Help for English

FIRST, FIRSTLY, AT FIRST

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 07.07.2009

Jak je to s výrazy FIRSTLY a AT FIRST? A co samotné FIRST, které je tak často opomíjeno? Více v článku.FIRST, FIRSTLY, AT FIRST

Slovíčko first patrně znáte od úplných začátků studia jako “první”. A to jistě platí, ale toto slovo má i jiné významy a ty už začátečníkům nejsou tak známé. Navíc zde máme slůvko firstly a taky spojení at first a tam už chybují i pokročilejší studenti.

Pojďme to ale vzít popořadě. A začneme tím nejzákladnějším.

first = první

Přídavné jméno first/'fɜ:st/ má význam první a jeho použití je jistě známé. Jako řadovou číslovku přepisujeme 1st.

I met his first wife at the party last night. TTT *1
The first two chapters of the book are quite boring. TTT *2
Do you believe in love at first sight? TTT *3
Josh and I arrived first. We sat down and ordered a beer. TTT *4
It all happened on 1st July. TTT *5  

first = poprvé

Slovo first/'fɜ:st/ ovšem může být i příslovce poprvé, prvně. Ve větě stojí před významovým slovesem.

The book was first published in 1980. TTT *6
When did you first meet him? TTT *7
When she first saw him, he was wearing a black jacket. TTT *8  

Pozn.: Na stejném principu funguje i příslovce last – When did you last see him? TTT *9.

Použít lze také for the first time.

When did you meet him for the first time?

first = nejprve

Další význam příslovce first/'fɜ:st/ je nejprve, nejdříve a často uvozuje větu.

First I unlocked the door, then I entered. TTT *10
First she opened the bottle, then fetched some glasses and poured the drinks. TTT *11
First you have to press this button, next you pull this lever. Then you should be able to open it. TTT *12
There are two steps to sign in. First, enter your login name. Next, enter your password. TTT *13  

Slovíčka then a next nám ukazují, že first se často používá, pokud popisujeme nějaký proces, nebo popisujeme sled událostí. Běžně ovšem může stát i na konci věty:

I unlocked the door first, then I entered. TTT *14
She opened the bottle first, then she…
You have to press this button first, then…

Pochopitelně nemusí být pouze v souvětí. Pokud je kontext jasný, stačí jednoduchá věta:

First I unlocked the door. TTT *15
I unlocked the door first. TTT *16  

at first = zpočátku, ze začátku

Spojení at first/ət 'fɜ:st­/ se může se samotným first velice plést, ale pozor na naprosto odlišné použití!

Samotné first popisuje postup nebo sled událostí. Můžeme takto za sebou napojit několik činností nebo dějů. Vazba at first na druhou stranu uvozuje souvětí vždy pouze o dvou větách, kdy je druhá věta většinou v rozporu s větou první. Vyjadřujete, že se situace změnila:

At first she didn't like him, but then she realized he was a nice guy. TTT *17
At first we thought he was joking. Then it turned out he wasn't. TTT *18
At first it was fun, but after a while it got boring. TTT *19
At first her husband denied sleeping with another woman, but then he admitted it. TTT *20  

Nemusí stát vždy v souvětí. Můžete říct jen první část. Automaticky je tato věta pochopena tak, že se situace změnila a v současnosti je jiná:

At first she didn't like him, but then she realized he was a nice guy. TTT *21
At first she didn't like him.

Běžně se používá i na konci věty:

She didn't like him at first, but then she realized he was a nice guy.
She didn't like him at first.

No one wanted to help her at first, but one of her colleagues eventually gave her a hand. TTT *22
When they moved, his wife was very unhappy at first, but then things started to get better. TTT *23
The job itself was hard work at first, but I got used to it. TTT *24
What do you think of the new colleague? – Well, I didn't like him at first. TTT *25  

Pozn.: U poslední věty chybí celý kontext, ale použitím at first dává člověk jasně najevo, že nyní je situace už jiná.

firstly = za prvé

Se slovíčkem firstly/'fɜ:stl­i/ se setkáte převážně ve formálnější angličtině. Používá se u výčtů, seznamů, bodů.

Firstly, I'd like to speak about turnover. Secondly, I will mention profit. TTT *26
There are two main sections in the book. Firstly, it deals with problems in rural areas. Secondly, it covers pros and cons of city life. TTT *27  

Všimněte si, že pak následuje příslovce secondly (za druhé). Pokračovat bychom mohli případně slůvkem thirdly (za třetí), ovšem fourthly apod. by už bylo poměrně nepřirozené.

