčina a důsledek
because, because of, so

That is why...
For this reason...
Consequently,...
Therefore,...
As a result,...

As you have been informed, the delivered items did not match the ones ordered. Therefore, we have decided to terminate our contract.

 

due to...
owing to...
Pozor! Nejedná se o spojky, ale o složené předložky, proto po nich nemůže stát vedlejší věta.
Můžete si však pomoci vazbou 'the fact that'.

We have decided to terminate the contract owing to discrepancies in the shipment.
We have decided to terminate the contract due to the fact that the delivered items did not match our order.

 

since
as

Slovíčka SINCE a AS vás zde možná překvapí, ale používají se také podobně jako spojka BECAUSE, když víme, že uvedená informace je pro čitatele známá.

Since you did not deliver the parcel on time, we have to terminate our contract.
We have to terminate our contract, since you did not deliver the parcel on time.

Více o příčinných a důvodových větách se dočtete ZDE.

 

thus ðʌs velmi formální
hence
hens velmi formální

He is the CEO. Thus, it would be inappropriate to call him Jack.
He is the CEO. It would thus be inappropriate to call him Jack.
Our software is very user friendly and thus easy to operate.
They are planning to dismiss five managers and thus (to) cut costs.

I have been extremely busy recently, hence the delayed reply, for which I apologize.
The new manager is very enthusiastic, hence optimistic.

Pozn.: Tyto dva výrazy jsou velice formální a synonyma jsou jen v určitých případech, proto buďte opatrní při jejich použití. Na druhou stranu je určitě dobré znát je zatím alespoň pasivně.

 

Protichůdné informace (kontrast)
but, although, even though

Nevertheless,... Velmi formální.
However,...

Pokud použijete tato slova jako spojky, měla by být oddělena čárkou. 'Nevertheless' je formálnější a většinou pouze uvozuje větu. 'However' však bývá pro zdůraznění často uprostřed věty (nezapomeňte oddělit čárkami). Podrobně rozebráno ve čtvrté lekci.

Pozn.: Místo NEVERTHELESS můžete často použít také NONETHELESS.

We are satisfied with your deliveries. Nevertheless, your customer service should improve.
We are satisfied with your deliveries. Nonetheless, your customer service should improve.

We are satisfied with your deliveries. However, your customer service should improve.
We are satisfied with your deliveries. Your customer service, however, should improve.
We are satisfied with your deliveries. Your customer service should, however, improve.
We are satisfied with your deliveries. Your customer service should improve, however.

 

despite / in spite of
Pozor! Jedná se o předložkové vazby, proto po nich nemůže stát vedlejší věta.

Despite we are satisfied with your deliveries, your customer service should improve.
In spite of we are satisfied with your deliveries, your customer service should improve.

Despite our satisfaction with your deliveries, your customer service should improve.
In spite of our satisfaction with your deliveries, your customer service should improve.

Your customer service should improve despite our satisfaction with your deliveries.
Your customer service should improve in spite of our satisfaction with your deliveries.

Pozor! despite of neexistuje
Použijte buď samotné despite nebo in spite of.

Více v článku i přípustkových větách ZDE.

 

yet

YET znáte určitě jako příslovce, které se nejčastěji pojí s předpřítomným časem. Může se však také jednat o spojku ve významu 'přesto'.

We are satisfied with your deliveries. Yet, your customer service should improve.
We are satisfied with your deliveries and yet your customer service should improve.

It will be inexpensive yet effective solution to your problem.
Your CEO is incompetent, yet many employees think he is the best they've ever had.

 

On the one hand,...on the other hand...
Více v kapitole Word and Phrase Analyses páté lekce.

On the one hand, he has excellent results, but on the other hand he doesn't get along with his colleagues.
He has excellent results. On the other hand, he doesn't get along with his colleagues.

 

On the contrary,...

We are not happy with your service. On the contrary, we are deeply dissatisfied.

 

while
whereas weər'æz formálnější

WHILE znáte jako časovou spojku (zatímco). WHILE se dá použít i jinak než časově a v tomto významu se můžete také často setkat se spojkou WHEREAS.

Your old secretary was highly inefficient whereas (while) your new assistant is the exact opposite.

 

Účel

Účel vyjadřujeme nejčastěji infinitivem (I went out to buy some bread ). Občas však studenti neví, že možností je mnohem více:

in order to
so as to velmi formální

I went to see the manager to clarify some things.
I went to see the manager in order to clarify some things.
I went to see the manager so as to clarify some things.

so that
in order that velmi formální

Tyto dvě vazby se nejčastěji pojí s modálními slovesy can / could.

I went to see the manager so that I could clarify some things.
I went to see the manager in order that I could clarify some things.
poslední věta je opravdu až příliš formální

Více v článku Účelový infinitiv a účelové věty.

 

Podmínka
if

whether

Velice užitečná spojka, o které se dočtete více v samostatném článku ZDE.


provided (that)

providing (that)

We are ready to purchase 5,000 pieces of this item, providing (that) the quality and prices stay the same.
Provided that you pay in advance, we can guarantee a discount of 10 per cent.

suppose (that)
supposing (that)

Supposing (that) you are not able to deliver the goods on time, what compensation will you offer?

Slovíčko SUPPOSE má velmi široké použití:

Určitě je třeba zmínit vazbu 'be supposed to', kterou využijete v obecné angličtině, ale také v obchodní (jednání, reklamace, atd.)
Také se 'suppose' používá ve zdvořilostních vazbách.

Více se dočtete v samostatném článku ZDE.

 

unless

Unless the quality of your products stays the same, we will not be able to order more pieces.
I am going to have to dismiss you, unless you change your attitude towards work.

Po spojce UNLESS je kladná věta. Zápor je již vyjádřen v samotné spojce:

I am going to have to dismiss you, if you don't change your attitude towards work.
I am going to have to dismiss you, unless you change your attitude towards work.

Pozn.: Nepleťte si spojky UNLESS (podmínková) a UNTIL (časová).
Více se dočtete v samostatném článku ZDE.

 

as long as

We are ready to purchase 5,000 pieces of this item, as long as the quality and prices stay the same.
We can guarantee a discount of 10 per cent, as long as you pay in advance.

 

Vyjádření názoru

In my opinion,...
In my view,...
From my point of view,...

In my opinion, we should reconsider our pricing policy.
From my point of view, this is a great way to attract more clients.


As far as I know,...

As far as I am concerned,...

As far as I know, that shipment has not been dispatched.
As far as I am concerned, I think we should hire him.


Pozn.: Vazbu 'as far as something is concerned' můžeme použít i jinde.
Má význam 'pokud jde o'. Např.:

as far as money is concerned

as far as your salary is concerned
as far as the bonus structure is concerned

As far as money is concerned, there is no problem to pay in advance.
As far as your salary is concerned, I can guarantee a pay rise.

 

Shrnutí a zobecnění

In conclusion,...
To sum up,...

In conclusion, I would like to thank all of you for great cooperation.
In conclusion, I wish to point out that we have not reached our target for this year and since it is the end of November, I find it quite unlikely.
To sum up, if the deliveries should be delayed again and your drivers should be rude to our assistants, we will have to cancel all our subsequent orders.


In general,...

On the whole,...
All in all,...

On the whole, I believe that our cooperation will be fruitful in the foreseeable future.
All in all, I think you have done an excellent job.

 

Závěr

Znali jste tyto spojovací výrazy? Určitě po vás nebudu chtít, abyste se je hned všechny naučili. Je však dobré si vybrat ty, které se vám 'líbí', nebo ty, které už znáte. Snažte se je pak častěji používat v dopisech a emailech.

Také si všímejte, jak ostatní (například vaši zahraniční obchodní partneři) tyto spojky používají. Možná máte pocit, že jste se s nimi nesetkali, ale poté, co jsem je zde vyjmenoval, si jsem jist, že si jich nyní začnete více všímat (hlavně pokud používáte angličtinu v práci).

Pochopitelně platí, že 'květnatější' spojky se hodí nejen v psané angličtině, ale i mluvené. Proto se snažte začít alespoň některé více používat.Články ze stejné rubriky:

Roman Svozílek je soukromý učitel angličtiny s dvacetiletou praxí. Zaměřuje se především na firemní výuku v Praze. Na těchto webových stránkách spolupracuje od roku 2008.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno BUSINESS 05: Spojky a spojovací výrazy 37 43496 Od Zuzka B. poslední příspěvek
před 6 lety

Přihlášení


Menu


Partneři stránek

Anglické učebnice a beletrie s 15 % slevouCopyright 2005–2017 Vitware s.r.o.
ISSN 1803–8298