Help for English

Homophones 3

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 31.10.2017

Homofony jsou slova, která stejně zní, ale jinak se píší. Zkuste si, zda znáte pár základních dvojic slovíček.V každé větě vždy doplňte jedno slovo tak, aby věta dávala smysl.
V každé dvojici vět se obě slova musí vyslovovat stejně.

Příklad:
I can't carry this heavy bag. I'm too WEAK.
We are going on holiday next WEEK.

1)
What did you for dinner?
You are leaving? OK,  !

2)
Hey! Can you see me? Over !
Hey! Turn off the TV! Can you  me?

3)
The concert was 2 long.
Don’t eat the apples! That tree is not yours, it's  !

4)
Hello, I’m Luke! – I’m Mike. Nice to you!
Sam doesn't eat . He's a vegetarian.

5)
All ! I'll go out with you if you want.
My daughter can and she’s only three years old!

6)
Where is the ? – Behind the black cloud.
Does your go to school? – No, he's already at university.

7)
There are not many children in the pool today. or three, I think.
Mary is great at English. Her brother is good at languages  .

8)
do you live?
I usually a white shirt and jeans when I go to school.

9)
I have time for your stupid questions!
I don't her name, but I can ask her if you want.

10) I'm not speaking about your money. I'm speaking about money and how they use it!
Hello? Is anybody  ?Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Homophones 5

Homofony jsou slova, která stejně zní, ale jinak se píší. Zkuste si, zda znáte pár pokročilejších dvojic slovíček.

INTERMEDIATE

Homophones 4

Homofony jsou slova, která stejně zní, ale jinak se píší. Zkuste si, zda znáte pár pokročilejších dvojic slovíček.

PRE-INTERMEDIATE

Homophones 1 - the alphabet

Homofony jsou slova, která stejně zní, ale jinak se píší. Zkuste si, zda znáte výrazy, které se vyslovují jako písmena anglické abecedy.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář