Help for English

FIRST, FIRSTLY, AT FIRST

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 07.07.2009

Jak je to s výrazy FIRSTLY a AT FIRST? A co samotné FIRST, které je tak často opomíjeno? Více v článku.FIRST, FIRSTLY, AT FIRST

V dnešním článku si posvítíme na problematickou trojici first / firstly / at first. Asi všechny tři výrazy znáte, ale možná je neumíte správně používat. Pokud bychom měli jednotlivá slova přeložit, volili bychom asi následující:

Situace je však trochu složitější a často se nemůžete spolehnout jen na holý překlad. Pojďme si tedy tato slova rozebrat postupně každé zvlášť:

FIRST (adj) = první

Nejprve pro úplnost zmíníme, že first je často přídavné jméno, které dále rozvádí podstatné jméno:

his first girlfriend
her first husband
the first two chapters of the book
the first of July

FIRST (adv) = poprvé

Problematičtější je však first jako příslovce, které dále rozvádí sloveso:

The book was first published in 1980. TTT *1
When did you first meet him? TTT *2
When she first saw him, he was wearing a black jacket. TTT *3

FIRST (adv) = nejprve

Ještě větší problém nastává, pokud first uvozuje větu, což je také časté. Neříkáme samozřejmě, že u vět v příkladech výše by mohlo stát first na začátku. Pokud má first význam ‘poprvé’ a rozvádí dále sloveso, stojí často uprostřed věty před daným slovesem (viz příklady výše).

Velice často však má first význam ‘nejprve’ a tady už stojí většinou na začátku věty:

First I unlocked the door, then I entered. TTT *4
First she opened the bottle, then fetched some glasses and poured the drinks. TTT *5
First you have to press this button, next you pull this lever. Then you should be able to open it. TTT *6

Slovíčka then a next nám ukazují, že first se často používá, pokud popisujeme nějaký proces, nebo popisujeme sled událostí:

Tento obrázek asi nejlépe vystihuje náš problém. Musíme však také zmínit, že first může být v tomto významu často také na konci věty:

I unlocked the door first, then I entered.
She opened the bottle first, then she…
You have to press this button first, then…

Pochopitelně můžete použít pouze first (bez další věty s THEN), pokud je kontext jasný:

First I unlocked the door.
I unlocked the door first.

AT FIRST = zpočátku

Spojení at first se může se samotným first velice plést, ale pozor na použití. Je naprosto odlišné! Samotné first použijeme, popisujeme-li například postup nebo sled událostí. Můžeme takto za sebou napojit několik činností nebo dějů.

At first na druhou stranu uvozuje souvětí vždy pouze o dvou větách, kdy je druhá věta většinou v rozporu s větou první. Vyjadřujete, že se situace změnila:

At first she didn't like him, but then she realized he was a nice guy. TTT *7
At first we thought he was joking. Then it turned out he wasn't. TTT *8
At first it was fun, but after a while it got boring. TTT *9

At first nemusí být jen součástí souvětí. Můžete říct jen první část. Automaticky je tato věta pochopena tak, že se situace změnila a v současnosti je jiná:

At first she didn't like him, but then she realized he was a nice guy.
At first she didn't like him.

Stejně tak může být at firstna konci věty:

She didn't like him at first, but then she realized he was a nice guy.
She didn't like him at first.

FIRSTLY = za prvé

Se slovíčkem firstly se setkáte převážně ve formálnější psané angličtině. V mluvené pak hlavně u proslovů. Vyjadřuje body, kterým se budete věnovat:

Firstly, I'd like to speak about turnover. Secondly, I will mention profit. TTT *10
There are two main sections in the book. Firstly, it deals with problems in rural areas. Secondly, it covers pros and cons of city life. TTT *11

Běžně se však také slovíčko firstly nahrazuje samotným first:

First, I'd like to speak about turnover. Second, I will mention profit.

Pozn.: Toto pravidlo neplatí obráceně. Jak jsme si řekli, u first záleží na pořadí událostí a u slovíčka firstly nikoli. Pro zjednodušení můžete místo +firstly++ použít first, ale ne obráceně.

Firstly opět nemusí být pouze na začátku věty:

The book firstly deals with problems in rural areas and secondly with pros and cons of city life.

Často se také používá vazba first of all, obzvláště v případě, kdy je první bod nejdůležitější:

First of all, I'd like to speak about turnover. Second of all, I will mention profit.

Jak pokračovat dalšími body

Jak vidíte v příkladech, po firstly je běžné použít secondly. Jako třetí bod se dá použít thirdly, ale to již není tak časté. U dalších bodů se již nevolí číslice, ale spíše obraty jako furthermore a moreover, které se dají přeložit jako ‘navíc’, ‘kromě toho’ atp. Pokud zmiňujete bod poslední, můžete použít lastly nebo finally.

Závěr

Co říct závěrem. Asi největší chyba je strach z použití samotného first na začátku, uprostřed nebo na konci věty, ale jak je vidět v článku, firstmá své místo často právě tam.

Pokud použijete at first, tak zmiňujete něco, co již není pravda, co se změnilo.

Firstly spíše použijete v psané angličtině (dopisech) nebo v proslovech, a dá se nahradit samotným first.

Vše si nyní můžete otestovat.

Překlad:
 1. Kniha byla poprvé publikována v roce 1980.
 2. Kdy jsi jej potkal poprvé?
 3. Když jej viděla poprvé* měl na sobě černou bundu.
 4. Nejprve jsem odemknul dveře, pak jsem vstoupil.
 5. Nejprve otevřela lahev, pak přinesla sklenice a nalila pití.
 6. Nejprve musíš zmáčknout toto tlačítko, pak potáhnout za tuto páčku. Pak bys to měl být schopen otevřít.
 7. Zpočátku (nejprve) ho neměla ráda, ale pak si uvědomila, že je to docela dobrej kluk.
 8. Zpočátku (nejprve) jsme si mysleli, že si dělá legraci. Pak se ukázalo, že si legraci nedělá.
 9. Zpočátku to byla legrace, ale po chvíli mě to začalo nudit. (stalo se nudným).
 10. Za prvé bych rád hovořil o obratu. Za druhé zmíním zisk.
 11. V knize jsou dvě základní sekce. Za prvé se kniha zabývá problémy ve vesnických oblastech. Za druhé řeší klady a zápory života ve velkoměstě.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší aplikací anglicky celý rok za 1490 Kč
Více o aplikaci zde. Začněte na týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Test: FIRST, FIRSTLY, AT FIRST

Pojďte si otestovat, zda umíte správně používat tato pro mnohé problematická slovíčka.
ALL LEVELS

Smart skills (Global ELT)

Učebnic, které připravují na cambridgeskou zkoušku First, je na trhu mnoho. Tento článek přináší pohled na jednu z nich.

ALL LEVELS

Jak úspěšně složit zkoušku FCE

Tipy, jak si úspěšně poradit se všemi jednotlivými částmi cambridgské zkoušky FCE.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno FIRST, FIRSTLY, AT FIRST 20 22498 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 5 lety