Help for English

Příčinné a důvodové věty

INTERMEDIATE Vydáno dne 22.02.2020

Jak se v angličtině tvoří vedlejší věty příčinné a důvodové? Jaký je rozdíl mezi spojkami BECAUSE, AS, SINCE a FOR?Příčinné a důvodové věty (adverbial clauses of reason)

Mezi vedlejší věty příslovečné patří vedle např. vět časových a podmínkových také vedlejší věty příčinné či důvodové. Jsou to vedlejší věty, na které se můžeme zeptat proč? z jakého důvodu? z jaké příčiny? (v angličtině např. why? what for?) a odpovídáme protože… (v angličtině because…)

V češtině by se jednalo třeba o tyto vedlejší věty:

 • Zůstal jsem doma, protože mi nebylo dobře.
 • Je unavený, protože byl v posilovně.
 • Těší se na víkend, protože pojede s rodiči lyžovat.

Pozor, nepleťte si je s vedlejšími větami účelovými. Tam se ptáme proč? za jakým účelem? a odpovídáme aby

 • Teple se oblékl, aby nenastydl.
 • Byl jsem opatrný, abych se nezranil.

Vedlejším účelovým větám se věnujeme v článku Účelový infinitiv a účelové věty.

Spojka BECAUSE

Nejčastější a nejuniverzálnější spojkou ve vedlejších příčinných a důvodových větách je spojka because/bɪ'kɒz/. Vedlejší věta s touto spojkou může v souvětí stát na prvním místě i na druhém místě, nebo dokonce může taková věta stát samostatně jako odpověď na otázku.

I called him because I was worried. TTT *1
Because I was worried, I called him.
Why did I call him? Because I was worried.

Všimněte si, že pokud vedlejší věta následuje za hlavní, nepíšeme mezi větami čárku.

I fell asleep because I was tired. TTT *2
She left early because she needed to pick up her son from school. TTT *3
My dog was sick because he'd eaten something he shouldn't have. TTT *4  

Výjimkou jsou případy, kdy by bez čárky mohlo dojít ke změně významu. Obvykle k tomu dochází tehdy, je-li hlavní věta záporná.

I didn't read the book, because I'd seen the movie. TTT *5  

Pokud bychom čárku vynechali, mohlo by to být pochopeno tak, že jsem tu knihu četl, ale ne proto, že jsem viděl už film, ale z jiného důvodu.

Ve vedlejších příčinných větách se velmi často setkáme s předminulým časem.

He was crying because he'd lost his favorite stuffed animal. TTT *6
There was no beer because I'd forgotten to buy it. TTT *7
She had trust issues because she had been betrayed before. TTT *8  

Mluvíme-li totiž o něčem v minulosti, příčina toho se pravděpodobně stala ještě předtím. Tato posloupnost časů by měla být vyjádřena právě předminulým časem.

V hovorové řeči se často because zkracuje na cause/'kɔ:z/ či cos/'kəz/.

Spojky SINCE a AS

Ve významu protože se používají ještě další dvě spojky – since/'sɪns/ a as/'æz/. Obě mohou mít i další významy – since může být časové od té doby a as je časové jakmile).

Ve významu protože se se spojkami since/as setkáte spíše ve formálnějším stylu. Používají se zpravidla tehdy, když víme, že děj příčinné věty je pro posluchače něco známého, již o tom ví.

Since you're here, we can discuss the proposal. TTT *9
Since it's late, I'll try to make it short. TTT *10
Since I'm going there anyway, I can give you a ride. TTT *11
As he's failed his final exam, he will have to resit it this fall. TTT *12
As I'm a vegetarian I was happy to see a large selection of vegetarian dishes. TTT *13
As he doesn't have a car, he always rides his bicycle around town. TTT *14  

Protože se jedná o něco známého, je vedlejší věta v těchto případech většinou na začátku souvětí. I obrácené pořadí je ale možné.

He asked me if he could sleep on my couch as he didn't have the money for a hotel. TTT *15
I'm selling my ticket since I can't go. TTT *16  

Tyto spojky ale nelze použít jako odpověď na otázku:

Why are you selling your ticket? – Because I can't go. TTT *17 (nikoliv as ani since)

Spojka FOR (pro pokročilejší)

Existuje ještě jedna spojka, která vyjadřuje něco jako protože – je to spojka for/'fɔ:/. Používá se především ve velmi formálním či literárním stylu a to tehdy, když chceme k nějakému tvrzení dodat příčinu (odděluje se vždy čárkou nebo pomlčkou). Do češtiny toto slovíčko potom překládáme např. jako neboť, jelikož.

He was speechless, for he had never seen such a beautiful woman. TTT *18
She would never shed a tear, for she did not want her husband to be even more miserable. TTT *19
Do not worry, for I have other news as well. TTT *20
What he needs is hope, for I'm afraid he's given up. TTT *21
She must have hit her head, for she immediately collapsed afterwards. TTT *22  

Ve starší angličtině se můžete setkat i s použitím této spojky na začátku souvětí, ale v současném jazyce toto není možné.

