Irregular Verbs: Section 2.1.1

Vydáno dne 05.05.2009

Jedenáctá část seriálu o nepravidelných slovesech. První část druhé sekce, kde jsou vždy dva tvary shodné.Irregular Verbs: Section 2.1.1

Tímto článkem začíná druhá velká sekce anglických nepravidelných sloves 2.0.0. Tentokrát se zaměříme na slovesa, která mají vždy dva tvary stejné. Většinou jde o minulý čas a příčestí minulé. Sekci 2.0.0 si rozdělíme na čtyři základní části:

Dnes začneme tou úplně první z kategorie, a to je 2.1.1.

Section 2.1.1

V této části naleznete slovesa s celkem jednoduchou ‘nepravidelností’. Všechna tato slovesa mají uprostřed -ee-.

Pravopis:

Dvojhláska -ee- z infinitivu se mění na jednoduché -e- v minulém čase a také minulém příčestí. Minulý čas a příčestí minulé pak budou končit na písmeno -t. Na písmeno -t budou končit ostatně všechna slovesa z kategorie 2.1.0.

Výslovnost:

Výslovnost je zde také velice jednoduchá. Dvojhláska infinitivu -ee- se vyslovuje /i:/, samotné -e- v druhém a třetím tvaru pak jednoduše /e/.

Výsledné změny:

Teorii máme za sebou. Pojďme si nyní projít slovesa, která do této kategorie patří. U důležitých je opět hvězdička.


creep – crept – crept

creep /kri:p/ – crept /krept/ – crept /krept/

Sloveso creep/'kri:p/ znamená plížit se, vplížit se, vkrádat se, lézt (potichu, pomalu). Jako podstatné jméno je to patolízal, šplhoun (v americké angličtině také někdo, kdo vám je odporný)

V souvislosti se slovem creep připomeneme spojení give sb the creeps = nahánět někomu strach, hrůzu.


*feel – felt – felt

feel /fi:l/ – felt /felt/ – felt /felt/

Sloveso feel/'fi:l/ znamená cítit, cítit se a dělá studentům problémy společně s dalším nepravidelným slovesem fall. Studenti si velice často tato dvě slovesa pletou. Nejčastěji tvoří chybně minulý čas slovesa fall, kde uvádí felt, což je však minulý čas slovesa feel.

Jako pomůcka by mohl posloužit tento obrázek, kde jasně vidíte, že minulý čas slovesa fall je fell a minulý čas slovesa feel je felt. Využijme toho, že v češtině se feel přeloží jako cítit – toto sloveso obsahuje dvě T.

Pozn.: Samostatný článek nejen ke slovíčkům fall a feel, ale i file, fail apod. naleznete zde.


*keep – kept – kept

keep /ki:p/ – kept /kept/ – kept /kept/

Sloveso keep/'ki:p/ má význam nepřestávat (něco dělat), nechat si, zdržovat (držet) se někde apod.

Nepravidelné tvary slovesa keep studenti většinou znají, často však chybují v překladu. Toto sloveso totiž překládají jako překládají ‘držet’, což je většinou špatně. České ‘držet něco (v ruce)’ je totiž hold.

Pozn.: Více o sloveso keep se dočtete zde. Více o překladu českého nechat se dozvíte v článku zde.


kneel – knelt – knelt

kneel /ni:l/ – knelt /nelt/ – knelt /nelt/

Sloveso kneel/'ni:l/ znamená klečet, kleknout (si) a vzniklo ze slova knee (koleno). Ani v jednom slově nevyslovujeme počáteční K.

Může být také pravidelné (kneeled).


*leave – left – left

leave /li:v/ – left /left/ – left/left/

Sloveso leave/'li:v/ znamená odejít, opustit, nechat (něco někde).

Toto sloveso sem úplně nepatří. V infinitivu je totiž -ea-, nikoli -ee-. Jinak však již ‘zapadá’ do této nepravidelnosti.

Pozn.: Jeden z jeho významů je ‘nechat’. Více se o tomto překladu dozvíte v samostatném článku zde.


*meet – met – met

meet /mi:t/ – met /met/ – met /met/

Sloveso meet/'mi:t/ znamená seznámit se, setkat se, potkat.


*sleep – slept – slept

sleep /sli:p/ – slept /slept/ – slept /slept/

Sloveso sleep/'sli:p/ znamená spát.


*sweep – swept – swept

sweep /swi:p/ – swept /swept/ – swept /swept/

Sloveso sweep/'swi:p/má význam zametat, smést, hnát se.

*Pozn.: Více o tématu housework (domácí práce) se dozvíte v článku zde.


weep – wept – wept

weep /wi:p/ – wept /wept/ – wept /wept/

Sloveso weep/'wi:p/ znamená plakat. Určitě znáte pravidelné sloveso cry, které má velice podobný význam.

Weep je však knižnější a naznačuje naříkání nad něčím smutným. Také může naznačovat tichý pláč. Můžete také fňukat (whimp), vzlykat (sob) nebo si naříkat (whine).


Nakonec ještě tabulka se všemi slovesy z této kategorie:

infinitive past simple past participle  
creep /kri:p/ crept /krept/ crept /krept/ plížit se, vkrádat se
feel /fi:l/ felt /felt/ felt /felt/ cítit (se)
keep /ki:p/ kept /kept/ kept /kept/ nepřestávat, nechat si
kneel /ni:l/ knelt /nelt/ knelt /nelt/ kleknout si
meet /mi:t/ met /met/ met /met/ setkat se, potkat se
leave /li:v/ left /left/ left /left/ odejít, opustit, nechat
sleep /sli:p/ slept /slept/ slept /slept/ spát
sweep /swi:p/ swept /swept/ swept /swept/ zametat
weep /wi:p/ wept /wept/ wept /wept/ plakat

Podobnou tabulku naleznete na konci každého dílu našeho seriálu o nepravidelných slovesech. Není třeba si ji však kopírovat. V posledním díle seriálu totiž naleznete tabulku se všemi kategoriemi ve formátu PDF, kterou si budete moci pohodlně vytisknout.

Tímto končí první část. Opět vás čeká malý domácí úkol. Sekce 1.2.2 bude velice podobná této části jen s tím rozdílem, že infinitiv má uprostřed místo -ee- dvojhlásku -ea-. V dalších tvarech pak bude také -ea-. Druhý a třetí tvar pak končí opět na písmeno -t.

Domácí úkol: Která slovesa by mohla patřit do příští kategorie?

Přepis bublinkové nápovědy: