Help for English

Pleteme si: JOB / WORK

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 22.12.2013

Anglická slova JOB a WORK rozhodně patří mezi ta, která slyším špatně použitá snad dnes a denně. Jaký je mezi nimi rozdíl?workJOB vs. WORK

Slova job a work se obě dají přeložit jako ‘práce’ a studenti je rádi zaměňují. Rozhodně se ale nejedná o synonyma a neshodují se u nich ani význam, ani gramatické vlastnosti. Pojďme se detailně podívat na každé z nich.

JOB

Podstatné jméno job/‘dʒɒb/ používáme pro pravidelnou práci, za kterou člověk dostává peníze, tedy 'zaměstnání’. Taková práce mívá své konkrétní pojmenování: ‘učitel’, ‘právník’ atd. Pokud člověk řekne, že má práci – I've got a job, znamená to, že je např. učitel, právník apod. Pokud hledá práci – I'm looking for a job, chce vlastně být zaměstnán, chce mít plat, chce být učitelem, právníkem apod. Podívejme se na některá častá spojení se slovem job:

He's looking for a job but so far he's had no luck. TTT *1
My dad has been angry and depressed ever since he lost his job. TTT *2
What do you do? – Well, I don't have a job at the moment. TTT *3
Are you interested in a summer job at the local museum? Please contact info@r-museum.com. TTT *4
Do you think I should take the job? It doesn't pay much but I need the experience. TTT *5
If you're applying for a job, the first thing you'll need is the application form. TTT *6
You need money? Maybe you could take a part-time job on the weekends. TTT *7
Being a teacher is not a well-paid job but it can be very rewarding. TTT *8
My friend is between jobs right now. Let me know if you know about anything, okay? TTT *9
I have an appointment with a job counselor at the Job Center tomorrow. TTT *10  

Důležité je uvědomit si, že job je podstatné jméno počitatelné, může tedy být v množném čísle, v jednotném čísle se používá s neurčitým členem atd. (I have two jobs. She hasn't got a job.)

Slovo job se také používá pro nějaký drobný úkol či malou práci, nebo také přeneseně pro povinnost či odpovědnost (It's not my job = it's not my responsibility).

I like doing odd jobs around the house in my free time. TTT *11
It's not my job to make everyone happy. TTT *12  

WORK

Slovem work/'wɜ:k/ popisujeme spíše konkrétní činnost, kterou vykonáváme. Jedná se např. o určitý pracovní proces ten daný den, nikoliv celé zaměstnání či funkci obecně. Podívejte se na příklady:

After breakfast I go to work. TTT *13
My father is always at work. We hardly ever see him. TTT *14
You should learn to leave work at work, not take it home with you. TTT *15
start work at 7am and I stop work at 12 for lunch. Then I go back to work at 1pm and go on until 4. TTT *16  

Samozřejmě se vůbec nemusí jednat o placenou práci.

Learning a foreign language is hard work. TTT *17
We're having friends over for dinner, which means a lot of work in the kitchen. TTT *18  

Na těchto příkladech jsme mohli porovnat význam obou slov. Např. leave work znamená prostě odjet z práce, ale leave a job by spíše naznačovalo, že jsem ukončil své zaměstnání (úplně).

Na rozdíl od slova job je work podstatné jméno nepočitatelné, nemůže tedy být v množném čísle, v jednotném čísle nemůže mít neurčitý člen. Proto je např.:

 • find a job / find work
 • find job / find a work

Možná někdy uvidíte slůvko work v množném čísle. Jako počitatelné podstatné jméno má slovo work význam ‘dílo’, je to tedy např. kniha, obraz apod., a to může být v jednotném i množném čísle.

Look at that! It's a work of art! TTT *19
A writer's life is often reflected in their works. TTT *20  

Dalším významem slova works může být ‘továrna, závod’: steel works, car works atd.

handiwork / nose job

Slova work a jobse často objevují v nejrůznějších složeninách a spojeních. I zde je potřeba důrazně dbát na počitatelnost/ne­počitatelnost (job – počitatelné, work – nepočitatelné). Spojení se slovem job jsou často velmi hovorová a neformální.

