Help for English

BECAUSE vs. BECAUSE OF

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 21.04.2019

Asi znáte spojku BECAUSE (protože). Víte však, co znamená spojení BECAUSE OF?BECAUSE vs. BECAUSE OF

Spojka because/bɪ'kɒz/ znamená protože. V angličtině však existuje velmi podobné spojení because of/bɪ'kʌz əv, které studentům dělá často problémy.

Určitě tedy víte, že because je běžná spojka. Ale pozor! Spojení because of není spojka, ale předložková vazba. S tím souvisí časté chyby.

Po spojce totiž následuje vedlejší věta, tedy podmět (podst.jm. nebo zájmeno) a přísudek (sloveso).

I stayed at home because it was raining.
Zůstal jsem doma, protože pršelo.

Po předložce nikdy nenásleduje vedlejší věta, ale například podstatné jméno či zájmeno.

I stayed at home because of it was raining.
Zůstal jsem doma kvůli pršelo. nelze použít ani v češtině

I stayed at home because of the rain.
Zůstal jsem doma kvůli dešti.

Pojďme si ukázat několik příkladů:

She was late for school because there was heavy traffic. TTT *1
She was late for school because of the heavy traffic. TTT *2  

We had to cancel the garden party because the weather was bad. TTT *3
We had to cancel the garden party because of the bad weather. TTT *4  

He didn't go to work because he was ill. TTT *5
He didn't go to work because of his illness. TTT *6  

You didn't do it because you are lazy. TTT *7
You didn't do it because of your laziness. TTT *8  

Další příklady spojení because of:

It happened because of her parents. TTT *9
She didn't buy the CD because of the price. TTT *10
Why did you stay at home? – Because of you! TTT *11
She didn't want to go there because of them. TTT *12  

Závěr

Je dobré si pamatovat, že pokud za spojku because dosadíte předložku of, stává se z tohoto spojení předložka, po které nesmí stát vedlejší věta.

Možností, jak vyjádřit příčinu nebo důvod je v angličtině pochopitelně mnohem víc. Pokud si chcete rozšířit slovní zásobu a because / because of zvládáte bez problémů, můžete si přečíst článek vyšší úrovně Příčinné věty v angličtině.

Překlad:
 1. Přišla pozdě do školy, protože byl velký provoz.
 2. Přišla pozdě do školy kvůli velkému provozu.
 3. Museli jsme tu zahradní slavnost zrušit, protože bylo špatné počasí.
 4. Museli jsme tu zahradní slavnost zrušit kvůli špatnému počasí.
 5. Nešel do práce, protože byl nemocný.
 6. Nešel do práce kvůli své nemoci.
 7. Neudělal jsi to, protože jsi líný.
 8. Neudělal jsi to kvůli své lenosti.
 9. Stalo se to kvůli jejím rodičům.
 10. Nekoupila si to CD kvůli ceně.
 11. Proč jsi zůstal doma? – Kvůli tobě!
 12. Nechtěla tam jít kvůli nim.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Due to, thanks to, because of...

Jak se používají anglické předložky DUE TO, THANKS TO, BECAUSE OF a další.

INTERMEDIATE

Příčinné a důvodové věty

Jak se v angličtině tvoří vedlejší věty příčinné a důvodové? Jaký je rozdíl mezi spojkami BECAUSE, AS, SINCE a FOR?

ELEMENTARY

OF vs. OFF

Krátký článek o zdánlivě podobných předložkách OF a OFF.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno BECAUSE vs. BECAUSE OF 6 17597 Od Daniel Müller poslední příspěvek
před 8 lety