Help for English

BECAUSE vs. BECAUSE OF

ELEMENTARY Vydáno dne 21.04.2019

Asi znáte spojku BECAUSE (protože). Víte však, co znamená spojení BECAUSE OF? (upravený článek z roku 2009)BECAUSE vs. BECAUSE OF

Spojka because/bɪ'kʌz/ znamená protože. V angličtině však existuje velmi podobné spojení because of/bɪ'kʌz əv, které studentům dělá často problémy.

Určitě tedy víte, že because je běžná spojka. Ale pozor! Spojení because of není spojka, ale předložková vazba. S tím souvisí časté chyby.

Po spojce totiž následuje vedlejší věta, tedy podmět (podst.jm. nebo zájmeno) a přísudek (sloveso).

I stayed at home because it was raining.
Zůstal jsem doma, protože pršelo.

Po předložce nikdy nenásleduje vedlejší věta, ale například podstatné jméno či zájmeno.

I stayed at home because of it was raining.
Zůstal jsem doma kvůli pršelo. nelze použít ani v češtině

I stayed at home because of the rain.
Zůstal jsem doma kvůli dešti.

Pojďme si ukázat několik příkladů:

She was late for school because there was heavy traffic. TTT
She was late for school because of the heavy traffic. TTT 

We had to cancel the garden party because the weather was bad. TTT
We had to cancel the garden party because of the bad weather. TTT 

He didn't go to work because he was ill. TTT
He didn't go to work because of his illness. TTT 

You didn't do it because you are lazy. TTT
You didn't do it because of your laziness. TTT 

Další příklady spojení because of:

It happened because of her parents. TTT
She didn't buy the CD because of the price. TTT
Why did you stay at home? – Because of you! TTT
She didn't want to go there because of them. TTT 

Závěr

Je dobré si pamatovat, že pokud za spojku because dosadíte předložku of, stává se z tohoto spojení předložka, po které nesmí stát vedlejší věta.

Možností, jak vyjádřit příčinu nebo důvod je v angličtině pochopitelně mnohem víc. Pokud si chcete rozšířit slovní zásobu a because / because of zvládáte bez problémů, můžete si přečíst článek vyšší úrovně Příčinné věty v angličtině.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Due to, thanks to, because of...

Jak se používají anglické předložky DUE TO, THANKS TO, BECAUSE OF a další.

INTERMEDIATE

Příčinné věty v angličtině, BECAUSE, SINCE, AS...

Článek o vedlejších větách příslovečných – příčinných/dů­vodových, spojkách BECAUSE, AS, SINCE, FOR apod.
ELEMENTARY

Test: OF vs. OFF

Otestujte si znalosti správného používání předložek OF a OFF.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno BECAUSE vs. BECAUSE OF 6 15813 Od Daniel Müller poslední příspěvek
před 3 lety