Help for English

Psaní: Osnova

ALL LEVELS Vydáno dne 11.04.2011

Co je to osnova? K čemu slouží? Jak osnovu písemné práce vytvořit?Osnova

(Outline)

Dnešní článek věnovaný psaní bude o tom, co je to "osnova", proč je důležitá a jak takovou osnovu vytvořit.

Začneme ukázkou ze dvou studentských prací:

My Favorite Book

Our teacher told us to write about our favorite book. At first I didn't know what book I would write about because I don't read very often but then I decided to write about my favorite comic book Spider-Man. Spider-Man is, as everybody knows, a famous superhero. I like him very much and I like the movies, too. The book is excellent, too. I love just browsing through the pages, looking at the cool pictures. But I don't like the stories that are very short. But sometimes they are good. Some of Spider-Man's enemies are stupid. In the films I really like Mary Jane. The actress is very pretty...

Smoking in Public Places

We have to write an essay about smoking in public places. I don't know if smoking in public places should be allowed or not, I have never thought about it. I don't like it if people smoke when I'm in the room but, on the other hand, I think it's their freedom. In pubs, for example, everybody smokes. So it should be allowed. In schools only if the students are older than 18. Some people are against smoking, but it's people's choice. I have never smoked a cigarette in my life but I don't mind it if people do. Smoking can lead to lung cancer. Even passive smoking. So maybe it should be banned to smoke in public places...

Tak takhle ne, přátelé.

Proč? Co je na tom špatně? Vždyť tam snad nejsou žádné závažné gramatické chyby!

Nejde vůbec o chyby. I stoprocentně správně gramaticky a lexikálně napsaný text může být úplně k ničemu.

Hlavní chybou, které se autoři výše uvedených esejí dopustili, je to, že si prostě nenapsali osnovu. Dostali téma a začali psát, co je napadlo. Začínají omáčkou, která nikoho nezajímá a potom míchají páté přes deváté. Je to prostě zmatek a to nikoho nebaví číst.

Zde si musíme uvědomit, že je ohromný rozdíl mezi tím, když se nás někdo zeptá na názor a my mu máme něco říct, a tím, když máme odpověď napsat. Od písemného projevu se očekává, že bude promyšlený, a jasně a srozumitelně uspořádaný.

Proto je nezbytná "osnova".

Jako studentovi mi nikdy nebylo moc dobře jasné, proč po nás češtinář osnovu požaduje. Proto jsem nejprve napsal celý sloh a potom, aby se neřeklo, jsem napsal osnovu. Tak to ale samozřejmě být nemá.

Osnova je vlastně taková mapa, podle které potom esej napíšeme. Jednoduše si načrtneme, že jdeme z bodu A do bodu D, a tam se dostaneme přes body B a C. Pokud takovou mapku mít nebudete, ztratíte se pravděpodobně vy, a zcela jistě ztratíte své čtenáře. Osobně čtu stovky studentských esejí ročně a mohu říct, že se ztrácím velmi často a je to velmi nepříjemné.

 

Krátké práce

I pro krátké např. jednostránkové eseje je důležité si napsat osnovu. Jde-li o jednu stránku, osnova bude samozřejmě krátká, jednoduchá. Je jasné, že začneme úvodem (Introduction) a skončíme závěrem (Summary/Conclusion). To jsou ty naše body A a D. Klíčové bude, jak se do bodu D budeme chtít dostat. Taková mini osnova může vypadat např. takto:

My favorite book: Spider-Man

Introduction

I. What/who is Spider-Man

II. Why I like Spider-Man

Conclusion

Podobně můžeme vytvořit osnovu na druhou práci:

Smoking in public places

Introduction

I. Freedom to smoke

II. Danger of passive smoking

Conclusion

Celá práce bude potom kopírovat tuto osnovu. Každý odstavec eseje bude odpovídat jednomu bodu osnovy.

Vezměme si např. druhý z uvedených příkladů, kouření na veřejných místech.

Nejprve celou práci uvedeme, tedy napíšeme o čem bude (o kouření na veřejných místech) a kam chceme dojít (že by mělo být zakázané). Naznačíme i hlavní body, tedy zmíníme, že lidé se často hájí svobodou, ale že na druhou stranu je tu nebezpečí tzv. pasivního kouření. Tím skončíme. Úvod může mít třeba jen dvě věty - žádná omáčka.

Pokračujeme k druhému odstavci, ve kterém se budeme věnovat POUZE názoru těch, kteří kouření na veřejnosti hájí. Nebudeme zde nikomu oponovat, vyjadřovat, že s tím nesouhlasíme apod. Budeme mluvit pouze o tom, že každý si může dělat, co chce, každý si se svým zdravím může dělat co chce, a když si někdo chce poškodit zdraví, nikdo nemá právo mu v tom bránit.

Třetí odstavec se zaměří na opačný názor, tedy na to, že existuje pasivní kouření, vysvětlíme, co to pasivní kouření je a v čem spočívá jeho nebezpečí.

Vše uzavřeme čtvrtým odstavcem, ve kterém stručne shrneme, že sice lidí mluví o svobodě a svých právech, ale že svým kouřením ohrožují práva těch, kteří si své zdraví ničit nechtějí. Z toho vyvodíme závěr, že by kouření na veřejných místech mělo být jednoznačně zakázané.

Výsledkem bude srozumitelná esej, která má začátek a konec, která má hlavu a patu.

 

Delší práce

Čím delší má být naše práce, tím komplexnější bude osnova a tím je také osnova důležitější. Osnova je místo, kde poprvé své myšlenky dáme na papír, kde poprvé zvažujeme, o čem přesně naše práce je, co přesně v ní bude, a kam směřuje. Napíšeme-li si kvalitní osnovu, psaní samotné bude daleko snazší.

Jako příklad zvolíme např. téma Learning English. Začneme tím, že si navrhneme hlavní body:

I. Why English?

II. How to learn

Nyní můžeme přidávat podbody:

I. Why English?

A. For pleasure

B. For work

II. How to learn

A. Self-study

B. With teacher

I k tomuto si nyní můžeme přidat další podbody:

I. Why English?

A. For pleasure

1. Literature

2. Film and television

3. Tourism

B. For work

1. International business

2. The Internet

II. How to learn

A. Self-study

1. Textbooks

2. Websites

3. Travel

B. With teacher

1. Language courses

2. Individual classes

 

Než se pustíme do psaní eseje, můžeme si do této osnovy doplnit nejrůznější poznámky, myšlenky atd.

S takovou osnovou se již dá pracovat.

 

Závěrem

Ukázali jsme si, jak moc je důležité vytvořit si osnovu předtím, než se pustíme do psaní. Práce psané bez osnovy jsou často neuspořádané, nelogické a těžko čitelné, a proto i hůře hodnocené. Věřím, že i když vytvoření kvalitní a detailní osnovy zabere nějaký čas, jednoznačně to ušetří práci v průběhu psaní a Váš výsledný produkt bude nesrovnatelně kvalitnější.

 Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Psaní: Odstavce

Jak se v angličtině píší odstavce?
PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: JOB / WORK

Anglická slova JOB a WORK rozhodně patří mezi ta, která slyším špatně použitá snad dnes a denně. Jaký je mezi nimi rozdíl?

UPPER-INTERMEDIATE

Academic Vocabulary In Use

Recenze učebnice akademické slovní zásoby, určená především vysokoškolákům, kteří píší práce v angličtině.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Psaní: Osnova 19 31156 Od mhmm poslední příspěvek
před 9 lety