Help for English

Příčinné a důvodové věty

INTERMEDIATE Vydáno dne 22.02.2020

Jak se v angličtině tvoří vedlejší věty příčinné a důvodové? Jaký je rozdíl mezi spojkami BECAUSE, AS, SINCE a FOR? (Přepracovaný článek z roku 2009)Příčinné a důvodové věty

(adverbial clauses of reason)

Mezi vedlejší věty příslovečné patří vedle např. vět časových a podmínkových také vedlejší věty příčinné či důvodové. Jsou to vedlejší věty, na které se můžeme zeptat proč? z jakého důvodu? z jaké příčiny? (v angličtině např. why? what for?) a odpovídáme protože… (v angličtině because…)

V češtině by se jednalo třeba o tyto vedlejší věty:

  • Zůstal jsem doma, protože mi nebylo dobře.
  • Je unavený, protože byl v posilovně.
  • Těší se na víkend, protože pojede s rodiči lyžovat.

Pozor, nepleťte si s vedlejšími větami účelovými. Tam se ptáme proč? za jakým účelem? a odpovídáme aby

  • Teple se oblékl, aby nenastydl.
  • Byl jsem opatrný, abych se nezranil.

Vedlejším účelovým větám se věnujeme v článku Účelový infinitiv a účelové věty.

Spojka BECAUSE

Nejčastější a nejuniverzálnější spojkou ve vedlejších příčinných a důvodových větách je spojka because/bɪ'kɒz/. Vedlejší věta s touto spojkou může v souvětí stát na prvním místě i na druhém místě, nebo dokonce může taková věta stát samostatně jako odpověď na otázku.

I called him because I was worried. TTT
Because I was worried, I called him.
Why did I call him? Because I was worried.

Všimněte si, že pokud vedlejší věta následuje za hlavní, nepíšeme mezi větami čárku.

I fell asleep because I was tired. TTT
She left early because she needed to pick up her son from school. TTT
My dog was sick because he'd eaten something he shouldn't have. TTT 

Výjimkou jsou případy, kdy by bez čárky mohlo dojít ke změně významu. Obvykle k tomu dochází tehdy, je-li hlavní věta záporná.

I didn't read the book, because I'd seen the movie. TTT 

Pokud bychom čárku vynechali, mohlo by to být pochopeno tak, že jsem tu knihu četl, ale ne proto, že jsem viděl už film, ale z jiného důvodu.

Ve vedlejších příčinných větách se velmi často setkáme s předminulým časem.

He was crying because he'd lost his favorite stuffed animal. TTT
There was no beer because I'd forgotten to buy it. TTT
She had trust issues because she had been betrayed before. TTT 

Mluvíme-li totiž o něčem v minulosti, příčina toho se pravděpodobně stala ještě předtím. Tato posloupnost časů by měla být vyjádřena právě předminulým časem.

V hovorové řeči se často because zkracuje na cause/'kɔ:z/ či cos/'kəz/.

Spojky SINCE a AS

Ve významu protože se používají ještě další dvě spojky – since/'sɪns/ a as/'æz/. Obě mohou mít i další významy – since může být časové od té doby a as je časové jakmile).

Ve významu protože se se spojkami since/as setkáte spíše ve formálnějším stylu. Používají se zpravidla tehdy, když víme, že děj příčinné věty je pro posluchače něco známého, již o tom ví.

Since you're here, we can discuss the proposal. TTT
Since it's late, I'll try to make it short. TTT
Since I'm going there anyway, I can give you a ride. TTT
As he's failed his final exam, he will have to resit it this fall. TTT
As I'm a vegetarian I was happy to see a large selection of vegetarian dishes. TTT
As he doesn't have a car, he always rides his bicycle around town. TTT 

Protože se jedná o něco známého, je vedlejší věta v těchto případech většinou na začátku souvětí. I obrácené pořadí je ale možné.

He asked me if he could sleep on my couch as he didn't have the money for a hotel. TTT
I'm selling my ticket since I can't go. TTT 

Tyto spojky ale nelze použít jako odpověď na otázku:

Why are you selling your ticket? – Because I can't go. TTT (nikoliv as ani since)

Spojka FOR (pro pokročilejší)

Existuje ještě jedna spojka, která vyjadřuje něco jako protože – je to spojka for/'fɔ:/. Používá se především ve velmi formálním či literárním stylu a to tehdy, když chceme k nějakému tvrzení dodat příčinu (odděluje se vždy čárkou nebo pomlčkou). Do češtiny toto slovíčko potom překládáme např. jako neboť, jelikož.

He was speechless, for he had never seen such a beautiful woman. TTT She would never shed a tear, for she did not want her husband to be even more miserable. TTT
Do not worry, for I have other news as well. TTT
What he needs is hope, for I'm afraid he's given up. TTT
She must have hit her head, for she immediately collapsed afterwards. TTT  

Ve starší angličtině můžete setkat i s použitím této spojky na začátku souvětí, ale v současném jazyce toto není možné.

Participium (pro pokročilejší)

Zvláštním typem vedlejších příčinných vět jsou věty vyjádřené tzv. participiem. Participium tu odpovídá českým přechodníkům, ale je daleko jednodušší. Participium je jednoduše sloveso s koncovkou -ing. Vedlejší věta potom nebude mít podmět, pouze toto sloveso.

Not knowing what to do, she started crying. TTT
Working night shifts, I usually sleep until early afternoon. TTT
Having nothing else to do, he went to bed. TTT
Being really tired, I went to bed. TTT 

Pokud by se jednalo o příčinu, která předcházela nějakému ději, je potřeba použít dokonavé participium, které se tvoří pomocí having + minulého příčestí (having been, having done, having lost, having finished apod.)

Having lost her phone, she asked her friend if she could use his. TTT 

Tento jev také patří spíše do formálního či literárního stylu. Více se o něm dočtete v článku Participium.

Další vyjádření důvodu či příčiny

Důvod či příčinu můžeme vyjádřit i bez vedlejší věty, a to pomocí příslovečného určení. Ta potom začínají např. složenou spojkou because of, due to, thanks to apod.

It all happened because of you. TTT
The cyclist survived thanks to his helmet. TTT
The trip was canceled due to bad weather. TTT
Owing to the storm, the schools in the region were closed. TTT
On account of recent heavy rains, the river has been temporarily closed to recreation. TTT 

O těchto předložkách se dočtete více v samostatném článku Due to, thanks to, because of….

Všimněte si zde především toho, že samotné because je spojka protože (spojuje věty v souvětí) a vazba because of je předložka kvůli (stojí před podstatným jménem).

I was disappointed because the food wasn't very good. TTT
I was disappointed because of the food. TTT 

Více se tomuto rozdílu věnujeme v samostatném článku BECAUSE vs. BECAUSE OF.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Podmětné věty v angličtině

Jak se v angličtině používají vedlejší věty podmětné a jak se jim lze případně vyhnout.

PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: LIKE a AS (jako a jako)

Jaký je rozdíl mezi předložkami LIKE (jako) a AS (jako), zaměříme se i na další způsoby vyjádření českého ‚jako‘ a na některé gramatické vazby.
UPPER-INTERMEDIATE

Přípustkové věty #2

Přípustkové věty pro pokročilejší a pokročilé.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Příčinné věty v angličtině, BECAUSE, SINCE, AS... 17 49066 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 8 lety