Help for English

Spojka WHETHER

INTERMEDIATE Vydáno dne 26.01.2021

Článek o tom, jak se používá spojka WHETHER.Spojka WHETHER

V tomto článku se seznámíme se spojkou whether/'weðə/ = jestli, zda, zdali. Studenti angličtiny se jí často vyhýbají a vystačí si se spojkou if (jestli, kdyby). My si ukážeme, ve kterých ohledech jsou tyto dvě spojky zaměnitelné a kdy je zaměnit nelze.

Výslovnost

Co se týče výslovnosti, whether/'weðə/ se vyslovuje stejně jako weather/'weðə/ (počasí) – jedná se o tzv. homofony – slova stejně znějící (více zde). V jednom díle seriálu The Simpsons (14×12) se Lisa účastnila soutěže v hláskování a pořadatelé jí potřebovali vyřadit a tak jí dali za úkol vyhláskovat právě toto slovo. Lisa ale není hloupá a tak požádala, jestli by to slovo mohla slyšet použité ve větě. Ale i s tím si pořadatelé věděli rady a příkladová věta zněla:

I don't know whether the weather will improve. TTT *1 TTT *2

Podmínkové věty

V podmínkových větách spojku whether použít nemůžeme nikdy. Zde se používá pouze spojka if či jiné podmínkové spojky (unless, providing, supposing, on condition that apod.).

I'll take the job if they offer me enough money. TTT *3
I'd go with you if I weren't tired. TTT *4
We would have died if they hadn't saved us. TTT *5

Spojka whether místo if zde nepřipadá v úvahu.

Předmětné věty

V předmětných větách má whether stejný význam jako if a v mnoha případech tyto dvě spojky je možné zaměňovat.

I don't know whether / if we'll make it. TTT *6
Could you tell me whether / if Mr Smith is in his office? TTT *7
I don't know whether / if I should trust her. TTT *8

Whether je potom formálnější než if, takže ho spíše použijete v psané angličtině. V ústním projevu používejte raději if.

Kdy nelze použít if?

Někteří studenti mají dojem, že slovo whether nepotřebují, protože, jak se zdá, je možné ho vždy nahradit spojkou if. Není to pravda. Je několik případů, kdy lze použít pouze whether a ne if:

1) vedlejší věta následuje za předložkou

He was worried about whether / if he would get the job or not. TTT *9
We still had no answer to whether / if they would do it or not. TTT *10
The investors wrestled with whether / if they should invest in our company. TTT *11

2) vedlejší věta je nahrazena infinitivní vazbou

I don't know if / whether to apply to Oxford or Cambridge. TTT *12
She's still considering if / whether to take the job. TTT *13
You have to choose if / whether to continue with the relationship or bail out. TTT *14

3) ve vazbě whether or not

I don't know if / whether or not I should trust her. TTT *15
She didn't say if / whether or not she would be here for dinner. TTT *16

Spojení or not ovšem lze dát i na konec věty. Pak lze použít jak if, tak whether:

I don't know if / whether I should trust her or not.
She didn't say if / whether she would be here for dinner or not.

4) Je-li předmětná věta na začátku souvětí

Whether I passed the test I don't know yet. TTT *17

Pozn.: Spojka if by v tomto případě nebyla úplně špatně, běžně se tak ale nepoužívá.

5) Za slovesem být

The question is whether he was telling the truth. TTT *18

Pozn.: Toto již není předmětná věta ale jiný typ nominální věty. Pravidla ale platí stejná. V tomto případě je navíc přípustné i použití if, ale není to tak běžné.

Vztažné věty

Podobně se whether používá i ve vztažných (přívlastkových větách), které rozvíjejí podstatná jména jako např. question, inquiry, apod.

He raised a question whether the proposal was feasible. TTT *19

Zaměnit whether a if u vztažných vět je možné opět pouze tehdy, pokud za spojkou nenásleduje infinitiv nebo se nejedná o spojení “whether or not”.

He raised a question whether / if the proposal was feasible.
He raised a question whether / if to go ahead with the plan.
He raised a question whether / if or not they should go ahead with the plan.

Závěrem

Spojka whether/'weðə/ může být velice užitečná, protože vám pomůže zbavit se přílišného opakování slovíčka if. Navíc tím, že je to slovíčko formálnější, může jeho správné používání kvalitu vašeho psaní trochu povznést. Proto doporučujeme si výše uvedené příklady nastudovat a co nejdříve se pokusit prezentované vazby zahrnout v nějaké své psané práci.

Překlad:
 1. Nevím, zda se počasí zlepší.
 2. Díky tomu byla Lisa nahraná, protože nevěděla, zda chtějí slyšet vyhláskováno WHETHER nebo WEATHER.
 3. Tu práci vezmu, jestli mi nabídnou dost peněz.
 4. Šel bych s tebou, kdybych nebyl unavený.
 5. Bývali bychom zemřeli, kdyby nás nebyli zachránili.
 6. Nevím, jestli to zvládneme.
 7. Můžete mi říct, zda je pan Smith ve své kanceláři?
 8. Nevím, zda jí mám věřit.
 9. Bál se o to, zda tu práci dostane nebo ne.
 10. Stále jsme neměli odpověď na to, zda to udělají či nikoliv.
 11. Investoři si lámali hlavu, zda mají investovat do naší firmy.
 12. Nevím, jestli se hlásit na Oxford nebo Cambridge.
 13. Stále ještě zvažuje, jestli tu práci vzít.
 14. Musíš si vybrat jestli pokračovat v tom vztahu nebo vycouvat.
 15. Nevím, jestli jí věřit nebo ne.
 16. Neřekla, jestli tu bude na večeři nebo ne.
 17. Jestli jsem ten test zvládl ještě nevím.
 18. Otázkou je, zda mluvil pravdu.
 19. Vznesl otázku, zda ten návrh je uskutečnitelný.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ADVANCED

WILL a WOULD v podmínkových větách

Článek o tom, kdy a za jakých okolností se používá ve vedlejších podmínkových větách WILL a WOULD.

INTERMEDIATE

Časté chyby: Souvětí a vedlejší věty

Další časté chyby, tentokráte chyby týkající se stavby souvětí a tvoření vedlejších vět (časových, podmínkových, vztažných apod.)

UPPER-INTERMEDIATE

Unreal time - "nereálný čas"

Co je to “nereálný čas” a kdy se používá?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Spojka WHETHER 29 42077 Od Nitramartin poslední příspěvek
před 6 lety