 • homework/'həʊmwɜ:k – domácí úkoly
 • housework/'haʊswɜ:k – domácí práce – viz také článek HOUSEWORK (domácí práce)
 • handiwork/‘hændiwɜ:k­/ – ruční práce (Pozor, kdybyste se 'sekli’ a použili omylem slovo handjob, mohlo by to mít až možná katastrofální následky. To totiž má význam sexuální TTT *21. Ze stejné škatulky jsou další jobs, které tu raději ani nebudeme rozebírat.)
 • roadworks/'rəʊdwɜ:k­s/ – práce na silnici
 • schoolwork/'sku:lwɜ:k­/ – práce do školy, učení se
 • nose job/'nəʊzˌdʒɒ­b/ – hovorově plastika nosu, podobně třeba také ještě hovorovější boob job/'bu:bˌdʒɒ­b/ nebo butt job/'bʌtˌdʒɒb­/
 • bank job/'bæŋkˌdʒɒ­b/ – bankovní loupež, vloupačka
 • nut job/‘nʌtˌdʒɒb­/ – blázen, 'případ pro Chocholouška’

Další slova spojená s prací

OCCUPATION

Slovo occupation/ˌɒkjʊ'peɪ­ʃn/ se většinou objevuje v dotaznících a formulářích. Přeložit ho můžeme jako ‘povolání, zaměstnání’.

Occupation: teacher. TTT *22  

EMPLOYMENT

Slovo employment/ɪm'plɔɪmən­t/ může být velice podobné slovu job, zní však hodně formálně a oficiálně.

He's been looking for employment for two years. TTT *23  

PROFESSION

Další slovo je profession/prə'feʃn a označuje povolání (profesi), pro které je potřeba nějaký zvláštní výcvik či vzdělání.

He's a teacher by profession. TTT *24
He left the teaching profession in 1987. TTT *25  

TRADE

A nakonec trade/‘treɪd/ (kromě významu 'obchod’) můžeme přeložit jako ‘řemeslo’ nebo jako ‘živnost’. Bývá to většinou nějaká manuální práce, která vyžaduje umění a zručnost.

He's a carpenter by trade. TTT *26  

Závěrem

Ačkoliv jsme se v tomto článku podívali na nejrůznější slovíčka, významy, spojení apod., základem je toto:

job – počitatelné podstatné jméno – zaměstnání, pracovní pozice
work – nepočitatelné podstatné jméno – práce, činnost

Překlad:
 1. On shání práci, ale zatím neměl štěstí.
 2. Můj táta je neustále naštvaný a v depresích již od doby, co přišel o práci.
 3. Co děláš? – No, já teď práci nemám.
 4. Zajímala by vás letní brigáda v místním muzeu? Prosím kontaktujte [email protected].
 5. Myslíš, že bych tu práci měl vzít? Není moc dobře placená, ale já potřebuji ty zkušenosti.
 6. Jestli se budeš hlásit o práci, první věc, kterou budeš potřebovat, je přihláška.
 7. Potřebuješ peníze? Možná by sis mohl najít brigádu na víkendy.
 8. Být učitelem není dobře placená práce, ale dokáže být velmi naplňující.
 9. Můj kamarád je právě bez práce. Dej mi vědět, kdybys o něčem věděl, jo?
 10. Zítra mám schůzku s pracovním poradcem na pracovním úřadě.
 11. Ve svém volném čase rád dělám různé práce po domě.
 12. Není moje zodpovědnost, abych zajistil, že všichni budou šťastní.
 13. Po snídani jdu do práce.
 14. Můj táta je pořád v práci. Skoro ho ani nevidíme.
 15. Měl by ses naučit nechávat práci v práci, ne si ji brát s sebou domů.
 16. Začínám v práci v sedm ráno, ve 12 si udělám přestávku na oběd. Potom se vracím do práce v jednu odpoledne a pokračuji až do čtyř.
 17. Naučit se cizí jazyk je spousta práce.
 18. Přijdou k nám přátelé na večeři, což znamená spoustu práce v kuchyni.
 19. Koukni se na to! To je umělecké dílo!
 20. Spisovatelův život se často odráží v jeho dílech.
 21. uspokojení muže rukou
 22. Povolání: učitel.
 23. Už dva roky hledá zaměstnání.
 24. Je povoláním učitel.
 25. Opustil učitelskou profesi v roce 1987,
 26. Je řemeslem tesař.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

ALONE vs. LONELY

Jaký je rozdíl mezi slovíčky ALONE a LONELY, případně LONESOME?
PRE-INTERMEDIATE

FOG vs. MIST

Jaký je rozdíl mezi anglickými slovíčky pro mlhu (FOG, MIST a HAZE).

INTERMEDIATE

MASK vs. DISGUISE vs. COSTUME

Jaký je rozdíl, mezi slovíčky MASK, DISGUISE a COSTUME, která často shodně překládáme jako ‘maska’?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Pleteme si: JOB / WORK 7 6400 Od DesperateDan poslední příspěvek
před 5 lety