Help for English

Sloveso LAY a LIE

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 07.09.2017

Jak se používají slovesa LAY a LIE, jaký je mezi nimi rozdíl? Jak se vyznat v jejich nepravidelných tvarech? (přepracovaný článek z roku 2006)Sloveso LAY a LIE

Anglická slovesa lay a lie často činí studentům potíže. Problém je především v tom, že jsou nepravidelná a jejich tvary v minulém čase a minulém příčestí jsou si velmi podobné. Když se student nakonec vše naučí, zjistí, že mnozí rodilí mluvčí někdy tato slova zaměňují.

Pojďme si v celé věci udělat jasno.

Tři slovesa a jejich tvary

Podívejte se nejprve na tuto tabulku:

infinitiv překlad minulý čas minulé příčestí
lie/'laɪ/ lhát lied/'laɪd/ lied/'laɪd/
lie/'laɪ/ ležet lay/'leɪ/ lain/'leɪn/
lay/'leɪ/ položit laid/'leɪd/ laid/'leɪd/

V první řadě si povšimněte, že tu nejsou dvě slovesa, ale tři. Sloveso lie je zde dvakrát. Má totiž dva zcela odlišné významy. Používá se ve významu lhát – potom je to pravidelné sloveso, a ve významu ležet, potom je to sloveso nepravidelné. Další záludností je to, že minulý čas slovesa lie (ležet) je totožný se základním tvarem slovesa lay.

LIE – lhát

Sloveso lie/'laɪ/ ve významu lhát není nijak obtížné. Jedná se o pravidelné sloveso (jednoduše přidáme -ed → lied), u něhož by snad jedinou komplikací mohl být tvar přítomného příčestí lying (nikoliv lieing).

I know you're lying. I saw you. TTT
I said I loved you but I lied. TTT – tak to kdysi zpíval Michael Bolton
He lied about his test results. TTT – lhát o čem – about
Stop lying to me! TTT – lhát komu? – to
I'd never lie to you. TTT 

Objevuje se i v několika idiomatických vazbách:

She was lying through her teeth when she said she had been home the whole day. TTT
You're not going to lie your way out of this, young man. TTT 

Podstatné jméno (lež) je a lie/'laɪ/ a člověk (lhář) je liar/'laɪə/.

Toto si můžete procvičit v článku Samé lži.

LIE – ležet

Zde nezapomínejte na to, že toto sloveso má nepravidelný minulý čas i minulé příčestí. Používá se bez předmětu (není ležet koho/co, je prostě jen ležet, lehnout si).

He was lying on the sofa and watching TV when we arrived. TTT
Snow lay everywhere! TTT
Why does my cat like to lie on the keyboard of my computer so much? TTT  

Často se s tímto slovesem setkáte v rámci frázového lie down/ˌlaɪ'daʊn.

You look terrible! You should lie down! TTT
I fell asleep as soon as I lay down. TTT  

Je také součástí několika idiomů:

I don't know what lies in store for me. TTT
After he almost got expelled, he had to lie low for a few weeks. TTT
I guess I've made my bed and now I have to lie in it. TTT
You should let it lie for now and see if it happens again. TTT
I wanted to complain but then I decided it would be best to let sleeping dogs lie. TTT 

LAY – položit

Sloveso lay/'leɪ/ – položit má nepravidelný pouze pravopis (laid – laid). Na rozdíl od slovesa lie se používá s přímým předmětem (co?) a příslovečným určením místa (kam?) Často je nahraditelné slovesem put/'pʊt/.

Lay the book down and listen to me. TTT
He laid his hand on my shoulder. TTT
She laid her baby in the crib. TTT
A new carpet was laid in the hall. TTT
George, lay the knife down before you hurt someone. TTT – frázové lay sth down

Sloveso lay má ale více významů, jako např.:

The old hen doesn't lay eggs anymore. TTT – snášet vejce
Can you lay the table while I get the food ready? TTT – prostřít (také set the table)

V hovorové angličtině se používá v trpném rodě vazba get laid ve významu mít sex.

I don't think he wants to date you. He just wants to get laid. Stay away from him. TTT 

LIE vs LAY

Stále častěji se dnes používá sloveso LAY i ve významu LIE. Mnoho rodilých mluvčích vám klidně řekne:

I want to lay in bed all day. TTT

Tato věta by podle většiny gramatiků a učebnic a slovníků byla chybná, místo lay by mělo být lie. Přesto se dnes běžně používá. Studentům ale doporučujeme držet se pravidel a sloveso lay takto nepoužívat.

Zde si můžete používání sloves LIE a LAY procvičit:
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

LAY vs. LIE (cvičení #2)

Tato dvě slovesa jsou oříškem i pro značně pokročilé studenty. Troufnete si?

INTERMEDIATE

LAY vs. LIE - cvičení

Doplňte do vět správný tvar slovesa LAY nebo LIE.
PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: LIKE a AS (jako a jako)

Jaký je rozdíl mezi předložkami LIKE (jako) a AS (jako), zaměříme se i na další způsoby vyjádření českého ‚jako‘ a na některé gramatické vazby.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Sloveso LAY a LIE 10 31033 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 12 lety