Participium (pro pokročilejší)

Zvláštním typem vedlejších příčinných vět jsou věty vyjádřené tzv. participiem. Participium tu odpovídá českým přechodníkům, ale je daleko jednodušší. Participium je jednoduše sloveso s koncovkou -ing. Vedlejší věta potom nebude mít podmět, pouze toto sloveso.

Not knowing what to do, she started crying. TTT *23
Working night shifts, I usually sleep until early afternoon. TTT *24
Having nothing else to do, he went to bed. TTT *25
Being really tired, I went to bed. TTT *26  

Pokud by se jednalo o příčinu, která předcházela nějakému ději, je potřeba použít dokonavé participium, které se tvoří pomocí having + minulého příčestí (having been, having done, having lost, having finished apod.)

Having lost her phone, she asked her friend if she could use his. TTT *27  

Tento jev také patří spíše do formálního či literárního stylu. Více se o něm dočtete v článku Participium.

Další vyjádření důvodu či příčiny

Důvod či příčinu můžeme vyjádřit i bez vedlejší věty, a to pomocí příslovečného určení. Ta potom začínají např. složenou předložkou because of, due to, thanks to apod.

It all happened because of you. TTT *28
The cyclist survived thanks to his helmet. TTT *29
The trip was canceled due to bad weather. TTT *30
Owing to the storm, the schools in the region were closed. TTT *31
On account of recent heavy rains, the river has been temporarily closed to recreation. TTT *32  

O těchto předložkách se dočtete více v samostatném článku Due to, thanks to, because of….

Všimněte si zde především toho, že samotné because je spojka protože (spojuje věty v souvětí) a vazba because of je předložka kvůli (stojí před podstatným jménem).

I was disappointed because the food wasn't very good. TTT *33
I was disappointed because of the food. TTT *34  

Více se tomuto rozdílu věnujeme v samostatném článku BECAUSE vs. BECAUSE OF.

Překlad:
 1. Zavolal jsem mu, protože jsem měl obavy.
 2. Usnul jsem, protože jsem byl unavený.
 3. Odešla dříve, protože potřebovala vyzvednout syna ze školy.
 4. Můj pes zvracel, protože snědl něco, co neměl.
 5. Nečetl jsem tu knihu, protože jsem už viděl film.
 6. Plakal, protože ztratil svého oblíbeného plyšáka.
 7. Nebylo žádné pivo, protože jsem ho zapomněl koupit.
 8. Měla problémy s důvěrou, protože v minulosti zažila zradu.
 9. Protože jsi tady, můžeme probrat ten návrh.
 10. Protože je už pozdě, pokusím se to zkrátit.
 11. Protože tam stejně jedu, mohu tě svézt.
 12. Protože neuspěl u závěrečné zkoušky, bude ji muset letos na podzim opakovat.
 13. Protože jsem vegetarián, měl jsem radost z velkého výběru vegetariánských jí­del.
 14. Protože nemá auto, vždycky jezdí po městě na kole.
 15. Poprosil mě, jestli může spát u mě na gauči, protože neměl peníze na hotel.
 16. Prodávám svůj lístek, protože já jít nemůžu.
 17. Proč svůj lístek prodáváš? – Protože já jít nemůžu.
 18. Neměl slov, neboť ještě nikdy tak krásnou ženu nespatřil.
 19. Nikdy neuronila ani slzu, neboť nechtěla, aby její manžel byl ještě více sklíčený.
 20. Nic se netrap, neboť mám také další zprávy.
 21. To, co potřebuje, je naděje, neboť se obávám, že to již vzdal.
 22. Musela se udeřit do hlavy, neboť se okamžitě poté zhroutila.
 23. Protože nevěděla, co má dělat, začala plakat.
 24. Protože dělám noční směny, obvykle spím do časného odpoledne.
 25. Protože neměl nic jiného na práci, šel si lehnout.
 26. Protože jsem byl velmi unavený, šel jsem spát.
 27. Protože ztratila svůj telefon, zeptala se kamaráda, jestli může použít jeho.
 28. Stalo se to všechno kvůli tobě.
 29. Cyklista přežil díky helmě.
 30. Školní výlet byl zrušen kvůli špatnému počasí.
 31. Kvůli bouři byly školy v regionu zavřené.
 32. Z důvodu nedávných prudkých dešťů byla řeka dočasně pro rekreační aktivity uzavřena.
 33. Byl jsem zklamaný, protože to jídlo nebylo moc dobré.
 34. Byl jsem zklamaný kvůli tomu jídlu.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Podmětné věty v angličtině

Jak se v angličtině používají vedlejší věty podmětné a jak se jim lze případně vyhnout.

PRE-INTERMEDIATE

Předmětné věty v angličtině

Co je zvláštního na anglických předmětných větách, jak se tvoří, na co nezapomenout a čeho se vyvarovat.

UPPER-INTERMEDIATE

Přípustkové věty (2)

Přípustkové věty pro pokročilejší a pokročilé.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Příčinné věty v angličtině, BECAUSE, SINCE, AS... 17 59221 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 12 lety