*
Help For English - angličtina na internetu zdarma!
English Me
*

Pleteme si: JOB / WORK

Vydáno dne 22.12.2013

(Přepracovaný a doplněný článek z roku 2006) Anglická slova JOB a WORK rozhodně patří mezi ta, která slyším špatně použitá snad dnes a denně. Jaký je mezi nimi rozdíl?

workJOB vs. WORK

Slova JOB a WORK se obě dají přeložit jako ‘práce’ a studenti rádi zaměňují. Rozhodně se ale nejedná o synonyma a neshodují u nich ani význam, ani gramatické vlastnosti. Pojďme se detailně podívat na každé z nich.

JOB

Podstatné jméno job// používáme pro pravidelnou práci, za kterou člověk dostává peníze, tedy ‘zaměstnání’. Taková práce mívá své konkrétní pojmenování: např. ‘učitel’, ‘právník’ atd. Pokud člověk řekne, že má práci – ‘I've got a job,’ znamená to, že je např. učitel, právník apod. Pokud hledá práci – ‘I'm looking for a job,’ chce vlastně být zaměstnán, chce mít plat, chce být učitelem, právníkem apod. Podívejme se na některá častá spojení se slovem JOB:

He's looking for a job but so far he's had no luck. TTT
My dad has been angry and depressed ever since he lost his job. TTT
What do you do? – Well, I don't have a job at the moment. TTT
Are you interested in a summer job at the local museum? Please contact info@r-museum.com. TTT
Do you think I should take the job? It doesn't pay much but I need the experience. TTT
If you're applying for a job, the first thing you'll need is the application form. TTT
You need money? Maybe you could take a part-time job on the weekends. TTT
Being a teacher is not a well-paid job but it can be very rewarding. TTT
My friend is between jobs right now. Let me know if you know about anything, okay? TTT
I have an appointment with a job counselor at the Job Center tomorrow. TTT  

Důležité je uvědomit si, že JOB je podstatné jméno POČITATELNÉ, může tedy být v množném čísle, v jednotném čísle se používá s neurčitým členem atd.

(I have two jobs. She hasn't got a job)

JOB se také používá pro nějaký drobný úkol či malou práci, nebo také přeneseně pro povinnost či odpovědnost (It's not my job = it's not my responsibility).

I like doing odd jobs around the house in my free time. TTT
It's not my job to make everyone happy. TTT  

WORK

Slovem work// popisujeme spíše konkrétní činnost, kterou vykonáváme. Jedná se např. o konkrétní pracovní proces ten daný den, nikoliv celé zaměstnání či funkci obecně. Podívejte se na příklady:

After breakfast I go to work. TTT
My father is always at work. We hardly ever see him. TTT
You should learn to leave work at work, not take it home with you. TTT
start work at 7am and I stop work at 12 for lunch. Then I go back to work at 1pm and go on until 4. TTT  

Samozřejmě se vůbec nemusí jednat o placenou práci.

Learning a foreign language is hard work. TTT
We're having friends over for dinner, which means a lot of work in the kitchen. TTT  

Na těchto příkladech jsme mohli porovnat význam obou slov. Např. LEAVE WORK znamená prostě odjet z práce, ale LEAVE A JOB by spíše naznačovalo, že jsem ukončil své zaměstnání (úplně).

Na rozdíl od slova JOB, WORK je podstatné jméno NEPOČITATELNÉ, nemůže tedy být v množném čísle, v jednotném čísle nemůže mít neurčitý člen! Proto je např:

FIND A JOB / FIND WORK
FIND JOB / FIND A WORK

Možná někdy uvidíte slůvko WORK v množném čísle. Jako počitatelné podstatné jméno má slovo WORK význam ‘dílo’, tedy např. kniha, obraz apod. to může být v jednotném i množném čísle.

Look at that! It's a work of art! TTT
A writer's life is often reflected in their works. TTT 

Dalším významem slova WORKS může být význam ‘továrna, závod’: steel works, car works atd.

Handiwork / Nose job

Slova WORK a JOB se často objevují v nejrůznějších složeninách a spojeních. I zde je potřeba důrazně dbát na počitatelnost/ne­počitatelnost. JOB – počitatelné, WORK – nepočitatelné. Spojení se slovem JOB jsou často velmi hovorové a neformální.

homework// – domácí úkoly
housework// – domácí práce – viz také článek HOUSEWORK (domácí práce)
handiwork// – ruční práce, pozor, kdybyste se ‘sekli’ a použili omylem slovo handjob, mohlo by to mít až možná katastrofální následky. To totiž má význam sexuální TTT. Ze stejné škatulky jsou další jobs, které tu raději nebudu rozebírat.
roadworks// – práce na silnici
schoolwork// – práce do školy, učení se

nose job// – hovorově plastika nosu, podobně třeba také ještě hovorovější boob job// nebo butt job//
bank job// – bankovní loupěž, vloupačka
nut job// – blázen, ‘případ pro Chocholouška’

Další slova spojená s prací

OCCUPATION

Slovo occupation// se většinou objevuje v dotaznících, formulářích apod. Přeložit ho můžeme jako ‘povolání, zaměstnání’.

Occupation: teacher. TTT

EMPLOYMENT

Slovo employment// může být velice podobné slovu JOB, zní však velice formálně a oficiálně.

He's been looking for employment for two years. TTT 

PROFESSION

Další slovo je profession// a označuje povolání (profesi), pro které je potřeba nějaký zvláštní výcvik či vzdělání.

He's a teacher by profession. TTT
He left the teaching profession in 1987. TTT 

TRADE

A nakonec trade// (kromě významu ‘obchod’) můžeme přeložit jako ‘řemeslo’ a nebo jako ‘živnost’. Bývá to většinou nějaká manuální práce, která vyžaduje umění a zručnost.

He's a carpenter by trade. TTT 

Závěrem

Ačkoliv jsme se podívali na nejrůznější slovíčka, významy, spojení apod., základem je toto:

JOB – počitatelné podstatné jméno – zaměstnání, pracovní pozice
WORK – nepočitatelné podstatné jméno – práce, činnostČlánky ze stejné rubriky:

Mgr. Marek Vít je držitelem certifikátu CPE a ocenění Evropský učitel jazyků 2008. Má dlouholeté zkušenosti jako učitel (ZŠ, SŠ i VŠ), soukromý lektor a překladatel. V posledních letech se věnuje vývoji výukového software a tvorbě těchto webových stránek.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Pleteme si: JOB / WORK 3 2680 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 4 lety

Přihlášení


Menu


Partneři stránek

Anglické učebnice a beletrie s 15 % slevouCopyright 2005–2017 Vitware s.r.o.
ISSN 1803–8298