Místo firstly se dá běžně použít i samotné first (následované slovy second, third atd.). Použít lze také first of all (second of all).

First, I'd like to speak about turnover. Second, I will mention profit.
First of all, I'd like to speak about turnover.

Slovo firstly opět nemusí být pouze na začátku věty:

The book firstly deals with problems in rural areas and secondly with pros and cons of city life.

Ať už zvolíte při výčtu slovíčko first či firstly, je vhodné pokračovat ve stejném duchu:

 • first … second … third
 • firstly … secondly … thirdly
 • firstly … second … third

Ovšem místo thirdly, které může být vnímáno jako vyumělkované, můžete pokračovat třeba slovíčky furthermore či moreover. Pokud zmiňujete bod poslední, můžete použít lastly nebo finally.

Závěr

Co říct závěrem. Asi největší chyba je strach z použití samostatného first na začátku, uprostřed nebo na konci věty. Studenti ho mají totiž zafixované ve významu “první” a dosazují ho vždy před nějaké podstatné jméno (first car, first house). Jiné použití jim není přirozené, ale jak vidíte v článku, samotné slovo first má mnoho různých významů.

Pokud použijete at first, tak zmiňujete něco, co již není pravda, co se změnilo.

Firstly spíše použijete ve formálnější angličtině a dá se běžně nahradit samotným first.

Shrnout si to můžeme i takto:

 • firstthen … then … next … (sled událostí)
 • first(ly)second(ly)third(ly) … (výčet, seznam)
 • at firstbut then. (změna situace)
Překlad:
 1. Včera jsem na večírku potkal jeho první ženu.
 2. První dvě kapitoly té knihy jsou docela nudné.
 3. Věříš v lásku na první pohled?
 4. Já s Joshem jsme dorazili první. Sedli jsme si a objednali jsme si pivo.
 5. Všechno se to stalo 1. července.
 6. Kniha byla poprvé publikována v roce 1980.
 7. Kdy jsi jej potkal poprvé?
 8. Když jej viděla poprvé, měl na sobě černou bundu.
 9. Kdy jsi ho naposledy viděl?
 10. Nejprve jsem odemknul dveře, pak jsem vstoupil.
 11. Nejprve otevřela lahev, pak přinesla sklenice a nalila pití.
 12. Nejprve musíš zmáčknout toto tlačítko, pak potáhnout za tuto páčku. Pak bys to měl být schopen otevřít.
 13. K přihlášení jsou dva kroky. Nejprve zadejte vaše přihlašovací jméno. Následně zadejte vaše heslo.
 14. Nejprve jsem odemkl dveře, poté jsem vstoupil.
 15. Nejprve jsem odemkl dveře.
 16. Jako první jsem odemkl dveře.
 17. Zpočátku ho neměla ráda, ale pak si uvědomila, že je to docela milý kluk.
 18. Zpočátku jsme si mysleli, že si dělá legraci. Pak se ukázalo, že si legraci nedělá.
 19. Zpočátku to byla legrace, ale po chvíli mě to začalo nudit.
 20. Nejprve její manžel zapíral, že spal s jinou ženou, ale pak to přiznal.
 21. Zpočátku ho neměla ráda, ale pak si uvědomila, že je to docela milý kluk.
 22. Nejprve jí nikdo nechtěl pomoct, ale nakonec jí pomohl jeden z kolegů.
 23. Když se přestěhovali, jeho žena byla zpočátku velice nešťastná, ale věci se pak začaly zlepšovat.
 24. Ta práce samotná byla zpočátku velice těžká, ale zvykl jsem si na to.
 25. Co říkáš na toho nového kolegu? – No, ze začátku se mi moc nelíbil.
 26. Za prvé bych rád hovořil o obratu. Za druhé zmíním zisk.
 27. V knize jsou dvě základní sekce. Za prvé se kniha zabývá problémy ve vesnických oblastech. Za druhé řeší klady a zápory života ve velkoměstě.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Test: FIRST, FIRSTLY, AT FIRST

Pojďte si otestovat, zda umíte správně používat tato pro mnohé problematická slovíčka.
ALL LEVELS

Smart skills (Global ELT)

Učebnic, které připravují na cambridgeskou zkoušku First, je na trhu mnoho. Tento článek přináší pohled na jednu z nich.

UPPER-INTERMEDIATE

FCE: Reading, part 3

Cvičný test cambridgeské zkoušky FCE zaměřený na čtení s porozuměním, část 2.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno FIRST, FIRSTLY, AT FIRST 18 26294 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 3 lety