Help for English

Homonyma, homofony, homografy

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 06.02.2022

Co jsou to homonyma, homofony a homografy? Proč je důležité o nich dobře vědět?Homonyma, homofony, homografy

V dnešním článku vám nabídneme mírně lingvistický pohled na anglickou slovní zásobu. Říkáme “mírně”, protože se nebudeme pouštět do hlubin lexikologie, ale pokusíme se vysvětlit, co to jsou homonyma, homofony a homografy a ukázat, proč je jejich znalost pro studenty důležitá. A pojďme rovnou na to.

  • homofony (homophones) – slova, která se stejně vyslovují, ale jinak píší
  • homografy (homographs) – slova, která se stejně píší, ale jinak vyslovují
  • homonyma (homonyms) – slova, která se píší a vyslovují stejně, mají ale úplně jiný význam

Jde tedy vždy o různá slova. A není tomu jinak ani u kategorie homonyma, kde si studenti občas myslí, že když se slovo stejně píše i vyslovuje, je to vlastně slovo s několika významy. Tak tomu ale není.

Homonyma nejsou slova, která mají dva či více významů, ale dvě slova, která se jen stejně vyslovují a píší. Mají totiž většinou úplně jiný původ. Například slovo race (závod) a slovo race (rasa) nejsou jedním slovem s více významy, ale dvěma samostatnými slovy. Slovo race jako závod je germánského původu, zatímco race jako rasa přišlo do angličtiny přes francouzštinu z italského razza.

Oproti tomu např. slovo card znamená např. kartička, vizitka, karta (hrací), doklad (zalaminovaný, jako např. občanka), karta (kreditní apod.), karta (např. grafická, zvuková apod. v počítači) atd. Toto nejsou homonyma, to je jedno jediné slovo card, které má více významů.

Přehled a příklady

  pravopis výslovnost význam
HOMOFONY jiný stejná jiný
HOMOGRAFY stejný jiná jiný
HOMONYMA stejný stejná jiný
       

Pozn.: Možná ještě znáte pojem synonyma – různá slova se stejným významem, a antonyma – slova opačného významu. Lingvisté ale rozlišují celou řadu dalších “-nym”, jako jsou hyponyma, hypernyma, meronyma atd.

Pojďme si tedy ukázat několik příkladů. Některá slova patří do základní slovní zásoby, jiná do pokročilejší. Studenti u nich často chybují ve výslovnosti, pravopisu či znalosti správného významu.

Homofony

Slova, která se stejně vyslovují, ale mají jiný pravopis i význam.

write/'raɪt/ (psát) right/'raɪt/ (správný)
here/'hɪə/ (zde) hear/'hɪə/ (slyšet)
son/'sʌn/ (syn) sun/'sʌn/ (slunce)
flower/'flaʊə/ (květina) flour/'flaʊə/ (mouka)
steal/'sti:l/ (krást) steel/'sti:l/ (ocel)
pole/'pəʊl/ (tyč) poll/'pəʊl/ (anketa)
role/'rəʊl/ (role, úloha) roll/'rəʊl/ (role, rulička)
fair/'feə/ (spravedlivý) fare/'feə/ (jízdné)
plane/'pleɪn/ (letadlo) plain/'pleɪn/ (planina)
which/'wɪtʃ/ (který) witch/'wɪtʃ/ (čarodějnice)
sow/'səʊ/ (sít) sew/'səʊ/ (šít)
sell/'sel/ (prodat) cell/'sel/ (cela)
break/'breɪk/ (zlomit) brake/'breɪk/ (brzda, brzdit)
scent/'sent/ (vůně) cent/'sent/ (cent)
die/'daɪ/ (zemřít) dye/'daɪ/ (přebarvit)
heal/'hi:l/ (léčit) heel/'hi:l/ (pata)
soul/'səʊl/ (duše) sole/'səʊl/ (chodidlo)
tail/'teɪl/ (ocas) tale/'teɪl/ (příběh)
weather/'weðə/ (počasí) whether/'weðə/ (zda, jestli)
add/'æd/ (přidat) ad/'æd/ (reklama)
piece/'pi:s/ (kus) peace/'pi:s/ (mír)
sweet/'swi:t/ (sladký) suite/'swi:t/ (apartmá)
great/'greɪt/ (skvělý) grate/'greɪt/ (strouhat)
whole/'həʊl/ (celý) hole/'həʊl/ (díra)
dessert/dɪ'zɜ:t/ (dezert) desert/dɪ'zɜ:t/ (opustit)
pier/'pɪə/ (molo) peer/'pɪə/ (vrstevník)
colonel/'kɜ:nl/ (plukovník) kernel/'kɜ:nl/ (zrno, jádro)
ring/'rɪŋ/ (zvonit, prsten) wring/'rɪŋ/ (ždímat)

Homografy

Slova, která mají stejný pravopis, ale jinou výslovnost i význam.

