Help for English

Irregular Verbs: Section 1.2.10

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 14.04.2009

Desátá část seriálu o nepravidelných slovesech. Poslední sekce, kde jsou všechny tři tvary rozdílné.Irregular Verbs: Section 1.2.10

A jsme u konce hlavní sekce 1.0.0, která obsahuje slovesa s rozdílnými tvary infinitivu, minulého času i minulého příčestí. Již máme za sebou následující:

V podsekci 1.1.0 jsme si ukázali slovesa, kde se mění samohláska uprostřed slova z I na A a pak na U.
V podsekci 1.2.1 jsme pak mluvili o slovesech, kde se koncovka -OW (popřípadě -AW) mění na -EW a pak na -OWN (popřípadě -AWN).
V podsekci 1.2.2 jsme navázali na předchozí s tím rozdílem, že minulý čas těchto sloves byl pravidelný. Příčestí minulé pak končilo -OWN / -AWN / -EWN.
V podsekci 1.2.3 jsme si ukázali slovesa, u nichž se -I- v infinitivu mění na -O- v minulém čase a v příčestí je opět -I-. Příčestí pak končí na -EN a vychází z infinitivu.
V podsekci 1.2.4 jsme si zmínili slovesa, kde dochází u minulého času ke změně samohlásky. Tato sekce však nemá ‘jasnější pravidla’. Příčestí pak opět končí na -EN a vychází z infinitivu.
V podsekci 1.2.5 jsme měli čtyři slovesa, se kterými se pracuje podle jednoduchého vzoru -AKE / -OOK / -AKEN.
V podsekci 1.2.6 jsme měli slovesa s minulým časem obsahujícím -O-. Příčestí minulé pak vycházelo z minulého času a bylo zakončeno na -EN.
V podsekci 1.2.7 jsme si ukázali slovesa, u nichž se -E- v infinitivu mění na -O- v minulém čase a v příčestí minulém, které končí na -EN a vychází z minulého času.
V podsekci 1.2.8 jsme měli dvě slovesa, kde třetí tvar vychází z druhého. Všechny tři tvary mají uprostřed -I-.
V podsekci 1.2.9 jsme si ukázali slovesa, se kterými se pracuje podle ‘vzoru’ -ear / -ore / -orn.

Poslední část této hlavní kategorie však bude bez jakýchkoli pravidel. Naleznete zde tedy pouze seznam sloves, která se do žádné předchozí sekce nevešla. Sekci nazveme 1.2.10.

Section 1.2.10

Jak jsme psali v úvodu, žádná pravidla zde bohužel nenaleznete, proto pojďme rovnou na seznam sloves. Důležitá jsou opět označena hvězdičkou.


*dive – dove – dived

dive /daɪv/ – dove /dəʊv/ – dived /daɪvd/

Sloveso dive/'daɪv/ znamená potápět se, potopit se, ale i skočit (třeba do vody). Toto sloveso je však většinou pravidelné:

dive /daɪv/ – dived /daɪvd/ – dived /daɪvd/

Pokud narazíte na jeho nepravidelný minulý čas dove /dəʊv/, nepleťte si ho se slůvkem dove/'dʌv/, což je holubice (ale vyslovuje se odlišně).


*do – did – done

do /du:/ – did /dɪd/ – done /dʌn/

Sloveso do/'du:/ znamená dělat, udělat a velice často se plete s podobným make. Více si můžete přečíst zde.


*go – went – gone

go /gəʊ/ – went /went/ – gone /gɒn/

Sloveso go/'gəʊ/ znamená chodit, jít, jet.


*lie – lay – lain

lie /laɪ/ – lay /leɪ/ – lain /leɪn/

Sloveso lie/'laɪ/ (pokud je nepravidelné) znamená ležet. Dělá však problémy většině studentů.

Sloveso lie může být pravidelnénepravidelné, ale na rozdíl od jiných sloves, kde máme volbu vybrat si pravidelný nebo nepravidelný tvar (třeba burn), toto sloveso má odlišné významy, pokud je pravidelné a nepravidelné.

lie pravidelné = lhát (lie – lied – lied)
lie nepravidelné = ležet (lie – lay – lain)

Aby toho ovšem nebylo málo, ukážeme vám nyní ještě sloveso, které patří do sekce 2.0.0, a tím je sloveso lay.

lay nepravidelné = pokládat (lay – lain – lain)

Sloveso lay (pokládat) je bohužel naprosto totožné s minulým časem slovesa lie (ležet).

Zde je ještě přehledná tabulka:

Jako pomůcka pro tvoření správných tvarů slovesa lay může posloužit sloveso pay, které je často pro studenty známé. Můžete si také říct, že pokud platíte, tak peníze pokládáte na stůl. Slovesa lay a pay ale budou rozebraná až v sekci 2.0.0.

Pozor! Velmi často se chybuje v ingovém tvaru slovesa lie, který není lieing, ale lying.

Pozn.: Množné číslo podstatného jména country je countries. To určitě nikoho nepřekvapuje. Y se mění na IE. Někdy to ale funguje i obráceně, jako je tento případ: lie – lying.

Samostatný článek věnovaný slovesům lie a lay naleznete zde. Cvičení pak najdete zde.


slay – slew – slain

slay /sleɪ/ – slew /slu:/ – slain /sleɪn/

Sloveso slay/'sleɪ/ znamená zabít, porazit.

Minulý čas může být také pravidelný (slayed).


swell – swelled – swollen

swell /swel/ – swelled /sweld/ – swollen /swəʊlən/

Sloveso swell/'swel/ znamená opuchnout, otéct, natéct).


Nakonec ještě tabulka se všemi slovesy z této kategorie:

infinitive past simple past participle  
dive /daɪv/ dove /dəʊv/ dived /daɪvd/ potopit se
do /du:/ did /dɪd/ done /dʌn/ dělat
go /gəʊ/ went /went/ gone /gɒn/ jít, jet
lie /laɪ/ lay /leɪ/ lain /leɪn/ ležet
slay /sleɪ/ slew /slu:/ slain /sleɪn/ zavraždit
swell /swel/ swelled /sweld/ swollen /swəʊlən/ opuchnout

Podobnou tabulku naleznete na konci každého dílu našeho seriálu o nepravidelných slovesech. Není třeba si ji však kopírovat. V posledním díle seriálu totiž naleznete tabulku se všemi kategoriemi ve formátu PDF, kterou si budete moci pohodlně vytisknout.

Tímto jsme zakončili první sekci našeho seriálu o nepravidelných slovesech. Slovesa v sekci 1.0.0 měla všechny tři tvary rozdílné. Dále nás čeká již trochu jednodušší sekce 2.0.0, kde budou vždy dva tvary shodné (nějčastěji minulý čas a příčestí minulé).Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 2.1.1

Jedenáctá část seriálu o nepravidelných slovesech. První část druhé sekce, kde jsou vždy dva tvary shodné.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 1.2.9

Devátá část seriálu o nepravidelných slovesech (opět velice krátká). Stále jsme u sloves, která mají všechny tři tvary rozdílné.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 1.2.2

Třetí část seriálu o nepravidelných slovesech. Sekce 1.0.0 označuje slovesa, která mají všechny tři tvary rozdílné. Zde se budeme věnovat opět jen její části.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Irregular Verbs: Section 1.2.10 4 13630 Od georgia poslední příspěvek
před 15 lety