Help for English

Sloveso LAY a LIE

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 07.09.2017

Jak se používají slovesa LAY a LIE, jaký je mezi nimi rozdíl? Jak se vyznat v jejich nepravidelných tvarech?Sloveso LAY a LIE

Anglická slovesa lay a lie často činí studentům potíže. Problém je především v tom, že jsou nepravidelná a jejich tvary v minulém čase a minulém příčestí jsou si velmi podobné. Když se student nakonec vše naučí, zjistí, že mnozí rodilí mluvčí někdy tato slova zaměňují.

Pojďme si v celé věci udělat jasno.

Tři slovesa a jejich tvary

Podívejte se nejprve na tuto tabulku:

infinitiv překlad minulý čas minulé příčestí
lie/'laɪ/ lhát lied/'laɪd/ lied/'laɪd/
lie/'laɪ/ ležet lay /leɪ/ lain /leɪn/
lay/'leɪ/ položit laid /leɪd/ laid /leɪd/

V první řadě si povšimněte, že tu nejsou dvě slovesa, ale tři. Sloveso lie je zde dvakrát. Má totiž dva zcela odlišné významy. Používá se ve významu lhát – potom je to pravidelné sloveso, a ve významu ležet, potom je to sloveso nepravidelné. Další záludností je to, že minulý čas slovesa lie (ležet) je totožný se základním tvarem slovesa lay.

LIE – lhát

Sloveso lie/'laɪ/ ve významu lhát není nijak obtížné. Jedná se o pravidelné sloveso (jednoduše přidáme -ed → lied), u něhož by snad jedinou komplikací mohl být tvar přítomného příčestí lying (nikoliv lieing).

I know you're lying. I saw you. TTT *1
I said I loved you but I lied. TTT *2 – tak to kdysi zpíval Michael Bolton
He lied about his test results. TTT *3 – lhát o čem – about
Stop lying to me! TTT *4 – lhát komu? – to
I'd never lie to you. TTT *5  

Objevuje se i v několika idiomatických vazbách:

She was lying through her teeth when she said she had been home the whole day. TTT *6
You're not going to lie your way out of this, young man. TTT *7  

Podstatné jméno (lež) je a lie/'laɪ/ a člověk (lhář) je liar/'laɪə/.

Toto si můžete procvičit v článku Samé lži.

LIE – ležet

Zde nezapomínejte na to, že toto sloveso má nepravidelný minulý čas i minulé příčestí. Používá se bez předmětu (není ležet koho/co, je prostě jen ležet, lehnout si).

He was lying on the sofa and watching TV when we arrived. TTT *8
Snow lay everywhere! TTT *9
Why does my cat like to lie on the keyboard of my computer so much? TTT *10  

Často se s tímto slovesem setkáte v rámci frázového lie down/ˌlaɪ'daʊn.

You look terrible! You should lie down. TTT *11
I fell asleep as soon as I lay down. TTT *12  

Je také součástí několika idiomů:

I don't know what lies in store for me. TTT *13
After he almost got expelled, he had to lie low for a few weeks. TTT *14
I guess I've made my bed and now I have to lie in it. TTT *15
You should let it lie for now and see if it happens again. TTT *16
I wanted to complain but then I decided it would be best to let sleeping dogs lie. TTT *17  

LAY – položit

Sloveso lay/'leɪ/ – položit má nepravidelný pouze pravopis (laid – laid). Na rozdíl od slovesa lie se používá s přímým předmětem (co?) a příslovečným určením místa (kam?) Často je nahraditelné slovesem put/'pʊt/.

Lay the book down and listen to me. TTT *18
He laid his hand on my shoulder. TTT *19
She laid her baby in the crib. TTT *20
A new carpet was laid in the hall. TTT *21
George, lay the knife down before you hurt someone. TTT *22 – frázové lay sth down

Sloveso lay má ale více významů, jako např.:

The old hen doesn't lay eggs anymore. TTT *23 – snášet vejce
Can you lay the table while I get the food ready? TTT *24 – prostřít (také set the table)

V hovorové angličtině se používá v trpném rodě vazba get laid ve významu mít sex.

I don't think he wants to date you. He just wants to get laid. Stay away from him. TTT *25 

LIE vs LAY

Stále častěji se dnes používá sloveso LAY i ve významu LIE. Mnoho rodilých mluvčích vám klidně řekne:

I want to lay in bed all day. TTT *26

Tato věta by podle většiny gramatiků a učebnic a slovníků byla chybná, místo lay by mělo být lie. Přesto se dnes běžně používá. Studentům ale doporučujeme držet se pravidel a sloveso lay takto nepoužívat.

Překlad:
 1. Vím, že lžeš. Viděl jsem tě.
 2. Řekl jsem, že tě miluju, ale lhal jsem.
 3. Lhal o výsledcích svého testu.
 4. Přestaň mi lhát!
 5. Nikdy bych ti nelhal!
 6. Nestydatě lhala, když řekla, že byla celý den doma.
 7. Z tohohle se nevylžete, mladíku.
 8. Ležel na gauči a sledoval televizi, když jsme dorazili.
 9. Všude ležel sníh.
 10. Proč moje kočka tak ráda lehává na klávesnici mého počítače?
 11. Vypadáš hrozně! Měl by sis lehnout.
 12. Usnul jsem, jakmile jsem si lehl.
 13. Nevím, co mě čeká a nemine.
 14. Poté, co ho málem vyloučili, nesměl být pár týdnů moc lidem na očích.
 15. Jak jsem si asi ustlal, tak si teď musím lehnout.
 16. Teď bys to měl nechat být a uvidíš, jestli se to bude opakovat.
 17. Chtěl jsem si stěžovat, ale potom se rozhodl, že nejlepší bude nedráždit hada bosou nohou.
 18. Polož tu knihu a poslouchej mě.
 19. Položil mi ruku na rameno.
 20. Položila své dítě do postýlky.
 21. V hale položili nový koberec.
 22. Georgi, polož ten nůž, než někoho zraníš.
 23. Ta stará slepice už nesnáší vejce.
 24. Můžeš prostřít stůl, zatímco já připravím jídlo?
 25. Myslím si, že s tebou chodit nechce. Chce si jen vrznout. Drž se od něj.
 26. Chci celý den ležet v posteli.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

LAY vs. LIE (cvičení)

Doplňte do vět správný tvar slovesa LAY nebo LIE.

INTERMEDIATE

LAY vs. LIE (test)

Tato dvě slovesa jsou oříškem i pro značně pokročilé studenty. Troufnete si?

ELEMENTARY

Cvičení: SAY nebo TELL?

Patří do věty sloveso SAY a nebo sloveso TELL?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Sloveso LAY a LIE 10 33622 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 16 lety