wind/'wɪnd/ (vítr) wind/'waɪnd/ (točit, vinout)
close/'kləʊs/ (blízký) close/'kləʊz/ (zavřít)
bow/'bəʊ/ (luk, mašle) bow/'baʊ/ (uklonit se)
row/'rəʊ/ (řada) row/'raʊ/ (hádka)
sow/'səʊ/ (sít) sow/'saʊ/ (prasnice)
lead/'li:d/ (vést) lead/'led/ (olovo)
tear/'tɪə/ (slza) tear/'teə/ (trhat)
bass/'beɪs/ (basa) bass/'bæs/ (okounek – ryba)
minute/'mɪnɪt/ (minuta) minute/maɪ'nju:t­/ (malinký)
desert/'dezət/ (poušť) desert/dɪ'zɜ:t/ (opustit)
live/'lɪv/ (bydlet) live/'laɪv/ (naživo)
   

Pozn.: Více v článku Homografy v angličtině.

Homonyma

Slova, která mají stejný pravopis i výslovnost, ale mají jiný význam.

pole/'pəʊl/ (tyč) pole/'pəʊl/ (pól)
bear/'beə/ (medvěd) bear/'beə/ (nést, snášet)
bow/'bəʊ/ (luk) bow/'bəʊ/ (mašle)
fair/'feə/ (spravedlivý) fair/'feə/ (trh, zábavný park)
train/'treɪn/ (vlak) train/'treɪn/ (školit)
ring/'rɪŋ/ (prsten) ring/'rɪŋ/ (zvonit)
race/'reɪs/ (závod) race/'reɪs/ (rasa)
type/'taɪp/ (psát na stroji) type/'taɪp/ (typ)
fine/'faɪn/ (dobrý) fine/'faɪn/ (pokuta)
row/'rəʊ/ (řada) row/'rəʊ/ (veslovat)
ruler/'ru:lə/ (pravítko) ruler/'ru:lə/ (vladař)
sink/'sɪŋk/ (dřez) sink/'sɪŋk/ (ponořit)
watch/'wɒtʃ/ (hodinky) watch/'wɒtʃ/ (sledovat)
nail/'neɪl/ (hřebík) nail/'neɪl/ (nehet)
letter/'letə/ (dopis) letter/'letə/ (písmeno)
bat/'bæt/ (netopýr) bat/'bæt/ (pálka)
fan/'fæn/ (fanoušek) fan/'fæn/ (větrák)
   

Toto bylo pouze několik příkladů. Všimněte si také, že některá slovíčka mohou být ve více kategoriích, např. row, bow, pole či desert.

Nejde vždy jen o dvojice. Například k homofonům write (psát) a right (správný) si můžeme přidat rite (rituál) – všechna tři slova se vyslovují stejně, ale mají jiný pravopis i význam.

Proč je to důležité?

Tuto otázku si jistě mnozí z vás při čtení tohoto článku položí. Umět anglicky přeci neznamená umět lingvistické názvosloví. To jistě ne. Nejde o to umět tyto jevy pojmenovat, ale vědět o nich.

Tyto tři skupiny totiž často představují pro studenty velký problém. Proč? Běžně se při studiu setkáváte s novými, neznámými slovíčky. Když na takové slovo narazíte, jistě budete vědět, že je to slovo pro vás neznámé a vyhledáte si ho, případně se ho hned naučíte. S homonymy / homografy / homofony je to jinak.

Když v textu uvidíte třeba slovo lead, budete možná vědět jen to, že je to sloveso vést či podstatné jméno vodítko, výslovnost je přeci jasná – /lɪ:d/.

Možná ale nebudete vědět, že to také může být olovo, a to se čte /led/. A protože lead už znáte, možná vás už ani nenapadne listovat ve slovníku, abyste zjistili, že lead a lead jsou vlastně homografy. Budete potom například číst text nahlas, a nikdo vám nebude rozumět.

Stejně je to s homofony. Uslyšíte ve větě slovo which, ale pokud znáte pouze slovo witch, nebudete chápat, co dotyčný pořád má s čarodějnicemi. Slova witch a which se totiž vyslovují úplně stejně.

Závěrem

Budete-li této problematice věnovat pozornost, vyhnete se zbytečným chybám a nedorozuměním. Znalost homonym, homofonů a homografů je důležitá i pro pochopení mnohých slovních hříček a vtipů. Vhod vám přijde také při čtení kreslených vtipů v časopisech, sledování sitcomů apod.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Do do, had had, you you...

Už vás někdy v textu zmátla za sebou dvě úplně stejná slovíčka?

INTERMEDIATE

Homografy v angličtině

Článek o tzv. homografech v angličtině, seznámíme se se slovíčky, která se stejně píší, ale jinak čtou.

PRE-INTERMEDIATE

Homophones 3

Homofony jsou slova, která stejně zní, ale jinak se píší. Zkuste si, zda znáte pár základních dvojic slovíček.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Homonyma, homofony, homografy... 4 15454 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 11 měsíci